Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp
Utbyggnad av Depot handelsplats med köpcentrum, ett vattenland, jumpyard, laserdome, minigolf och restauranger.
Nybyggnad av vård och omsorgsboende i Mjölby kommun
Vård och omsorgsboende 80 platser
Nybyggnad av bostäder i Mjölby etapp 1
Östra halvan. Ca 100 bostäder.
Nybyggnad av industri i Lundby/Sörby industriområde
Industri och lager ca 12 m i takhöjd. Mellan 1000-4750 kvm2
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ca 1 hektar ledig industrimark.
Nybyggande av kedje och radhus i Mjölby, etapp 2
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Nybyggande av kedjehus i Mjölby, etapp 1
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Trimningsåtgärder på järnväg i Mjölby
Ny plattform vid spår 6, signalåtgärder.
Nybyggnad av LSS-boenden i Mjölby
Nybyggnad av 2 st LSS-boenden: Objekt nr.1 är beläget inom fastighet Skänninge 3:2 (Tivoliängen) i centrala Skänninge. Adress: Rådmansgatan 7, Skänninge. Byggstart: september 2020 och färdigställandetid: oktober 2021. Objekt nr.2 är beläget inom fastighet Fakiren 4 (Hattorp) i Skänninge. Adress: Eldslukargränd 7, Skänninge. Byggstart: Juni 2020 och färdigställandetid: juni 2021.
Nybyggnad av trygghetsboende i Mantorp
Nybyggnad av äldreboende.
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Mjölby
Korsningen Burensköldsvägen / Smålandsvägen i Mjölby kommun. Korsningen är idag en signalreglerad 4-vägskorsning och ska byggas om till en cirkulationsplats. Projektet omfattar även omläggning av befintlig spill- och dricksvattenledning.
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjutbanor. Smeden 1, Hulje 8:25, 8:26, 8:9 och del av 8:24
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Rinna 1:18 och Abbetorp 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstationer på Högby 3:1, 4:1, 5:1, 5:19, Norrby 2:7 och Norrby 6:4.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation på Bjälbo-Brogård 1:1, Sjuntorp 1:5, Övertorp 1:2 och Brestorp 2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Nybyggnad av parkeringsplats och garagebyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mjölby
Nybyggnad av bullervall/plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: