Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Åstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus, enbostadshus och parhus i Nyvång
Avser 20 villor i 1 1/2 plan, 22 radhus samt 3 lägenheter. Detaljplanen är fastställd.
Ny- om- och tillbyggnad för Migrationsverket i Åstorp
Avser nybyggnad av 2 nya boendeavdelningar med tillhörande verksamhetslokaler för administration och personal samt smärre ombyggnationer. Nybyggnad: Loa ca 2900 kvm och BTA ca 3750 kvm samt Ombyggnad Loa ca 525 kvm.
Ny spillvattenledning i Åstorp
Avser nybyggnad av VA-ledningar från Kvidinge i norr till Högalid i Söder för anslutning av landsbygdsfastigheter till det kommunala VA-nätet. Omfattar ledningsläggning i åkermark, skogsmark och gatumark, ca 2200 m självfall spillvattenledning, ca 6900 m vattenledning och 5700 m tryckavloppsledning. Projektet omfattas också av 2 stycken pumpstationer med tillhörande utjämningsmagasin.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Grytevad Åstorp
Utredningsområde. Avser exploateringsarbeten för bostadsområde, villor eller radhus.
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Nybyggnad av 5 bostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av verkstad i Åstorp
Avser nybyggnad av lastbilsverkstad med kontor.
Nybyggnad av industrihus i Åstorp
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Åstorp
Bygglov - skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åstorp
Ersätta bef. transformatorstation med en ny.
Nybyggnad av förråd i Åstorp
Nybyggnad av lusthus-växthus.
Nybyggnad av telestation i Åstorp
Nybyggnad av mobiltelestation.
Nybyggnad av skärmtak i Åstorp
Nybyggnad av skärmtak och ytterväggar.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av växthus i Åstorp
Nyybggnad av växthus.
Nybyggnad av sophus i Åstorp
Rivning av sophus/cykelförvaring samt bygga nytt.
Nybyggnad av plank i Åstorp
Uppförande av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: