Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal samt kontor.
Nybyggnad av butik i Piteå
Nybyggnad av butik 1200 kvm.
Förstärkning/utökning av transformatorstation i Piteå
Avser förstärkning/utökning av transformatorstation PT4431 Haraholmen med ytterligare 10 kV ställverk och nya transformatorer. Stationen är en 40/20/10 kV station med en 40/20 kV transformator T1 och en 40/10 kV transformator T2. Stationen agerar mottagningsstation för närliggande vindkraftpark (20 kV) samt försörjning av 10 kV distributionsnät.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator, GC- vägar och VA för nytt bostadsområde samt viss kraft-, opto- och belysningskabel mm.
Nybyggnad av bro längs väg 512 vid Kalamark
Riskreducerande åtgärder. Byte av två trummor vid en bro över Svensbyån på väg 512 norr om Granträskmark.
Nya busshållplatser längs väg 573 i Norrfjärden
8 nya busshållplatser med anslutningar till befintliga gc-vägar. Belysning.
Nybyggnad av stall i Piteå
Nybyggnad av stall.
Byte av belysning vid konstgräsplan i Piteå
Piteå kommun inbjuder till anbudsgivning avseende byte av belysning på LF-arena enligt bifogade handlingar.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av carport i Piteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av fackverkstorn för mobiltelefoni med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation (Coop Acusticum).
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation (T-275) (T-277) Haraholmen.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Nyetablering av två tomter.
Nybyggnad av kolonistuga i Piteå
Ansökan om planbesked för cirka 50 kolonilotter.
Nybyggnad av campingplats i Piteå
Marklov - Campingplatser/ställplatser för husbilar.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Ny anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående av ett 48 meter högt ostagat torn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Piteå
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: