Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus Målaren och Skepparen 7
Nybyggnad av parhus i Motala
ca 48 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Agneshög, Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.
Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153
Nybyggnad av kyrka i Motala
Nybyggnad av kyrka, skylt samt rivning av befintliga byggnader och fällning av 5 st tallar.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Nytt handelsområde för skrymmande varor i Motala
Detaljplanen avser ändrad användning, från inustri till verksamhetsområde.
Nybyggnad av bostäder i Västra Bråstorp
Bostäderna som uppförs får upplåtas med valfri upplåtelseform.
Nybyggnad av handelshus med skrymmande varor i Motala
Ska på sikt bli ett nytt handelsområde med skrymmande varor. Mestadels privatägd mark men ägs även av kommunen.
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Nybyggnad av parkering i Motala
Nybyggnad av parkering
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Exploatering för industriområde i Motala
Ca 100 m gata och en vändplan till 3 tomter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 5 st transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorkiosk samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av två lagertält.
Nybyggnad av växthus i Motala
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av barack i Motala
Nybyggnad av lagerbaracker/containrar - tidsbegränsat.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av 2 transformatorstationer Tjällmo-hindstorp 2:1.
Nybyggnad av cistern i Motala
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av barack i Motala
Nybyggnad av förrådscontainer - tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av telestation i Motala
Uppförande av ostagat torn samt 1 st teknikskåp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: