Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Åstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning samt nybyggnad av skola i Haganäs
Projektet avser rivning av befintliga skolbyggnader och nybyggnad av ny F-6 skola.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Åstorp
Avser nybyggnad av lagerbyggnad. Den nya byggnaden blir på 36 000 kvadratmeter. Kontakta byggherren för mer information.
Ny spillvattenledning i Åstorp
Avser nybyggnad av VA-ledningar från Kvidinge i norr till Högalid i Söder för anslutning av landsbygdsfastigheter till det kommunala VA-nätet. Omfattar ledningsläggning i åkermark, skogsmark och gatumark, ca 2200 m självfall spillvattenledning, ca 6900 m vattenledning och 5700 m tryckavloppsledning. Projektet omfattas också av 2 stycken pumpstationer med tillhörande utjämningsmagasin.
Nybyggnad av idrottshall i Åstorp
Avser en ny idrottshall i anslutning till Tingdalsskolan. Hallen kommer att vara ca 1500-2000 kvm stor.
Nybyggnad av grupphus i Åstorp
Nybyggnad av 5 bostadshus i 2 plan med carport och förråd.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Åstorp
Avser exploateringsarbeten för nytt bostadsområde, Björnekulla Ås, i Åstorp.
Nybyggnad av industrihus i Åstorp
Bygglov för industrihall.
Nybyggnad av plank i Åstorp
Bygglov, plank med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Åstorp
Bygglov av cykelskjul.
Nybyggnad av telestation i Åstorp
Bygglov för etablering av basstation - Net4Mobility.
Nybyggnad av enbostadshus i Åstorp
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: