Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnnad av bostäder i Barkåkra i Ängelholm
Planer finns för ytterligare ca 250 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 5-8 våningar innehållande 270 lägenheter i varierande fördelning. Även nybyggnation av fyra lokaler och en "bokal", en kombinerad bostad och lokal för mindre verksamhet. Två av lokalerna förbereds för café eller liknande verksamhet. Det kommer även finnas två LSS-boenden i kvarteret med totalt 12 lägenheter.
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Igångsättning tidigast 2018. Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 70-90 lägenheter -hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på gamla badhustomten i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad 65 lägenheter i 3 flerbostadshus med 4-8 våningar. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 40 bostäder i 1-2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m i Ängelholm
Avser rivning av en befintlig byggnad, ombyggnad av gamla Parkskolan samt nybyggnad av två nya huskroppar med ett 60-tal bostäder. Verksamhetslokaler i bottenplan. Yta flerbostadshusen: 6722 kvm BTA, yta Parkskolan 1514 kvm BTA.
Nybyggnad av F-9 skola i Ängelholm
Avser ny F-9 skola på området Fridhem i Ängelholm.
Nybyggnad av centrumfunktioner, särskilt boende m.m.
Inom området Fridhem planeras för olika verksamheter såsom centrumfunktioner, särskilt boende m.m. Tidiga planer som ännu ej kan preciseras.
Nybyggnad av högstadieskola i Ängelholm
Planer i tidigt skede finns för nybyggnad av högstadieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 6 stycken flerbostadshus i två våningar med totalt 48 lägenheter. Marklägenheterna kommer att ha stensatt uteplats och egen liten trädgård. På våning 2 kommer det bli stora balkonger om 8-10 kvm.
Nybyggnad av lastvagnsverkstad i Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 5000 kvm Lastvagnsverkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 30st bostadsrättslägenheter, BoKlok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Detaljplanearbete pågår. Planer finns på nybyggnad av 3 flerbostadshus i sutteräng med 2-4 våningsplan och 24 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus och kedjehus i Ängelholm
Detaljplanearbetet ligger stilla. För att bostäder ska kunna byggas måste VA-frågan lösas först. En ny VA-ledning kan påbörjas tidigast 2017. Nybyggnad av 16 hus varav 2 kedjehus med 3 lägenheter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Detaljplaneärende. Igångsättning tidigast 2022.
Nybyggnad av radhus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av 28 radhus BoKlok.
Nybyggnad av radhus, Bo Klok-hus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 20 radhus BoKlok.
Nybyggnad av koncepthus/flerbostadshus i Ängelholms kommun
Objektet avser uppförande av 10 st koncepthus typ PersTorp 1 med tillhörande bostadskomplement, installationer och markplanering på 8 st tomter orienterade på 5 olika områden inom Ängelholms kommun. Varje koncepthus innehåller 4 st smålägenheter á 35 m2 med loft. Objekten är belägna på Hjärnarp 1:39, Rantzowsväg 3, Del av Söndrebalj 7:2, Össjö 26:147, Teresiavägen 4, Del av Ängelholm 5:53, Helsingborgsvägen 46 samt Strövelstorp 5:164-5:166 Ametistvägen 6, 8, 10 samt Klockarvägen 20. Ev option på ytterligare 9 st hus.
Nybyggnad av matsal och kök i Ängelholm
Avser nybyggnad av kök och matsalsbyggnad, samt ombyggnad av befintlig kök och matsal efter omflyttning.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser ny förskola inom området Fridhem.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholm et 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Munka Ljungby med 50 lägenheter. Totalt kommer det bli två etapper med 5 huskroppar uppdelat. Det kommer även innehålla 4-5 våningar. Andra etappen kommer påbörjas när etapp 1 avslutas. Det blir en option ifrån första etappen. Objekt nummer för etapp 1: 1412055
Nybyggnad av kallbadhus i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Omfattar nybyggnad av 2 flerbostadshus med 12 lägenheter Magnarp 58:50,58:33.
Nybyggnad av kylrum, frysrum samt emballagelager i Ängelholm
Avser nybyggnad av kylrum, frysrum samt emballagelager på totalt ca 1700 kvm.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med ett tillagningskök.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Avser nybyggnad av lager,
Exploatering för bostadsbebyggelse i Ängelholm
Avser utbyggnad av va-, gatu- samt belysningsnät inför kommande bostadsbyggnation.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 parhus - Söndrebalj 7:123,7:124.
Nybyggnad av bullerplank i Ängelholm
Avser nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - 17 parhus Magnarp 58:71,58:50,58:52,58:54,58:35,58:75,58:74,58:33,58:34,58:37,58:36,58:72,58:51,58:53,58:73.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - cykelskjul.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - miljöhus och pergola.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt upplag.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad/ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av staket i Ängelholm
Ansökan om bygglov för staket.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsverksamhet med nytt skärmtak.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd container / arbetsbod.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning lagertält.
Nybyggnad av servering i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppförande av fristående uteservering.
Nybyggnad av belysningsmast i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning belysningsmast.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsplats - asfaltering av två laddplatser för elbilar.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av befintligt skärmtak och bygglov för nytt väderskydd.
Nybyggnad av offentliga toaletter, Ängelholm
Avser leverans av tre fullt färdiga toalettanläggningar av varierande storlek inklusive transport, inkoppling, driftsättning samt driftansvar under garantitiden fem år. Leverans under 2019-2020 inom Ängelholms kommun.
Rivning och nybyggnad av minigolfbana i Ängelholm
Avser rivning och nybyggnation av minigolfbana Rönnevik. Objektet är placerat i Ängelholms kommun vid Hembygdsparken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: