Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 300 bostäder. Tidigt skede.
Nybyggnad av kontor och hotell i Oceanhamnen, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med 180 rum. ( Yta: hotelldel 7000 m2): I projektet ingår även konferenslokaler, restaurang, bar, gym, cykelparkering m.m. ( kontor på plan 6-13). I projektet ingår även takterass ovanpå den längre huskroppen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter under en flerårsperiod.
Nybyggnad av kontor vid Oceanhamnen i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor i 2 sammanbyggda huskroppar i 5-7 plan samt källarplan med teknikutrymmen och parkeringsgarage. Yta: ca 13000 m2. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av paketterminal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av paket- och styckegodsterminal. Terminalen byggs nära E6/E20 och E4.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns på nybyggnad av ca 175 lägenheter i 18 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av bostäder med 140 lägenheter- bostadsrätter. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 3
Igångsättning tidigast Q1 2020. Avser nybyggnad av punkthus 8 resp. 16 våningsplan. Totalt 90 lägenheter. Garage under mark.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Drottninghög, västra delen, Helsingborg
Avser nybyggnad av kontor upp till 11 våningar om ca 6.000 – 7.000 kvm (Kontorshuset) och en parkeringsanläggning i 7 plan om ca 220-270 parkeringsplatser med lager/verksamheter i bottenvåningen (Parkeringshuset). Kv Flottiljen är beläget i den västra delen av området Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen i väster av Regementsvägen i öster av befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 132 lägenheter i ett kringbyggt kvarter. 4-5 våningsplan med garage under mark. Fördelningen 37 st lägenheter för Hyléns och 95 st för Riksbyggen. Avser hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter - hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen. Avser 2 huskroppar i 5 plan samt 2 huskroppar i 7 plan. Parkeringsplatser på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av hyresbostäder innehållande 66 st lägenheter och 2 lokaler. Fördelade på 2 st 8-vånings, 2 st 2-vånings byggnader samt tillhörande komplementbyggnader och markplanering. Projektet är beläget i de södra delarna av Helsingborgs Stad på båda sidor av Odengatan, Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp med 50 lägenheter i 6 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i vinkelbyggnad med 48 lägenheter i 6 plan. med garage under mark. Bostadsrätter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 47 lägenheter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Avserr nybyggnad av lagerbyggnad för e-handel. Takhöjd 20 m.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter i 3-6 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 3 huskroppar i 2-5 plan med garage under mark. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter,
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 42 bostäder som omfattar 37 st bostadsrätter samt 5 st stadsradhus samt en verksamhetslokal och parkeringsgarage. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter- hyresrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av äldreboende på Rosengårdsområdet i Helsingborg
Avser nybyggnad av äldreboende med 70 platser, samt 35 hyresrätter och kommersiella lokaler i en sammanbyggd huskropp 3-5 plan.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av seniorbostäder med 53 lägenheter. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som omfattar flerbostadshus med 64 lgh samt lokaler för bland annat frisör, pizzeria samt apotek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Tidiga planer.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Projektet avser tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till gång- och cykelväg i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut. Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg (ca 1 km) vid Företagsgatan.
Nybyggnad av radhus i Brohult, Helsingborg
Igångsättning tidigast 2020/2021. Projektet avser nybyggnad av 26 st radhus . Fasadmaterial -sten alternativt puts. Objektets läge: i Stadsdelen Brohult mellan Brohultsvägen och Ängelholmsleden. Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar.
Nybyggnad av gym mm i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 1200 m2 lokaler inrymmande gym, omklädningsrum samt kansli.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 2 huskroppar i 5 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 31 lägenheter.
Nybyggnad av produktionslokaler på Berga i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokaler med lager och kontor.
Nybyggnad av bostäder i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 24 lägenheter som omfattar radhus, parhus samt fristående villor.
Nybyggnad av idrottshall i Elineberg, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid Harlyckan som ligger inom området Elineberg.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Allerum, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder i 1 huskropp med 10 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med två trapphus och 25 lägenheter i första etapper på Stenåldern.
Nybyggnad av bostadsrätter i Helsingborg, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt garage under mark.
Nybyggnad av radhus i Ringstorp i Helsingborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av loftgångshus med 20-tal lägenheter i 3 -4 plan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 10 avdelningar för 200 barn.
Nybyggnad av ställverk i Lundåkraverket
De befintliga ställverken A1 och D1 vid Lundåkraverket i Landskrona skall ersättas med ett nytt ställverk A1. Det nya ställverket skall tillsammans med nytt apparatskåp placeras i ny ställverksbyggnad
Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019. Avser nybyggnad av idrottshall i Maria Park.
Nybbyggnad av idrottshall i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av idrottshall i Gantofta. Yta: 2000-2500 m2. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Nybyggnad av industri/lager men tvätthall samt kontor. Totalt kommer det vara ca 3000 BTA.
Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Rosenlund-Mörarp
2 km lång gc-väg mellan Mörarps tätort och korsningen vid Rosenlundsvägen/Mörarpsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av bostäder i Tinkarpsbacken. Omfattning oklar.
Färdigställande av allmän platsmark kring SeaU iHelsingborg
Projektet avser färdigställande av ytor i anslutning till bostadskvarter. Avser färdigställande av allmän platsmark med kajpromenad, gator, gångbanor, VA samt platser för uteserveringar ( yta ca 7000 m2). Objektets läge: fastigheten Kvick 1 i Helsingborgs centrum, 0,5 km norr om Knutpunkten.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 6 st villor i två plan.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av radhus i 2 huskroppar med 4 alternativt 5 lägenheter. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad. I projektet ingår även rivning av befintlig klubb- och omklädningsbyggnad.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder. (Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt logistikområde.
Nybyggnad av äldrebostäder i Helsingborg
Nybyggnad av äldreboende, LSS, lägenheter och lokaler.
Anläggande av odlingslotter i Helsingborg
Projektet avser anläggande av odlingslotter i områdena Väla och Filborna i Helsingborg.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Uppförande av idrottsoas för paddelbana, skateboard, klättervägg m.m. I projektet ingår även förråd samt toalettbyggnad med en yta ca 35-40 m2.
Anläggande av multiarena vid skola i Helsingborg
Projektet avser anläggande av multiarena på skolgården vid St: Jörgen skola i Helsingborg.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av handel och lager med en yta på 950 m2.
Flyttning och ny undercentral i Helsingborg
Avser flyttning och ny undercentral i befintlig lokal, hus c. Avser även rivning av tillhöran kulvertgång.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av mur/plank.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lager - fristående kylmaskinrum.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt rivning bef.
Nybyggnad av servering i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av modulbyggnad med uteservering samt rivning bef modulbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av parkering och stödmur.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av scen i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av scen.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av servicebod, skärmtak samt rivning av bef hus, betongfundament.
Nybyggnad av staket i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av staket.
Nybyggnad av ställverk i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av tank.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalett och åskskydd.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, bella vistavägen.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, elinebergsvägen.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, gevärsgatan.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, intill hållplats fältarpsvägen.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, intill hållplats lundsbäck.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, intill vintapparegatan.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, intill vändslingan lussebäcken.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, pilshultsvägen ändhållsplats.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, rååvägen.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, väg 111.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, vändplats fridas gata.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, vändplats högastensskolan.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig (godsägaregatan).
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd nr 1 dalhem c.
Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov för anläggande av cistern ovan jord, circle k.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av elbilsanläggning på befintlig circle k, rusthållsgatan 51.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: