Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.
Exploatering av villaområde i Söderköping
Ca 30 villatomter som kommer att fördelas via tomtkön. Utbyggnad av lokalgata och VA-ledningar.
Utbyggnad av väg och VA i Söderköping
Objektet avser nybyggnad av ca 100 m gata och vändplan, samt nybyggnad av vatten- och avloppsledningar till 2-3 st tomter.
Nytt konstgräs i Söderköping etapp 2
Byte av konstgräs på en 11-mannaplan inklusive sviktpad.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av offentlig toalett i Söderköping
Toalettbyggnad för placering på kanalparkering väst.
Nybyggnad av nätstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nätstation Aspöja 1:18,1:5.
Nybyggnad av nätstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Söderköping
Ansökan om bygglov för skidskyttevall och servicehus/förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Söderköping
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Söderköping
Ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för transformatorstation Ramsdal 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förskola i Söderköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för förskolemoduler.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad (kontorsbod).
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för materialfack.
Nybyggnad av samlingslokal i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av gemensamhetslokal/bastu samt brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: