Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Finspång
I området kommer att uppföras ca 100 bostäder med blandad upplåtelseform. Bostadsbebyggelsen kommer att bestå av en blandning av enbostadshus, parhus och radhus i en till två våningar samt terrasshus. I den nordvästra delen av området ges möjlighet att uppföra en förskola med två avdelningar för att täcka behovet av förskoleplatser i området.
Nybyggnad av bostäder i Finspång
Planen medger både flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Ca 150 bostäder totalt.
Nybyggnad av industri, verkstad, kontor och tvätthall i Finspång
Kontor, verkstad, tvätthall samt inhägnad och larmad parkering.
Nybyggnad av LSS boende i Finspång
Lss boende 12 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Finspång
1 hus i 2 plan samt ytterligare indragen takvåning därutöver
Exploatering för bostadsområde i Finspång
Exploatering för bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Nytt bostadsområde i Finspång
Nytt bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Nybyggnad av GC-passage, breddning av korsning mm i Finspång
Objektet avser: GC-passage väg 51, avser tillgänglighetsanpassning och passage över riksväg 51 samt Norralundsvägen/Gronvägen, avser breddning av korsning Gronvägen-Norralundsvägen samt justering av befintlig gång- och cykelväg.
Nybyggnad av vattenlekplats i Finspång
En vattenleksanläggning vid den centrala lekplatsen Bruksplatsen

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: