Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt turism och besöksändamål i Söderköping
Skapa mark för boende-, turism- och besöksändamål.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Utbyggnad av gata, VA och belysning i Storängen, Söderköping
Projektet avser färdigställd utbyggnad av ny lokalgata med GC-väg och ombyggnad av lokalgatorna Storängsparken, Dalgårdsvägen och Lötgatan med tillhörande GC-väg och belysning samt utbyggd förbindelsepunkt för VA med tillräcklig dimensionering för planerad bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
3 parhus/enbostadshus
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal- och kontorshall.
Nybyggnad av campingplats i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - camping.
Nybyggnad av barack i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - manskapsbod samt förvaringscontainer.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för förråd och mur.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Utbyte av bro i Söderköping
Söderköpings kommun avser ersätta den befintliga träbalksbron som i folkmun kallas ”Madickenbron” som spänner över ån, med en ny konstruktion. Den kan vara prefabricerad eller av lösvirkeskonstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: