Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gällivare

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Ca 600 nya bostäder planeras totalt i flera etapper.
Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.
Nybyggnad av vård- & omsorgsboende i Repisvaara NV
Vård- omsorgsboende för 85 boende, ersättning Lövberga äldreboende.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
En arena för idrott, musik, kultur, bio, bibliotek, simhall, äventyrsbad i centrala Gällivare.
Stationsförnyelse Ritsem
PK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av flerbostadshus i Repisvaara, Etapp 1
Nybyggnad av ca 40 bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Objektet avser i huvudsak följande. Markentreprenad, Markplanering med bland annat lek- och kommunikationsytor med fristående förrådsbyggnad och fristående sophus för nya förskolan på mellanområdet. Inom arbetsområdet kommer en modulbyggnad att uppföras. Modulbyggnaden är upphandlad separat av beställaren. Byggnaden är blivande förskolan och ska brukas av ca 72 barn i förskoleåldern och personalen ska uppgå till ca 18 personer.
Nybyggnad av idrottshall i Gällivare
Objektet avser projektering och nybyggnad av friidrotts- och idrottshall med vidliggande utrymmen för förråd, omklädningsytor, administrativa ytor, caféytor mm med följande optioner: Option 1: Dimensioneras för snözon, 5,0 kN/m2. Option 2: Skumgrop och trampolin. Option 3: Spegelsal inkl. förråd. Option 4: Volymskydd.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor.
Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Detta projekt innefattar anläggandet av infrastruktur i Kiruna kommun vid nya Kiruna centrum. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata på en total sträcka av ca 1060 m. Objektet är beläget i östra delen nya Kiruna centrum och sträcker sig från Malmvägen mot TGA området och nya sträckningen av väg E10. Översiktligt läge och sträckning framgår av översiktsritning M10.1-001.
Kontaktledningsupprustning på sträckan Gällivare-Koskullskulle
Ca 1 mil kontaktledning med 3 fas hjälpkraft.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 4 enbostadshus och garage Dundret 5:162,5:154, Gällivare 12:632,5:153.
Nybyggnad av grupphus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 enbostadshus och garage Dundret 5:212,5:160,5:152.
Nybyggnad av parkområde, etapp 1 i Gällivare
Avser mark-, anläggnings-, belysnings- och landskapsarbeten för anläggande av park. Objektet avser anläggande av betongpark/skatepark i Sjöparken i Gällivare.
Nybyggnad av lekplats i Gällivare
Anläggande av ny lekplats inom bostadsområdet Kv. Forsheden, Gällivare.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad 3 transformatorstationer Storsaivis 8:1,Allmänningsskogen S:1,Djupudden 1:6.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad 8 enbostadshus och garage, Dundret 5:225,5:14,5:163,Gällivare 12:633,Gällivare 12:665,Gällivare 12:646,5:206,Gällivare 5:14.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av carport i Gällivare
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av cistern i Gällivare
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Gällivare
Bygglov nybyggnad fritidshus (fjällstuga).
Nybyggnad av garage i Gällivare
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov nybyggnad kontorsmoduler.
Nybyggnad av telestation i Gällivare
Bygglov nybyggnad manöverbyggnad, nätstation, reservelverk och teknikbod.
Nybyggnad av maskinhall i Gällivare
Bygglov nybyggnad maskinhall.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns56127, Bygglov nybyggnad nätstation ns59181 Storlandet 5:1.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation ns6822, Bygglov nybyggnad nätstation ns87839 Kavaheden 1:3,1:4.
Nybyggnad av nätstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad pumphus.
Nybyggnad av telestation i Gällivare
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Gällivare
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbaracker.
Nybyggnad av restaurang i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för pop-up restaurang.
Nybyggnad av lager i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för tälthall.
Nybyggnad av toalett i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad toalett och skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: