Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontors/handelsområde i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnad av 14-18 lägenheter, i ett flerbostadshus i 4 våningar och Carport för 8 bilplatser, som skall uppföras på fastigheten, Dahlian 2. SABO Kombohus Flex.
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO) i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus med hyresrätter. Ca 10-15 lgh.
Nybyggnad av stall på Torpgärdan, Boden
personaldel med tillhörande utrustning. BTA ca 930m² (service/personal) + 545m² (ridskolestall) + 360m² kallförråd/skärmtak
Nybyggnad av utbildningshall på A9, Bodens Garnison
Objektet innefattar nybyggnad av utbildningshall ansluts mot befintligt byggnad.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Nybyggnad av industriområde i Bodens kommun
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för elintensiv- och annan industriverksamhet.
Nybyggnad av tvätthall i Boden
Avser tillbyggnad affärsbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Bygglov för nybyggnad drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nedgrävning av underjordsbehållare i Boden
Upphandlingen avser nedgrävning av underjordsbehållare (”Semi-underground”) i Boden för matavfall (Bio), brännbart avfall (Classic) och källsortering av förpackningsavfall (molok domino) under 2019 & 2020.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Bygglov för nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Boden
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av uthus i Boden
Bygglov för nybyggnad uthus.
Nybyggnad av carport i Boden
Bygglov för nybyggnad carport.
Nybyggnad av automatstation i Boden
Bygglov för nybyggnad drivmedelsanläggning.
Uppförande av läktare till SM-veckan i Boden och Luleå
Uppdragets omfattning innebär att en leverantören ska tillhandahålla läktare under SM-veckan för de olika arenorna i Boden och Luleå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: