Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola i Gällivare
Meddelande om frivillig förhandsinsyn gäller upphandling DE6 Mark-och husentreprenad Kunskapshuset, Gällivare kommun. Gällivare kommun har för avsikt att tilldela kontrakt genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12§ LOU och ingå avtal med Nåiden Bygg AB. Upphandlingen omfattar mark, husbyggnads- och installationsarbeten som utgör delentreprenad 6 i entreprenad Kunskapshuset. Upphandlingen omfattar mark-, husbyggnads- och installationsarbeten för Kunskapshuset.
Nybyggnad av vård- & omsorgsboende i Repisvaara NV
Vård- omsorgsboende för 85 boende, ersättning Lövberga äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
En arena för idrott, musik, kultur, bio, bibliotek, simhall, äventyrsbad i centrala Gällivare.
Nybyggnad av ishall i Gällivare
Objektet omfattas av nybyggnad av is-­ och evenemangsarena (Hus 1), rivnings-­ och ombyggnadsarbeten för anslutning mot befintlig sporthall (Hus 2) samt markarbeten för parkeringar och angöringar. Nybyggnadsyta Hus: BTA, ca 6 790 m2. Utvändig mark: ca 16 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Nybyggnad av teknikhus vid styrområde Gällivare och Björkliden
Ca 30 teknikhus driftplats och 120 teknikhus linje för leverans under 2019, 2020 och 2021 till etapp ERTMS Gällivare och Björkliden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Repisvaara, Etapp 1
Nybyggnad av ca 40 bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Objektet avser i huvudsak följande. Markentreprenad, Markplanering med bland annat lek- och kommunikationsytor med fristående förrådsbyggnad och fristående sophus för nya förskolan på mellanområdet. Inom arbetsområdet kommer en modulbyggnad att uppföras. Modulbyggnaden är upphandlad separat av beställaren. Byggnaden är blivande förskolan och ska brukas av ca 72 barn i förskoleåldern och personalen ska uppgå till ca 18 personer.
Nybyggnation av flerbostadshus på Repisvaara NO område nr. 7, Gällivare
Nybyggnation av flerbostadshus på Repisvaara NO område nr. 7.
Nybyggnad av teknikhus längs Malmbanan mellan Gällivare-Råtsi
Leverans av ca 12 stora och 60 små teknikhus/kiosker.
Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Objektet avser projektering och nybyggnad av friidrotts- och idrottshall med vidliggande utrymmen för förråd, omklädningsytor, administrativa ytor, caféytor mm med följande optioner: Option 1: Dimensioneras för snözon, 5,0 kN/m2. Option 2: Skumgrop och trampolin. Option 3: Spegelsal inkl. förråd. Option 4: Volymskydd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Exploateringsområde för handel-, lager- och kontorsområde.
Kontaktledningsupprustning på sträckan Gällivare-Koskullskulle
Ca 1 mil kontaktledning med 3 fas hjälpkraft.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 5 enbostadshus och garage Dundret 5:189,5:172,5:213,5:175,5:183.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 250-300 platser.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus och garage Dundret 5:212,5:160,5:152.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage, Gällivare 12:467,5:14.
Exploateringsområde för flerbostadshus i Gällivare
Syftet är att planlägga för flerbostadshus i området.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus och garage Koskullskulle 2:112,2:95,1:261.
VA Omläggning inför Multiaktivitetshuset, Gällivare
Objektet avser mark-, VA och dagvatten.
Nybyggnad av parkområde, etapp 1 i Gällivare
Avser mark-, anläggnings-, belysnings- och landskapsarbeten för anläggande av park. Objektet avser anläggande av betongpark/skatepark i Sjöparken i Gällivare.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Avser mark & anläggningsarbeten samt elarbeten för en ny lekplats i del av kv Forsheden.
Nybyggnad av butik i Gällivare
Bygglov nybyggnad butikslokal.
Dricksvatten till Baronen panncentral - Ventilation Printzsköld
Pump- och röranläggning för att förse Upland och Baronen panncentraler med dricksvatten.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbaracker.
Nybyggnad av restaurang i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för pop-up restaurang.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för tälthall.
Nybyggnad av toalett i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad toalett och skylt.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 8 enbostadshus och garage, Dundret 5:225,5:14,5:163,Gällivare 12:633,Gällivare 12:665,Gällivare 12:646,5:206,Gällivare 5:14.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av carport i Gällivare
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av cistern i Gällivare
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av garage i Gällivare
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov nybyggnad kontorsmoduler.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av telestation i Gällivare
Bygglov nybyggnad manöverbyggnad, nätstation, reservelverk och teknikbod.
Nybyggnad av maskinhall i Gällivare
Bygglov nybyggnad maskinhall.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns56127, Bygglov nybyggnad nätstation ns59181 Storlandet 5:1.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns6822, Bygglov nybyggnad nätstation ns87839 Kavaheden 1:3,1:4.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad pumphus.
Nybyggnad av telestation i Gällivare
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: