Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 22 km. Inklusive Romares väg.
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av stadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av stadshus i Ängelholm.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på gamla badhustomten i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad 65 lägenheter i 3 flerbostadshus med 4-8 våningar. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar med ca 78 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Ängelholm
Uppförande av 88 bostäder i 2 st 3-plans hus 2 st 4,5 plans hus med start september och slutfört 2021-12-31 enligt F4H - Future4Homes byggkoncept med prisvärda och yteffektiva lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Avser nybyggnad av bostäder i 1-2 våningar i Ängelholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 6 stycken flerbostadshus i två våningar med totalt 48 lägenheter. Marklägenheterna kommer att ha stensatt uteplats och egen liten trädgård. På våning 2 kommer det bli stora balkonger om 8-10 kvm.
Nybyggnad av fullserviceanläggning i Ängelholm
Avser nybyggnad av fullserviceanläggning.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Ängelholm
Projektet avser: • Förläggning av ny självfallsledning längs med Klippanvägen, från Östergatan fram till Kungsgårdsleden, nya tryckledningar från Kungsgårdsleden fram til E6. • Ombyggnad av gatusektion längs med hela sträckan inkl. två nya cirkulationsplatser. • Förläggning av nya PE-rör (6 st) och jordlina till ny 130 kV-kabel för Örensundskraft på sträckan från E6 fram till Håvegropen. • Förläggning av två HSP-kablar, 20 kV, söder om Klippanvägen på sträckan Kristian II:s väg – Lagegatan. • Förläggning av ett antal fiberrör längs med hela eller delar av sträckan. • Förläggning av ett stort antal rör för Öresundskrafts låg- och högspännigskablar framför allt i korsningen Klippanvägen-Kristian II:s väg och västerut mot Östergatan.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av radhus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 11 radhus och 8 kedjehus, BoKlok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med 12 lägenheter Magnarp 58:50,58:33.
Nybyggnad av matsal och kök i Ängelholm
Avser nybyggnad av kök och matsalsbyggnad, samt ombyggnad av befintlig kök och matsal efter omflyttning.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 12 st enbostadshus på ett plan, vinkelhus i Ängelholm. Konen 2,3,10,9,Romben 8 och Parallelltrapetsen 1,2,5,6,3,7,8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus typ modul. Huset är L-format och byggs i 3 våningar. Markarbeten beräknas påbörjas v. 20 och husbyggnation v. 22.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 6 st lägenheter fördelade på 2 huskroppar, sk lyxradhus. För ytterligare information vänligen kontakta inkopplade företag.
Nybyggnad av förskola Jordgubbsfältet i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och ett tillagningskök.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 7 st enbostadshus. 4 av husen är enplanshus och 3 har 1½ plan. Markarbeten beräknas påbörjas v. 20 och husbyggnation v. 22.
Ny gc-port på bandel 922 i Ängelholm
Avser ny gc-tunnel under västkustbanan samt dragning av el,vatten, fjärrvärme och fiberledningar.
Nybyggnad av kylrum, frysrum samt emballagelager i Ängelholm
Avser nybyggnad av kylrum, frysrum samt emballagelager på totalt ca 1700 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Strövelstorp
Avser nybyggnad av parhus. I det första skedet byggs 2 parhus för att senare följas av flera.
Paviljonger för skola i Ängelholms kommun
Avser uppställning av provisoriska paviljonger i form av 2 st moduler. Paviljonger för 3 klassrum på Errarp skola med adress Valhallsvägen 59, 262 61 Ängelholm. Samt paviljonger för 2 klassrum på Toftaskolan med adress Lyckgatan 4, 266 31 Munka-Ljungby.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 600 kvm kallager.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 17 parhus Magnarp 58:71,58:50,58:52,58:54,58:35,58:75,58:74,58:33,58:34,58:37,58:36,58:72,58:51,58:53,58:73.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st cykelskjul.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av klubbhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av klubbhus, kontor och sekretariat.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av moduler för skolverksamhet.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning byggbodar och bajamajor.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning moduler skolverksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för väderskydd i anslutning till discgolfbana.
Nybyggnad av offentliga toaletter, Ängelholm
Avser leverans av tre fullt färdiga toalettanläggningar av varierande storlek inklusive transport, inkoppling, driftsättning samt driftansvar under garantitiden fem år. Leverans under 2019-2020 inom Ängelholms kommun.
Permanent flytbrygga i Ängelholm
Avser ny permanent flytbrygga i anslutning till Tullportplatsen i Rönneå. Flytbryggan ska vara minst 9 x 14 m.
Anläggande av minigolfbana i Ängelholm
Avser anläggande av minigolfbana med 12 banor av typen äventyrsgolf/parkgolf inklusive markarbeten. Rönnevik vid hembygdsparken i Ängelholms kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: