Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bana, el, signal och tele längs Ostlänken mellan Järna-Linköping
BEST längs Ostlänkens sträckning för den nya höghstighetsbanan.
Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla etapp 2
Sankt Kors tillsammans med Stångåstaden, bostäder, skola samt verksamhetslokaler i etapp-2 av Ebbepark som kallas Dynamiken. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 3 huskroppar med bostäder, skola, butik och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1. Ca 150 bostadsrätter och 140 hyresrätter. Industribyggnaden 1-2 samt Industrifastigheten 1-3
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
40 talet lägenheter. ca 13 500 kvm kontor. Laddstolpar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga
193 hyreslägenhet i 7 moduler. Detta är ett NCC Folkboende projekt. Söderleden och Ridderstads gata.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet upp till 600 barn för åldrarna 1-12 år. Matsal och skolidrottshall för 350-400 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av företagspark i Linköping
3 huskroppar som är sammanbyggda. Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport. Innovative Materials Arena
Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 1
I denna etapp planeras för 85 lägenheter. Förtätning på 13 platser med ca 570 bostäder i hus på 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
Wahlbecksområdet. 4-6 våningar.
Nybyggnad av småhus, gruppboende och förskola i Linköping
Stadsnära lantligt boende, förskola och gruppbostad.
Nybyggnad av hotell i Linköping
Nybyggnad av hotell på Storgatan.
Nybyggnad av LBG-anläggning för fordonsgas i Linköping
Avser LBG-anläggning för flytande biogas för fordon, kommer att byggas intill nuvarande biogasanläggning.
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 50 lägenheter. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, etapp 1
43 lägenheter och en samlingslokal/övernattningslägenhet. Detta är ett NCC Folkboende projekt.
Nya bostäder och förskola i Linköping
30-35 bostäder kedjehus och mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping
Projektet avses innehålla ca 50 studentlägenheter fördelat på 1 ROK ca 25 m2/ lägenhet. Även parkeringsplatser, markanläggning och lokalgata.
Nya bostäder i Linköping
30-40 friliggande enbostadshus och radhus.
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vikingstad etapp 1
30 bostäder i denna etapp. Omfattar området som är beläget mellan skolan och järnvägen. Detaljplanen medger bebyggelse om 2-6 våningar med olika våningsantal inom olika kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vikingstad etapp 2
30 bostäder i denna etapp. Omfattar området som är beläget mellan skolan och järnvägen. Detaljplanen medger bebyggelse om 2-6 våningar med olika våningsantal inom olika kvarter.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Vallastaden
Ca 20-30 lägenheter i 5 våningsplan.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Objektet avser nybyggnad av gruppbostad med totalt 4 byggnader. Huvudbyggnad med personalutrymmen, och 6 st lägenheter, aktivitetshus, förråd och teknikutrymmen. Total BTA ca 750 m2 uppdelad på dessa byggnader. Behandlad tomtarea ca 3000 m2.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Nybyggnad av förskola i 2 plan i Sturefors, inklusive utmiljö. Total bruttoarea ca 1846 m2 Komplementbyggnader: ca 90 m2 Behandlad tomtarea ca 7403 m2
Nybyggnad av kontor och lager i Linköping
Nybyggnad av kontor och lager samt anläggande av p-platser.
Nytt bostadsområde i Linköping
Exploatering för 38 villor och kopplade hus.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Industrilokaler med entrésolplan med kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Gruppbostad, aktivitetshus och förråd. Behandlad tomtarea ca 3000 m2.
Nybyggnad av kontor/lager mm i Linköping
Nybyggnad av ett kontor/lager hus med plats för ca 25 företag. Varje företag får göra ytskikten i egen regi.
Exploatering för bostäder i Linköping
Exploatering för 30-40 friliggande enbostadshus och radhus.
Exploatering för bostäder i Linköping
Objektet består av markarbeten för nybyggnad av gator, gång och cykelvägar samt teknisk försörjning i form av vatten och avlopp, dagvattenledningar, fjärrvärme, el samt belysning och opto.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Planer för 4st radhus.
Ny gc-väg längs Brokindsleden, Linköping
Nybyggnation av GC-väg längs Brokindsleden mellan Ekholmsvägen och Uvebergsvägen.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontorslokaler/ verkstad ca 450 kvm
Nybyggnad av ett besökcentrum med café och eventuellt butiker i Linköping
Det kommer främst att bli ett besökscentrum med café. Eventuellt någon butik.
Nybyggnad av aktiv mötesplats i Ljungsbro
Avser nybyggnation av utegym, hinderbana, agilitybana, skate, lekområden, grönytor, grill- och sittplatser vid värmeverket i Ljungsbro mellan Hedagatan och kanalbanken.
Ny gc-väg utmed Rydsskogen, Linköping
Avser ny och ombyggnation av ca 650 m gång- och cykelväg och belysningsanläggning.
Nya cykelvägar i Linköping etapp 1
En tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana mellan Skäggetorps centrum och Abisko rondellen. Byggs i 3 etapper.
Nybyggnad av aktivitetspark i Linköping
Ny aktivitetspark på Himnafjället med Pump track/MTB-bana, linbana, hinderbana, klätterställning, rutschkana, ytor att bara ”hänga” på med mera.
Ny gc-väg i Östra Valla, Linköping
T1, genom Vallskogen, mellan Kunskapslänken och Trumslagaregatan.
Nybyggnad av naturrum i Tinnerö, Linköping
Objektet består av uppförandet av en mindre entrébyggnad i naturreservatet Tinnerö eklandskap vid Fröberget som är reservatets största infartsparkering.
Nybyggnad av gator i Linköping
Objektet består av utbyggnad av lokalgator till ett nytt bostadsområde beläget vid nuvarande Skogsvallen i Hjulsbro. Innefattar även ombyggnad av Vårdsbergsvägen aktuell sträcka med bla vänstersvängfält till nya området. I samband med utbyggnaden av lokalgatorna så utför även Tekniska Verken utbyggnad av sitt ledningsnät till det nya bostadsområdet.
Nya återbrukshallar i Gärstad, Linköping
Nybyggnad av återbrukshall i Ullstämma.
Nya återbrukshallar i Hackefors, Linköping
Nybyggnad av återbrukshall i Ullstämma.
Nya återbrukshallar i Linköping
Nybyggnad av återbrukshall i Ullstämma.
Nybyggnad av verkstad i Linköping
Nybyggnad av verkstad., Anmälan för ändrad planlösning kontor. Valla 1:2.
Nybyggnad av förskola i Ryd, Linköping
På gamla Victoria Parks kontors tomt
Nybyggnad av cykelväg i Linköping
Ny cykelväg mellan Ålerydsrondellen och Haningeleden. Blir en del av cykellänken Tvärleden som går från Linköpings östra stadsdelar till Djurgården och vidare till Vallastaden, universitetet och Mjärdevi.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 27 st enbostadshus och komplementbyggnader samt plank. Bankeberg 11:337 och 11:338
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus .
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (studentbostäder).
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av parkering och plank.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nya cykelvägar i Linköping etapp 2
En tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana mellan Skäggetorps centrum och Abisko rondellen. Byggs i 3 etapper.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Linköping
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av mur i Linköping
Bygglov stödmur samt anläggande av transportväg och uppställningsplats.
Nybyggnad av mur i Linköping
Anläggande av mur samt anmälan om byggåtgärder.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd/sopkärlsskåp.
Nybyggnad av ställverk i Linköping
Nybyggnad av kontrollbyggnad och carport för polisen.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av toalett i Linköping
Nybyggnad av toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av tranformatorstation på Tokarp 1:1 och Tokarp 1:31.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Ljung 1:7, Släta 1:8, Högåsa 2:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivningslov.
Nybyggnad av brygga i Linköping
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Strandskyddsdispens. Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats 2019-01-15 - 2020-08-31.
Nybyggnad av barack i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av plank i Linköping
Tidsbegränsat byggolv för anläggande av plank.
Nybyggnad av barack i Linköping
Tidsbergänsat bygglov för byggbodar (2019-02-01 - 2025-12-31.) samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Uppförande av transformatorstation på Kättstorp 1:12, vågerstad 7:1, Södra Lund 3:17, Norra Lund 1:3, Släta 1:8, Släta 2:11 och Hornstäve 4:43.
Ny läktare till Folkungaskolans körsal i Linköping
Avser flexibel gradängläktare till Folkungaskolans körsal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: