Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder i Eriksvik, Söderköping
I Brunnsparken intill Göta kanal planerar man att bygga cirka 30 seniorbostäder. Husen kommer att ha hiss och lägenheterna kommer antagligen att ha balkong eller generös uteplats.
Nybyggnad av småhus i Söderköping
10 parhus/enbostadshus
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av stugor.
Exploatering av villaområde i Söderköping
Två (2) stycken lokalgator, dagvatten, VA och gatubelysning för nytt bostadsområde enligt detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 samt del av Högby 1:108, Skogshem.
Nybyggnad av lekplats i Söderköping
Nybyggnad av lekplats i Tyketorp.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation.
Nybyggnad av toalettbyggnad vid badplats i Söderköping
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig och nybyggnad av WC-byggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderköping
Ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov - tillfällig parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om rivningslov samt nybyggnation av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Utbyte av bro i Söderköping
Söderköpings kommun avser ersätta den befintliga träbalksbron som i folkmun kallas ”Madickenbron” som spänner över ån, med en ny konstruktion. Den kan vara prefabricerad eller av lösvirkeskonstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: