Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus i 5-7 våningar, 275 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter. Hyresrätter. Garage under mark med 180 bilplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser fortsatt nybyggnad av 95 lägenheter i 3 1/2 plan. /MAL
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kronetorp, Burlöv
Igångsättning framflyttad till hösten 2018. Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 18 lägenheter (hyresrätter i 3 plan lokaler samtförskola för ca 120 barn i nedre planet.
Markområde för industri och lager i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Wihlborgs Fastigheter. Avser ett markområde för byggnation av industri och lager. Tomtyta: 55000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av distributionsterminal i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av terminal för distribution av mat till restauranger (kyl/frys och torrlager). Markarbeten påbörjas under oktober 2107 och byggarbeten under april 2018.
Nybyggnad av seniorbostäder i Åkarp, Burlöv
Igångsättning tidigast november 0218. Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 32 lägenheter i 2 huskroppar. ( bostadsrätter för 55+)
Nybyggnad av bostäder i Åikarp. Burlöv
Avser nybyggnad av bostäder i form av radhus./parhus, 35 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkarp, Burlöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2-3 våningar med 19 lägenheter samt en mindre lokal för handel och verksamheter på bottenplan. Uppskattad byggstart.
Markområde för lager och kontor i Sege Burlöv
Avser markområde för lager och kontor. Markyta: 11000-12000 m2.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 3000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för industri i Sege Burlöv
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. Avser ett markområde till försäljning för industriverksamhet på 5000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Tomtyta finns för nybyggnad av kontor, 7000-8000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Avser nybyggnad av två LSS-boenden med 12 lägenheter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Åikarp. Burlöv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 35 bostäder.
Markområde för industri och lager i Sege Burlöv
Avser markområde för industri och lager.. Markyta: 3000 m2.
Markarbeten kring Åkarps station i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Anläggande av näridrottsplats i Åkarp Burlöv
Avser anläggande av ny multiarena med en yta på 16 x 32 m. Arenan ska anläggas på en befintlig gräsyta väster om Dalslundsskolan.. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Burlöv
Bygglov för industribyggnad.
Anläggande av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser anläggande av utemiljö inom kommunens skolor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av sophus i Burlöv
Bygglov för miljöhus, hvilans folkhögskola.
Nybyggnad av automatstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av okq8 automatstation och databod.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank Arlöv 19:17,19:23.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank invid uteplats.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank samt marklov för sänkning av marknivån i samband med sanering av fastigheten.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank, Byglov för plank Åkarp 8:151,8:26,1:76.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Arlöv 3:36, segedalsvägen, ansökan om bygglov, nätstation.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för 11 plank Arlöv 19:93,19:94,19:95,19:92,19:15,19:91,19:137,19:119,19:139,19:96,19:12.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Bygglov för container/förråd för förskoleverksamhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Burlöv
Bygglov för enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: