Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av 36 lägenheter i 2 plan.
Markområde för verdsahmhetslokaler i Billesholm
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler.. Yta: ca 13 hektar. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för industrihus i Bjuv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Omfattar ca 10000 m2 markområde för lättindusti. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för industrihus i Bjuv
Omfattar ca 20000 m2 markområde för lättindusti. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av radhus i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av 12 radhus -bostadsrätte. Avser styckebyggnation. Avser styckebyggnation.
Korsningsåtgärder längs väg 110 mellan Bjuv-Billesholm
Avser korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Projektet avser nybyggnad av en radhuslänga med sju lägenheter i ett plan, 2: or och 3:or. Hyresrätter. Objektets läge: Objektet ska placeras mellan västergatan och knutsgatan i billesholm. Billesholmsgård 26050 bBllesholm. Totalt planerar man att bygga 21 st marklägenheteri västra delen av Billesholm. Projektet kan komma att delas in i 3 st etapper med option på etapp 2 ( projektnummer 1506612) samt etapp 3 ( projektnummer 1506613. Uppskattad kostnad.
Exploateringsarbeten för verdsahmhetssområde i Billesholm
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Bjuv
Avser nybyggnad av omklädningsrum i anslutning till skola.
Uppförande av skolpaviljonger vid skola i Bjuv
Projektet avser utökning av lokaler vid Ekebyskolan i Ekeby med 4 nya klassrum samt en avdelning för förskola och ett mottagningskök. Avser ‏‏‏‏‎‎‎‬‎‪‪‬‎‎‬‎‬‏‎‎hyresperiod av de nya klassrummen under maximalt 60 månader.
Anläggande av gator för villor i Bjuv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder för 42 tomter. Längden på gatorna omfattar ca 250 meter. I första skede anläggs byggator, belysning, VA och fördröjningsmagasin. När byggnationen av husen är klara ska gatorna färdigställas med slitlager. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lasthus i Bjuv
Ansökan om bygglov för fyra nya lasthus med tillhörande slussar.
Exploateringsarbeten för industriområde i Bjuv
Igångsättning tidigast 2018. Avser exploateringsarbeten för ca 11 hektar markområde för byggbar mark. Uppskattad kostnad.
Anläggande av parkering vid skola i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om bygglov för lager.
Nybyggnad av grupphus i Bjuv
Ansökan om bygglov för 4 enbostadshus Bjuv 3:59,3:69,3:70,3:71.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bjuv
Ansökan om bygglov för bullervall.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/miljöhus.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält (tom 2018-09).
Nybyggnad av förskola i Bjuv
Ansökan om tidsbegränstat bygglov (2023-08-01) för nybyggnad av 2 st förskoleavdelningar samt kök med moduler.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tillfälligt bygglov för skylt samt bygglov för moduler tom 2018-09-30.
Anläggande av vägar för radhus i Bjuv
Avser anläggande av två st vägar för ett bostadsområde med 12 st radhus.
Nytt utegym i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: