Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av förskola i Sävast
Objektet omfattar nybyggnad av förskola med 8 portaler (avdelningar) med tillhörande utvändiga åtgärder, BTA ca 1 859 m2. Byggnaden ska uppföras i miljöbyggnad 2.2 Silver. Objektet är beläget i Sävast utanför Boden.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Boden
Nybyggnad av återvinningsanläggning.
Nybyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ny verkstad. I entreprenaden ingår rivning av gavel på befintligt kallförråd samt förstärkning av yttertaket på det befintliga kallförrådet. Schakt för Va ledningar och fjärrvärmematning samt breddning av infartsväg. Entreprenören åtar sig att utföra samtliga entreprenadarbeten i enlighet med de certifieringskrav som uppställs enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad 2.2 klass Silver.
Nybyggnad av gruppboende i Boden
Objektet omfattar nybyggnad av ett gruppboende. BTA: 560 m2. Objektet omfattar Mark-/Hus-/El-/Styr-/VVS-/Brand-arbeten. Objektet är beläget på Erikslund, invid Snabelhuset, inom Bodens kommun.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Förhandsbesked för nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av skidlift och bro, Storklinten i Boden
Släplift 700 m, skidbro över länsväg.
Nybyggnad av stall i Boden
Bygglov för nybyggnad stall.
Nybyggnad av underjordsgarage i Boden
Syftet med denna upphandling är att via ett partneringprojekt uppföra ett underjordsgarage på Kv. Enen i Boden.
Nybyggnad av sorteringshall vid avfallsanläggning i Boden
Nybyggnad av sorteringshall för hantering av farligt avfall. Objektet omfattar Mark-/Hus-/El-/VVS-/Brand-arbeten. BTA: ca 300 m².
Nybyggnad av reglerstation i Boden
Avser uppförande av en ny 20 kV reglerstation benämnd PT5516 Sörbyn.
Nybyggnad av brandövningsplats typ mindre i Boden
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandövningsplats typ mindre. K0123.090.18/00.950
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Boden
Bygglov för anordnande anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Bygglov för nybyggnad anläggning.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Boden
Bygglov för nybyggnad ekonomibyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Boden
Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad.
Tillfällig modulsetablering vid ridhus i Boden
Avser hyra av kontorsmoduler mm till Ridskoleverksamheten i Boden. Mark- och grundläggningsarbeten utförs av beställaren.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: