Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny bro över Kalix älv vid Kalix
Ny bro (med konstruktionsansvar) på väg E4 över Kalix älv inkl rivning av befintlig bro.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Gäller även Mården 5 och Värdshuset 6. Adress Länsmansgränd och Lejonsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Stiftelsen Kalixbostäder har för avsikt att komplettera ett befintligt trygghetsboende med bland annat ett ytterligare flerfamiljshus med gemensamhetslokaler. Omfattar fastigheterna Duvan 1, 3, 4 och 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.
Nybyggnad av bastu i Kalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten grubbnäsudden 1:16.
Nybyggnad av garage i Kalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten karlsborg 3:4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalix
Ansökan om bygglov för parkeringsplats på fastigheten grytnäs 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om nybyggnad av nätstation och väderskydd för likriktare på fastigheten töre 12:48.
Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för carport på fastigheten posthornet 10.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten näsbyn 8:159.
Nybyggnad av magasin i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flismagasin på fastigheten rolfs 20:2.
Nybyggnad av garage i Kalix
Bygglov för nybyggnad av garage och förrådsbyggnad på fastigheten Ytterbyn 55:4,55:5.
Nybyggnad av garage i Kalix
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten filipsborg 1:9.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten grubbnäsudden 9:1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten lilltjärnslandet 2:2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalix
Bygglov för parkeringsplats på fastigheterna töre 12:47 och 12:48.
Nybyggnad av plank i Kalix
Bygglov för plank med mur på fastigheten töre 12:86.
Nya bryggor till småbåtshamnen i Kalix
Avser brygga med total längd 12 meter, i 2 sektioner om 6 meter var, bredd 2,4-2,5 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: