Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 5-8 våningar innehållande 220-270 lägenheter i varierande fördelning, inom fastigheterna ska det finnas 2 separata gruppbostäder.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-utbyggnad från klippanvägen till reningsverket i Ängelholm. I planen ligger projektet med byggstart 2023. Kan komma att tidigareläggs eftersom behovet är stort av nya bostäder och VA frågor måste lösas först innan bostadsbyggande kan komma igång.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 21 st enbostadshus, kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 27 bostadsrättslägenheter, BoKlok.
Nybyggnad av koncepthus/flerbostadshus i Ängelholms kommun
Objektet avser uppförande av 10 st koncepthus typ PersTorp 1 med tillhörande bostadskomplement, installationer och markplanering på 8 st tomter orienterade på 5 olika områden inom Ängelholms kommun. Varje koncepthus innehåller 4 st smålägenheter á 35 m2 med loft. Objekten är belägna på Hjärnarp 1:39, Rantzowsväg 3, Del av Söndrebalj 7:2, Össjö 26:147, Teresiavägen 4, Del av Ängelholm 5:53, Helsingborgsvägen 46 samt Strövelstorp 5:164-5:166 Ametistvägen 6, 8, 10 samt Klockarvägen 20. Ev option på ytterligare 9 st hus.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 65 barn och ca 15 personal. Förskolan byggs i 1,5 våningar med källare och tillhörande komplementsbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 2: 1415344
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet för chipstillverkning. Entresolplan på ca 200-300 kvm.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Ängelholm
Exploateringsarbete för nybyggnad av 60 småhus.
Nybyggnad av butik i Ängelholm
Avser nybyggnad av butik för handel och verkstad.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av carport i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd med carport.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - 2 miljöhus och 2 cykelskjul.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av stödmur Häcksaxen 2,3,4.
Nybyggnad av mur i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av komplementbyggnad - förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av verkstad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad modul för verkstad.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av tält.
Nybyggnad av maskinhall i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad maskinhall.
Upprustning av badplats med badramp i Ängelholm
Avser badramp i närheten av bef brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: