Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
New transmission overhead power line 130/150 kV, Markbygden
Invitation to interested parties to apply for qualification to tender for a contract for 2 x 150 kV transmission overhead powerlines, approximately 29 kilometres in total. In one end, each line will connect to a 150/33 kV substation. In the other end, each line will connect to the existing and operational 400/150 kV substation Råbäcken. At Råbäcken, the lines connect onto the national (400 kV) grid of the TSO Svenska Kraftnät.
New 150 kV overhead lines för wind farm clusters, Markbygden phase 3
The subject of this tender is to apply for qualification in the procurement of design and construct contract for up to three 150 kV overhead-lines in Piteå municipality, Sweden.
Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm ledig mark.
Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Pite Energi AB
Leveransen omfattar ett mobilt reservkraftaggregat på minst 300 kVA. Option på ytterligare ett aggregat.
Ombyggnad av trafikmiljö vid Arena Norrstrand i Piteå, etapp 2
Etapp 1 genomförd med ny infartsväg mm. Trafikutredning gjord som grund för det förslag som tagits fram för en trafik- och parkeringslösning på Arena Norrstrand.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator, GC- vägar och VA för nytt bostadsområde samt viss kraft-, opto- och belysningskabel mm.
Nybyggnad av kolonistuga i Piteå
Detaljplan för cirka 50 kolonilotter på renön.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - iglootell.
Nybyggnad av sophus i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - sophus.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av sprinklerhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Marklov för transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Uppförande/förhyrning av tälthall till Stora Nolia i Piteå
Upphandlingen avser hyra av ca 2400 kvm tälthall till Stora Nolia i Piteå 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: