Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av gruppbostad anpassade lägenheter för LSS samt radhus i Ljungby
Avser nybyggnad av 1 gruppbostad med 6 lgh, 2 radhus med totalt 12 lägenheter anpassade för personer med behov av särskilt boende. Samt rivning av "stora villan" . Sanering, Id 1568961
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 8 lägenheter i två våningar.
Upphandling av moduler till återvinningshus i Ljungby
Avser moduler med viss inredning till återbrukshus på Bredemad i Ljungby.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Bygglov av säsongskaraktär för uppförande av marknadsbodar.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad nätstation som ersätter befintlig på samma plats.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljungby
Uppförande av bullerplank ovanpå bullerskyddsvall.
Nybyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av industrihus i Ljungby
Nybyggnad av industri och kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: