Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde för verdsahmhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler.. Yta: ca 13 hektar.
Exploatering av mark för bostäder i Bjuv
Projektet avser exploatering för bostäder i Billeholms gård i Bjuv.
Ombyggnad av vattenledning, Ekeby
Avser nyanläggande av dagvattenledning med fördröjningsdamm och viss sträcka trycksatt spillvattensystem, utbyte av vatten-, spillvattenledning och trycksatt spillvattensystem. Objektets läge: Längs södra delen av Södergatan totalt 600m, Torsgatan (90m) och Lillgatan (70m), i Ekeby, Bjuvs kommun.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av kall lagerbyggnad på ca 1500 kvm.
Nybyggnad av lasthus i Bjuv
Omfattar tre nya lasthus samt utföra sänkning av anslutande mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för flerbostadshus.
Ombyggnad av ångcentral i Bjuv
Avser ombyggnad för produktion av ånga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser samt rivningslov för cykelförvaring.
Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: