Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Del av kv Tvättsvampen mfl: Planen syftar till att möjliggöra en större besöksanläggning (semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter samt en kommunal simhall), byggnader för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder), parkeringsytor samt naturområde.
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 17 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse med tillhörande serviceanläggningar och parkeringsytor samt att säkerställa allmänhetens tillträde genom området. Planområdet omfattar fastigheterna Folkets Park 1, Folkets Park 2, Folkets Park 3, del av Råssnäs 2:27 och del av Råssnäs 2:28
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut. Planområdet omfattar del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kv. Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Planområdet omfattar fastigheterna Badgästen 1, Badgästen 2, Badgästen3 samt del av Varamon 1:13.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala etapp 1
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala etapp 2
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang. Projektet omfattar genomförande av förstudie med en option gällande vidare projekteing av bygghandlingar och förestående produktionsarbeten
Nybyggnad av industrihall i Norrsten etapp 2
I denna etapp kommer en hallbyggnad på 7000 kvm att byggas.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nybyggnad av bostäder i Nykyrka, Motala
Villor med sammanbyggt garage.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Råssnäs, Kv Jupiter 1. Handlas tillsammans med projekt 1528289, Bråstorp förskola.
Nybyggnad av kyrka i Furulid, Motala
Nybyggnad av kyrka, skylt samt rivning av befintliga byggnader och fällning av 5 st tallar.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder
Nybyggnad av bostäder i Motala
Vissa tomter kommer att ingå i kommunens tomtkö.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Bråstorp, Kv Aspen 1. Handlas tillsammans med projekt 1475734, Råssnäs förskola.
Nybyggnad av personaldel mm i Norrsten etapp 1
I denna etapp kommer en personallokal och en värmecentral att byggas.
Nybyggnad av grupphus i Motala
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus, ridhus och stall - förhandsbesked. Tidiga planer.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder.
Exploatering av industriområde i Motala
Exploatering av industrimark
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industrifastighet.
Återuppbyggnad av kontor och personallokal i Isefall, Motala
Återuppbyggnad efter brand, kontor och personalutrymmen
Exploatering för småhustomter i Motala
Exploatering för småhustomter.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Nybyggnad av soprum i Motala
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Förhandsbesked för Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Rivning samt nybyggnad av transfortmatorstation.
Nybyggnad av barack i Motala
Tidsbegränsat lov - personalbod.
Nybyggnad av vindkraftverk i Motala
Uppförande av 1 st vindkraftverk.
Nybyggnad av plank i Motala
Uppförande av plank.
Nybyggnad av vindkraftverk i Motala
Uppförande av tre st vindkraftverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Marklov för anläggande av parkering samt flytt av bef. parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av 2 st skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Motala
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av fotbollsplan i Motala
Anläggande av bollplan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Motala
Anmälan - lovfria åtgärder - Nybyggnad av komplementbyggnad.
Exploatering för bostäder i Borensberg
Exploatering för bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: