Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på gamla badhustomten i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad 65 lägenheter i 3 flerbostadshus med 4-8 våningar. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Ängelholm
Planer finns på en ny idrottsanläggning med plats för olika sporter, gym och aktiviteter samt föreningslokaler och kafé. Därutöver ska det finnas möjligheter till evenemang och möten kring Arenatorget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad flerbostadshus med cirka 180 lägenheter och centrumverksamhet i bottenplan i norra kvarteret av stationsområdet, Ängelholm.
Nybyggnad av stadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av stadshus på stationsområdet i Ängelholm.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter 3 huskroppar i fem till sex våningar längs kanterna på det befintliga parkeringsdäcket. Ovanpå befintligt parkeringsdäck skapar man en gemensam gårdsmiljö för de boende. Utmed Storgatan planeras en mindre lokal på markplan. Projektet uppförs enligt Miljöbyggnad Silver. Objektets läge: I Ängelholms centrum i kvarteret Fågelsången 3, mellan Rönne å och Storgatan.
Nybyggnad av lokaler för e-handel Norra Varalöv Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av e-handelskluster, lokaler för uthyrning till företag som sysslar med e-handel. Yta: 16000-21000 m2.
Nybyggnad av äldreboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 platser.
Utbyggnad av icke linjebunden kraft längs Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Ny kopplingscentral i Kattarp, rivning och byggnation av ny kopplingscentral i Ängelholm, nya fördelningsstationer i Ängelholm, Kattarp och Ramlösa.
Nybyggnad av byggvaruhus i Ängelholm
Nybyggnad av grossisthandel i Ängelholm.
Nybyggnad av bostäder i Munka Ljungby, Ängelholms kommun
Planer finns för nybyggnad av rad-kedjehus med ca 20 st bostäder, beläget i Jorgubbsfälltet, Bäckagården i Munka-Ljungby, Ängelholm.
Nybyggnad av parhus i Ängelholm
Avser nybyggnad av 7 parhus med 14 st bostäder i omrrådet Vejby Äng, Vejbystrand, Ängelholms kommun. Fastighetsbtkn: Vejby 135:293, 135:262, 135:261, 135:295, 135:294, 135:258, 135:259, 135:263, 135:260.
Nybyggnad av parhus i Strövelstorp
Avser nybyggnad av 5 st parhus.
Nybyggnad av gc-bro i Ängelholm
Planer finns för ny gång-och cykelbro vid hembygdsparken i Ängelholm.
Om- nybyggnad av väg, VA, och gc-väg i Ängelholm
Planer finns för ny gc-väg samt omläggning av väg, VA-ledning i Ängelholm.
Förlängning av Klippanvägen i Ängelholm
Avser ny väg från Klippanvägen vid Östergatan, via Pyttebron och vidare mot Havsbadsvägen där den ska ansluta till den nya planerade Järnvägsgatan. Vägen är planerad för bilar med en separat gång- och cykelväg. Klippanvägens förlängning är en del av det pågående arbetet med Ängelholmspaketet, som går ut på att skapa en långsiktig trafiklösning i centrala Ängelholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Planer finnss för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gata i Ängelholm
Avser nybyggnad av gata inom Stationsområdet i Ängelholm.
Nybyggnad av gata i Ängelholm
Avser nybyggnad av gata inom Stationsområdet i Ängelholm. Beräknas vara färdigställd 2022.
Nybyggnad av gc-väg i Ängelholm
Planer finns för ny gång-och cykelväg i Ängelholm.
Exploateringarbeten i Munka Ljungby, Ängelholms kommun
Avser anllägande av gata, va-ledningar inför nybyggnad av rad-kedjehus med ca 20 st bostäder, beläget i Bäckagården, Jorgubbsfälltet i Munka-Ljungby, Ängelholm.
Nybyggnad av padelbanor i Ängelholm
Avser nybyggnad av rekreationsområde med 2 st padelbanor, utegym mm.
Nytt exploateringsområde för villor i Ängelholm, etapp 3
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt villaområde i Munka-Ljungby.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Ängelholm
Avser nybyggnad av kombinerat visningsobjekt och ett kontor i ett containerhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av kolonistuga i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kolonistuga.
Nybyggnad av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad /cykelgarage.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av plank i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad, omklädningsrum, toalett.
Nybyggnad av soprum i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig uppsättning av moduler för skolverksamhet.
Nybyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolverksamhet.
Nybyggnad av skärmtak i Ängelholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av nya skyltar och skärmtak, befintliga skyltar rivs.
Nybyggnad av driftledning i Ängelholm
Ansökan om strandskyddsdispens gällande nergrävning av fiber.
Nybyggnad av lager i Ängelhom
Ansökan om bygglov för nybyggnad av anläggning/anordning.
Nybyggnad av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd/carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Temporära byggnader åt förskola i Ängelholm
Avser förberedande markarbeten inför etablering av paviljonger för förskola med 8 avd. inkl. mottagningskök och personalrum. Samt 2 st förskolegårdar ska iordningsställas. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar finns på objekt: ID 1563947 Objektet är beläget på fotbollsplanen på Ängavången. Intill gatorna Borgmästaregatan/Bondegatan/Bäckagatan, 262 41 Ängelholm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: