Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Mjölby
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och omklädningsrum.
Nytt bostadsområde i Mjölby
13-15 småhustomter och ca 12 marklägenheter
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus C. Samt ombyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus B, Hexagonen. Total bruttoarea ca 2900 m2
Nybyggande av småhus i Mjölby
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Nybyggnad av idrottshall i Mantorp
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nybyggnad av radhus i Mjölby
3 hus med 9 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Nyeller tillbyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Mjölby
Rivningslov och bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Uppsättande av förrådstält.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning underjordsbehållare, molok Vattumannen 1,Nornan 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av pumpstationer i Mjölby
Objektet avser två pumpstationer, en för spillvatten med överbyggnad och en pumpstation för dagvatten utan överbyggnad. Pumpstationerna ska serva det nybyggda området Sjunningsfält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: