Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde för verdsahmhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler.. Yta: ca 13 hektar.
Korsningsåtgärder längs väg 110 mellan Bjuv-Billesholm
Avser korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.
Upprustning av Billesholm station.
Projektet avser upprustning av hela Billeholms station. Markarbete, busshållplatser och vissa delar på banan evt.
Exploateringsarbeten för verdsahmhetssområde i Billesholm
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt verksamhetsområde.
Ombyggnad av vattenledning, Ekeby
Avser nyanläggande av dagvattenledning med fördröjningsdamm och viss sträcka trycksatt spillvattensystem, utbyte av vatten-, spillvattenledning och trycksatt spillvattensystem. Objektets läge: Längs södra delen av Södergatan totalt 600m, Torsgatan (90m) och Lillgatan (70m), i Ekeby, Bjuvs kommun.
Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Bjuv
Avser nybyggnad av omklädningsrum i anslutning till skola.
Nybyggnad av ridhus i Bjuv
Avser nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av lasthus i Bjuv
Omfattar tre nya lasthus samt utföra sänkning av anslutande mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för kontorsmoduler.
Nybyggnad av transformatorstation i Bjuv
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Bjuv
Ansökan om rivning av tält samt uppförande av nytt tält på samma plats.
Nybyggnad av förråd i Bjuv
Ansökan om rivningslov för förråd samt bygglov för nytt förråd.
Nybyggnad av cistern i Bjuv
Ansökan om bygglov för byggnader och cistern för fjärrvärmeproduktion.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus.
Nybyggnad av matsal i Bjuv
Avser en komplementbyggnad- med matsal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: