Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.
Nybyggnad av förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför nybyggnad av Strömnäsbackens förskola på uppdrag av utbildningsförvaltningen, Piteå Kommun.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Piteå
Lidl är intresserad av att etablera sig i Piteå.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Nybyggnad av församlingshus i Piteå
Nybyggnad av personalbyggnad vid Hedens skogskyrkogård.
Ombyggnad av trafikmiljö vid Arena Norrstrand i Piteå, etapp 2
Etapp 1 genomförd med ny infartsväg mm. Trafikutredning gjord som grund för det förslag som tagits fram för en trafik- och parkeringslösning på Arena Norrstrand.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Pite Energi AB
Leveransen omfattar ett mobilt reservkraftaggregat på minst 300 kVA. Option på ytterligare ett aggregat.
Nybyggnad av tvätthall i Piteå
Nybyggnad av biltvätt.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator, GC- vägar och VA för nytt bostadsområde samt viss kraft-, opto- och belysningskabel mm.
Geotechnical investigations for power overheadlines in Markbygden, Piteå
The contracting entity, Markbygden Net AB (MBN) is an independent grid operator in northern Sweden. MBN holds rights to construct and operate several overhead transmission lines all having the purpose of connecting different wind farms in the Markbygden area (outside Piteå) to the national grid in Sweden. The subject of this tender are the geotechnical investigations for two future overhead transmission lines. MBN intends that the geotechnical investigations are to be performed in the autumn of 2019.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av sprinklerhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - betongplatta för uppställningsplats med dagvattenrening.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - iglootell.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - rundtimring/förråd.
Nybyggnad av sophus i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad - sophus.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kolonistuga i Piteå
Detaljplan för cirka 50 kolonilotter på renön.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Marklov för transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: