Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Sävast, Boden
Objektet avser 2 st 3-våningsbyggnader med en ljusgård emellan. Total yta på mellan 3500 - 4500 m2 samt en ljusgård på 500 - 750 m2 beroende på huskropparnas utformning som kan vara ca 45 m lång och ca 10 till 16 m breda.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av datacenter i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Boden
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskola i Sävast
Nybyggnad av förskola med BTA 1948 kvm.
Nybyggnad av radhus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 radhus Sävast 23:320,23:326,23:330.
Nybyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ny verkstad. I entreprenaden ingår rivning av gavel på befintligt kallförråd samt förstärkning av yttertaket på det befintliga kallförrådet. Schakt för Va ledningar och fjärrvärmematning samt breddning av infartsväg. Entreprenören åtar sig att utföra samtliga entreprenadarbeten i enlighet med de certifieringskrav som uppställs enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad 2.2 klass Silver.
Nybyggnad av skidlift och bro, Storklinten i Boden
Släplift 700 m, skidbro över länsväg.
Nybyggnad av gruppboende i Boden
Objektet omfattar nybyggnad av ett gruppboende. BTA: 560 m2. Objektet omfattar Mark-/Hus-/El-/Styr-/VVS-/Brand-arbeten. Objektet är beläget på Erikslund, invid Snabelhuset, inom Bodens kommun.
VA-utbyggnad Norra Älvstråket, Boden
Huvuddelen av projektet Norra Älvstråket består i att bygga ut nytt spillvattenledningsnät till samtliga fastigheter inom verksamhetsområdet. Samordnat med detta krävs anpassning och ombyggnad av befintliga vattenledningsnät. Vinnande anbud erhåller Fas 1 för hela projektet. Fas 2 kommer sannolikt att indelas i flera etapper bland annat på grund av geografiska och tekniska förutsättningar. Troligen kommer det att bli aktuellt med s.k. LTA-system. I projektet kommer även kapacitetsförstärkning av befintlig avloppsrening i Degerbäcken att genomföras, sannolikt genom ett nybyggt avloppsreningsverk. Nytt avloppsreningsverk i Degerbäcken beräknas vara färdigprojekterat under 2018 och denna projektering ingår således inte i detta projekt. Förutsatt att nödvändiga beslut beviljas kommer anläggandet av avloppsreningsverk ingå i projektet Aktuellt område inrymmer även huvudvattentäkt för Bodens tätort vilket kommer kräva särskild hänsyn och eventuella åtgärder. Objektet är beläget norr om Bodens tätort i närhet av Luleå älv. Aktuellt område inrymmer del av Kusån, Kusön, Rasmyran och Degerbäcken.
Nybyggnad av reglerstation i Boden
Avser uppförande av en ny 20 kV reglerstation benämnd PT5516 Sörbyn.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.
Ny konstgräsplan på idrottsplats i Boden
Objektet omfattar markarbete, inköp, leverans och läggning av ny konstgräsplan inklusive pad för breddfotboll på Hedens IF:s idrottsplats Olympia.
Nybyggnad av idrottsplats i Boden
Bygglov för anordnande anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad 2 enbostadshus Sävast 23:318,23:322.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad anläggning.
Nybyggnad av bastu i Boden
Bygglov för nybyggnad bastu.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Bygglov för nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad garage.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus med garage.
Nybyggnad av förråd i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad komplementbyggnad.
Tillfällig modulsetablering vid ridhus i Boden
Avser hyra av kontorsmoduler mm till Ridskoleverksamheten i Boden. Mark- och grundläggningsarbeten utförs av beställaren.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: