Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mittseparering samt ny gc-väg längs väg 373 mellan Svensbyn-Vitsand
Mittsepareringsåtgärd (2+1) på väg 373 sträckan Svensbyn-Vitsand. Sträckan är smal, ca 5,6 km lång och sträcker sig från korsningen med väg 550 väster om Svensbyn till korsningen med väg 930 i Vitsand. Längs ca 4,5 km av sträckan anläggs även en ny friliggande cykelväg. En ny gc-bro över väg 373, samt en vägbro över gc-väg samt sex nya busshållplatser ska anläggas och ett antal anslutningsvägar ska flyttas.
New transmission overhead power line 130/150 kV, Markbygden
Invitation to interested parties to apply for qualification to tender for a contract for 2 x 150 kV transmission overhead powerlines, approximately 29 kilometres in total. In one end, each line will connect to a 150/33 kV substation. In the other end, each line will connect to the existing and operational 400/150 kV substation Råbäcken. At Råbäcken, the lines connect onto the national (400 kV) grid of the TSO Svenska Kraftnät.
New 150 kV overhead lines för wind farm clusters, Markbygden phase 3
The subject of this tender is to apply for qualification in the procurement of design and construct contract for up to three 150 kV overhead-lines in Piteå municipality, Sweden.
Nybyggnad av trafikplats i Hortlax
Ny trafikplats ca 1,3 km söder om Bergsviken, Piteå. Ny cirkulationsplats, rivning och ersättning av befintlig bro, anslutningar av gång- och cykelvägar.
New transformer T3 to Substation Råbäcken, Piteå
Concerns qualification to tender for a contract for the design, manufacture, supply and installation of one large transformer with 3 limbs, to be installed at the Råbäcken substation, located outside Piteå in northern Sweden. MBN intends that the tendered transformer is to be delivered to site not before September 2020 but no later than at the end of April 2021.
Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm ledig mark.
Nybyggnad av industrihus i pitholmen
Totalt ca 500 000 kvm ledig mark.
Nybyggnad av församlingshus i Piteå
Nybyggnad av personalbyggnad vid Hedens skogskyrkogård.
Nytt viltstängsel längs E4 mellan Kopparnäs-Harrbäcken
Ca 4,6 km lång sträcka, nytt viltstängsel, 5 viltuthopp, 1 viltpassage i plan. Gc-port samt anslutningsvägar.
Ombyggnad av trafikmiljö vid Arena Norrstrand i Piteå, etapp 2
Etapp 1 genomförd med ny infartsväg mm. Trafikutredning gjord som grund för det förslag som tagits fram för en trafik- och parkeringslösning på Arena Norrstrand.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av torg i Piteå
Planens syfte är att säkerställa användningen som torgfunktion, ange yta för cykelparkering, möjliggöra ombyggnation i form av gatuomläggning samt skydda befintliga äldre byggnader i direkt anslutning till torget.Området är till viss del planlagt sedan tidigare, men den största ytan av torget i inte planlagd utan anges som gata. Översiktsplanen anger att området ligger inom befintlig bebyggelse, inom kulturmiljöprogrammet samt inom utvecklingsområde för kulturmiljö. Området ligger även inom riksintresse för kulturmiljö.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad samt marklov (djupdal), Nybyggnad av industribyggnad/lokal samt marklov (kallamossen) Pite Kronopark 1:57.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal 133>2.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industrilokal, kontorsbyggnad och parkeringsplats samt installation av ventilation och va-anläggning (kommunal).
Nybyggnad av scen i Piteå
Rivning av befintlig scen samt nybyggnad av ny scen- badhusparken.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Piteå
Uppsättande av baracker.
Nybyggnad av tennishall i Piteå
Tidsbegränsad nybyggnad av publiklokal -padelhall.
Nybyggnad av lager i Piteå
Tidsbegränsad åtgärd - nybyggnad av affärslokal (tälthall).
Nybyggnad av kontor i Piteå
Tidsbegränsad åtgärd - nybyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Bygglov och marklov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov för ytterligare 70 parkeringsplatser.
Nybyggnad av carport i Piteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av plank i Piteå
Nybyggnad av ett plank.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: