Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten, med arbetsnamn Nya kvarteret, kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Nybyggnad av industrilokaler i Luleå
Nybyggnad av industrilokaler, tre fastigheter på cirka 3000 kvm vardera samt garage/carport.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
Planuppdrag är beställt för att påbörja exploatering av fastigheten Biet, vid Bergnäsbron i centrala Luleå. Syftet är att bygga både bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Det planeras för prefabricerade volymer med en blandning av ettor, tvåor och treor. Totalt fyra huskroppar med fyra eller fem våningar med loftgångar där första plan blir i betong och övriga våningar blir bostäder i trä. I källarplan kommer det att byggas ett parkeringsgarage med en inbjudande innergård ovanpå. Projektet hette tidigare Kronandalen, Norra Parken, etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, 112 lgh.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av 3500 m2 kontorsbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Kvarter C. 4-5 våningar.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Nybyggnad av spolhall inkl tvättanläggning på Luleå Garnison
Avser uppförande av en ny spolhall med kombinerad tvättanläggning för JAS, helikopter 14, 24 m- fordon, fälthållningsfordon samt avisningsanläggning och reningsanläggning. BTA ca 1400 kvm. Nybyggnation av vägar, mark och stängsel på airside och landside ingår också i projektet. Nybyggnad av tvättanläggning i spolhall inom område K0104. Tvättanläggning utförs som en totalentreprenad. Tvättanläggningen utgör en sidoentreprenad till husbyggnadsentreprenaden för nybyggnad av spolhall och nätstation. Husbyggnadsentreprenören kallas i denna AF för generalentreprenör och övertar beställarens samordningsansvar, se även AFD.131och AFD.371. Tillkommande bruttoarea 1460m².
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad sam rivning av industribyggnad Plogen 1.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Gammelstad, Luleå
Nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus. Rivning av 2 befintliga flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Luleå
Berget 2.0 avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar. Byggnaden är i en våning med teknikrum ovanpå. På fastigheten har en byggnad som använts till skola/förskola nyligen rivits.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Förnyelse av fjärrvärmeledningar i Luleå
Objektet avser nybyggnad av ca 932 m fjärrvärmeledning av dimension 300/560 samt fördelnings- och servisledningar ca 370 m. Nybyggnad av ca 300 m fjärrkyla ledningar av dimension 225/355 av isolerade PE-tryckrör. Objekten är belägna på Residensgatan, Skeppsbrogatan, Tullgatan och Storgatan i Luleå.
Nybyggnad av LSS boende i Luleå
Projektet avser nybyggnad av LSS boende. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av fiber i Vitådalen
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 260 st. fastigheter i Vitådalen, Luleå kommun, Norrbottens län.
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Ny drivmedelsförsörjning vid F21 i Luleå
Avser nybyggnad av drivmedelsledning från F21 drivmedelsdepå till BY 098 samt från BY098 till platta 2 och platta 3. Projektet innebär sannolikt rivning och återställning av flygfältsytor i betong och asfalt. Rivning/plombering av delar av befintliga drivmedelsledningar.
Kontaktledningsbyte vid Luleå bangård
Rivning och demontering av kontaktledning samt nybyggnad av kontaktledning. Spår M21, M22 och M23. Nytt hängverk, nya uteliggare och isolatorer. Byte av äldre fackverksbryggor mot nya morabryggor. Underhållsmålning av stolpar.
Nybyggnad av tvättanläggning (fordon) vid Luleå Räddningsstation
Avser tvättanläggning (fordon) i Luleå Räddningsstation som sidoentreprenad till utförandeentreprenaden för uppförande av Luleå Räddningsstation (projekt 1027627).
Nybyggnad av energilager/ackumulatortank i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank. Utförandeentreprenaden innefattar mark - och grundläggningsarbeten, byggnation av processhus samt installationsarbeten. Totalentreprenaden avser ackumulatortank samt inkoppling.
Utbyggnad av bredband på landsbygd i Luleå kommun
Avser byggnation av fiberoptiskt områdesnät för Svartskatan i Ersnäs inom Luleå kommun.
Utbyggnad av infrastruktur i Luleå
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Luleå.
Nybyggnad av lagerlokal i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Ny lekplats i Stadsparken i Luleå
Arbeten som ingår i uppdraget är: Markarbete, Utrustning till lekplats, Projektering av uppdraget samt Montering av utrustning.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Luleå
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum. Byggstart oviss.
Nybyggnad av pumpstationer i Gammelstad, Luleå
Avser leverans och installation av två nya pumpstationer inklusive tillhörande arbeten, Pumpstation P144 och P146.
Ekologisk byggledning för investeringsprojekt i distrikt Nord
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Avser åtgärdande av vandringshinder, trumbyten och brobyten samt trösklingar.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Luleå
Upplag/återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering och parkering t o m 2022-07-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2021-08-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2022-05-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2022-07-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbarack och verktygscontainer samt upplagsyta t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker, parkering och upplag t o m 2020-10-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggboda t o m 2022-12-30.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar t o m 2021-11-30.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för mobil nätstation t o m 2021-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats t o m 2020-10-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för skyltanordning, parkeringplats och upplag t o m 2021-07-30.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig lagerhall 8 Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga arbetsbaracker 2a Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga kontor 2 b Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga omklädningsrum 7 Porsön 1:416.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för transformatorstataion t o m 2030-06-01.
Nybyggnad av lager i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tälthall t o m 2025-04-16.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för upplag/byggetablering t o m 2025-12-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för vaktbyggnad och toalettbyggnad t o m 2022-08-30.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av markkabel Sandön 1:15,1:10,1:4,8:5,1:5,1:8.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny markkabel samt ny mätstation.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny markkabel.
Nybyggnad av barack i Luleå
Nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sopstation i Luleå
Nybyggnad av sopstation.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kyrkogård i Luleå
Nybyggnad av ask-gravlund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: