Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Strömsnäsbruk, Markaryds kommun.
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun. Förskolan ska inrymma ca 150 personer.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor i två plan.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Avser 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av LSS- boende i Markaryd
Avser nybyggnad av LSS-boende, komplementbyggnader samt anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus med parkering.
Ny kabel i Markaryd
Ny 50kV kabel MRDS-MRDN.
Exploatering av ett nytt bostadsområde, Markaryd
Exploatering för bostäder och förskola samt allmän platsmark. Därutöver ska anslutande GC-väg fram till Smedejegatan, samt rondell.
Uppförande av moduler för förskola i Markaryd
Uppförande av modulbyggnad förskola i två plan. Rivning av matsal Id: 1654133
Uppförande av modulbyggnad Markaryd
Avser moduler för personalutrymme på Alandsköp i Markaryd
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om nybyggnad av tält.
Nybyggnad av telestation i Markaryd
Ansökan om teknikbod samt fackverkstorn.
Nybyggnad av enbostadshus i Markaryd
Avslå ansökan gällande nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av plank i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av plank och ramp.
Nybyggnad av telestation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation, id 151510.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av panncentral i Markaryd
Gjutning av betongplatta för montering av panna.
Fördjupad översiktsplan, Markaryds kommun
Möjligheternas Markaryd – mot år 2030 med utblick mot 2050 (Vision och utvecklingsstrategier) Markaryd idag
Nybyggnad av lager i Markaryd
Nybyggnad av lagerbyggnad med tillhörande personalutrymme.
Nybyggnad av förråd i Markaryd
Avser nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av multiarena i Markaryd
Avser nybyggnad av multiarena/fotbollssarg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: