Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 110 lägenheter varav 6 lägenheter blir LSS-boende. 4 huskroppar i 5-6 plan + källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter i 3 1/2 plan. /MAL
Nybyggnad av seniorbostäder i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar. ( bostadsrätter för 55+), 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter i 1 huskropp i 9 plan.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlöv, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 6 plan.
Markområde för handelslokaler i Burlöv
Avser ett markområde för handelslokaler.
Nybyggnad av radhus och parhus i
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter.
Nybyggnad av skola i Arlöv
Planer finns för nybyggnad av skola.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 2500 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 2500 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv. Omfattning oviss.
Nybyggnad av radhus i Burlöv
Avser 11 radhus på 5 fastigheter i Åkarp, 7:182,7:183,7:184,7:185,7:186.
Markområde för industri och lager i Sege Burlöv
Avser markområde för industri och lager.
Nybyggnad av restaurang i Burlöv
Avser nybyggnad av restaurang, kfc.
Anläggande av vägar och va-ledningar i Sege Burlöv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt markområde för lager och kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad för industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Burlöv
Avser nybyggnad bilbesiktningsanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Sunnanå 12:41 - ansökan om bygglov, nätstation, vassvägen 28.
Nybyggnad av skola i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för skolmoduler.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Åkarp 1:57 - rivningslov och bygglov för nätstation, alnarpsvägen.
Nybyggnad av garage i Burlöv
Åkarp 8:1 - bygglov för nytt garage.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för behållare på återvinningscentral.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för bullervall.
Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för mobiltelestation.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank alnarpsvägen 4 och lundavägen 2.
Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för signalkiosk Arlöv 22:40,Tågarp 21:138.
Nybyggnad av skärmtak i Burlöv
Bygglov för skärmtak/väderskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: