Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Askersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Askersund
Planens syfte är att möjliggöra förskola vid Kvarnhagsvägen/Banvallsvägen samt att förbättra trafiksituationen i området.
Om- o nybyggnad av bostäder och handel i Askersund, etapp 1
Planer finns på ombyggnad till lägenheter och handel. Total markyta 13500 kvm.
Nybyggnad av villor i Askersund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av orten Stora Forsa, genom villatomter anpassade till befintlig karaktär i området. Huvuddragen i planen består av tomter för enbostadshus och med lokalgator som trafikförsörjer området. Inom planen finns även plats för reningsverk för att ta hand om avloppsvatten från bostäderna
Utbyte av dricks- och spillvattenledningar i Åmmeberg
Avser utbyte/förnyelse av dricks- och spillvattenledningar. Lokvägen.
Utbyte av dricks- och spillvattenledningar i Askersund
Avser utbyte/förnyelse av dricks- och spillvattenledningar. Norrgatan.
Utbyte av dricks- och spillvattenledningar i Åmmeberg
Avser utbyte/förnyelse av dricks- och spillvattenledningar. Sportvägen och Ringvägen.
Utbyte av dricks- och spillvattenledningar i Kårberg
Avser utbyte/förnyelse av dricks- och spillvattenledningar. Spikvägen och Häggvägen.
Nybyggnad av parhus i Askersund
Nybyggnad av parhus på Vreta 2:88, Vreta 2:89 och Vreta 2:90 (Nybyggnad av Brf i Lanna Valley).
Nybyggnad av radhus i Askersund
Nybyggnad av radhus - 4 st radhuslängor med 1 rok och 2 rok, 1 radhus med 3 rok. Totalt 29 lägenheter.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Nybyggnad av transformatorstation, ställverksstation, omkopplare och åskskyddsmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Askersund
Förhandsbesked för nybyggnad av carport samt sopsorterings förråd om 18m2.
Utvändigt underhåll av altan i Askersund
Inglasning av uterum, nybyggnad av fristående skärmtak samt trädäck.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Askersund
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av carport i Askersund
Nybyggnad av carports även sopsorterings förråd om 18m2.
Nybyggnad av fritidshus i Askersund
Nybyggnad av fritidshus med två lgh.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av komplementbyggnad samt utv. ändring och ändring av marknivån.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: