Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 17 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av personalbyggnad och garage i Motala etapp 2
Etapp 2, denna upphandling, omfattar rivning av befintlig återvinningscentral, byggnation av kontorsbyggnad samt garage på Tuddarps avfallsanläggning. Kontorsbyggnaden och garaget skall ersätta de kontor, personalutrymmen samt garage som i dagsläget återfinns på Delfinvägen 3 samt på Tuddarps avfallsanläggning.
Nybyggnad av bostäder med lokaler i botten i Motala
Möjliggöra byggnation av bostäder med lokaler i botten våningen samt en allmän parkeringsplats i markplan.
Nytt bostad och verksamhetsområde i Motala
Bostadsområde med mindre verksamheter. Vätterviken 1-6, Holm 6:85, samt vissa angränsande delar av Holm 6:80, längs Motalavikens södra strand.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Råssnäs, Kv Jupiter 1. Handlas tillsammans med projekt 1528289, Bråstorp förskola.
Nybyggnad av bostäder i Nykyrka, Motala
Villor med sammanbyggt garage.
Nybyggnad av kyrka i Furulid, Motala
Nybyggnad av kyrka, skylt samt rivning av befintliga byggnader och fällning av 5 st tallar.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Borensberg, etapp 2
8 bostäder i form av parhus, samt 3 friliggande souterränghus.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Motala
Avser nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Bråstorp, Kv Aspen 1. Handlas tillsammans med projekt 1475734, Råssnäs förskola.
Nybyggnad av bilhall i Motala
Nybyggnad av bilhall på Östra Bråstorp
Nytt handelsområde för skrymmande varor i Motala
Detaljplanen avser ändrad användning, från inustri till verksamhetsområde.
Nybyggnad av grupphus i Motala
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus, ridhus och stall - förhandsbesked. Tidiga planer.
Nybyggnad av handelshus med skrymmande varor i Motala
Ska på sikt bli ett nytt handelsområde med skrymmande varor. Mestadels privatägd mark men ägs även av kommunen.
Återuppbyggnad av kontor och personallokal i Isefall, Motala
Återuppbyggnad efter brand, kontor och personalutrymmen
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industrifastighet.
Nytt industriområde i Motala
Nybyggnad av verkstad
Exploatering för industriområde i Motala
Ca 100 m gata och en vändplan till 3 tomter.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av sophus i Motala
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolbaracker - tidsbegränsat.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolbaracker-tidsbegränsat.
Nybyggnad av soprum i Motala
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av 2 st skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fotbollsplan i Motala
Anläggande av bollplan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Rivning samt nybyggnad av transfortmatorstation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Motala
Uppförande av 1 st vindkraftverk.
Nybyggnad av plank i Motala
Uppförande av plank.
Nybyggnad av pir i Motala
Uppförande av stenpir och ramp - samt tillbyggnad av trädäck.
Nybyggnad av vindkraftverk i Motala
Uppförande av tre st vindkraftverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: