Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Båstad
Planer finns för nybyggnad av livsmedelsbutik i Båstad.
Nybyggnad av f-6 skola i Båstad
Projektet avser nybyggnad av f-6 skola i 2 plan, byggnad benämnd G samt ombyggnad av befintlig högstadiebyggnad H. Rivning av befintliga delar av skolbyggnader finns på separat projekt, se ID 1564449.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 69 lägenheter fördelat på 5-6 huskroppar med bostadsrätter. Husen byggs i 2-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 53 lägenheter fördelat på ca 4-5 huskroppar med hyresrätter. Husen byggs i 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Planer finns på nybyggnad av 36 lägenheter varav 12 lägenheter uppförs som parhus och 24 st uppförs i mindre enheter om 3 lgh/hus.
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt område. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse i en till två vångar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive radhus.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av bostäder, Heden i Båstad.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Förslöv Båstad
Avser nytt verksamhetsområde intill stationen i Båstad.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Avser rivning av 2 äldre bostadshus med tillhörande gårdsbyggnader och nybyggnad av 16 nya lägenheter i radhusform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus 16 st lgh. Sabo kombohus.
Nybyggnad av kontor, produktionslokaler m.m i Förslöv Båstad
Avser nytt verksamhetsområde ca 25 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 1
En ny överföringsledning planeras att anläggas mellan anslutningspunkt för inkoppling mot Sydvatten i Grevie Kyrkby och befintlig ledning i Rammsjö. Option på ytterligare etapper 1519417, 1559487, 1559488. Entreprenadsform är Totalentreprenad i samverkan.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Avser exploateringsarbeten för ca 60 st villatomter, styckebyggnation.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Avser nybyggnad av verkstad, kontor samt lagerbyggnad.
Exploatering Va Förslöv i Båstad
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde intill stationen i Båstad. Verksamhetsområdet finns på projekt ID 1574360.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Projektet avser nybyggnad av gata, va-ledningar och belysning.
Nybyggnad av produktionslokal i Förslöv Båstad
Planer finns att utöka med ytterligare en produktionslokal.
Nybyggnad av återvinningsstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av vatten- och spillvattenledning i Båstad
Avser VA-utbyggnad, Lyavägen. Utbyggnaden är planerad till hösten 2019.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018-2023.
Nybyggnad av grupphus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 15 enbostadshus (parhus) Eskilstorp 5:45,5:46,5:40,5:41,5:44,5:52,5:51,5:47,5:50,5:37,5:38,5:39,5:34,5:36,5:35.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt carport Hemmeslöv 5:43,5:44.
Nybyggnad av belysningsmast i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 st belysningsstolpar.
Nybyggnad av sjöbod i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 3 st sjöbodar efter rivning av befintliga.
Nybyggnad av mast i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 36 m hög mast samt teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 42 m högt ostagat torn samt två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av lager i Båstad
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal samt belysningsstolpar.
Nybyggnad av idrottsplats i Båstad
Bygglov för nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av mur i Båstad
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av cykelgarage i Båstad och Förslöv
Engångsrapport! Avser nybyggnad av cykelgarage vid Båstads och Förslövs järnvägsstationer. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: