Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Arlöv, Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 500 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning planeras under 2019/2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av 700 lägenheter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av badhus i Burlöv
Igångsättning tidigast Q1 2019. Partneringentreprenör utsedd för Fas 1. Avser nybyggnad av familjebad med inriktning främst mot motion, simundervisning och simklubbsverksamhet. Badanläggningens storlek och innehåll är föremål för utredning i den akutella entreprenaden. Förslag på placering av det nya badhuset är i anslutning till det befintliga badhuset vid Burlöv Center.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter. Hyresrätter. Garage under mark med 180 bilplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 18 lägenheter (hyresrätter i 3 plan lokaler samtförskola för ca 120 barn i nedre planet.
Nybyggnad av bostäder i Åikarp. Burlöv
Avser nybyggnad av 31 st marklägenheter. Byggs i etapper.
Markområde för handelslokaler i Burlöv
Avser ett markområde för handelslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Arlöv, Burlöv
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 500 bostäder.
Markområde för lager och kontor i Sege Burlöv
Avser nybyggnad av lager och kontor. Markyta: 11000-12000 m2.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Arlöv
Projektet ligger på is. Avser nybyggnad av bostäder i någon form samt förskola.
Nybyggnad av skollokaler i Arlöv
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av skollokaler inrymmande klassrum, matsal och kök. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkarp, Burlöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2-3 våningar med 19 lägenheter samt en mindre lokal för handel och verksamheter på bottenplan. Uppskattad byggstart.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 2500 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av bullerskydd i Arlöv, Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser uppförande av bullerstaket, 1,1 km, 5 m högt.
Nybyggnad av bullerskydd i Åkarp, Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser uppförande av bullerstaket 0,5 km.
Markområde för industri och lager i Sege Burlöv
Avser markområde för industri och lager.
Exploateringsarbeten för bostäder i Åikarp. Burlöv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Igångsättning tidigast 2019. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Avser nybyggnad för industribyggnad.
Åtgärder av belysning vid kyrkogård i Arlöv
Avser ny belysning vid kyrkogården vid Arlövs kyrka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser anläggande av utemiljö inom kommunens skolor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av automatstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av okq8 automatstation och databod.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för paviljong för kontor, åkarp 1:83.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank invid uteplats.
Nybyggnad av telestation i Burlöv
Bygglov för teknikbod, staffanstorpsvägen.
Nybyggnad av förråd i Burlöv
Bygglov för cykelförråd.
Nybyggnad av garage i Burlöv
Bygglov för garage.
Nybyggnad av förråd i Burlöv
Bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Burlöv
Bygglov för mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: