Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Boden
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av datacenter i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Ny- och ombyggnad av byggvaruhus i Boden
Avser om- och nybyggnad av byggvaruhus i Boden.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Bygglov för nybyggnad drivmedelsanläggning.
Utökning av fiberkapacitet mellan Boden-Älvsbyn
Avser utökning av fiberkapacitet i befintlig markkanalisation, på sträckan Heden-Degernäset i Bodens kommun. Sträckan är totalt 17,0 km. Dessutom ingår i entreprenaden även två väg/järnvägspassager mellan Boden och Älvsbyn. Projektet genomförs i tre etapper som avropas var för sig: Etapp 1 Heden – Mjösjön, 4,2 km, Etapp 2 Mjösjön – Degernäset, 12,9 km samt Etapp 3 Väg/Järnvägspassage Bergås, 330 m, samt Väg/järnvägspassage Lv 374, 475 m.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad, Bygglov för ändrad användning affärsbyggnad Torpgärdan 4:46.
Nedgrävning av underjordsbehållare i Boden
Upphandlingen avser nedgrävning av underjordsbehållare (”Semi-underground”) i Boden för matavfall (Bio), brännbart avfall (Classic) och källsortering av förpackningsavfall (molok domino) under 2019 & 2020.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Boden
Bygglov för nybyggnad plank.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Bygglov för nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för nybyggnad servicebyggnad.
Uppförande av lagertält i Boden
Avser lagertält för tekniska förvaltningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: