Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, 112 lgh.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra ett nytt badhus på Hertsö centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Det planeras för prefabricerade volymer med en blandning av ettor, tvåor och treor. Totalt fyra huskroppar med fyra eller fem våningar med loftgångar där första plan blir i betong och övriga våningar blir bostäder i trä. I källarplan kommer det att byggas ett parkeringsgarage med en inbjudande innergård ovanpå. Projektet hette tidigare Kronandalen, Norra Parken, etapp 2.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av 3500 m2 kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Notviken, Luleå
50 lägenheter i 3 våningar. 10 000 kvadratmeter av området får bebyggas med bostadsrätter. Bebyggelsen ska bestå av prisvärda bostadsrätter. Området ligger närmast kedjehusen på Hyvelgränd och Stickvägen.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
3-6 våningar. Gültzauudden.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Gammelstad, Luleå
Nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus. Rivning av 2 befintliga flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstationer i Gammelstad, Luleå
Avser leverans och installation av två nya pumpstationer inklusive tillhörande arbeten, Pumpstation P144 och P146.
Ny drivmedelsförsörjning vid F21 i Luleå
Avser nybyggnad av drivmedelsledning från F21 drivmedelsdepå till BY 098 samt från BY098 till platta 2 och platta 3. Projektet innebär sannolikt rivning och återställning av flygfältsytor i betong och asfalt. Rivning/plombering av delar av befintliga drivmedelsledningar.
Nybyggnad av återbruksbutik i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig byggnad inkluderat El- och VVS. Alla markarbeten tillhörande den nya byggnaden ingår.
Inhyrning av skolpaviljonger i Luleå
Avser etablering, förhyrning samt avetablering av paviljonger samt underhåll av paviljongerna under avtalstiden. Kontraktet ger beställaren möjlighet att förlänga tecknat avtal med en eller flera perioder om totalt högst 24 månader.
Nybyggnad av energilager/ackumulatortank i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank. Utförandeentreprenaden innefattar mark - och grundläggningsarbeten, byggnation av processhus samt installationsarbeten. Totalentreprenaden avser ackumulatortank samt inkoppling.
Utbyggnad av infrastruktur i Luleå
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Luleå.
Nybyggnad av rullskidbana i Luleå
Befintlig konstsnöslinga kommer asfalteras.
Nybyggnad av lagerlokal i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Utbyggnad av bredband på landsbygd i Luleå kommun
Avser byggnation av fiberoptiskt områdesnät för Svartskatan i Ersnäs inom Luleå kommun.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Luleå
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum. Byggstart oviss.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad Storheden 1:82,1:54.
Nybyggnad av idrottshall i Luleå
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av affärshus i Luleå
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av barack i Luleå
Nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorsmodul.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sopstation i Luleå
Nybyggnad av sopstation.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av markkabel.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny markkabel samt ny mätstation.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny markkabel.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel samt transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för schakt av kabel.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod för fjärrvärme på befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Luleå
Nybyggnad av återvinningsmarknad.
Nybyggnad av cistern i Luleå
Nybyggnad/byte av dieselcistern.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar/omklädning t o m 2021-03-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering och parkering t o m 2022-07-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2022-07-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker, parkering och upplag t o m 2020-10-31.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för industribyggnad t.o.m 20250820.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar t o m 2021-11-30.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för mobil nätstation t o m 2021-12-31.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mobil nätstation t o m 2021-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser t o m 2023-12-30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats t o m 2020-10-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats t o m 2022-12-30.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig lagerhall 8 Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga arbetsbaracker 2a Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga kontor 2 b Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga omklädningsrum 7 Porsön 1:416.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för transformatorstataion t o m 2030-06-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för upplag/byggetablering t o m 2025-12-31.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av cykelparkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.
Ny betongbrygga inkl landgång i Luleå kommun
Nybyggnad av helgjuten betongbrygga inkl landgång till Luleå hamnområde.
Nybyggnad av kyrkogård i Luleå
Nybyggnad av ask-gravlund.
Ekologisk byggledning för investeringsprojekt i distrikt Nord
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Avser åtgärdande av vandringshinder, trumbyten och brobyten samt trösklingar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: