Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny bro över Kalix älv vid Kalix
Ny bro (med konstruktionsansvar) på väg E4 över Kalix älv inkl rivning av befintlig bro.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 2 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten näsbyn 8:159.
Nybyggnad av magasin i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flismagasin på fastigheten rolfs 20:2.
Nybyggnad av garage i Kalix
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten filipsborg 1:9.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten kalix 9:44.
Nybyggnad av bastu i Kalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten grubbnäsudden 1:16.
Nybyggnad av garage i Kalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten karlsborg 3:4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalix
Ansökan om bygglov för parkeringsplats på fastigheten grytnäs 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov på helt ny nätstation på fastighet ytterbyn 97:3.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om nybyggnad av nätstation och väderskydd för likriktare på fastigheten töre 12:48.
Nya bryggor till småbåtshamnen i Kalix
Avser brygga med total längd 12 meter, i 2 sektioner om 6 meter var, bredd 2,4-2,5 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: