Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Grundarbetena påbörjades under december 2015 och byggarbetena påbörjas under hösten 2018. Nybyggnaden ska innehålla: Somatiska mottagningar och dagvård. Psykiatrisk mottagning, dagvård och heldygnsvård. Provtagningscentral och laboratorier. Kök och restaurangdel. Lokaler för stöd och service. Byggnaden ska utföras som miljöbyggnad klass Silver och arean är bedömd till ca 45.000 kvm BTA. Avser källare, våning 08 o 09.
Nybyggnad av kongressanläggning/hotell i Helsingborg
Avser nybyggnad av kongress- och hotellanläggning med 250 rum . Kongressalen kommer att inrymma ca 1300 personer och utrustas med ett flertal konferensrum i olika storlekar, restauranger, bar och café. Omfattar 1 huskropp i 5-9 plan. Yta: 11000 m2. Underjordiskt källare för garage byggs under mark och ingår under bostäderna under projektnummmer 1341181. Garaget sammanbyggs med denna huskropp.
Nybyggnad av kontor och hotell i Helsingborg
Igångsättning preliminärt efter semestern 2018. Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med 180 rum. I projektet ingår även konferenslokaler, restaurang, bar, gym m.m. ( kontor på plan 5-12).
Nybyggnad av flerbostadshus i Fredriksdal Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser fortsatt nybyggnad av ca 200-250 lägenheter. Projektet kommer att indelas i etapper. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 151 lägenheter i 2 huskroppar i 9 rresp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen.. Hyresrätter och bostadsrätter..
Tillbyggnad av skolor Helsingborg
Avser option från objektnummer 1344597. Planer finns för tillbyggnad av ytterligare 2 st högstadieskolor. Skolornas placering är ej fastställd. Omfattningen av dessa 2 skolor är ca 100 mkr vardera. Igångsättning avhängigt beslut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter - hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i m.m. Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter samt en verksamhetslokal. Bostadsrätter.
Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Avser trygghetsboende i 6 våningar och äldreboende i 4 våningar med totalt 97 lägenheter med Aleris som vårdaktör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 132 lägenheter i ett kringbyggt kvarter. 4-5 våningsplan med garage under mark. Fördelningen 37 st lägenheter för Hyléns och 95 st för Riksbyggen. Avser hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder på Råå i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 60 lägenheter, ( ca 6000 m2) , 14 radhus ( ca 1700 m2) butikslokal samt orangeri. Markområde: 16000 m2.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhusi i Pålsjö,Helsingborg
Avser nybyggnad av 3 st punkthus i 5-6 plan med 58 lägenheter samt 11 st radhus i 3 längor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.
Nybyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Avser nybyggnad av F-skola i 1 huskropp i 2 plan.
Nybyggnad av vattentorn och vattenreservoarer i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett vattentorn och två lågvattenreservoarer. Vattentornet kommer att bli 40 m högt och bestå helt av ljus betong.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter i 3-6 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
rojektet avser nybyggnad av skola. I projektet ingår även rivning av befintlig skola.
Anläggande av vägar, va-ledningar, belysning m.m. vid NSH i Helsiingobrg
Projektet avser anläggningsarbeten vid NSH -Nya sjukhusområdet i Helsingborg. Omfattar vägar, va-ledningar, belysning, dagvattenhantering, planteringar m.m. Projektet kommer att utföras i olika etapper.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter. Kommer att göras klart i moduler från fabrik. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av ca 50-tal bostäder i form av flerbostadshus och gathus -bostadsrätter.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Den nya anläggningen blir 15 000 kvm stor och kommer att delas in i två temperatur- och luftfuktighetskontrollerade zoner. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser ny logistikanläggning ca 11000 kvm anpassad för tempererad hantering och lagring av livsmedel.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31 s t rad- och parhus.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbro i stål med sex stöd varav två städ o öppet vatten som förbinder exploateringsområdet Oceanpiren med Knutpunktens parkeringsdäck. Objektets läge: Södra hamnbassängen, Helsingborgs hamn. Ca 1 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av seniorbostäder med 58 lägenheter. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet.
Nybyggnad av BoKlok-lägenheter i Ödåkra
Planer finns för nybyggnad av 40 st bostadsrätter.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Planer finns för tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gym mm i Helsingborg
Avser nybyggnad av lokaler för idrottsändamål.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast Q3 2019. Avser nybyggnad av ca 40-tal lägenheter, Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck
Avser nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ödakra, Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter i 2 huskroppar i 5 våningsplan.
Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av kontor 2000-3000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorvillor i Helsingborg
Söker tomt i Helsingborg samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborgs Stad
Avser nybyggnad av kontor på 740 kvm per plan i två våningar samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av radhus i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för fortsatt nybyggnad av radhus med 14 lägenheter i 2 plan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola/skola.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö
Planer finns för nybyggnad av bostäder med 12 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Tidiga planer. Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Tidiga planer. Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 31 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med två trapphus och 29 lägenheter. Säljstart i höst.
Flytt av fjärrvärmeledning i Helsingborgs Hamn
Helsingborgs Hamn AB avser att flytta Öresundskraft AB:s befintliga fjärrvärmeledning. Ledningen är luftförlagd och korsar idag hamnens kombiterminal.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Anläggande av odlingslotter i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser anläggande av odlingslotter i områdena Raud, Väla och Filborna i Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industri/lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parkområde m.m i Helsingborg
Avser nybyggnad av parkområde, lekutrustningar, gångstigar, corténutrustningar, planteringar samt belysning. Ledningslängd: Ca 800 meter för belysning Gatulängd: Ca 3000 kvm ny/justerad gångbana.
Nybyggnad av handelslokal Helsingborg
Avser nybyggnad av 400 m2 handelslokal i prefabkonstruktion inrymmande försäljningslokal för släpvagnar samt verdstadslokal.
Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Rosenlund-Mörarp
2 km lång gc-väg mellan Mörarps tätort och korsningen vid Rosenlundsvägen/Mörarpsvägen.
Färdigställande av allmän platsmark kring SeaU iHelsingborg
Projektet avser färdigställande av ytor som finns kring bostäder, hotell och kongress. Genomförandet av färdigställandet kommer att göras etappvis. - färdigställande av kajpromenad, gator, gångbanor och parkstråk kring bostadskvarteret, fastighet Kvick 1. Objektets läge: Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Rivning och uppförande av konstgräsplan i Helsingborg
Projektet avser rivning och nyinstallation av konstgräskonstruktioner på 3 st objekt, Hedens IP, Laröds IP och på Mörarps IP. Laröds IP ligger det 2 st befintliga konstgräs på varandra som skall rivas. Totalt skall det rivas 4 st kompletta konstgräsplaner. Objekt: Mörarps IP: Mörarp 5:7 Laröds IP: Laröd 1:14 Hedens IP: Planteringen 3:2 Objektets läge: Mörarps IP: Väg 1383 Mörarp Laröds IP: Gummarpsvägen 25 Hedens IP: Planteringsvägen 141
Installation av 130 kV shuntreaktor i Helsingborg
Installation av två 130 kV shuntreaktorer.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola/skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Markarbeten för lekplats och park vid Ringstorps förskola i Helsingborg
Avser markarbeten för lekplats och park inklusive planterings- och belysningsarbete vid Ringstorps förskola Objektets läge: Grenadjärgatan, ca 2.5 km från Helsingborgs centrum.
Anläggande av gata och va för bostadsområde i Helsingborg
Avser anläggande av gata för bostadsområde som omfattar 52 lägenheter. Man har använt sig av gamla ritningar.
Nybyggnad av kiosk i Helsingborg
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av bensinstation i Helsingborg
Avser anläggning av bensinstation.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av butik/restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av idrottsoas.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toaletter.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av tvätthall i Helsingborg
Nybyggnad av biltvätt/snabbtvätt för 3 platser.
Nybyggnad av hotell i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av äldrebostäder i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av äldreboende, LSS, lägenheter och lokaler.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt riving av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av monopole 30 m samt teknikbod.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av radiomast i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av radiomast/telemast.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av spolplatta och skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av grillplats med tillhörande grillhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av återvinningsstation.
Nybyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov anläggning av samlingslokal.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong för hunddagis.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola (paviljong).
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av servering i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av uteservering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: