Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 17 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala etapp 2
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nybyggnad av bostäder i Nykyrka, Motala
Villor med sammanbyggt garage.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Råssnäs, Kv Jupiter 1. Handlas tillsammans med projekt 1528289, Bråstorp förskola.
Nybyggnad av industri mm i Motala
Nybyggnad av industri, kontor och butik.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Borensberg, etapp 2
8 bostäder i form av parhus, samt 3 friliggande souterränghus.
Nybyggnad av personaldel mm i Norrsten etapp 1
I denna etapp kommer en personallokal och en värmecentral att byggas.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Bråstorp, Kv Aspen 1. Handlas tillsammans med projekt 1475734, Råssnäs förskola.
Nybyggnad av verksamhet i Motala
1 tomt på 1600 kvm vid södra entrén till Vintergatan.
Nybyggnad av grupphus i Motala
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus, ridhus och stall - förhandsbesked. Tidiga planer.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Exploatering av industriområde i Motala
Exploatering av industrimark
Återuppbyggnad av kontor och personallokal i Isefall, Motala
Återuppbyggnad efter brand, kontor och personalutrymmen
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Förhandsbesked för Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Motala
Tidsbegränsat lov - personalbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Motala
Anmälan - lovfria åtgärder - Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Marklov för anläggande av parkering samt flytt av bef. parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av carport i Motala
Nybyggnad av 2 st carportar.
Nybyggnad av mast i Motala
Nybyggnad av en mast och en teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Motala
Nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: