Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten, med arbetsnamn Nya kvarteret, kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Nybyggnad av industrilokaler i Luleå
Nybyggnad av industrilokaler, tre fastigheter på cirka 3000 kvm vardera samt garage/carport.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende på Kronanområdet i Luleå
Avser färdigprojektering och byggnation av ett äldreboende med 144 lägenheter. Boendet byggs enligt Miljöbyggnad Silver, med höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.
Förtätning av bostäder i Luleå
Två olika förslag på förtätning har presenterats som skulle innebära 140 alternativt 190 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen i båda alternativen är fyra till fem våningar.
Nybyggnad av räddningsstation i Luleå
Luleå kommun har beslutat att bygga en ny huvudbrandstation för Luleå innehållande lokaler för Räddningstjänsten, Ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt för ytterligare en verksamhet (kontorsverksamhet).
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Det planeras för prefabricerade volymer med en blandning av ettor, tvåor och treor. Totalt fyra huskroppar med fyra eller fem våningar med loftgångar där första plan blir i betong och övriga våningar blir bostäder i trä. I källarplan kommer det att byggas ett parkeringsgarage med en inbjudande innergård ovanpå. Projektet hette tidigare Kronandalen, Norra Parken, etapp 2.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av 3500 m2 kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Gammelstad, Luleå
Nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus. Rivning av 2 befintliga flerbostadshus.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig korsning till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafiken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utökning av verksamhetsområde i Luleå
Efter att planen vunnit laga kraft kommer planområdet (Storheden 1:1 och Öhemmanet 1:11) att styckas i en eller flera nya fastigheter. Beställare = markägare.
Förnyelse av fjärrvärmeledningar i Luleå
Objektet avser nybyggnad av ca 932 m fjärrvärmeledning av dimension 300/560 samt fördelnings- och servisledningar ca 370 m. Nybyggnad av ca 300 m fjärrkyla ledningar av dimension 225/355 av isolerade PE-tryckrör. Objekten är belägna på Residensgatan, Skeppsbrogatan, Tullgatan och Storgatan i Luleå.
Nybyggnad av LSS boende i Luleå
Projektet avser nybyggnad av LSS boende. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Delprojektledare produktion väg till Luleå och Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Utbyggnad av fiber i Vitådalen
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 260 st. fastigheter i Vitådalen, Luleå kommun, Norrbottens län.
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Anslutning av landström till Victoriahamnen i Luleå
Entreprenaden avser anslutning av landström i Victoriahamnen. Två fartyg ska kunna anslutas samtidigt från två separata anslutningspunkter.
Nybyggnad av tvättanläggning (fordon) vid Luleå Räddningsstation
Avser tvättanläggning (fordon) i Luleå Räddningsstation som sidoentreprenad till utförandeentreprenaden för uppförande av Luleå Räddningsstation (projekt 1027627).
Nybyggnad av energilager/ackumulatortank i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank. Entreprenaden innefattar mark - och grundläggningsarbeten, byggnation av processhus samt installationsarbeten. Uppbyggnad av ackumulatortank samt inkoppling av denna ingår i annan entreprenad.
Lokala bullerskärmar längs statliga vägar i södra delen av Norrbottens län
Ca 25 fastigheter i södra delen av Norrbottens län.
Lokala bullerskärmar längs statliga vägar i norra delen av Norrbottens län
Ca 10 fastigheter i norra delen av Norrbottens län.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Luleå
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum. Byggstart oviss.
Nybyggnad av pumpstationer i Gammelstad, Luleå
Avser leverans och installation av två nya pumpstationer inklusive tillhörande arbeten, Pumpstation P144 och P146.
Nybyggnad av skärmtak basbataljon, Luleå Garnisonsområde F21
Avser uppförande av nytt skärmtak för uppställning av fordon. Nybyggnadsyta: ca 1250 kvm, med möjlig option på ytterligare ca 210 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av elverk i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av plank, Nybyggnad av väderskydd Mjölkudden 3:42.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation Långön 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av mur i Luleå
Nybyggnad/ombyggnad av mur.
Nybyggnad av cistern i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för 5 stycken cisterner ovan jord t o m 2022-03-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetabering t.o.m. 2025-01-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2021-06-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2021-06-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2021-11-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker t o m 2020-09-30.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar t o m 2020-10-01.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för kontorsmoduler t.o.m 2025-01-20.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för material-/avfalls-/verktygsförvaringscontainers t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för mobil transformatorstation t o m 2020-06-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbodar/containrar t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av bergrum i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av rörledning och bergrum t o m 2026-12-31 Svartön 18:32,18:17,Svartöstaden 13:36.
Nybyggnad av utbildningslokal i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av undervisningslokaler t o m 2029-12-19.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkering/upplag t o m 2023-10-30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för skyltanordning, parkeringplats och upplag t o m 2021-07-30.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig etablering hygienbodar t o m 2020-10-31.
Nybyggnad av lager i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tälthall t o m 2024-03-24.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av parkeringsplats t o m 2021-06-30.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för vaktbyggnad och toalettbyggnad t o m 2022-08-30.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: