Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av butik samt punkthus i Luleå
Nybyggnad av butik och punkthus i Luleå.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende på Kronanområdet i Luleå
Avser färdigprojektering och byggnation av ett äldreboende med 144 lägenheter. Boendet byggs enligt Miljöbyggnad Silver, med höga krav på låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.
Nybyggnad av studentbostäder på campusområdet på Porsön, Luleå
Akademiska hus avser att uppföra nybyggnad av studentbostäder på Porsön 1:405 i Luleå, byggnaden har en BTA om ca 8200 kvm och avser 199 lägenheter med 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Inflyttning kommer ske 2019. Kvarter E.
Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön, Luleå
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.
Nybyggnad fabrik i Luleå
Nybyggnad av pilotanläggning för att framställa stål fossilfritt, med vätgas i stället för kol.
Förtätning av bostäder i Luleå
Avser förtätning av bostäder inom och i anslutning till befintlig bebyggelse på Porsögårdarna.
Nybyggnad av va-ledningar i Luleå, etapp 4E och F
Luleå kommun vill växa och det befintliga va-systemet är identifierat som en begränsande faktor för att uppnå detta mål. Dricks-, spill och dagvattenkapacitet erfordras i en större skala än vad som i dagsläget är tillgängligt. Det befintliga systemet är dessutom åldersstigna och upprustning krävs oavsett kapacitetsbehov. För att öka kapaciteten hos va-systemet ska nytt huvudsystem anläggas, ett arbete som går under benämningen Östra Länken. Östra Länken är indelad i flera etapper. Denna upphandling omfattar de sju etapperna 4E, 4F, 1, 2A, 2B, 2C och 3. Varje etapp är uppdelad i två faser; fas 1 och fas 2. Vinnande anbud erhåller fas 1 för etapp 4F.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 4 nya flerbostadshus med tre lägenheter i varje. Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Exploateringsarbete för ev brandstation i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten för möjlighet till etablering av räddningstjänst, ca 750 m ny väg, ca 150 m förstärkning av befintlig väg inklusive nya va-ledningar, cirkulationsplats, D-ledning dim 800 mm.
Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Råneå
Avser 23 lgh i trygghetsboende i sk SABO-hus.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Planer att bygga industrihall i Kiruna.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ny drivmedelsförsörjning vid F21 i Luleå
Avser nybyggnad av drivmedelsledning från F21 drivmedelsdepå till BY 098 samt från BY098 till platta 2 och platta 3. Projektet innebär sannolikt rivning och återställning av flygfältsytor i betong och asfalt. Rivning/plombering av delar av befintliga drivmedelsledningar.
Nybyggnad av ställverksbyggnad i Luleå
Avser nybyggnation av ställverksbyggnad 24 KV samt nytt 52 KV T2 fack i Jämtön, Luleå kommun.
Nybyggnad av ridhus i Luleå
Nybyggnad av ridhus.
Ombyggnad av betongkulvert i Luleå, 2018-2019
Objekten är belägna på Stationsgatan (Centrum), Örnäset (Rödkallensväg, Örnäsvägen, Jägarstigen) samt Storgatan (Centrum).
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gata mm på Kronanområdet i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Justering förstärkningslager och obundet bärlager, ytskikt gata, gatubelysning, trafikanordningar och utrustningar.
Nybyggnad av biltvätt i Luleå
Gör det själv tvätt.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industrihall samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanrordning.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av kylanläggning i Luleå
Nybyggnad av kylanläggning för livsmedelskyla.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av miljöstation och cykelparkering.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation Porsön 1:4,1:228.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation, el 12kv.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation, el.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Förhandsbesked för byggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga samt landgång.
Nybyggnad av carport i Luleå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för baracker och parkeringsplatser t o m 2018-10-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för moduler.
Nybyggnad av lager i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats, tälthall och etablering barackläger t o m 2019-06-06.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig förskolebyggnad 1 avd t o m 2023-07-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tillfälliga arbetsbaracker t o m 2023-03-31.
Nybyggnad av servering i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för uteserveringsbar fr o m 2018-05-18 t o m 2018-09-30.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Ny lekplats i Råneå
Option från projekt 1507760 - Bagarstugans lekplats.
Ny lekplats i Porsön, Luleå
Upphandlingen avser även en option på projekt 1507918 - Tallhedens lekplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: