Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå
Avser 179 verk, ca 40 st monteras under 2018 och 139 st under 2019.
Nybyggnad av testanläggning i Piteå
Planer att bygga en ny anläggningen där forskningsinstitutet ska utveckla och demonstrera tillverkning av kompositprodukter tillsammans med fordonsindustrin. Man vill investera i en 600 kvadratmeter stor byggnad som ska rymma ett test- och demolaboratorium för industriell utveckling och avancerad forskning kring lättviktsprodukter.
Anläggningsarbeten för nytt industrisområde i Piteå
Upphandlingen omfattar entreprenadarbeten för iordningsställande av industritomt/ -er, med vägar, va-ledningar, fjärrvärme samt el och opto. Andra arbeten erforderliga för industriområdets funktion och nyttjande kan komma att inkluderas.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Ca 25 tomter, fördelas efter tomtkö.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad för nya elfilter.
Nya busshållplatser längs väg 573 i Norrfjärden
8 nya busshållplatser med anslutningar till befintliga gc-vägar.
Utbyggnad av VA-nät för exploateringsområde i Piteå
Avser ett nytt verksamhetsområde för VA för 124 fastigheter inom Renön/Nötön, Piteå kommun.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Nybyggnad av affärslokal va (kommunalt) samt ventilation.
Nybyggnad av slöjdsal på skola i Piteå
Nybyggnad av slöjdsal på skola.
Byte av ställverk vid Backenverket i Piteå
Objektet avser att byta ut 1 st befintligt 10 kV ställverk med dubbla brytare.
Nybyggnad av vårdcentral i Piteå
Detaljplan för stadsön 9:5, vårdändamål.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal samt kontor.
Nybyggnad av mast i Piteå
Nybyggnad av mast för radiolänk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Nybyggnad av parkeringplats, eldstad, lärmiljö på skola.
Nybyggnad av skola i Piteå
Nybyggnad av paviljong på skola.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av pumpstation Renön 1:89,1:5.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Piteå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - parkeringplats.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 77 vindkraftverk.
Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Ansökan om planbesked, etablering av fem tomter.
Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av spikhall.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod, vt munksund 78095.
Nybyggnad av varmförråd i Piteå
Nybyggnad av varmförråd samt skärmtak samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Piteå
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av båthus i Piteå
Nybyggnad av båthus b1:4, Nybyggnad av båthus b 2:4 Pitholm 47:13.
Nybyggnad av bensinstation i Piteå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt, rivning av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: