Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och hotell i Oceanhamnen, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med 180 rum. ( Yta: hotelldel 7000 m2): I projektet ingår även konferenslokaler, restaurang, bar, gym, cykelparkering m.m. ( kontor på plan 6-13). I projektet ingår även takterass ovanpå den längre huskroppen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar. Platschef för Arkeologen 1: Tommy Boström. mobil.nr: 076-8329138- Platschef för Antikvarien 1: Dan Wester, mobil.nr: 070-2103978.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 198 lägenheter samt ett antal lokaler. Omfattar 5 huskroppar i 2-8 våningsplan. Hyresrätter. I projektet ingår även rivning av flerbostadshus med 63 lägenheter i 3 plan.
Nybyggnad av paketterminal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av paket- och styckegodsterminal. Terminalen byggs nära E6/E20 och E4.
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 151 lägenheter i 2 huskroppar i 9 resp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen. Hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i m.m. Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter samt en verksamhetslokal. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 73 bostäder som omfattar 69 st bostadsrätter samt 4 st radhuslägenheter samt en verksamhetslokal och parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter - hyresrätter samt lokaler i bottenvåningen. Avser 2 huskroppar i 5 plan samt 2 huskroppar i 7 plan. Parkeringsplatser på mark.
Nybyggnad av seniorbostäder i Laröd
Avser 75-80 lgh. 4 huskroppar. Uppskattad byggkostnad.
Ombyggnad av flygel i Helsingborg
Avser bygglov för nybyggnad av vårdlokal, barnavdelning.
Nybyggnad av bostäder i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 st sammanbyggda huskroppar i vinkelbyggnad med 48 lägenheter i 6 plan. med garage under mark. Bostadsrätter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 47 lägenheter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder.
Nybyggnad av äldreboende i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter- hyresrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av äldreboende på Rosengårdsområdet i Helsingborg
Avser nybyggnad av äldreboende med 70 platser, samt 35 hyresrätter och kommersiella lokaler i en sammanbyggd huskropp 3-5 plan.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 53 lägenheter. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 huskroppar som omfattar flerbostadshus med 64 lgh samt lokaler för bland annat frisör, pizzeria samt apotek.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund i Helsingborg
Avser nybyggnad av småhus som omfattar enbostadshus alternativt radhus, ca 40-45 bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av produktionslokaler på Berga i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokaler med lager och kontor. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Igångsättning avhängigt beslut från hyresgäst. Projektet avser tillbyggnad av 10000 m2 lager- och logistikterminal. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gym mm i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 1200 m2 lokaler inrymmande gym, omklädningsrum samt kansli.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Påarp, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 24 lägenheter som omfattar radhus, parhus samt fristående villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 35 lägenheter i 2 huskroppar i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 37 lägenheter i 2 huskroppar i flerbostadshus. Bostadsrätter.
Nybyggnad av idrottshall i Elineberg, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid Harlyckan som ligger inom området Elineberg.
Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 8 hekter. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 10 avdelningar för 200 barn.
Nybyggnad av ställverk i Lundåkraverket
De befintliga ställverken A1 och D1 vid Lundåkraverket i Landskrona skall ersättas med ett nytt ställverk A1. Det nya ställverket skall tillsammans med nytt apparatskåp placeras i ny ställverksbyggnad
Nybyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skola, transportgymnasium.
Nybyggnad av seniorvillor i Helsingborg
Söker tomt i Helsingborg samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Nybyggnad av industri/lager men tvätthall samt kontor. Totalt kommer det vara ca 3000 BTA.
Nybyggnad av förskola i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Gantofta.
Färdigställande av allmän platsmark kring SeaU iHelsingborg
Projektet avser färdigställande av ytor i anslutning till bostadskvarter. Avser färdigställande av allmän platsmark med kajpromenad, gator, gångbanor, VA samt platser för uteserveringar ( yta ca 7000 m2). Objektets läge: fastigheten Kvick 1 i Helsingborgs centrum, 0,5 km norr om Knutpunkten.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri/lager - fristående kylmaskinrum.
Nybyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av handel och lager med en yta på 950 m2.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av grupphus i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 6 st villor i två plan.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Uppförande av idrottsoas för paddelbana, skateboard, klättervägg m.m. I projektet ingår även förråd samt toalettbyggnad med en yta ca 35-40 m2.
Anläggande av odlingslotter i Helsingborg
Projektet avser anläggande av odlingslotter i områdena Väla och Filborna i Helsingborg.
Anläggande av multiarena vid skola i Helsingborg
Projektet avser anläggande av multiarena på skolgården vid St: Jörgen skola i Helsingborg.
Nubyggnad av lekplats på Dalhem, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lekplats, 130 m ny gångbana och ca 30 m justerad gångbana, planteringar, grillplatser, möblering och belysning i parkområde. Yta ca 2000 kvm. Ledningslängd ca: 1100 m för belysning. Gatulängd ca: 130 m ny gångbana och ca 30 m justerad gångbana.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av mur/plank.
Flyttning och ny undercentral i Helsingborg
Avser flyttning och ny undercentral i befintlig lokal, hus c. Avser även rivning av tillhöran kulvertgång.
Utbyte av va-ledningar i Helsingborg
Avser utbyte av va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kallager i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kallager/materialförråd.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och garage samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt rivning bef.
Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av parkering och stödmur.
Nybyggnad av scen i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av scen.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av brygga i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av brygga henckels torg.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering och miljöhus, Bygglov för anläggande av plank Rosen 8.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering, ga-kyrkan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för anläggande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av elbilsanläggning på befintlig circle k, rusthållsgatan 51.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av mur, restaurangskolan.
Nybyggnad av staket i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av staket.
Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av tank.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd nr 1 dalhem c.
Genomförande av våtmarker och vattendragsåtgärder, Helsingborg
Projektet avser genomförande av våtmarker och vattendragsåtgärder i Helsingborg.
Ramavtal gällande konsult för övergripande konsekvensbeskrivning mm i Helsingborg
Helsingborgs stad avser att upphandla en konsult för övergripande konsekvensbeskrivning och för strategisk miljöbedömning för översiktsplan 2021.
Anbud infordras gällande konsultuppdrag för Framtidens belysning mm i Malmö
Avser ett omfattande och komplext projekt som berör många delmoment för att Helsingborgs stad ska uppnå framtidsynen för Framtidens belysning och IoT (sakernas internet), se AUC.1. Det innebär bl.a. att konsulten ska forma en konstellation av nödvändiga kompetenser (med egna resurser alternativt tillsammans med underkonsulter), inom områden som drift och underhåll samt planläggning av reinvestering av gatubelysningen, styrning av belysning, design av belysningsutrustning och ljus, geografisk information i ArcGIS-miljö eller den GIS-miljö beställaren vid var tid har, utveckling och implementering av IoT samt upphandling enligt LOU av entreprenader och konsultuppdrag.
Belysningsarbeten i park i Malmö
Projektet avser att förbättra belysningen längs stråket vid Musikparken bakom Konsul Persson villa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: