Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikplats, matargator mm i Stoby
Projektet omfattar bl.a. ny bro över riksvägen, ramper, breddning av väg. www.dryportskane.se.
Nybyggnad av handelscentrum i Hässleholm
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen. Totalt planeras det för ca 7000 kvm handel.
Nybyggnad av äldreboende i Hässleholm
Avser nybyggnad av äldreboende i 4 våningar med ca 60 st lägenheter på området Kv Björksäter. BTA ca 4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 60 st lägenheter. Bostäderna kommer att vara av varierande storlek och upplåtelseform.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad på Norra Station med 3 våningar kontorslokaler, teknikrum och förråd samt utemiljö och parkering. Ca 4 500 kvm BTA och bearbetad markyta ca 2 100 kvm.
Nybyggnad av varuhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av handelshus för Biltema, BTA ca 7200 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2-3 våningar med ca 38 st lägenheter.
Nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser nybyggnad av ungdomshem med 2 stycken boendeavdelningar. På plan 2 ska det finnas tekniska utrymmen och lokaler för administration. Avser option på projekt ID 1318767.
Nybyggnad av förskola i västra Hässleholm
Avser ny konceptförskola med 6 avd i 2 plan i västra Hässleholm. Certifieras enligt miljöbyggnad 3.1 betyg silver.
Nybyggnad av bostäder i Haga, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flebostadshus i 3 våningar med ca 15 lägenheter och eventuellt inredd vind vid Hagaområdet i Hässleholm.
Nybyggnad av bostäder i Haga, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 12 lägenheter i 3 våningar och eventuellt inredd vind i Hagaområdet, Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 10 våningar med 38 lägenheter och centrumverksamhet på markplan i stadsdelen T4 i centrala Hässleholm. BTA ca 2850 kvm.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av förskola för 105 barn. Samt tillagningskök och matsal för skolornas behov, ca 1870 kvm BTA. Samprojekteras tillsammans med projekt ID 1596444 och 1596451.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 15 lägenheter. Totalt planeras det för 45 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av affärshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av maskinhall och verkstad i Hässleholm
Avser nybyggnad av maskinhall och verkstad. BTA ca 936 kvm. (stoby 24:17).
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad samt kontor.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Nybyggnad av sex marklägenheter och komplementbyggnad.
Utbyggnad av va-ledningar i Hässleholm
Aser markförläggning av VA-ledningar på en sträcka mellan Helsingborgsvägen och Hovdalavägen i Hässleholm. Projektet utförs i etapper från april till november 2020.
Nytt industriområde i Finja
Igångsättning tidigast 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av damm i Sösdala
Avser anläggande av fördröjningsdamm i Sösdala.
Nybyggnad av parhus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av padelhall i Hässleholm
Nybyggnad av padelhall med 2 banor samt omklädningsrum.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av kisthus.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation (avlopp) (hovdalavägen).
Nybyggnad av pumpstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation (avlopp) samt rivningslov (björkviken pumpstation).
Nybyggnad av pumpstation i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av pumpstation (avlopp) samt rivningslov (ormanäs pumpstation).
Nybyggnad av toalett i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av plank i Hässleholm
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Bygglov samt rivningslov för industribyggnad (lagerlokal).
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av förråd (för utomhusrullstol) samt marklov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: