Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Motala
Nybyggnad av simhall. Detta planeras tillsammans med Lalandias Aquadome som ska byggas. kv Tvättsvampen mfl
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Del av kv Tvättsvampen mfl: Planen syftar till att möjliggöra en större besöksanläggning (semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter samt en kommunal simhall), byggnader för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder), parkeringsytor samt naturområde.
Nybyggnad av bostäder vid Södra stranden, Motala
Avser nybyggnad av bostäder omfattar ca 100 lgh.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av grundskola
Nya bostäder i Motala
Planförslaget möjliggör byggnation av nya bostadshus längs med områdets östra och södra gränser. För att säkerställa parkeringsbehovet i området utan att ta en större andel grönyta i anspråk innefattar planförslaget även en yta för parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Nybyggnad av rad/parhus i Motala
28 radhus och parhus
Ombyggnad av flerbostadshus i Kvarnön, Motala
Bevarande och renovering av befintlig bryggeribyggnad och anpassning.
Nytt bostad och verksamhetsområde i Motala
Bostadsområde med mindre verksamheter. Vätterviken 1-6, Holm 6:85, samt vissa angränsande delar av Holm 6:80, längs Motalavikens södra strand.
Nybyggnad av bostäder i Motala
4 radhus 19 brf lägenheter.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Renovering av tak, stammar och balkonger på flerbostadshus i Motala
7st nya suterräng lägenheter. Ombyggnation av tak, stamrenovering, elstamrenovering, balkongrenovering osv.
Nybyggnad av villor i Motala
6 fristående hus
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Motala
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av gruppbostad i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus - Lss-boende.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Djurkälla 10:62, Bromma 2:1, Norra Freberga 2:10, Lemunda 1:3 och Illersjö 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Marklov för uppförande av bullervall.
Nybyggnad av barack i Motala
Tidsbegränsat lov - Nybyggnad av personalbodar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm.
Exploatering för bostäder i Borensberg
Exploatering för bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: