Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning planeras under 2019/2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av 700 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åkarp, Burlöv
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar. ( bostadsrätter för 55+), 2-3 våningsplan.
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av flyggodslager på 10.000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv. Omfattning oviss.
Nybyggnad av hamburgerbar i Burlöv
Avser nybyggnad av restaurang i Sunnanå, mc-donalds.
Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg
Nybyggnad av lager i Burlöv
Avser nybyggnad av lagerlokal med kontor.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad för industri- eller lagerbyggnad.
Anläggande av övergångställe och busshållplats i Burlöv
Avser anläggande av övergångställe och 2 st busshållplatser vid Kronetorps park, Lundavägen i Åkarp, Burlövs kommun.
Åtgärder av belysning vid kyrkogård i Arlöv
Avser ny belysning vid kyrkogården vid Arlövs kyrka.
Nybyggnad av barack i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Kronetorp 1:1 - kronetorps allé 33, nybyggnad av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av garage i Burlöv
Bygglov för garage Arlöv 6:31,6:32,6:33.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnation av enbostadshus, Åkarp 7:202,7:219.
Nybyggnad av lekplats i Burlöv
Bygglov för nybyggnation av lekplats.
Nybyggnad av återvinningsstation i Burlöv
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Ansökan om bygglov, nybyggnation av nätstationer, badhusvägen 17.
Nybyggnad av fjärrvärmecentral i Burlöv
Bygglov för fjärrvärmecentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: