Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av bostäder, Heden i Båstad. Markområdet är 45 000 kvm fördelat på 4 st byggrätter.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende i två plan samt källare / souterräng. Byggnaden som planeras består av två flyglar med 12 rum per flygel och våningsplan med plats för gemensamma utrymmen i mittdel, samt i källare / souterrängplan. Totalt 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Projektet avser fortsatt nybyggnad av flerbostadshus med 52 lägenheter
Nybyggnad av seniorbostäder i Båstad
Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenheter i 1 huskropp i 3 -5 plan. Totalt planeras 60 lägenheter i tre etapper. Objektets läge: intill Norrvikens trädgård.
Nybyggnad av elevhem i Båstad
Avser nybyggnad av elevhem för Apelrydskolan.
Nybyggnad av villor i Båstad
Avser 20 villor i 2-3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Båstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer byggas i två etapper med områden för fristående villor, kvarter med sammanlänkade radhus, bostadsrätter och hyresrätter med gemensamma lekplatser och ytor för umgänge.
Exploateringsarbeten för bostäder i Förslöv, Båstad
Uppskattad igångsättning. Avser styckebyggnation, ca 60 st villatomter.
Nybyggnad av badanläggning i Båstad
Planer finns för nybyggnad av poolhus och simbassäng/friluftsbad.
Direktupphandling av stängsel i Båstad
Avser inköp av stängsel typ Gunnebo eller likvärdigt samt montering.
Nybyggnad av produktionslokal i Förslöv Båstad
Planer finns att utöka med ytterligare en produktionslokal.
Anläggande av gång- och cykelväg i Båstad Etapp 2
Avser fortsättning med gång och cykel väg som ska koppla ihop banvallen inom Båstad och mellan Grevie och Förslöv, etapp 2.
Nybyggnad av växthus i Båstad
Avser nybyggnad av 4 st växthus.
Anläggande av en multisportarena/utomhusanläggning i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Bygglov för nybyggnad industrilokal.
Nybyggnad av pumpstation i Båstad
Marklov för att anlägga ett fördröjningsmagasin.
Nybyggnad av tv-mast i Båstad
Nybyggnad av 42 m högt torn samt teknikbod.
Nybyggnad av plank i Båstad
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av lager i Båstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält t.o.m 2023-12-01.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad efter rivning av bef.
Nybyggnad av maskinhall i Båstad
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: