Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
ENT12 sopsugsentreprenör vann: Envac Scandinavia AB. Nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. Verkstan med garage under jord samt fem hus ovan.
Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.
Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla etapp 2
I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla etapp 2
Sankt Kors tillsammans med Stångåstaden, bostäder, skola samt verksamhetslokaler i etapp-2 av Ebbepark som kallas Dynamiken. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
40 talet lägenheter. ca 13 500 kvm kontor. Laddstolpar.
Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Ebbepark, Östra Valla
Ca 290 bostäder i 3 etapper, varje etapp är uppdelad i 2 faser. Upphandlingen är en så kallad samverkansentreprenad. 19 000 BOA. I projektet ingår även att bygga 3 mindre lokaler ca 350 kvm och garage. De nordvästra och sydöstra delarna ligger i etapp 1. Ca 150 bostadsrätter och 140 hyresrätter.
Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
314 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Ljungsbro
cirka 160 bostäder i form av par-, radhus och friliggande villor i två våningsplan. I förslaget inryms även flerbostadshus i 3-4 våningar längs med Hällestadsvägen. Bostäderna som föreslås i planförslaget genererar ett behov av en förskola med plats för 140 barn.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet upp till 600 barn för åldrarna 1-12 år. Matsal och skolidrottshall för 350-400 barn.
Nybyggnad av företagspark i Linköping
3 huskroppar som är sammanbyggda. Linköping aviation park, ett företagskluster kring flygverksamhet som ska ligga granne med Saabs landningsbana och Linköping city airport. Innovative Materials Arena
Nybyggnad av bostäder i Ryd etapp 1
I denna etapp planeras för 85 lägenheter. Förtätning på 13 platser med ca 570 bostäder i hus på 4-8 våningar.
Rivning av motell samt nybyggnad av bostäder i Linköping
Rivning av motell och nybyggnad av ca 100 st bostadsrätter. Kallerstad 1:30 och 1:29
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
Wahlbecksområdet. 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
2 huskroppar med gemensamt garage under mark. Tvättstuga i entréplan. Svanenmärkt.
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt anläggande av parkering. Samt ett LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 80-90 lgh och förskola för ca 70 barn.
Nybyggnad av accumulator mm i Linköping
Nybyggnad av accumulator för 30 000 L vatten. Ca 45 m hög och 32 m i diameter. Lambohov 2:20
Nybyggnad av hotell i Linköping
Nybyggnad av hotell på Storgatan.
Nybyggnad av idrottshall mm i centrala Linköping
Ny byggnad innehållande bl.a. idrottshallar, skolmåltidslokal och underjordiskt garage på fastigheten Akropolis 2 i Linköping kallad Projektet.
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av bilhall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning samt anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, etapp 1
43 lägenheter och en samlingslokal/övernattningslägenhet. Detta är ett NCC Folkboende projekt.
Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping
Projektet avses innehålla ca 50 studentlägenheter fördelat på 1 ROK ca 25 m2/ lägenhet. Även parkeringsplatser, markanläggning och lokalgata.
Nybyggnad av resecentrum mm i Linköping
Sidan mot Stångån. Hämta och lämna yta. Kommer att bli spontning och gjutning under Stångån.
Nya bostäder i Ljungsbro
Småhus i form av par-eller kedjehus och friliggande hus
Om och tillbyggnad av skola i Linköping
Om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av miljöhus.
Ny flexibel förskola/skola i Ljungsbro
Flexibel förskola/skola för ca 350 elever
Nybyggnad av multihall i Linköping
Finns förslag på placering av en multihall vid Linköpings arena i Stångebro/Kallerstad. Tre fullstora planer i samma anläggning. Ca 900 st publikplatser.
Nybyggnad av vårdboende i Berga
Ingår i detaljplan: Lantvärnsmannen 1 m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Omfattning cirka 20-30 st lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nytt parkeringshus med offentliga lokaler. 11 halvplan, 412 p-platser, 30 laddplatser för elbilar, en verksamhetslokal på 70 m2 på markplan och 2 transformatorstationer
Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Påbyggnad på befintligt parkeringshus med 2 våningar.
Nybyggnad av radhus i Vikingstad
Radhus 27 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vikingstad
50-60 bostäder. Etapp 2 omfattar området som är beläget mellan skolan och järnvägen. Detaljplanen medger bebyggelse om 2-6 våningar med olika våningsantal inom olika kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
I korsningen Kungsgatan/Klostergatan. Flytt av utfart till Klostergatan.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Nybyggnad av förskola i 2 plan i Sturefors, inklusive utmiljö. Total bruttoarea ca 1846 m2 Komplementbyggnader: ca 90 m2 Behandlad tomtarea ca 7403 m2
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplats i Linköping
Det det finns tidiga tankar på två punkthus och fem lägre hus. Beställare=markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av fiskomlöp mm vid Stångån, Linköping
Projektet avser anläggande av ett fiskomlöp i Nykvarn och en fiskränna i Tannefors i natur-, och kulturhistorisk miljö (parkmiljö) längs Stångån i Linköping.
Nybyggnad av idrottshall i Sturefors
Nybyggnation av idrottshall, skolmåltidslokal med tillagningskök samt bibliotek.
Nytt verksamhetsområde i Ullstämma
1 tomt kvar på ca 4000 kvm, kan delas in i 2 tomter.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden, Linköping
Inspirationen 4, 13 och 14 och Initiativet 7, 15 och 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Gruppbostad, aktivitetshus och förråd. Behandlad tomtarea ca 3000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Nybyggnad av industrilokaler och anläggande av parkerinsplatser.
Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Gruppbostad, aktivitetshus och förråd
Nybyggnad av LBG-anläggning för fordonsgas i Linköping
Avser LBG-anläggning för flytande biogas för fordon, kommer att byggas intill nuvarande biogasanläggning.
Nybyggnad av omklädningsrum och kansli i Möjetorp
Arbetet avser nybyggnad av klubbhus för Hjulsbro IK. Del av Ullstämma 5:1.
Exploatering för bostäder i Linköping
Exploatering för 30-40 friliggande enbostadshus och radhus.
Exploatering för bostäder i Linköping
Objektet består av markarbeten för nybyggnad av gator, gång och cykelvägar samt teknisk försörjning i form av vatten och avlopp, dagvattenledningar, fjärrvärme, el samt belysning och opto.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Planer för 4st radhus.
Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping
Objektet består i dag av befintlig åkermark. På området ska en ny 11 mot 11 konstgräsplan för breddfotboll att anläggas.
Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontorslokaler/ verkstad ca 450 kvm
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av ägglager
Nybyggnad av pendlarparkeringar i Linköping
Pendlarparkeringar på olika platser i Linköping. Även cykelgarage.
Utbyggnad av aktivitetspark med lekplats i Tannefors, Linköping
Objektet består av upprustning och utbyggnad av befintlig lek-och aktivitetsyta till en aktivitetspark med innehåll av skejt, interaktiv lek, klätterlek och sittplatser.
Nybyggnad av naturrum i Tinnerö, Linköping
Nybyggnad av naturum i Tinnerö
Ny och ombyggnad av mottagningsstation i Linköping
Avser två (2) nya krafttransformatorer 130/10 kV med effekt omkring 20 MVA, T1 och T2 till mottagningsstation M14 MALFORS. Byggnation av en ny 130/10 kV transformatorstation inkluderande ombyggnad av ett befintligt 130 kV utomhusställverk samt nybyggnation av 10 kV ställverk, kontrollutrustning, nollpunktutrustning mm i en ny byggnad.
Nybyggnad av aktivitetspark i Linköping
Ny aktivitetspark på Himnafjället med Pump track/MTB-bana, linbana, hinderbana, klätterställning, rutschkana, ytor att bara ”hänga” på med mera.
Nybyggnad av affärshus i Linköping
Nybyggnad av affärshus samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av butik i Linköping
Nybyggnad av butik, verkstad, lager och kontor samt anläggande av parkering samt upplag (contarinrar).
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor, verkstad och solhall samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av skola i Linköping
Nybyggnad av skola och förråd samt anläggande av p-platser inom rubricerad fastighet.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av lagerbyggnad på Ryd 1:4, Nässeldjuret 1 och kallerstad 1:57.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av lagerbyggnad, carport samt cistern, tank för Adblue.
Nybyggnad av lager i Linköping
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av miljöhus samr rivningslov.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av plank i Linköping
Nybyggnad av insyndskydd/plank.
Nybyggnad av sophus i Linköping
Nybyggnad av förråd (miljöhus).
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd (redskapsbod).
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av förråd i Linköping
Nybyggnad av 3 st förrådsmoduler.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Tokarp 1:32 och Kungsbro 1:126.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef,.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: