Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde för industrihus i Bjuv
Omfattar ca 20000 m2 markområde för lättindusti. Igångsättning avhängigt intressenter.
Korsningsåtgärder längs väg 110 mellan Bjuv-Billesholm
Avser korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad för flerbostadshus.
Exploatering av mark för bostäder i Bjuv
Projektet avser exploatering för bostäder i Billeholms gård i Bjuv.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv gällande gatu- och va-utbyggnad.
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 3
Igångsättning avhängigt försäljning av tomterna. Avser exploateringsarbeten för 17 st villatomter som säljs via kommunens tomtkö. .Detta är sista etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Bjuv
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om bygglov för uppsättning av moduler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om marklov för parkering.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bod, mur och gasolcistern (brandfarlig vara).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: