Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Exploatering av villaområde i Söderköping
Två (2) stycken lokalgator, dagvatten, VA och gatubelysning för nytt bostadsområde enligt detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 samt del av Högby 1:108, Skogshem.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av skärmtak i Söderköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak och skyltar.
Nybyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov - nybyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för brygga och komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad - pumphus.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: