Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Folkungavallen, Linköping
Ny Simhall i nära anslutning till befintlig simhall inom Folkungavallen, Innerstaden 1:12. Den nya anläggningen ska uppföras vid Tinnerbäcksbadets södra strand, i sluttningen upp mot tidigare fotbolls- och friidrottsarena. Den nya simsportsanläggningen ska med sitt unika läge och arkitektur ange tonen för den stadsdel som kommer att växa fram inom Folkungavallen. Objektet avser nybyggnation av simsportanläggning med en yta av ca 21 700 m² BTA.
Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla etapp 2
Sankt Kors tillsammans med Stångåstaden, bostäder, skola samt verksamhetslokaler i etapp-2 av Ebbepark som kallas Dynamiken. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 3 huskroppar med bostäder, skola, butik och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
40 talet lägenheter. ca 13 500 kvm kontor. Laddstolpar.
Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
314 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga
193 hyreslägenhet i 7 moduler. Detta är ett NCC Folkboende projekt. Söderleden och Ridderstads gata.
Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet upp till 600 barn för åldrarna 1-12 år. Matsal och skolidrottshall för 350-400 barn.
Nybyggnad av företagspark i Linköping
3 huskroppar som är sammanbyggda. Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport. Innovative Materials Arena
Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 1
I denna etapp planeras för 85 lägenheter. Förtätning på 13 platser med ca 570 bostäder i hus på 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
Wahlbecksområdet. 4-6 våningar.
Rivning av motell samt nybyggnad av bostäder i Linköping
Rivning av motell och nybyggnad av ca 100 st bostadsrätter. Kallerstad 1:30 och 1:29
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Kvarteret Intellektet 9 och 11. 109 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
52 lägenheter i södra Ekkällan
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus med 120 lgh och förskola för ca 70 barn i bottenplan.
Nybyggnad av ackumulator mm i Linköping
Storlek på ackumulator 30 000 m3. Ca 45 m hög och 32 m i diameter. Lambohov 2:20
Nybyggnad av hotell i Linköping
Nybyggnad av hotell på Storgatan.
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 50 lägenheter. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av förskola i södra Skäggetorp, Linköping
Förskola med 100 barn. Placering är vid infarten till Sörgårdsgatan. .
Nya bostäder och förskola i Linköping
30-35 bostäder kedjehus och mindre flerbostadshus.
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av utomhusbassäng på Stångebro, Linköping
Rivning samt nybyggnation av 50-meters utomhusbassäng i partnering. Bassängen används idag på SM-nivå och ska klara av gällande regler vid en nybyggnation. Till bassängen kommer det även att dras ny reningsledning och anläggas en brunn. Tinnerbäcksbadet ska hållas öppet sommaren 2019 och ny utomhusbassäng ska vara i drift till sommarsäsongen 2020 vilket resulterar i en byggtid mellan cirka september 2019 till april 2020.
Nybyggnad av bostäder i Ekkällan
Ellipsen 7, Innerstaden 1:14 och 1:28. Planområdet ligger utmed Lasarettsgatan och mitt emot Trädgårdsföreningen. Pröva möjligheten att ersätta och utöka befintlig förskola som idag är placerad på Ellipsen 7. I samband med detta kan också nya bostäder prövas mot Lasarettsgatan som en del av att utveckla innerstaden. I prövningen ska också ingå att utreda förutsättningar och möjligheter för den befintliga bebyggelsen vid Backeberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallastaden
Inom Markanvisning 2017 Vallastaden kommer 75 lägenheter, 14 radhus och 1 villa att markanvisas. Dessa ligger i kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet. 10-15 lgh, 680-800 m2 i BTA.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus vid den nya simhallen.
Nybyggnad av radhus i Vikingstad
Radhus 27 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Ryd, Linköping
På gamla Victoria Parks kontors tomt
Ny förskola i Ekkällan
Pröva möjligheten att ersätta och utöka befintlig förskola som idag är placerad på Ellipsen 7.
Nybyggnad av särskilt boende i Vikingstad
Nybyggnad av gruppbostad eller särskilt boende på Bankeberg 11:139 m fl.
Nybyggnad av idrottshall i Sturefors
Nybyggnation av idrottshall, skolmåltidslokal med tillagningskök samt bibliotek.
Nytt verksamhetsområde i Ullstämma
1 tomt kvar på ca 4000 kvm, kan delas in i 2 tomter.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Industrilokaler med entrésolplan med kontor.
Nybyggnad av pistolhall och skjutbana på Trädgårdstorp, Linköping
Nybyggnad av skyttehall vid Skyttecentrum, Trädgårdstorp.
Nybyggnad av aktiv mötesplats i Ljungsbro
Avser nybyggnation av utegym, hinderbana, agilitybana, skate, lekområden, grönytor, grill- och sittplatser vid värmeverket i Ljungsbro mellan Hedagatan och kanalbanken.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Nybyggnad av verkstad på Malmen i Linköping
Avser ny verkstad på ca 1600 kvm på Malmen, Linköping.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Inom Markanvisning 2017 Vallastaden kommer 75 lägenheter, 14 radhus och 1 villa att markanvisas. Dessa ligger i kvarteren Integralen, Integrationen, Insikten och Initiativet.
Nybyggnad av restaurang i Linköping
På fastigheten planeras att uppföra en byggnad i 2 plan med en stor uteplats där restaurang och butiksverksamhet ska förekomma. Området består i nuläget dels av en gräsyta och dels av en parkering av grus. Vid parkeringen finns ett staket som inhägnar parkeringsområdet. På kanalbanken finns några större träd samt ett gammalt vakthus.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontorslokaler/ verkstad ca 450 kvm
Nybyggnad av tvätthall i Linköping
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Planer för 4st radhus.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus .
Utökat verksamhetsområde i Linköping
Lambohov 2:20 Användningen i planen blir verksamhetsområde som omfattar service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, fordonsservice, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Kontor blir tillåtet, samt träningslokaler i begränsad omfattning.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 3 enbostadshus och förråd på Veteaxet 47, 48 och 49.
Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping
Befintlig naturgräsplan i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Anläggningen består av en befintlig konstgräsplan med spelmåttet 65 x 105 m.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 stycken) och garage.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.
Nybyggnad av lekplats mm i Linköping
Nybyggnad av lekplats, utegym och padelbana
Nybyggnad av industribyggnad i Rimforsa
Nybyggnad av gummiverkstad.
Utbyggnad av GC-väg i Linköping
Objektet består av byggnation av en separerad gång- och cykelväg mellan Trastsångsvägen och Sävsångarevägen i Linghem. Den nya gång- och cykelvägen är ca 550 meter lång och 3 meter bred, samt skall vara belyst.
Utbyggnad av gator, gc-vägar samt finplanering i Linköping
Avser markarbeten för gator, gång- och cykelvägar samt plantering av växter. Objektet är beläget i södra delen av Möjetorp, öster om väg 687 (Brokindsleden) och norr om Landeryds golfbana.
Bodetablering i Vallastaden, Linköping
Etablering av energieffektiva manskaps- och kontorsbodar för kommande utbyggnadsetapper i Vallastaden.
Nybyggnad av aktivitetspark i Linköping
Ny aktivitetspark på Himnafjället med Pump track/MTB-bana, linbana, hinderbana, klätterställning, rutschkana, ytor att bara ”hänga” på med mera.
Nybyggnad av naturrum i Tinnerö, Linköping
Objektet består av uppförandet av en mindre entrébyggnad i naturreservatet Tinnerö eklandskap vid Fröberget som är reservatets största infartsparkering.
Nybyggnad av gator i Linköping
Objektet består av utbyggnad av lokalgator till ett nytt bostadsområde beläget vid nuvarande Skogsvallen i Hjulsbro. Innefattar även ombyggnad av Vårdsbergsvägen aktuell sträcka med bla vänstersvängfält till nya området. I samband med utbyggnaden av lokalgatorna så utför även Tekniska Verken utbyggnad av sitt ledningsnät till det nya bostadsområdet.
Ny gc-väg i Östra Valla, Linköping
T1, genom Vallskogen, mellan Kunskapslänken och Trumslagaregatan.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av parkering och plank.
Nybyggnad av lekplats i Norrberga, Linköping
Nybyggnation av lekplats med tillhörande grönyta och kulle.
Nybyggnad av cykelväg i Linköping
Ny cykelväg mellan Ålerydsrondellen och Haningeleden. Blir en del av cykellänken Tvärleden som går från Linköpings östra stadsdelar till Djurgården och vidare till Vallastaden, universitetet och Mjärdevi.
Uppförande av kontorsmoduler i Linköping
Kontorsmoduler, 200 platser.
Nybyggnad av enbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (studentbostäder).
Nya cykelvägar i Linköping etapp 3
En tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana mellan Skäggetorps centrum och Abisko rondellen. Byggs i 3 etapper.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler samt skyltanordning - 4 st.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor, garage, verkstad samt upplag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Linköping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av plank i Linköping
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Linköping
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstatin på Lilla Tollstad 1:3, 1:2, Sjögestad 20:1, Rappestad 2:7 och Sålla 1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Skog 1:9, Skog 1:13 och Skog 2:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Stora Visätter 1:6, Kolbyttemon 6:5, Stora Visätter 1:7, Torrberga 1:3, Stora Visätter 1:16, Ritsalen 3, Säkneordet 58 och Ånväga 5:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Överstad 1:2, 2:3, 10:1, Staby 7:35, Ginkelösa 1:3 och 5:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: