Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny bro över Kalix älv vid Kalix
Ny bro (med konstruktionsansvar) på väg E4 över Kalix älv inkl rivning av befintlig bro. 320 m lång och 15,2 m bred bro. 4 m bred gc-bana.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 2 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Nybyggnad av 30 hyresrätter i 3 tvåvåningsbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Nybyggnad av sanitetsbyggnad i Kalix
Nybyggnad av sanitetsbyggnad omfattar mark-, byggnads- och installationsarbeten. Byggnadsarea (BYA): ca 545 kvm, behandlad markyta: ca 3280 kvm (inkl. mark för byggnad).
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Anläggande av gång och Cykelväg Bredviken-Risögrund Etapp 2.
Nybyggnad av väg i Kalix
Marklov för parkering och busslinga på fastigheten kalix 23:2.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten storsien 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten storsien 1:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalix
Ansökan om nybyggnation av enbostadshus på fastigheten vallen 6:24.
Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för nybyggnad av carportslänga med förråd på fastigheten tor 1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grytnäs 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grytnäs 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten karlsborg 6:10.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation med strandskyddsdispens på fastigheten marieberg 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten björkvattnet 1:21.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten björkvattnet 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten vitvattnet 1:44.
Nybyggnad av sjöbod i Kalix
Bygglov för sjöbod på fastigheten ytterbyn 89:2, Rivningslov för sjöbod på fastigheten ytterbyn 89:2 Ytterbyn 89:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: