Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnnad av bostäder i Barkåkra i Ängelholm
På området planeras för 150-300 bostäder. Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast slutet av 2023.
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70-90 lägenheter -hyresrätter.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter med fortsatt parkering i befintligt parkeringsdäck. En innergård skapas i attraktivt västerläge. Utmed Storgatan planeras en mindre lokal.
Nybyggnad av lastvagnsverkstad i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 5000 kvm Lastvagnsverkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 6 stycken flerbostadshus i två våningar med totalt 48 lägenheter. Marklägenheterna kommer att ha stensatt uteplats och egen liten trädgård. På våning 2 kommer det bli stora balkonger om 8-10 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 30st bostadsrättslägenheter, BoKlok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Detaljplanearbete pågår. Planer finns på nybyggnad av 3 flerbostadshus i sutteräng med 2-4 våningsplan och 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
På området planeras för 150-300 bostäder. Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast slutet av 2023.
Nybyggnad av radhus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 11 radhus och 8 kedjehus, BoKlok.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan och sen nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan.
Nybyggnad av matsal och kök i Ängelholm
Avser nybyggnad av kök och matsalsbyggnad, samt ombyggnad av befintlig kök och matsal efter omflyttning.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 1: 1412055
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus typ modul. Huset är L-format och byggs i 3 våningar. Markarbeten beräknas påbörjas v. 20 och husbyggnation v. 22.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 6 st lägenheter fördelade på 2 huskroppar, sk lyxradhus. För ytterligare information vänligen kontakta inkopplade företag.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 7 st enbostadshus. 4 av husen är enplanshus och 3 har 1½ plan. Markarbeten beräknas påbörjas v. 20 och husbyggnation v. 22.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och ett tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med 12 lägenheter Magnarp 58:50,58:33.
Nybyggnad av kylrum, frysrum samt emballagelager i Ängelholm
Avser nybyggnad av kylrum, frysrum samt emballagelager på totalt ca 1700 kvm.
Nybyggnad av parhus i Strövelstorp
Avser nybyggnad av parhus. I det första skedet byggs 1 parhus för att senare följas av flera.
Exploatering för bostadsbebyggelse i Ängelholm
Avser utbyggnad av va-, gatu- samt belysningsnät inför kommande bostadsbyggnation.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 600 kvm kallager.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 parhus - Söndrebalj 7:123,7:124.
Paviljonger för skola i Ängelholms kommun
Avser uppställning av provisoriska paviljonger i form av 2 st moduler. Paviljonger för 3 klassrum på Errarp skola med adress Valhallsvägen 59, 262 61 Ängelholm. Samt paviljonger för 2 klassrum på Toftaskolan med adress Lyckgatan 4, 266 31 Munka-Ljungby.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - 17 parhus Magnarp 58:71,58:50,58:52,58:54,58:35,58:75,58:74,58:33,58:34,58:37,58:36,58:72,58:51,58:53,58:73.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - cykelskjul.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - miljöhus och pergola.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt upplag.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad/ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av staket i Ängelholm
Ansökan om bygglov för staket.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsverksamhet med nytt skärmtak.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd container / arbetsbod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av klubbhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av klubbhus, kontor och sekretariat.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning byggbodar och bajamajor.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning lagertält.
Nybyggnad av servering i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppförande av fristående uteservering.
Nybyggnad av belysningsmast i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning belysningsmast.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för väderskydd i anslutning till discgolfbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsplats - asfaltering av två laddplatser för elbilar.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av befintligt skärmtak och bygglov för nytt väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st cykelskjul.
Nybyggnad av offentliga toaletter, Ängelholm
Avser leverans av tre fullt färdiga toalettanläggningar av varierande storlek inklusive transport, inkoppling, driftsättning samt driftansvar under garantitiden fem år. Leverans under 2019-2020 inom Ängelholms kommun.
Permanent flytbrygga i Ängelholm
Avser ny permanent flytbrygga i anslutning till Tullportplatsen i Rönneå. Flytbryggan ska vara minst 9 x 14 m.
Rivning och nybyggnad av minigolfbana i Ängelholm
Avser rivning och nybyggnation av minigolfbana Rönnevik. Objektet är placerat i Ängelholms kommun vid Hembygdsparken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: