Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Grundarbetena påbörjades under december 2015 och byggarbetena påbörjas under hösten 2018. Nybyggnaden ska innehålla: Somatiska mottagningar och dagvård. Psykiatrisk mottagning, dagvård och heldygnsvård. Provtagningscentral och laboratorier. Kök och restaurangdel. Lokaler för stöd och service. Byggnaden ska utföras som miljöbyggnad klass Silver och arean är bedömd till ca 45.000 kvm BTA. Avser källare, våning 08 o 09.
Nybyggnad av kontor och hotell i Helsingborg
Igångsättning preliminärt efter semestern 2018. Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med 180 rum. I projektet ingår även konferenslokaler, restaurang, bar, gym m.m. ( kontor på plan 5-12).
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter under en flerårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fredriksdal Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser fortsatt nybyggnad av ca 200-250 lägenheter. Projektet kommer att indelas i etapper. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 351 lägenheter med ca 5-6 våningar. Platschef för Arkeologen 1: Tommy Boström. mobil.nr: 076-8329138- Platschef för Antikvarien 1: Dan Wester, mobil.nr: 070-2103978.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av ca 185-190 lägenheter i 17 våningsplan samt källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 151 lägenheter i 2 huskroppar i 9 rresp. 10 våningsplan. I projektet ingår även förskola i det nedre planet i den ena huskroppen.. Hyresrätter och bostadsrätter..
Tillbyggnad av skolor Helsingborg
Avser option från objektnummer 1344597. Planer finns för tillbyggnad av ytterligare 2 st högstadieskolor. Skolornas placering är ej fastställd. Omfattningen av dessa 2 skolor är ca 100 mkr vardera. Igångsättning avhängigt beslut.
Nybyggnad av flerbostadshus i m.m. Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 72 lägenheter samt en verksamhetslokal. Bostadsrätter.
Nybyggnad av tygghets.- och äldreboende i Helsingborg
Avser trygghetsboende i 6 våningar och äldreboende i 4 våningar med totalt 97 lägenheter med Aleris som vårdaktör.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 132 lägenheter i ett kringbyggt kvarter. 4-5 våningsplan med garage under mark. Fördelningen 37 st lägenheter för Hyléns och 95 st för Riksbyggen. Avser hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av hyresbostäder innehållande 66 st lägenheter och 2 lokaler. Fördelade på 2 st 8-vånings, 2 st 2-vånings byggnader samt tillhörande komplementbyggnader och markplanering. Projektet är beläget i de södra delarna av Helsingborgs Stad på båda sidor av Odengatan, Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med källare samt 11 st radhus samt komplementsbyggnaderr. Hyresrätter. Kv Klockaren1 och Koret 1 är beläget i i de norra delarna av Helsingborgs Stad, öster om Romares Väg, Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhusi i Pålsjö,Helsingborg
Avser nybyggnad av 3 st punkthus i 5-6 plan med 58 lägenheter samt 11 st radhus i 3 längor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i 2 huskroppar i 8 plan med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 lägenheter i 3-6 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av vattentorn och vattenreservoarer i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett vattentorn och två lågvattenreservoarer. Vattentornet kommer att bli 40 m högt och bestå helt av ljus betong.
Anläggande av vägar, va-ledningar, belysning m.m. vid NSH i Helsiingobrg
Projektet avser anläggningsarbeten vid NSH -Nya sjukhusområdet i Helsingborg. Omfattar vägar, va-ledningar, belysning, dagvattenhantering, planteringar m.m. Projektet kommer att utföras i olika etapper.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
rojektet avser nybyggnad av skola. I projektet ingår även rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp med 50 lägenheter i 6 plan med garage under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter. Kommer att göras klart i moduler från fabrik. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 31 s t rad- och parhus.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser ny logistikanläggning ca 11000 kvm anpassad för tempererad hantering och lagring av livsmedel.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Den nya anläggningen blir 15 000 kvm stor och kommer att delas in i två temperatur- och luftfuktighetskontrollerade zoner. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbro i stål med sex stöd varav två städ o öppet vatten som förbinder exploateringsområdet Oceanpiren med Knutpunktens parkeringsdäck. Objektets läge: Södra hamnbassängen, Helsingborgs hamn. Ca 1 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund i Helsingborg
Avser nybyggnad av småhus som omfattar enbostadshus alternativt radhus, ca 40-45 bostäder Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av småhus på Gustavslund i Helsingborg
Avser nybyggnad av småhus som omfattar enbostadshus alternativt radhus, ca 40-45 bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast Q2 2018.. Markanvisningstävling utförd.
Nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck
Avser nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck.
Nybyggnad av radhus i Brohult, Helsingborg
Igångsättning tidigast 2020/2021. Projektet avser nybyggnad av 26 st radhus . Fasadmaterial -sten alternativt puts. Objektets läge: i Stadsdelen Brohult mellan Brohultsvägen och Ängelholmsleden. Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar.
Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av mindre verksamheter och ev bostäder i Ödåkra
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Mindre tomter kommer att säljas till olika intressenter.Intill Västkustbanan. Ca 80000 m2. Omfattar mindre verksamheter och eventuellt bostäder i anslutning till verksamheterna., ca 25 tomter. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av kontor 2000-3000 kvm.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Helsingborg
Avser nybyggnad av 4000 m2 byggvaruhandel.
Utökning av industriområde i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser utökning av område för industriverksamhet. Omfattar ca 2000 m2 markområde. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborgs Stad
Avser nybyggnad av kontor på 740 kvm per plan i två våningar samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola/skola.
Ny- eller tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för ny- alternativt tillbyggnad av Svensgårdsskolan.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö
Planer finns för nybyggnad av bostäder med 12 bostadsrätter.
Flytt av fjärrvärmeledning i Helsingborgs Hamn
Helsingborgs Hamn AB avser att flytta Öresundskraft AB:s befintliga fjärrvärmeledning. Ledningen är luftförlagd och korsar idag hamnens kombiterminal.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av tryckzonsindelning i Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering/byggnation av ny tryckzonsindelning för områdena Långeberga/Östra Ramlösa (Etapp 1) inkl ny tryckstegringsstation och tryckreduceringsstation för dricksvatten samt tillhörande ledningsarbeten. Avser option på etapp 2 (Bårslöv/Vallåkra) samt etapp 3 (Allerum/Hjälmshult).
Nybyggnad av industri/lager i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av handelslokal Helsingborg
Avser nybyggnad av 400 m2 handelslokal i prefabkonstruktion inrymmande försäljningslokal för släpvagnar samt verdstadslokal.
Nybyggnad av parkområde m.m i Helsingborg
Avser nybyggnad av parkområde, lekutrustningar, gångstigar, corténutrustningar, planteringar samt belysning. Ledningslängd: Ca 800 meter för belysning Gatulängd: Ca 3000 kvm ny/justerad gångbana.
Rivning och uppförande av konstgräsplan i Helsingborg
Projektet avser rivning och nyinstallation av konstgräskonstruktioner på 3 st objekt, Hedens IP, Laröds IP och på Mörarps IP. Laröds IP ligger det 2 st befintliga konstgräs på varandra som skall rivas. Totalt skall det rivas 4 st kompletta konstgräsplaner. Objekt: Mörarps IP: Mörarp 5:7 Laröds IP: Laröd 1:14 Hedens IP: Planteringen 3:2 Objektets läge: Mörarps IP: Väg 1383 Mörarp Laröds IP: Gummarpsvägen 25 Hedens IP: Planteringsvägen 141
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola/skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Anläggande av gata och va för bostadsområde i Helsingborg
Avser anläggande av gata för bostadsområde som omfattar 52 lägenheter. Man har använt sig av gamla ritningar.
Nybyggnad av kiosk i Helsingborg
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av tvätthall i Helsingborg
Nybyggnad av biltvätt/snabbtvätt för 3 platser.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av äldrebostäder i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av äldreboende, LSS, lägenheter och lokaler.
Nybyggnad av hotell i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bensinstation i Helsingborg
Avser anläggning av bensinstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toaletter.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av grillplats med tillhörande grillhus.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt riving av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av radiomast i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av radiomast/telemast.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov anläggning av ostagat fackverkstorn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av återvinningsstation.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Anläggande av mur .
Nybyggnad av kiosk i Helsingborg
Bygglov tidsbegränsat, nybyggnad av glasskiosk samt rivning av bef.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Helsingborg
Nybyggnad av mobiltelemast 42 meter med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Nybyggnad av väderskydd på två fastigheter.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Nybyggnad, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov anläggning av samlingslokal.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong för hunddagis.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola (paviljong).
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av servering i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av uteservering.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Uppförande av belysningsmaster.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Uppförande av ljusanordning.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Klimatanpassningsåtgärder i centrala Helsingborg
Avser utredning av hur höjda havsvattennivåer i Öresund påverkar risken för översvämning av centrala Helsingborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: