Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny höghastighetsbana mellan Hässleholm-Lund
Ca 7 mil dubbelspårig höghastighetsbana, 52 järnvägsbroar, 16 kulvertar och 3 sociodukter á 476 m2.
Förlängning av mötesspår/mötesstation i Attarp
Flytt av väg mm. 600 meter bullerskydd på vardera sida om järnvägen.
Nytt handelsområde i Hässleholm, Etapp 1
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen, Förrådet 1 mfl. Totalt i området planeras ca 15000 kvm handel.
Nytt handelsområde i Hässleholm, Etapp 2
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen, Förrådet 1 mfl. Totalt i området planeras ca 15000 kvm handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Totalt planeras det för nybyggnad av 130 bostäder samt 8 villor. Tomtarea 25000kvm fördelat på 3 tomter och ligger 650m ifrån centrala torget. I dagsläget återstår ca 12000 kvm tomt.
Rivning-och nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av ungdomshem med 2 stycken boendeavdelningar. På plan 2 ska det finnas tekniska utrymmen och lokaler för administration.
Nybyggnad av bostäder i Haga, Hässleholm
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse på två obebyggda fastigheter i Hagaområdet, Kruthornet1 och Hässleholm 87:17 där ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till omkringliggande bebyggelsemiljö som är värdefull ur kulturmiljösynpunkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 44 lägenheter. Entreprenaden utförs i två huvuddelar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av 5 st flerbostadshus, totalt 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Hässleholm
Avser nybyggnad av 26 st marklägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinslöv, Hässleholm
Etapp 3 omfattar uppförande av 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av radhus med 6 st bostäder. Samt rivning av ett enbostadshus och ett förråd. Arkitekten heter Pontus Igelström och har sitt säte i Helsingborg.
Nybyggnad av LSS boende i Tyringe
Avser gruppboende, LSS boende för 2 brukare.
Nybyggnad av lager i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad 30x80 meter. höjd 4,5 meter, stål- alternativt limträ-konstruktion.
Nytt industriområde i Finja
Igångsättning tidigast 2021.
Nybyggnad av församlingshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av församlingshem samt ombyggnad av prästgården.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad samt kontor.
Invallning av reningsverk i Hässleholm
Avser anläggande av en vall för att hindra vatten för att komma in på reningsverksområdet.
Nybyggnad av grupphus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Skyrup 3:240,3:239,3:241,3:242.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall om ca 200 kvm.
Nybyggnad av mur i Hässleholm
Bygglov samt marklov för uppförande av mur.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader lagertält, materialbodar, väderskydd samt container.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad om 120 kvm. Byggnaden uppförs i trä.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: