Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av 7-9 skola och sporthall i Lindesberg
Nybyggnad av en 7-9 skola vid Stadsskogsvallen för ca 600 elever. Den nya 7-9 skolan ersätter den befintliga Stadsskogsskolan. Hus 8 färdigställt januari 2021. Hus 9 färdigställt december 2020. Hus 10 färdigställt maj 2021. Hus 11 färdigställt december 2020. Hus 12 färdigställt maj 2021.
Markområde till försäljning för industri i Fellingsbro
Tomt i Fellingsbro passande mindre industri, handel av skrymmande varor, lager. Tomtarea: 33 000 m²
Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg, etapp 1
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt villaområde. Totalt 20-25 villatomter. Delas upp i 2 etapper. Detta avser etapp 1.
Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg
Tvätthall för personbilar.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal.
Nybyggnad av GC-väg och nyanläggning av VA i Lindesberg
Avser borttagning och nyläggning av dag-, spill- och dricksvattenledning samt ny gc-bana och gata vid Ishockeygatan i Lindesberg. Även samordning med ledningsägare ingår, som utför rivning och nyläggning resp. flytt av fjärrvärme och låg-/högspänningsledning. Totalt omfattar entreprenaden cirka 300 m schaktlängd.
Nybyggnad av carport i Lindesberg
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av sophus i Lindesberg
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lindesberg
Uppsättning av bullerplank.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av minireningsverk.
Nybyggnad av cistern i Lindesberg
Nybyggnad av ny cistern i mark.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Rivning och nybyggnad av garage, parkeringsplatser.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av minireningsverk på Hällefors 11:1 och Älvestorp 2:4.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagerhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: