Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå
Avser 179 verk, ca 40 st monteras under 2018 och 139 st under 2019.
Nybyggnad av testanläggning i Piteå
Planer att bygga en ny anläggningen där forskningsinstitutet ska utveckla och demonstrera tillverkning av kompositprodukter tillsammans med fordonsindustrin. Man vill investera i en 600 kvadratmeter stor byggnad som ska rymma ett test- och demolaboratorium för industriell utveckling och avancerad forskning kring lättviktsprodukter.
Anläggningsarbeten för nytt industrisområde i Piteå
Upphandlingen omfattar entreprenadarbeten för iordningsställande av industritomt/ -er, med vägar, va-ledningar, fjärrvärme samt el och opto. Andra arbeten erforderliga för industriområdets funktion och nyttjande kan komma att inkluderas.
Nybyggnad av butik i Piteå
Nybyggnad av butik 1200 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal samt kontor.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator, GC- vägar och VA för nytt bostadsområde samt viss kraft-, opto- och belysningskabel mm.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Upphandlingen omfattar utförandeentreprenad för anläggning av nytt bostadsområde. Ca 25 tomter, fördelas efter tomtkö.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad för nya elfilter.
Nya busshållplatser längs väg 573 i Norrfjärden
8 nya busshållplatser med anslutningar till befintliga gc-vägar.
Utbyggnad av VA-nät för exploateringsområde i Piteå
Objektet avser att införa kommunalt vatten och avlopp inom områdena Renön och Nötön. Ca 190 fastigheter skall anslutas till det nya VA-systemet. Objektet omfattar ca totalt 13 400 meter ledningslängd. I området skall dessutom 3 stycken kommunala pumpstationer anläggas.
Nybyggnad av slöjdsal på skola i Piteå
Nybyggnad av slöjdsal på skola.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Nybyggnad av affärslokal va (kommunalt) samt ventilation.
Nybyggnad av reservkraft på äldrecentra i Piteå
Upphandlingen avser nybyggnation för reservkraft till Trädgårdens Äldrecentra i Piteå kommun.
Byte av ställverk vid Backenverket i Piteå
Objektet avser att byta ut 1 st befintligt 10 kV ställverk med dubbla brytare.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Nybyggnad av affärslokal, parkeringsplats, solcellsanläggning, skyltar. va-kommunalt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - parkeringplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av 3 transformatorstationer Hortlax 19:15,Jävre 1:20,Håkansön 4:3.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 77 vindkraftverk.
Nybyggnad av kallförråd i Piteå
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av skola i Piteå
Nybyggnad av modulskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Nybyggnad av parkeringplats, eldstad, lärmiljö på skola.
Nybyggnad av skola i Piteå
Nybyggnad av paviljong på skola.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av pumpstation Renön 1:89,1:5.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Piteå
Nybyggnad av reservkraftbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Piteå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation t-219.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Böle 9:27,4:3,12:10,Högsböle 3:10.
Nybyggnad av varmförråd i Piteå
Nybyggnad av varmförråd samt skärmtak samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Piteå
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av båthus i Piteå
Nybyggnad av båthus b1:4, Nybyggnad av båthus b 2:4 Pitholm 47:13.
Nybyggnad av carport i Piteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av bensinstation i Piteå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt, rivning av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak vid Västra Kajen i Piteå
Objektet avser projektering och nybyggnation av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: