Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus med totalt 150 lägenheter i 5-8 våningar.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 81 st lägenheter i 3 huskroppar med affärslokaler i bottenplan. Affärslokalerna omfattar ca 380 kvm av den totala ytan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser nybyggnad av 10 lägenheter i 4 våningshus.
Nybyggnad av villor i Flyinge Eslöv
Avser nybyggnad av 20-tal villor.
Nybyggnad av gruppbebyggelse i Eslöv
Tilldelad markanvisning. Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Eslöv
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv.
Nybyggnad av flerbostadshus i Löberöd
Avser nybyggnad av 12 hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslövs centrum.
Planer finns för nybyggnad av 14 st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp.
Nybyggnad av radhus, i Billinge
Nybyggnad av två radhus med tre lägenheter i varje hus samt fristående miljöhus.
Nybyggnad av dricksvattenledning, i Eslöv
Avser nybyggnad av dricksvattenledning och separering av en del av Sallerupsvägen i Eslöv. Upphandlingen genomförs som en säkerhetsklassad upphandling.
Uppförande av flerbostadshus, Löberöd
Avser uppförande av flerbostadshus på fastigheten kristinetorp 1:2
Förstudie till nytt stadshus, Eslöv
Omfattar konsultstöd för framtagande av en förstudie av nytt stadshus med ett medarbetar- och medborgarperspektiv.
Nybyggnad av fristående enbostadshus, Eslöv
Planerat projekt. Nybyggnad av tre fristående enbostadshus på fastigheten Ölycke.
Nybyggnad av stall och ridhus, Eslöv
Avser nybyggnad av stall och ridhus i Billinge.
Nybyggnad av bensinstation och biltvätt på Flygstaden i Eslöv
Ny plan som möjliggör för drivmedelsförsäljning inklusive biltvätt på Flygstaden.
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad montagehall.
Nybyggnad av komplettbyggnader i Eslöv
Projektet avser nybyggnad av två komplettbyggnader. Den första är ett kombinerat cykelförråd och miljöhus och den andra är en gemensamhetslokal.
Förnyelse av vattenledning i Eslöv
Projektet avser förnyelse av vattenledning genom primärt rörspräckning och mindre schaktarbeten.
Nybyggnad av lager, i Eslöv
Avser nybyggnad av lager- /industribyggnad i Eslöv. Nytillkommen byggnadsarea 660 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus med fristående garage, Eslöv
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med fristående garage på fastigheten STEHAG 5:117.
Anläggande av damm i Lund
Avser anläggande av en ca 3ha stor bevattningsdamm på en betesmark. För tillförsel av vatten skall en pumpstation med tillhörande anordningar inställeras vid Bråån. Objektets läge: Arbetsområdet ligger ca 1 km söder om Väggarp och 1 km väster om Örtofta i Eslövs kommun.
Ändad användning av cykelbutik i Eslöv
Ändad användning av cykelbutik till del av vårdcentral i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: