Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av datacenter (facebook) på Porsön, Luleå, etapp 3
Facebook började planera för en tredje serverhall i Luleå redan för ett år sedan men nu har Facebooks fastighetsbolag Pinnacle Sweden AB sökt bygglov för en tredje serverhall på Porsön, några kilometer norr om Luleå. Enligt Norrländska Socialdemokraten (NSD) så kommer Facebooks tredje serverhall i Luleå bli cirka 380 meter lång och ha en yta på cirka 31.000 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Ca 180 st lägenheter, bostadsrätter. 4-10 st våningar. Garage för ca 180 st bilar under mark.
Nybyggnad av studentbostäder på campusområdet på Porsön, Luleå
Akademiska hus avser att uppföra nybyggnad av studentbostäder på Porsön 1:405 i Luleå, byggnaden har en BTA om ca 8200 kvm och avser 199 lägenheter med 4-5 våningar.
Nybyggnad av räddningsstation i Luleå
Luleå kommun har beslutat att bygga en ny huvudbrandstation för Luleå innehållande lokaler för Räddningstjänsten, Ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt för ytterligare en verksamhet (kontorsverksamhet).
Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 3
Markanvisningsetapp 3, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av hotell i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av hotellverksamhet.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Notviken, Luleå
Nybyggnad av bostäder i Notviken, Luleå.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Planer för 4 nya flerbostadshus med tre lägenheter i varje. Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad sam rivning av industribyggnad Plogen 1.
Nybyggnad av gymnastikhall i Luleå
Ny gymnastikhall i anslutning till befintlig sporthall, Arcushallen. I anslutning till nybyggnation kommer även en del av befintliga lokaler anpassas för gymnastikverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.
Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplatser i Luleå
Nybyggnad av butik och ca 150 p-platser.
Nybyggnad av vattentorn i Sörbyarna, Luleå
Avser nybyggnad av två högreservoarer för dricksvatten (s.k. vattentorn) med tillhörande tryckstegringar för dricksvatten samt nödvändiga va-ledningar och transport/drift-vägar.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsområde för bostäder Dalbo i Luleå
Entreprenaden omfattar markarbeten, VA-arbeten, anläggande gator, GC-vägar, cirkulationsplatser, pumpstation samt en GC-port.
Uppförande av kontorspaviljong vid Luleå Tekniska Universitet
Avser kontorsmodul för 100 kontor till Luleå Tekniska Universitet.
Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planer för att bygga 3 småhus, kedjehus.
Nybyggnad av ridhus i Luleå
Nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industrihall samt rivning av befintlig kontorsbyggnad.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Luleå Tekniska Universitet
Objektet avser att byta ut befintlig anläggning, STV 3, STN C, med två nya lågspänningsställverk. Objektet är beläget inom Porsön 1:405, 971 87 Luleå, C-huset, station 3, Luleå Tekniska Universitet.
Upphandling av modulbyggnad för logopeder/kuratorer vid Sunderby sjukhus i Luleå
Avser moduler för tillfälliga lokaler för logopeder och kuratorer vid Sunderby sjukhus.
Nybyggnad av verkstad i Luleå
Förhandsbesked för nybyggnad av verkstad och garage.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av fristående skärmtak, teknikbod för automatstation. rivning av befintligt skärmtak samt kallförråd.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av förråd - tälthall.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av carport i Luleå
Nybyggnad av carport samt rivning av befintlig efter brand.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov av baracker t o m 2022-10-15.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ncc byggetabelering porsön 1:3 tom 20181031-191031.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong (modulsystem) t o m 2028-10-02.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringplatser to m 2020-11-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov t o m 2019-02-01 för modulbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Luleå
Nybyggnad av miljöhus/soprum.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av skärmtak i Luleå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nya mobila reservkraftaggregat i Luleå
Upphandlingen avser inköp av 2 st mobila reservkraftaggregat om 300 kVA. Leveransen ska ske fritt till Björkskataleden 95 Luleå Energi förråd inom Luleå Kommun.
Ny kontorspaviljong till Luleå campus
Akademiska Hus har behov att för att underlätta eventuella och planerade anpassningar på Campus Luleå hyra kontorspaviljonger om ca 65-70 kontor. Uppställningen avser minimum 65 kontorsplatser i tre plan inklusive personalrum, WC och RWC mm.
Nybyggnad av brygga inkl landgång i Luleå kommun
Nybyggnad av flytande betongbrygga inkl landgång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: