Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grundskola i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av en två parallell F-6 skola för ca 385 barn som byggs ihop med en idrottshall. Avser även utemiljö.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ljungby
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 54 lägenheter, samt en gemensamhetslokal. Byggnaden kommer att uppföras i 3 våningar, inrett vindsplan samt källare. Källare utgörs av lägenhetsförråd mm. och teknikutrymmen.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av 8 avdelningar och renovering och ombyggnad av 2 avdelningar. Den nybyggda delen kommer att byggas ihop med den befintliga. I den befintliga delen kommer efter renovering även familjecentralen i Lagan att inrymmas. Nybyggnad ca 1300 kvm, ombyggnad ca 600kvm.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för cirka 120 barn, 8 avdelningar. Rivning av befintlig förskolebyggnad projekt ID 1534316.
Nybyggnad av byggvaruhus i Rosendal, Ljungby
Avser nybyggnad av byggvaruhus.
Nybyggnad av bostäder, Ljungby
Arkeologisk undersökning är utförd. Ej fastställt vilken typ av bostäder det blir. Kommer troligen att bli markanvisningstävling.
Nybyggnad av ambulansgarage i Ljungby
Nybyggnad av ambulansgarage, ca 350 kvm, samt ny transport kulvert under ambulansgaraget.
Anläggande av skatepark
Avser anläggande av skatepark.
Sprinkling vid Arena i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Ska utföras under 2019. Sprinkling vid Ljungby arena
Nybyggnad av moduler för Ljungby Lasarett
Avse provisoriska lokaler i moduler som installeras mot hus 1A på plan 3 och 4, Ljungby Lasarett.
Nybyggnad av grönområde industriområde i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Planeeras utföras 2019. Grönytor vid karlsro industriområde.
Nybyggnad av skärmtak i Ljungby
Uppförande av skärmtak samt montering av fasadskyltar på industribyggnad.
Nybyggnad av sopstation i Ljungby
Nybyggnad av avfallsstation.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av förråd och tillbyggnad av uterum på husvagn.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Ljungby
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av sophus i Ljungby
Utbyte av skjul för sopor till ny miljöstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats vid fastigheten Snickaren 13 i Ljungby.
Nybyggnad av lekplats i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av en lekplats i Björket, Ljungby.
Nybyggnad av lekplats i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2020-2023
Ny gatubelysning i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnad av belysning längst Märtha Ljungbergsvägen i Ljungby.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: