Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri och logistikhall i Mjölby
Nybyggnad av industri/logistikhall på ca 25 000 kvm
Nybyggnad av industrilokaler i Mjölby
Ca 1 hektar ledig industrimark.
Nybyggnad av trygghetsboende i Mjölby
Nybyggnad av äldreboende.
Ny förskola i Sörby, Mjölby
Förskola för 120 barn
Nya bostäder i Väderstad
Ca 15 radhus eller ca 6 villor.
Nybyggnad av LSS-boende/gruppbostad i Mjölby
Objektet avser en byggnad på minst 570 kvm byggnadsarea (BYA) som utförs i ett våningsplan och utformas i vinkelform. LSS-boende ska bestå av sex lägenheter (där varenda lägenhet om 40-45 kvm), personalutrymmen och gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av GC-väg mellan Mjölby och Väderstad
Cykelväg mellan Mjölby och Väderstad.
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad.
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Nybyggnad av tvätthall i Mjölby
Nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av silo i Mjölby
Nybyggnad av silo/panncentral.
Nybyggnad av skola i Mjölby
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Sjögarp 2:1 och Mjölby 40:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av mur i Mjölby
Uppsättande av mur/plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för underjordskällare, Molok.
Nybyggnad av väg i Mjölby
ca 300 m ny gata.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Marklov för parkeringsplats.
Anläggande av våtmark i Västra Hargs naturreservat
Aktuellt område heter Kulladal och är lokaliserat i den östra delen av reservatet, cirka 1,5 kilometer söder om Västra Hargs kyrka. Den tänkta våtmarken skulle bli ca 5 hektar stor med ett avrinningsområde på nästan 250 hektar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: