Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ljungby
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 54 lägenheter, samt en gemensamhetslokal. Byggnaden kommer att uppföras i 3 våningar, inrett vindsplan samt källare. Källare utgörs av lägenhetsförråd mm. och teknikutrymmen.
Omläggning av tak i Ljungby
Avser nybyggnation av trygghetsboende med 54 lägenheter samt en gemensamhetslokal. Objektets läge: Inom kv. Uttern 2, innergård bakom Harabergsgatan 5. Ny infart från brunnsplan.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för cirka 120 barn, 8 avdelningar. Rivning av befintlig förskolebyggnad projekt ID 1534316.
Nybyggnad av radhus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 16 gruppbyggda radhus, två st förrådslängor samt gemensam parkeringsplats.
Nybyggnad av bostäder, Ljungby
Arkeologisk undersökning är utförd. Ej fastställt vilken typ av bostäder det blir. Kommer troligen att bli markanvisningstävling.
Utvecklingprogram för bolmens östra strand i Ljungby
Just nu pågår arbete för ändring av hamnen med ny pir och tankstation. Nytt exploateringsområde och planerad husbebyggelse.
Nybyggnad av ambulansgarage i Ljungby
Nybyggnad av ambulansgarage, ca 350 kvm, samt ny transport kulvert under ambulansgaraget.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, med 15-20 bostadsrätter. Området är vid Replösa Skola, Ljungby.
Anläggande av skatepark
Avser anläggande av skatepark.
Sprinkling vid Arena i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Ska utföras under 2019. Sprinkling vid Ljungby arena
Nybyggnad av moduler för Ljungby Lasarett
Avse provisoriska lokaler i moduler som installeras mot hus 1A på plan 3 och 4, Ljungby Lasarett.
Inhyrning av modulbyggnad vid förskola i Ljungby
Avser moduler till Byagårdens förskola för att kunna öppna 4 avd , 80 barn.
Nybyggnad av grönområde industriområde i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Planeeras utföras 2019. Grönytor vid karlsro industriområde.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov till och med den 2020-09-05 för uppförande av två förrådstält.
Nybyggnad av skärmtak i Ljungby
Uppförande av skärmtak samt montering av fasadskyltar på industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Ljungby
Utbyte av skjul för sopor till ny miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av förråd och tillbyggnad av uterum på husvagn.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av lastbilsgarage och förråd samt parkeringar.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Ljungby
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av vindskydd för scoutverksamhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats vid fastigheten Snickaren 13 i Ljungby.
Nybyggnad av lekplats i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av en lekplats i Björket, Ljungby.
Nybyggnad av lekplats i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2020-2023
Ny gatubelysning i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnad av belysning längst Märtha Ljungbergsvägen i Ljungby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: