Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Åstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och ev, verksamhetslokaler i Åstorp
Nybyggnad av bostäder samt eventuella lokaler för kontor, handel och offentlig verksamhet. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av bostäder och ev, verksamhetslokaler i Åstorp
På området planeras för nybyggnad av bostäder samt eventuella lokaler för kontor, handel och offentlig verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åstorp
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i max 9 våningar med ca 40 till 45 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Projektet avser nybyggnad av villor, radhus och/eller kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Åstorp
Avseer nybyggnad av radhuslängor i ett plan med 16 lägenheter. BTA ca 1380.
Nybyggnad av idrottshall i Åstorp
Avser en ny idrottshall i anslutning till Tingdalsskolan. Hallen kommer att vara ca 1500-2000 kvm stor.
AT-konvertering längs järnväg sträckan Åstorp-Ängelholm
AT konvertering + förberedelse för 20 kV hjälpkraft.
Nybyggnad av bostäder i Åstorp
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 8 st lägenheter.
Anläggande av avloppsledningar i Åstorp
Avser anläggande av avloppsledningar i västra Broby.
Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Nybyggnad av en-tvåbostadshus med förråd / carport på Åstorp 112:135 och Åstorp 112:134.
Nybyggnad av industrihus i Åstorp
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av lager i Åstorp
Nybyggnad av lagertält på tomten.
Nybyggnad av nätstation i Åstorp
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lastkaj i Åstorp
Nybyggnad av två lastbryggor.
Nybyggnad av kallager i Åstorp
Bygglov för nytt kallager för byggvaror och ombyggnad av del av kallager till kontor och butik.
Nybyggnad av barack i Åstorp
Tidsbegränsat bygglov för byggbodsetablering.
Exploateringsarbete i Åstorp
Avseer exploateringsarbete inför nytt område med bostäder i Åstrop.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: