Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av 7-9 skola och sporthall i Lindesberg
Nybyggnad av en 7-9 skola vid Stadsskogsvallen för ca 600 elever. Den nya 7-9 skolan ersätter den befintliga Stadsskogsskolan
Nybyggnad av parhus i Lindesberg, etapp 2 m.fl
Planerat projekt efter etapp 1. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum i Lindesberg
Planprogram har tagits fram för utveckling av bostäder och handel i Norra Stadskärnan.
Nybyggnad av bostäder i Frövi, Lindesberg
Planerat projekt i mycket tidigt skede.
Nybyggnad av bostäder i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av ca 30 småhus.
Nybyggnad av järnvägsspår och signalsystem i Frövi
Avser nybyggnad av järnvägsspår och signalsystem i Frövi.
Anläggande av passivt fibernät i Lindesberg 4 del 4
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 460 st. fastigheter inom området Lindesberg 4 del 4 (12 delområden), Lindesbergs kommun.
Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Vägskyddsanläggning vid ny plankorsning i Frövi, Lindesberg
Avser en vägskyddsanläggning vid ny plankorsning för industrispår. Vägskyddsanläggningen infattar bl.a. ljud- och ljussignal för gata resp. gc-väg, halvbommar för gata, helbommar för gc-väg, samt erforderlig varningsutrustning för anläggningen.
Anläggande av VA-ledningar i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021.
Nybyggnad av skola i Lindesberg
Nybyggnad och om/tillbyggnad av skolbyggnad, trädfällning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal.
Nybyggnad av mast i Lindesberg
Nybyggnad av mast samt 2 st teknikbodar.
Nybyggnad av reningsverk i Lindesberg
Nybyggnad av minireningsverk.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av mobilbasstation, mast och bod.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av prefab, reservaggregat.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för virkesförråd inkl. skyltlov, Tidsbegränsat lov för virkesförråd inkl. skyltlov Lindesby 6:9,6:5.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Planlager för sand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: