Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 149 lägenheter i 2 huskroppar i 9 resp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen. Hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av paketterminal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av paket- och styckegodsterminal. Terminalen byggs nära E6/E20 och E4.
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontorshus i en huskropp i 6-8 våningsplan + källarplan med parkeringsgarage samt cykelparkering med omklädningsrum. Yta: 8500 m2 totalt inkl. källare. Yta ovan mark: 7100 m2.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av punkthus 8 resp. 16 våningsplan. Totalt 90 lägenheter. Garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 73 bostäder som omfattar 69 st bostadsrätter samt 4 st radhuslägenheter samt en verksamhetslokal och parkeringsgarage. Markarbetena påbörjades under våren 2019 och utfördes i anslutning till kontor och hotelldel inom kv. Regula 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter - hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen. Avser 2 huskroppar i 5 plan samt 2 huskroppar i 7 plan. Parkeringsplatser på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av hyresbostäder innehållande 67 st lägenheter och 2 lokaler. Fördelade på 2 st 8-vånings, 2 st 2-vånings byggnader samt tillhörande komplementbyggnader och markplanering. Projektet är beläget i de södra delarna av Helsingborgs Stad på båda sidor av Odengatan.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 3 huskroppar i 2-5 plan med garage under mark. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som omfattar flerbostadshus med 64 lgh samt lokaler för bland annat frisör, pizzeria samt apotek.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund i Helsingborg
Avser nybyggnad av småhus som omfattar enbostadshus alternativt radhus, ca 40-45 bostäder. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Projektet avser tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av produktionslokaler på Berga i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokaler med lager och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Färdigställande av allmän platsmark kring SeaU iHelsingborg
Projektet avser fortsattfärdigställande av ytor som finns kring bostäder, hotell och kongress. Avser färdigställande av kajpromenad, gator, torg samt parkstråk kring bostadskvarteret, fastighet Kvick 1. Objektets läge: Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 10 avdelningar för 200 barn.
Nybyggnad av seniorvillor i Helsingborg
Söker tomt i Helsingborg samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skola, transportgymnasium.
Nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Helsingborg
Avser avser nybyggnad av fjärrvärmeledningar DN250/500 omfattande cirka 450 meter genom schakt och svetsgropar, innefattar även nybyggnad av fjärrvärmeledningar DN250/400 cirka 80 meter genom schaktfri förläggning under järnväg. Omfattar även alla nödvändiga arbeten med fjärrvärmerör, svetsning, skarvisolering etc.
Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Rosenlund-Mörarp
2 km lång gc-väg mellan Mörarps tätort och korsningen vid Rosenlundsvägen/Mörarpsvägen.
Nybyggnad av förskola i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Gantofta.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri/lager - fristående kylmaskinrum.
Nybyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av handel och lager med en yta på 950 m2.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 6 st villor i två plan.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder. (Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Uppförande av idrottsoas för paddelbana, skateboard, klättervägg m.m. I projektet ingår även förråd samt toalettbyggnad med en yta ca 35-40 m2.
Anläggande av odlingslotter i Helsingborg
Projektet avser anläggande av odlingslotter i områdena Väla och Filborna i Helsingborg.
Anläggande av multiarena vid skola i Helsingborg
Projektet avser anläggande av multiarena på skolgården vid St: Jörgen skola i Helsingborg.
Nubyggnad av lekplats på Dalhem, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lekplats, 130 m ny gångbana och ca 30 m justerad gångbana, planteringar, grillplatser, möblering och belysning i parkområde. Yta ca 2000 kvm. Ledningslängd ca: 1100 m för belysning. Gatulängd ca: 130 m ny gångbana och ca 30 m justerad gångbana.
Nybyggnad av gaslager i Helsingborg
Avser nybyggnad av gaslager.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Flyttning och ny undercentral i Helsingborg
Avser flyttning och ny undercentral i befintlig lokal, hus c. Avser även rivning av tillhöran kulvertgång.
Utbyte av va-ledningar i Helsingborg
Avser utbyte av va-ledningar.
Nya pumpstatiner vid Oceanpiren i Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering och utförande av: • Ny pumpstation/rörgalleri för svartvatten (vakuum) och gråvatten, i befintlig pumpstationsbyggnad, byggd av Castellum och Serneke 2019 avsedd för denna pumpstation. Benäms som ”pumpstation etapp 1”. • Helt ny pumpstation för matavfall samt ska vara förberedd för svartvatten (vakuum) och gråvatten. Benäms som pumpstation etapp 2. Objektets läge: ute på Oceanpiren i södra hamnen, sydväst om Knutpunkten. Ca 1 km söder om Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 12 st radhus samt rivning av bef skjul.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kallager i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kallager/materialförråd.
Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och garage samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Anläggande av tvåstegsdike i Bårslöv, Helsingborgs kommun
Projektet avser anläggande av ett cirka 300 meter långt tvåstegsdike intill kulverterat dikningsföretag för att öka möjligheten för fiskvandring, öka biologiska mångfalden på sträckan samt att i möjlig mån minska näringspåverkan i Råån. Objektets adress är fastighet Bårslöv 1:4 söder om Bårslöv i Helsingborgs kommun.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering, ga-kyrkan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av transformatorstation.
Genomförande av våtmarker och vattendragsåtgärder, Helsingborg
Projektet avser genomförande av våtmarker och vattendragsåtgärder i Helsingborg.
Anbud infordras gällande konsultuppdrag för Framtidens belysning mm i Malmö
Avser ett omfattande och komplext projekt som berör många delmoment för att Helsingborgs stad ska uppnå framtidsynen för Framtidens belysning och IoT (sakernas internet), se AUC.1. Det innebär bl.a. att konsulten ska forma en konstellation av nödvändiga kompetenser (med egna resurser alternativt tillsammans med underkonsulter), inom områden som drift och underhåll samt planläggning av reinvestering av gatubelysningen, styrning av belysning, design av belysningsutrustning och ljus, geografisk information i ArcGIS-miljö eller den GIS-miljö beställaren vid var tid har, utveckling och implementering av IoT samt upphandling enligt LOU av entreprenader och konsultuppdrag.
Ramavtal gällande konsult för övergripande konsekvensbeskrivning mm i Helsingborg
Helsingborgs stad avser att upphandla en konsult för övergripande konsekvensbeskrivning och för strategisk miljöbedömning för översiktsplan 2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: