Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av 4-5 punkthus i 3-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 2
Planer finns på nybyggnad av ca 22 lägenheter i en huskropp med fem våningar.
Nybyggnad av punkthus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av ungdomsbostäder/smålägenheter vid Stadsskogen.
Nybyggnad av LSS-boende i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 st lägenheter med egna entréer och uteplatser. Gemensamhetsutrymme med kök och eldstad samt uteplats och tvättstuga. Personalrum med kontor mm. Avser även 1 miljöbyggnad och 2 fristående förrådsbyggnader.
Nybyggnad av 7-9 skola och sporthall i Lindesberg
nybyggnad av en 7-9 skola vid Stadsskogsvallen för ca 600 elever. Den nya 7-9 skolan ersätter den befintliga Stadsskogsskolan
Anläggande av järnvägsspår, vägar m.m i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av vägar, järnvägsbank, m.m i Frövi.
Anläggande av vägar, gc-vägar ioch banvall i Frövi
Avser anläggande av vägar, gc-vägar och järnvägsbank i Mariedal, Frövi. Detta projekt avser första etappen. Etapp 2 finns på projektid: 1425458
Anläggande av järnvägsspår i Frövi, Lindesberg
Avser spårläggning av ca 650 meter järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår i Mariedalsområdet i Frövi. Spårläggningen omfattar ca 150 meter enkelspår och ca 500 meter dubbelspår. Totalt omfattar projektet ca 1150 löpmeter spårläggning inklusive 2 växlar. Detta är en fortsättning på projektid: 1244943
Anläggande av passivt fibernät i Lindesberg 4 del 2
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 231 st. fastigheter inom området Lindesberg 4 del 2.
Anläggande av passivt fibernät i Lindesberg 4 del 3
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 425 st. fastigheter inom området Lindesberg 4 del 3, Lindesbergs kommun
Nybyggnad av garage samt om- och tillbyggnad av personalbyggnad, Lindesberg
Avser nybyggnad av ett garage samt om- och tillbyggnad av personalbyggnad vid Lindesbergs reningsverk.
Vägskyddsanläggning vid ny plankorsning i Frövi, Lindesberg
Avser en vägskyddsanläggning vid ny plankorsning för industrispår. Vägskyddsanläggningen infattar bl.a. ljud- och ljussignal för gata resp. gc-väg, halvbommar för gata, helbommar för gc-väg, samt erforderlig varningsutrustning för anläggningen.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Nybyggnad av stängsel i Lindesberg
Inhägnad runt nätstation.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Kundvagnsskjul vid affär.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Marklov för nybyggnad av cykelförråd, miljöbod och stödmur.
Nybyggnad av brygga i Lindesberg
Nybyggnad av brygga/terass.
Nybyggnad av campingstuga i Lindesberg
Nybyggnad av campingstugor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lindesberg
Nybyggnad av flyttbullerskydd.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kallförråd i Lindesberg
Nybyggnad av kallförråd och virkesförråd, uppsättning av skylt.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Gammelbo 1:37.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Glifsån 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Hjulsjöby 1:59,2:7.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Ramshyttan 1:2,7:14,25:17,25:16,1:19.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Resta 10:11,14:1.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Resta 12:9,4:26.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Resta 5:20,3:8,5:13.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Lindesberg
Nybyggnad av offentlighetstoalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lindesberg
Nybyggnad av återvinningstation.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Ändrad användning, tillbyggnad av kallförråd, nybyggnad av virkesförråd, uppsättning av pylon, skyltlov.
Nybyggnad av fotbollshall i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för konstgräshall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av mast i Lindesberg
Uppsättning av vindmätningsmast.
Ny parkering Tallen i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: