Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten, med arbetsnamn Nya kvarteret, kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Nybyggnad av industrilokaler i Luleå
Nybyggnad av industrilokaler, tre fastigheter på cirka 3000 kvm vardera samt garage/carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Det planeras för prefabricerade volymer med en blandning av ettor, tvåor och treor. Totalt fyra huskroppar med fyra eller fem våningar med loftgångar där första plan blir i betong och övriga våningar blir bostäder i trä. I källarplan kommer det att byggas ett parkeringsgarage med en inbjudande innergård ovanpå. Projektet hette tidigare Kronandalen, Norra Parken, etapp 2.
Om-, till & nybyggnad av hotell i Luleå
Tillbyggnad av Scandic hotell i Luleå med 112 rum. Tomtarea 5000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av två flerbostadshus med komplementbyggnader samt rivning av bef miljöhus.
Nybyggnad av återvinningscentral i Luleå
ÅVC Risslan planeras att anläggas på Lilla Mjölkuddsberget, i anslutning till Porsödalens industriområde. Luleå Miljöresurs AB planerar att ansöka om tillstånd för en ny återvinningscentral för mottagning av avfall från allmänheten på fastigheten Ytterviken 17:32.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet. Nybyggnad av tvättanläggning i spolhall inom område K0104. Tvättanläggning utförs som en totalentreprenad. Tvättanläggningen utgör en sidoentreprenad till husbyggnadsentreprenaden för nybyggnad av spolhall och nätstation. Husbyggnadsentreprenören kallas i denna AF för generalentreprenör och övertar beställarens samordningsansvar, se även AFD.131och AFD.371. Tillkommande bruttoarea 1460m².
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Luleå
Berget 2.0 avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar. Byggnaden är i en våning med teknikrum ovanpå. På fastigheten har en byggnad som använts till skola/förskola nyligen rivits.
Förnyelse av fjärrvärmeledningar i Luleå
Objektet avser nybyggnad av ca 932 m fjärrvärmeledning av dimension 300/560 samt fördelnings- och servisledningar ca 370 m. Nybyggnad av ca 300 m fjärrkyla ledningar av dimension 225/355 av isolerade PE-tryckrör. Objekten är belägna på Residensgatan, Skeppsbrogatan, Tullgatan och Storgatan i Luleå.
Nybyggnad av LSS boende i Luleå
Projektet avser nybyggnad av LSS boende. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Uppskattad kostnad.
Paviljonger för kontor och undervisning på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Avser upphandling av fabriksnya moduler för minimum 470 kontorsplatser i tre plan inklusive plattformshiss sammanträdesrum, WC och RWC m.m vid LTU.
Nybyggnad av ridhus i Luleå
Nybyggnad av ridhus.
Anslutning av landström till Victoriahamnen i Luleå
Entreprenaden avser anslutning av landström i Victoriahamnen. Två fartyg ska kunna anslutas samtidigt från två separata anslutningspunkter.
Nybyggnad av skärmtak basbataljon, Luleå Garnisonsområde F21
Avser uppförande av nytt skärmtak för uppställning av fordon. Nybyggnadsyta: ca 1250 kvm, med möjlig option på ytterligare ca 210 kvm.
Delprojektledare produktion väg till Luleå och Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av begravningsplats i Luleå
Utvändig ändring, markanläggning av ny askgravlund.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Luleå
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av stängsel i Luleå
Nybyggnad av elstängsel runt vattentorn.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av elverk i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank.
Nybyggnad av energiverk i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av badbassäng i Luleå
Marklov för ny infiltrationsbassäng vid gäddviks vattenverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Marklov för parkering.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av 2 st förrådstält.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny markkabel Måttsund 16:14,27:1,16:22,16:21,16:6.
Nybyggnad av fritidshus i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Ändrad användning av markyta för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation Långön 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av anslutningsväg i Luleå
Schaktning för ny infart.
Nybyggnad av cistern i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för 5 stycken cisterner ovan jord t o m 2022-03-31.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för 6 st kontorsmoduler t o m 2022-10-15.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbod t o m 2020-12-30.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2021-06-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2021-06-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2021-11-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodmoduler t o m 2021-05-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker t o m 2020-09-30.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar t o m 2020-10-01.
Nybyggnad av carport i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för carport med laddningsstationer för el-bilar t o m 2019-11-25.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för kontorshus t o m 2024-12-15.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för material-/avfalls-/verktygsförvaringscontainers t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorshus t o m 2029-01-14.
Nybyggnad av utbildningslokal i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av undervisningslokaler t o m 2029-12-19.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser t o m 2020-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: