Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Mjölby etapp 1
Östra halvan. Ca 100 bostäder.
Nybyggnad av vårdboende i Mjölby
Nybyggnad av vårdboende på del av fastigheterna Mjölby 40:6 samt Badet 1.
Nybyggande av kedjehus i Mjölby, etapp 1
På de öppnare ytorna söder om Riddarängsvägen och norr om järnvägen.
Nybyggnad av LSS-boenden i Mjölby
Nybyggnad av 2 st LSS-boenden: Objekt nr.1 är beläget inom fastighet Skänninge 3:2 (Tivoliängen) i centrala Skänninge. Adress: Rådmansgatan 7, Skänninge. Byggstart: september 2020 och färdigställandetid: oktober 2021. Objekt nr.2 är beläget inom fastighet Fakiren 4 (Hattorp) i Skänninge. Adress: Eldslukargränd 7, Skänninge. Byggstart: Juni 2020 och färdigställandetid: juni 2021.
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Mjölby
Korsningen Burensköldsvägen / Smålandsvägen i Mjölby kommun. Korsningen är idag en signalreglerad 4-vägskorsning och ska byggas om till en cirkulationsplats. Projektet omfattar även omläggning av befintlig spill- och dricksvattenledning.
Nybyggnad av lagerhall i Skänninge
Nybyggnad av lagerhall
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Nybyggnad av park i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av anläggning, skatepark.
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjutbanor. Smeden 1, Hulje 8:25, 8:26, 8:9 och del av 8:24
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Skänninge 3:2 och Sunnanå 2:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation på Sunnanå 1:51 och Högby 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Nybyggnad av transformatorstationer på Högby 3:1, 4:1, 5:1, 5:19, Norrby 2:7 och Norrby 6:4.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av garagebyggnad, carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Nybyggnad av parkeringsplats och garagebyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: