Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av forskningsanläggning i Kiruna
Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i Kiruna nya stadskärna, kv 5
Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera.
Nybyggnad av bostäder i Kiruna nya stadskärna, kvarter 11
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna nya stadskärna kv 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Nybyggnad av ca 80-100 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Objektet omfattar nybyggnation av 50-70 lägenheter i varierande storlekar inklusive parkeringar. Ingår i SKL-avtalet.
Anläggande av ny reningsprocess i Kiruna
Byggnation av nytt vattenverk i Masugnsbyn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luossavaara Etapp 3
Luossavaara Etapp 3 Flerfamiljshus Förfrågan avser uppförande av flerbostadshus inom Luossavaara Etapp 3. Entreprenörerna kommer att kunna lämna anbud med förslag efter egen bedömning och optimering avseende karaktär på bebyggelse i förhållande till områdets förutsättningar och detaljplan. Projektet upphandlas som en totalentreprenad med ABT 06 som grund och omfattar mark/infra/bygg. FFU preliminärt ute Q4 2017. Anbudsinfordran preliminärt Q1 2018. Upphandling preliminärt Q1 2018. Entreprenadstart (mark/infra/bygg) preliminärt Q2 2018.
Nybyggnad av fritidshus i Jukkasjärvi, Kiruna
Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse samt möjliggöra tillkomsten av ytterligare 21 fritidshustomter. Planen reglerar även områden för båthus och parkering för fritidshusägarna. Detaljplanen omfattar fyra uddar i Torneträsk vid Stenbacken, strax öster om väg E10.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Mark och infrastrukturarbeten Jägarskolan Etapp 2 Kiruna
Entreprenaden avser anläggningsarbeten för området beläget på fastigheten Jägarskolan 8:5 omfattande: - anläggande av vägar - anläggande av infrastruktur - grovterrassering av tomter - belysning för området - sanering av markföroreningar - borttagande av befintlig infrastruktur.
Nybyggnad industri Gruvstadspark del 2 Kiruna
Gruvstadspark del 2 omfattar en del av Kiruna centrum, en del av SJ-området samt en del av Bolagsområdet. Inom programområdet finns bland annat brandstationen, Bolagsskolan, Hjalmar Lundbohmsskolan, kyrkan och gallerian.
Nybyggnad av industrihall i Kiruna
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av brandgarage i Riksgränsen
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandgarage åt deltidsbrandkåren i Riksgränsen. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten.
Pilotförsök Ala Lompolo Kiruna
Omfattning Entreprenaden omfattar: • Markarbeten inför utförande av de muddrings- och avvattningsarbeten som kommer att utföras under augusti 2018 – september 2018. Option avslutning av avvattning efter provsvar. • Skötsel av arbetsområdet under entreprenadtiden. • Skalskydd i form av viltstängsel sätts upp för arbetsområdet under entreprenadtiden samt lämnas kvar vid entreprenad-avslut. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.
Anläggning av Nya Torget - Etapp 1, Kiruna
Tekniska Verken i Kiruna AB ska anlägga den första etappen av torget i nya Kiruna centrum. Projektet omfattas av markarbeten, byggarbeten samt belysning och beläggningsarbeten.
Nybyggnad av brandgarage i Övre Soppero
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandgarage åt deltidsbrandkåren i Övre Soppero. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad förråd med entresolplan, Kiruna Kulsinterverk 4
LKAB avser köpa in ett nytt förråd för FRO:er och övrigt el material till KK4. Obs arbetet är uppdelat i två entreprenader varav denna omfattar BYGG.
Nybyggnad av omlastningsstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad lagerhall/ tälthall Kiruna 1:163.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad lagertält.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Bygglov nybyggnad prefabricerad pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad samt parkeringsplats.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation Parakka 3:3,Jukkasjärvi 23:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kiruna
Bygglov nybyggnad väderskydd för cykelparkering.
Nybyggnad av garage i Kiruna
Bygglov nybyggnad/ tillbyggnad garage.
Nybyggnad av barack i Kiruna
Bygglov uppsättande container.
Anläggande av 2st lekpatser i Kiruna
Anläggande av 2st lekplatser i Kiruna C med ett eventuellt tillägg om anläggande av en hundgård i närheten av den ena. Lekplats Idrottsvägen och Kyrkogatan Valen.
Nybyggnad motorvärmare vid manskapshus, Kiruna
LKAB avser anlägga nya motorvärmarplatser vid manskapshus E, sjösida, Kiruna. Upphandlingen omfattar utsättning, matning samt uppförande av MV-stolpar.
Nybyggnad av plank i Kiruna
Bygglov nybyggnad insynsskydd.
Nybyggnad av mast i Kiruna
Bygglov nybyggnad automatisk väderstation med mast.
Nybyggnad av bastu i Kiruna
Bygglov nybyggnad bastu.
Nybyggnad av carport i Kiruna
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av garage i Kiruna
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kiruna
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av stängsel i Kiruna
Nybyggnad av industristängsel.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Nybyggnad av nätstation på Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1.
Nybyggnad av tillfälliga omklädningsrum i Kiruna
Avser hyra av fullt fungerade omklädningsrum med tillhörande lokaler med option på tillkommande del, klimatanpassade för användning året runt i Kiruna.
Nya väderskydd för biobränsle vid Kiruna Avfallsanläggning (KAA)
Entreprenaden omfattar två (2) Lagerhallar. Hallarna ska vara av tältkonstruktion och ska användas som väderskydd vid mellanlagring av flis samt avfall. Ytan är asfalterad på bägge ytor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: