Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av underhållsdepå för Öresundstågen i Hässleholm
Området för anläggningen är ca 22 ha stort och är beläget norr om Hässleholms centrum i anslutning till Södra Stambanan och riksväg 21. Underhållsdepån ska användas för underhåll, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen. Byggentreprenaden omfattar verkstadshallar, kontor/administration, personalutrymmen, lagerbyggnader, kombinerad tvätt- och saneringshall, svarvanläggning. Installationer och erforderliga markarbeten för byggnadsverken. Fast utrustning. Byggnad 01: Verkstad med kontor, 22635 m2. Byggnad 02: Städplattformar med perronger och tak. Byggnad 03: Hjulsvarv är en hall för svarvning av tåg m m, 1380 m2. Byggnad 04: Kombihall, 2015 m2. Byggnad 05: Städbyggnad, 410 m2. Byggnad 11: Mottagningsstation, 50 m2.
Nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser nybyggnaden av bostad med 4 stycken boendeavdelningar samt lokaler för skolverksamhet samt administrativa lokaler och storkök. Inflyttning planeras till sommaren 2019. Option i upphandlingen är ombyggnad av befintliga lokaler i samverkan på totalentreprenad projekt ID 1473721.
Nybyggnad av äldrebostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av trygghetsboende samt miljöhus.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 24000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget. Önskar komma i kontakt med tilltänkta byggherrar.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av bostäder, 26 st marklägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av Postnords Logistikcenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 mindre lägenheter som kommer att dockas ihop med befintlig byggnad.
Nytt anslutningsspår till underhållsdepå i Hässleholm
Görs i samarbete med Region Skåne.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 5 st flerbostadshus, totalt 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av bef. byggnad. Planer finns för 16 lägenheter i två plan med loftgång, åtta på vardera av de två aktuella tomterna (Björnen 4 och Muraren 8). Lägenheterna ska vara hyresrätter, treor och fyror.
Nybyggnad av marklägenheter i Hässleholm
Avser nybyggnad av 18 marklägenheter i form av 9 parhus.
Nybyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av brandstation i Sösdala, Hässleholm
Avser nybyggnad av mindre brandstatoin för 2 bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 2 omfattar uppförande av 10 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av 26 st marklägenheter.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad 30x80 meter. höjd 4,5 meter, stål- alternativt limträ-konstruktion.
Nybyggnad av passivt fibernät i Tyringe, Hässleholm
Avser byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 290 fastigheter i Matteröd, Hässleholms kommun.
Ny infrastruktur vid Sösdala förskola, Hässleholm
Avser nyanläggning av gator och gc väg samt VA-arbeten för nytt exploateringsområde i Sösdala.
Nybyggnad av LSS boende i Tyringe
Avser gruppboende för LSS boende för 2 brukare.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad, stålhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (samt rivning av komplementbyggnad).
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser samt toalettvagn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av väderskydd samt marklov för tillgänglighetsanspassning av busshållplats.
Nybyggnad av mur i Hässleholm
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: