Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende i två plan samt källare / souterräng. Byggnaden som planeras består av två flyglar med 12 rum per flygel och våningsplan med plats för gemensamma utrymmen i mittdel, samt i källare / souterrängplan. Totalt 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter samt 2 st lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Båstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt område. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse i en till två vångar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive radhus.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Planer finns på nybyggnad av 36 lägenheter varav 12 lägenheter uppförs som parhus och 24 st uppförs i mindre enheter om 3 lgh/hus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Båstad
Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskropp i 3 -5 plan. Totalt planeras 60 lägenheter i tre etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av bostäder, Heden i Båstad. Markområdet är 45 000 kvm fördelat på 4 st byggrätter.
Nybyggnad av f-6 skola i Båstad
Projektet avser nybyggnad av f-6 skola. I projektet ingår även rivning av befintliga delar av skolbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer byggas i två etapper med områden för fristående villor, kvarter med sammanlänkade radhus, bostadsrätter och hyresrätter med gemensamma lekplatser och ytor för umgänge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Nybyggnad av flerbostadshus 16 st lgh. Sabo kombohus.
Nybyggnad av enbostadshus i Förslöv
Projektet avser nybyggnad av 12 stycken enplansvillor, ca 120 kvm/styck.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Projektet avser nybyggnad av gata, va-ledningar och belysning.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Avser nybyggnad av radhus med 8 bostäder.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Uppskattad igångsättning. Avser styckebyggnation, ca 60 st villatomter.
Nybyggnad av badanläggning i Båstad
Planer finns för nybyggnad av poolhus och simbassäng/friluftsbad.
Direktupphandling av stängsel i Båstad
Avser inköp av stängsel typ Gunnebo eller likvärdigt samt montering.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Avser nybyggnad av verkstad, kontor samt lagerbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Anläggande av en multisportarena/utomhusanläggning i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Nybyggnad av växthus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 st växthus.
Nybyggnad av grupphus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 15 enbostadshus (parhus) Eskilstorp 5:45,5:46,5:40,5:41,5:44,5:52,5:51,5:47,5:50,5:37,5:38,5:39,5:34,5:36,5:35.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Bygglov för nybyggnad industrilokal.
Nybyggnad av lager i Båstad
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal samt belysningsstolpar.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Båstad
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Båstad
Marklov för att anlägga ett fördröjningsmagasin.
Nybyggnad av tv-mast i Båstad
Nybyggnad av 42 m högt torn samt teknikbod.
Nybyggnad av lager i Båstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält t.o.m 2023-12-01.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt carport Hemmeslöv 5:43,5:44.
Nybyggnad av belysningsmast i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 st belysningsstolpar.
Nybyggnad av sjöbod i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 3 st sjöbodar efter rivning av befintliga.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 42 m högt ostagat torn samt två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad efter rivning av bef.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: