Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri och verksamhetsområde i Söderköping
Industri och verksamheter. Planområdet Akvedukten kan även komma att omfatta fastigheterna Söderköping 2:31 samt del av Söderköping 2:1.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Ny återvinningscentral i Söderköping
Ny återvinningscentral.
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stugor.
Exploatering av villaområde i Söderköping
Två (2) stycken lokalgator, dagvatten, VA och gatubelysning för nytt bostadsområde enligt detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 samt del av Högby 1:108, Skogshem.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av lekplats i Söderköping
Nybyggnad av lekplats i Tyketorp.
Utbyggnad av väg och VA i Söderköping
Objektet avser nybyggnad av ca 100 m gata och vändplan, samt nybyggnad av vatten- och avloppsledningar till 2-3 st tomter.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för brygga och komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad - pumphus.
Nybyggnad av toalettbyggnad vid badplats i Söderköping
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig och nybyggnad av WC-byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Söderköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak och skyltar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - tillfällig parkering.
Nybyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov - nybyggnad lagerbyggnad.
Utbyte av bro i Söderköping
Söderköpings kommun avser ersätta den befintliga träbalksbron som i folkmun kallas ”Madickenbron” som spänner över ån, med en ny konstruktion. Den kan vara prefabricerad eller av lösvirkeskonstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: