Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av väg 50 mellan Nykyrka-Brattebo backe
Ombyggnad och delvis ny sträckning av väg 50 till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, totalt 16 km varav 10,4 km utgör ny sträckning. Viltstängsel.
Ombyggnad av lokverkstad och nybyggnad av bostäder i Motala
Bostäder och förvaltningslokaler åt kommunen.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Del av kv Tvättsvampen mfl: Planen syftar till att möjliggöra en större besöksanläggning (semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter samt en kommunal simhall), byggnader för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder), parkeringsytor samt naturområde.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse med tillhörande serviceanläggningar och parkeringsytor samt att säkerställa allmänhetens tillträde genom området. Planområdet omfattar fastigheterna Folkets Park 1, Folkets Park 2, Folkets Park 3, del av Råssnäs 2:27 och del av Råssnäs 2:28
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut. Planområdet omfattar del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kv. Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Planområdet omfattar fastigheterna Badgästen 1, Badgästen 2, Badgästen3 samt del av Varamon 1:13.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av rad/parhus i Motala
28 radhus och parhus
Ombyggnad av flerbostadshus i Kvarnön, Motala
Bevarande och renovering av befintlig bryggeribyggnad och anpassning.
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Nybyggnad av bostäder med lokaler i botten i Motala
Möjliggöra byggnation av bostäder med lokaler i botten våningen samt en allmän parkeringsplats i markplan. Hörnet Skolgatan/Kungsgatan.
Nybyggnad av överföringsledning i Motala
Ny överföringsledning till Karshults reningsverk
Nytt bostad och verksamhetsområde i Motala
Bostadsområde med mindre verksamheter. Vätterviken 1-6, Holm 6:85, samt vissa angränsande delar av Holm 6:80, längs Motalavikens södra strand.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder
Nybyggnad av bostäder i Motala
Vissa tomter kommer att ingå i kommunens tomtkö.
Nybyggnad av personaldel mm i Norrsten etapp 1
I denna etapp kommer en personallokal och en värmecentral att byggas.
Nya tomter i industriområde i Motala
2 lediga tomter mellan Metallvägen och Glimmervägen.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av temalekplats i Motala kommun
Nybyggnad en temalekplats
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Motala
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industribyggnad samt yta för uppställningsplatser.
Nybyggnad av bilhall i Motala
Nybyggnad av industrifastighet - Bilhall.
Nybyggnad av gruppbostad i Motala
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av paviljong i Motala
Nybyggnad av paviljong/skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Motala
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Högby 2:8, Stråken 3:10, Brånshult 2:5, Olivehult 10:82 & 10:83, Stubba 2:1, Högby 2:5, Blommedal 2:1 & 1:21, Nykyrke 5:44, Koppartorp 1:1, Skrukarp 2:1, Kvarns Skjutfält 1:1, Åsandby 1:1, Dråsa 2:2 & 6:4, Sundsjö 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Klämmesbol 1:3 och Kvarn 2:71.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Kungs Norrby 1:192, Hultema 2:1, Skönnarbro 2:1, Klovstena 10:2, Johannisberg 1:2 & 1:32, Iskallebol 1:20, Håltorp 1:1, Eksund 1:1 och Ansebo 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Kvarn 2:9 , Olivehult 10:53, Kvarn 2:63, Klämmesbol 1:3, Olivehult 10:7, Åsansby 1:4, Ishult 2:1, Bällerberg 1:4, Bona 2:18, Medevi 4:3, Medevi Brunn 2:1, Kvarns Skjutfält 1:1, Kvarn 2:9, Västanvik 2:1, Älgmyra 8:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Västanvik 2:1, Odensberg 1:1, Vik 1:10, Bobergs Häradsallmänning S:2 & 5:3, Karlsby 3:99, och Skönnarbo 2:1,.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Bygglov för anläggande av pakering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering samt nybyggnad av kundvagnsgarage och uppsättning av belysta stortavlor.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Tidsbegränsat lov för anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: