Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6.
Nybyggnad av forskningsanläggning i Kiruna
Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Nybyggnad av hotell mm Kiruna nya stadskärna, kv 10
Det nya hotellet byggs intill stadshuset vid torget i nya Kiruna centrum. Hotellet omfattar totalt 14 000 kvadratmeter fördelat på 13 våningar. Det får 231 rum, restaurang, konferenslokaler, gym och relaxavdelning samt en skybar.
Nybyggnad av bostäder i Kiruna nya stadskärna, kvarter 11
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna nya stadskärna kv 11.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kiruna
Nybyggnad av bostadsrätter vid foten av skidbacken i Luossavaara, Kiruna.
Anläggande av ny reningsprocess i Kiruna
I entreprenaden ingår att göra överbyggnaden på vattenverket samt gjutning av platta och göra markarbetet för detta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, komplementbyggnad och parkeringsplats.
Nybyggnad av gymnasieskola i Kiruna
Kiruna kommun har beslutat att investera i nybyggnationer av den s.k. Kunskapsstaden, innehållande gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna och idrottshall, samt en ny grundskola. Planeringen av projekten ska samordnas för att effektivisera lokalytor och samverkan. Arbetena ska bedrivas som samarbetsprojekt av typen strategisk partnering. Byggstart är planerad till senast år 2020 för Kunskapsstaden och idrottshall resp. 2022 för grundskolan. Omfattning enligt handlingar angivna i AFB.22.
Nybyggnad av sporthall i Kiruna
Kiruna kommun har beslutat att investera i nybyggnationer av den s.k. Kunskapsstaden, innehållande gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna och idrottshall, samt en ny grundskola. Planeringen av projekten ska samordnas för att effektivisera lokalytor och samverkan. Arbetena ska bedrivas som samarbetsprojekt av typen strategisk partnering. Byggstart är planerad till senast år 2020 för Kunskapsstaden och idrottshall resp. 2022 för grundskolan. Omfattning enligt handlingar angivna i AFB.22.
Nybyggnad av grundskola i Kiruna
Kiruna kommun har beslutat att investera i nybyggnationer av den s.k. Kunskapsstaden, innehållande gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna och idrottshall, samt en ny grundskola. Planeringen av projekten ska samordnas för att effektivisera lokalytor och samverkan. Arbetena ska bedrivas som samarbetsprojekt av typen strategisk partnering. Byggstart är planerad till senast år 2020 för Kunskapsstaden och idrottshall resp. 2022 för grundskolan. Omfattning enligt handlingar angivna i AFB.22.
Nybyggnad industri Gruvstadspark del 2 Kiruna
Gruvstadspark del 2 omfattar en del av Kiruna centrum, en del av SJ-området samt en del av Bolagsområdet. Inom programområdet finns bland annat brandstationen, Bolagsskolan, Hjalmar Lundbohmsskolan, kyrkan och gallerian.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Bygglov nybyggnad hotell.
Nybyggnad av industrihall i Kiruna
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av brandgarage i Riksgränsen
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandgarage åt deltidsbrandkåren i Riksgränsen. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad av brandgarage i Övre Soppero
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandgarage åt deltidsbrandkåren i Övre Soppero. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad förråd med entresolplan, Kiruna Kulsinterverk 4
LKAB avser köpa in ett nytt förråd för FRO:er och övrigt el material till KK4. Obs arbetet är uppdelat i två entreprenader varav denna omfattar BYGG.
Nybyggnad av carport för NDD Brand LKAB Kiruna
Nybyggnad av carport för NDD Brand LKAB Kiruna.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnation av takkupor Kiruna
Nybyggnation av takkupor Trafikinspektörsvägen 1 och 3 Kiruna.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad lagerhall/ tälthall Kiruna 1:163.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Bygglov nybyggnad prefabricerad pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation Parakka 3:3,Jukkasjärvi 23:7.
Nybyggnad av barack i Kiruna
Bygglov uppsättande container.
Nybyggnad av plank i Kiruna
Bygglov nybyggnad insynsskydd.
Nybyggnad av mast i Kiruna
Bygglov nybyggnad automatisk väderstation med mast.
Nybyggnad av carport i Kiruna
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av fritidshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad fjällstuga samt rivning.
Nybyggnad av stängsel i Kiruna
Nybyggnad av industristängsel.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Nybyggnad av nätstation på Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kiruna
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad motorvärmare vid manskapshus, Kiruna
LKAB avser anlägga nya motorvärmarplatser vid manskapshus E, sjösida, Kiruna. Upphandlingen omfattar utsättning, matning samt uppförande av MV-stolpar.
Nya väderskydd för biobränsle vid Kiruna Avfallsanläggning (KAA)
Entreprenaden omfattar två (2) Lagerhallar. Hallarna ska vara av tältkonstruktion och ska användas som väderskydd vid mellanlagring av flis samt avfall. Ytan är asfalterad på bägge ytor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: