Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Haparanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Haparanda
Haparanda kommun är i behov av beslutsunderlag för stiftande av kooperativ hyresrättsförening (ekonomisk förening) i syfte att bygga ett särskilt boende med 80 boenderum inklusive verksamhetsytor, gemensamhetsytor och övriga utvändiga ytor.
Nybyggnad av fjärrvärmecentral i Haparanda
Haparanda Värmeverk AB inbjuder till RFI inför upphandling av fjärrvärmecentral (hetvattencentral för produktion av fjärrvärme).
Nyb av flerbostadshus, restaurang & butik i Haparanda
3-4 vån butik & restaurang i bottenplan.
Nybyggnad av handelshus/småindustri på Norrmalm, Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 100 000 m2.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 80 000 m2.
Nybyggnad av handelshus på Björkaområdet, Haparanda
1 tomt finns kvar, granne med IKEA.
Utbyggnad av camping, servicebyggnad mm i Haparanda
Avser planmässiga förutsättningar för utveckling med camping och stugby med tillhörande servicebyggnad samt garage med spolhall för verksamhetens behov.
Nybyggnad av industri, verkstäder, lager mm i Haparanda
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att etablera bland annat industri, verkstäder, lager, drivmedelsförsäljning och truckstop inom planområdet.
Nybyggnad av infiltrationsanläggning samt överbyggnad i Haparanda kommun
Projektet omfattar bygge av konstgjord infiltration/förfiltrering, inkl teknikhus till råvattenpumpar samt sil och erfoderliga VA-anordningar, på fastighet Mattila 23:1 vid fastigheten Mattila 3:6.
Nybyggnad av kontor i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av representation- och kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Vuono 17:4,17:6.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstationer, station 3 Karl Johans Kronopark 1:41,Nikkala 20:12,Nikkala 19:2,Nikkala 20:7,1:2.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken kasttorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Haparanda
Ansökan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Ny brygga till Sandskär, Haparanda skärgårds nationalpark
Avser ny brygga till nordudden på Sandskär i Haparanda skärgårds nationalpark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: