Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Billesholm, Bjuv.
Projektet avser nybyggnad av en radhuslänga med 6 lägenheter i ett plan, 2: or och 3:or. Hyresrätter. I projektet ingår även nybyggnad av förrådsbyggnad. Objektets läge: Objektet ska placeras mellan västergatan och knutsgatan i billesholm. Billesholmsgård 26050 bBllesholm. Totalt planerar man att bygga 21 st marklägenheteri västra delen av Billesholm. Projektet kan komma att delas in i 3 st etapper med option på etapp 2 ( projektnummer 1506612) samt etapp 3 ( projektnummer 1506613. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploateringsarbeten för verdsahmhetssområde i Billesholm
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt verksamhetsområde.
Ombyggnad av vattenledning, Ekeby
Avser nyanläggande av dagvattenledning med fördröjningsdamm och viss sträcka trycksatt spillvattensystem, utbyte av vatten-, spillvattenledning och trycksatt spillvattensystem. Objektets läge: Längs södra delen av Södergatan totalt 600m, Torsgatan (90m) och Lillgatan (70m), i Ekeby, Bjuvs kommun.
Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Bjuv
Avser nybyggnad av omklädningsrum i anslutning till skola.
Nybyggnad av ridhus i Bjuv
Avser nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av lasthus i Bjuv
Omfattar tre nya lasthus samt utföra sänkning av anslutande mark.
Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för kontorsbyggnad och lager.
Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för kontorsmoduler.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om rivning av tält samt uppförande av nytt tält på samma plats.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om rivningslov för förråd samt bygglov för nytt förråd.
Nybyggnad av cistern i Bjuv
Ansökan om bygglov för byggnader och cistern för fjärrvärmeproduktion.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av matsal i Bjuv
Avser en komplementbyggnad- med matsal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: