Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ydre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Rydsnäs, Ydre
Planområdet är beläget på fastigheten Ydre Aggarp 1:1 även fastigheterna Ydre Aggarp 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:24 och 1:38 ingår.
Nytt industriområde i Österbymo
Ca 7 hektar industrimark.
Exploatering och nybyggnad av bostäder i Torpa
Max 10 tomter för friliggande villor alternativt fritidshus som kommer att säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av överföringsledningar i Ydre kommun
Överföringsledning mellan Rydsnäs och Österbymo
Nybyggnad av exploateringsområde i Norra Vi, Ydre
Exploateringsområde för 15 st tomter
Sprängningsarbete för bergtäkt i Österbymo
Sprängning för ett framtida exploateringsområde. Ca 7 hektar
Nybyggnad av parkeringsplats i Österbymo
Anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: