Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för bebyggelse i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av stall på Torpgärdan, Boden
personaldel med tillhörande utrustning. BTA ca 930m² (service/personal) + 545m² (ridskolestall) + 360m² kallförråd/skärmtak
Ny- och ombyggnad av byggvaruhus i Boden
Avser om- och nybyggnad av byggvaruhus i Boden.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Ca 4 ha byggklar mark.
Nybyggnad av tvätthall i Boden
Bygglov för tillbyggnad affärsbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för nybyggnad affärsbyggnad, Bygglov för ändrad användning affärsbyggnad Torpgärdan 4:46.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nedgrävning av underjordsbehållare i Boden
Upphandlingen avser nedgrävning av underjordsbehållare (”Semi-underground”) i Boden för matavfall (Bio), brännbart avfall (Classic) och källsortering av förpackningsavfall (molok domino) under 2019 & 2020.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Boden
Bygglov för nybyggnad plank.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Bygglov för nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Uppförande av läktare till SM-veckan i Boden och Luleå
Uppdragets omfattning innebär att en leverantören ska tillhandahålla läktare under SM-veckan för de olika arenorna i Boden och Luleå.
Uppförande av lagertält i Boden
Avser lagertält för tekniska förvaltningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: