Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i Billesholms gård i Bjuv.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för flerbostadshus.
Korsningsåtgärder längs väg 110 mellan Bjuv-Billesholm
Avser korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv gällande gatu- och va-utbyggnad.
Ombyggnad av vattenledning, Ekeby
Avser nyanläggande av dagvattenledning med fördröjningsdamm och viss sträcka trycksatt spillvattensystem, utbyte av vatten-, spillvattenledning och trycksatt spillvattensystem. Objektets läge: Längs södra delen av Södergatan totalt 600m, Torsgatan (90m) och Lillgatan (70m), i Ekeby, Bjuvs kommun.
Nytt exploateringsområde för villor i Billesholm, et 3
Igångsättning avhängigt försäljning av tomterna. Avser exploateringsarbeten för 17 st villatomter som säljs via kommunens tomtkö. .Detta är sista etappen.
Återuppbyggnad av radhuslänga i Bjuv
Avser nybyggnad av radhus. Projektet rymmer 3 lägenheter, varav 1 lägenhet även omfattar omfattande rivningsarbete efter vattenläckage. Objektet är beläget på Korngatan 12-16, i utkanten av Bjuv.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Avser nybyggnad av kall lagerbyggnad på ca 1500 kvm.
Ombyggnad av ångcentral i Bjuv
Avser ombyggnad för produktion av ånga.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser samt rivningslov för cykelförvaring.
Nybyggnad av skärmtak i Bjuv
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om bygglov för uppsättning av moduler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bjuv
Ansökan om marklov för parkering.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bod, mur och gasolcistern (brandfarlig vara).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: