Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde till försäljning avseende handel/kontor/industri i Karlskoga
Handels- kontors och industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax öster om väg 205/243 i Storängens industri- och handelsområde (Karlskoga). Tomtarea 17000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 4 avdelningar. Option från projektid: 1562150.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 6 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Karlskoga
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnader, uppsättning av skyltar samt iordningställande av parkeringsplats.
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 1500kvm
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 2115kvm
Nybyggnad av motell i Karlskoga
Nybyggnad av motell med 10 rum samt en konferensdel i Karlskoga.
Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 24 bostadsrättslägenheter i Sandviken-området i Karlskoga.
Nybyggnad av lokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av en huskropp för Kvinnohuset i Karlskoga. Nybyggnaden ska sammanlänkas med befintlig fastighet.
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser schakt för två nya vikar, byggnation av iläggningsramp för båtar, muddring i Aggerudsviken, landskapsmodulering samt anläggning av GCM-bro och mindre gator.
Nybyggnad av klubblokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av klubblokal för fotbollslag på Kilsta IP i Karlskoga.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Byte av konstgräs på Arena i Karlskoga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2025
Uppförande av reservkraftsaggregat för produktionskök i Karlskoga
Avser reservkraftaggregat för produktionskök Storängen i Karlskoga kommun
Nybyggnad av gång-, cykel- och mopedbro i Karlskoga
Omfattar nybyggnation av en GCM-bro (gång- cykel- och mopedbro) över Timsälven vid Björkborn i Karlskoga kommun.
Nybyggnad av butik i Karlskoga
Avser nybyggnad av butiks-, produktions- och lagerlokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av tak över vattenhjul.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Karlskoga
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av tält/lagerbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av sophus i Karlskoga
Nybyggnad av miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: