Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av förskola i Sävast
Nybyggnad av förskola med BTA 1948 kvm.
Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Boden
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av radhus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 radhus Sävast 23:320,23:326,23:330.
Nybyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ny verkstad. I entreprenaden ingår rivning av gavel på befintligt kallförråd samt förstärkning av yttertaket på det befintliga kallförrådet. Schakt för Va ledningar och fjärrvärmematning samt breddning av infartsväg. Entreprenören åtar sig att utföra samtliga entreprenadarbeten i enlighet med de certifieringskrav som uppställs enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad 2.2 klass Silver.
Nybyggnad av gruppboende i Boden
Objektet omfattar nybyggnad av ett gruppboende. BTA: 560 m2. Objektet omfattar Mark-/Hus-/El-/Styr-/VVS-/Brand-arbeten. Objektet är beläget på Erikslund, invid Snabelhuset, inom Bodens kommun.
Nybyggnad av skidlift och bro, Storklinten i Boden
Släplift 700 m, skidbro över länsväg.
Nybyggnad av reglerstation i Boden
Avser uppförande av en ny 20 kV reglerstation benämnd PT5516 Sörbyn.
Nybyggnad av sorteringshall vid avfallsanläggning i Boden
Nybyggnad av sorteringshall för hantering av farligt avfall. Objektet omfattar Mark-/Hus-/El-/VVS-/Brand-arbeten. BTA: ca 300 m².
Nybyggnad av brandövningsplats typ mindre i Boden
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandövningsplats typ mindre. K0123.090.18/00.950
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus med garage.
Nybyggnad av idrottsplats i Boden
Bygglov för anordnande anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad 2 enbostadshus Sävast 23:318,23:322.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Boden
Bygglov för nybyggnad ekonomibyggnad.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad garage.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad.
Tillfällig modulsetablering vid ridhus i Boden
Avser hyra av kontorsmoduler mm till Ridskoleverksamheten i Boden. Mark- och grundläggningsarbeten utförs av beställaren.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: