Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av kontor och hotell i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med 180 rum. ( Yta: hotelldel 7000 m2): I projektet ingår även konferenslokaler, restaurang, bar, gym, cykelparkering m.m. ( kontor på plan 6-12). I projektet ingår även takterass ovanpå den längre huskroppen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Rivningsarbetena beräknas påbörjas under april 2019 och markarbetena under Q2 2019. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 198 lägenheter samt ett antal lokaler. Hyresrätter. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 63 lägenheter i 3 plan. 5 Huskroppar i 4-8 våningsplan.
Nybyggnad av kontor vid Oceanhamnen i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor i 2 sammanbyggda huskroppar i 5-7 plan samt källarplan med teknikutrymmen och parkeringsgarage. Yta: ca 13000 m2. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola Drottninghög i Helsingborg
Igångsättning planeras under december 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 151 lägenheter i 2 huskroppar i 9 rresp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen.. Hyresrätter och bostadsrätter..
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns på nybyggnad av ca 175 lägenheter i 18 våningsplan.
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Igångsättning tidigast under våren 2019. Avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Drottninghög, västra delen, Helsingborg
Avser nybyggnad av kontor upp till 11 våningar om ca 6.000 – 7.000 kvm (Kontorshuset) och en parkeringsanläggning i 7 plan om ca 220-270 parkeringsplatser med lager/verksamheter i bottenvåningen (Parkeringshuset). Kv Flottiljen är beläget i den västra delen av området Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen i väster av Regementsvägen i öster av befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av logistikterminal på Väla i Helsingborg
Avser nybyggnad av logistikterminal åt Postnord. Yta: 249x100 meter och byggnaden får 24 lastportar på den östra fasaden. Förutom lager ska fastigheten även innehålla kontor. I projektet ingår även 141 parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 126 lägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Igångsättning tidigast Q3 2019. Avser nybyggnad av punkthus 8 resp. 16 våningsplan. Totalt 90 lägenheter. Garage under mark.
Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Avser trygghetsboende i 6 våningar och äldreboende i 4 våningar med totalt 97 lägenheter med Aleris som vårdaktör.
Nybyggnad av F-9 skola i Helsingborg
( Rivningsarbeten under juni 2018 och markarbeten under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av skola för ca 500 elever som kommer att inrymma ett stort antal undervisningsrum samt mindre lokaler som kommer att användas som grupprum, mötesrum och personalarbetsplatser. Skolan kommer att ha specialsalar för trä- och metallslöjd, textilslöjd, NO, musik, bild och hem- och konsumentkunskap. Dessutom byggs ett tillagningskök med tillhörande matsal. I projektet ingår även rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Man undersöker möjligheten av bygga två st flerbostadshus i 6 resp 8 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av del av befintlig byggnad, 64 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder vid Oceanhamnen. Omfattning kan ej anges.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med källare samt 11 st radhus samt komplementsbyggnaderr. Hyresrätter. Kv Klockaren1 och Koret 1 är beläget i i de norra delarna av Helsingborgs Stad, öster om Romares Väg, Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av ca 40-tal lägenheter, Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m. i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019. Avser nybyggnad av lägre höghus, 2 huskroppar med 9 resp 5 våningar ovanpå en sockelvåning i 2 plan. Totalt 56 lägenheter samt butiker och garage med 121 platser.
Nybyggnad av bostäder i Oceanhamnen i Helsingborg
Igångsättning tidigast Q4 2018. Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i vinkelbyggnad med 46 lägenheter i 6 plan. med garage under mark. Bostadsrätter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter i 3-6 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättningen tidigast runt skiftet 2019/20120. Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende på Rosengårdsområdet i Helsingborg
Avser nybyggnad av äldreboende med 74 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kattarp, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-tal lägenheter. Igångsättning anhängigt intressenter.
Nybyggnad av äldreboende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter,
Nybyggnad av BoKlok-lägenheter i Ödåkra
Planer finns för nybyggnad av 40 st bostadsrätter.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad för e-handel.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av seniorbostäder med 58 lägenheter. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet.
Nytt verksamhetsområde för icke störande verksamhet i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för icke störande verksamhet Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 12800 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Projektet avser tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund i Helsingborg
Avser nybyggnad av 42 småhus som omfattar enbostadshus och radhus.
Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för volymhandel. Igångsättning avhängigt intressent. Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 20000 m2.
Markområde till försäljning för industri och logistikverksamhet i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen.. Avser ett markområde för industri-logistikverksamhet. Yta: 17000 m2. Området har anslutning till industrispår. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av småhus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 70 st parhus/radhus. Inom området planerar men även nybyggnad v 40-tal fribyggartomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 2 huskroppar i 5 våningsplan.
Nybyggnad av kontor i Väla
Igångsättning avhängigt hyresgäster. Avser fortsatt nybyggnad av ca 4500 kvm.
Nybyggnad av blandad stadsdel i Gåsebäck, Helsingborg
Igångsättning ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av blandad stadsdel med bostäder, skolor och industri. Är idag industriområde.
Nybyggnad av bostäder i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 24 lägenheter som omfattar radhus, parhus samt fristående villor.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 12 bostadsrätter som omfattar 4 marklägenheter samt 8 radhus.
Torgbildning i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 10 avdelningar för 200 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorvillor i Helsingborg
Söker tomt i Helsingborg samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av idrottshall i Elineberg, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid Harlyckan som ligger inom området Elineberg.
Nybbyggnad av idrottshall i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av idrottshall i Gantofta. Yta: 2000-2500 m2. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tågaborg, Helsingborg
Förslaget innebär att planområdet bebyggs med bostäder i fyra våningar samt en femte indragen våning. I förslaget lämnas ett gatt som möjliggör tillgänglighet till gårdens baksida. Parkering löses genom ett garage under mark. Totalt rymmer förslaget 9‐10 bostäder.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av 11st en- och tvåbostadshus.
Färdigställande av allmän platsmark kring SeaU iHelsingborg
Projektet avser färdigställande av ytor i anslutning till bostadskvarter. Avser färdigställande av allmän platsmark med kajpromenad, gator, gångbanor, VA samt platser för uteserveringar. ( yta ca 7000 m2). Objektets läge: fastigheten Kvick 1 i Helsingborgs centrum, 0,5 km norr om Knutpunkten.
Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av bostäder i Kattarp, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad av ca 10 bostäder i form av radhus, parhus och kedjehus. Igångsättning anhängigt intressenter.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Nybyggnad av industri/lager men tvätthall samt kontor. Totalt kommer det vara ca 3000 BTA.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 4 st grupphus i 2 plan. Yta: 138 m2/ hus.
Anläggande av råvattenledning o sanering i Gantofta, Helsingborg
Avser anläggande av råvattenledning från område med berggrundsborrning, ca 2 km samt sanering av dricksvattenledningar och spill- och vattenledningar. Ledningsschakt ca 400 meter.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 6 st villor i två plan.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Avser r nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Rosenlund-Mörarp
2 km lång gc-väg mellan Mörarps tätort och korsningen vid Rosenlundsvägen/Mörarpsvägen.
Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt logistikområde.
Ny sorteringsanläggning för restavfall i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ny byggnad för sortering av restavfall inkl. betonggolv. I projektet ingår el- och datainstallationer samt sprinklerinstallationer i byggnad samt utvändig betongplatta. Sidoentreprenader: markarbeten och ledningar i mark.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Installation av 130 kV shuntreaktor i Helsingborg
Installation av två 130 kV shuntreaktorer.
Uppförande av skateanläggning i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av butik/restaurang.
Markarbeten för lekplats och park vid Ringstorps förskola i Helsingborg
Avser markarbeten för lekplats och park inklusive planterings- och belysningsarbete vid Ringstorps förskola Objektets läge: Grenadjärgatan, ca 2.5 km från Helsingborgs centrum.
Anbud gällande Bygglogistiksamordnare-Oceanhamnen
Uppdraget är att erbjuda bygglogistikkompetens och byggsamordning för beställaren vad gäller området Oceanhamnen.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Uppförande av idrottsoas för paddelbana, skateboard, klättervägg m.m. I projektet ingår även förråd samt toalettbyggnad med en yta ca 35-40 m2.
Nybyggnad av isbana vid Sundstorget i Helsingobrg
Helsingborgs stad avser att direktupphandla hyra av en isbana som mellan perioden 2018-11-26 till 2019-02-25 ska vara placerad på Sundstorget i centrala Helsingborg. Isbanan ska klara att brukas i varierande väder och vara motståndskraftig mot värme. Ytan på isbanan ska vara 10 x 20 meter och ha en skyddande sarg runt om.
Nybyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av restaurang Bunker bar.
Nybyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av handel och lager.
Nybyggnad av gaslager i Helsingborg
Avser nybyggnad av gaslager.
Utbyggnad av vatten och avlopp i Mörarp, Helsingborg
Projektet avser nytt tryckavloppssystem typ LTA, samt nya självfallsledningar, samt nya vattenledningar inklusive en ny tryckstegringsstation. Ledningarna avslutas vid tomtgräns/trädgårdsgräns för berörda fastigheter. Objektets läge: söder om Mörarp. Projektet skall vara färdigställt under 2019.
Nybyggnad av industrigata och GC-väg m.m. i Helsingborg
Avser nybyggnad av industrigata, GC-väg och grusplan samt VA-arbeten och belysning m.m.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av tempererat lager och kontor.
Anläggande av våtmarkasanläggning, Helsingborgs stad
Avser genomförande av våtmarksanläggning i Välinge, inom ett området som idag utgöras av åkermark.
Nybyggnad av båthall i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av båthall för vinterförvaring, västindiegatan 23.
Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 2 nya gap tankar.
Nybyggnad av lager för farligt avfall i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av lagerhall och produktionshall för farligt avfall.
Nybyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skola, transportgymnasium.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kontorshus med restaurang och butik i markplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 57 bostäder i flerbostadshus (senderödsvägen/romares väg).
Nybyggnad av grupphus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 8 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 13 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 15 st enbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Helsingborg
Nybyggnad av särskilt boende/äldreboende.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef. stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av tält och kontorsbodar.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av lagertält/industritält.
Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för anläggande av plank, rydebäcks stationsgata.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: