Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av boendeavdelningar SiS Johannisberg, Kalix
På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till våren 2019.
Nybyggnad av gc-port vid Ponderosa
E4 delen Åkroken-Rolfs.
Nybyggnad av vattenverk i Kalix
Bygglov för vattenverk på fastigheten vitvattnet 1:45.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalix
Bygglov för avloppspumpstation på fastigheten rolfs 4:191.
Nybyggnad av campingplats i Kalix
Bygglov för campinganläggning på fastigheten filipsborg 1:9.
Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för carportar och sophus på fastigheten korpen 15.
Nybyggnad av garage i Kalix
Bygglov för garage på fastigheten rolfs 8:2.
Nybyggnad av gäststuga i Kalix
Bygglov för uthyrningsstuga på fastigheten vallen 7:54.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för transformatorstation på fastigheten kallviksskäret 1:1.
Nybyggnad av scen i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för utescen på fastigheten innanbäcken 7:3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov tidsbegränsat för nybyggnad av bostadsmodul på fastigheten tor 4.
Ny belysning vid gc-väg i Töre, Kalix
Belysningsanläggning för GC-väg ska bestå av LED-armaturer monterade på enkelsidigt placerade 5 m höga stolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: