Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri, kontor, handel mm i Ljungby
Planområdet är ca 25 hektar och medger bred användning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av trygghetsboende i Ljungby
Avser nybyggnation av trygghetsboende med 54 lägenheter samt en gemensamhetslokal. Objektets läge: Inom kv. Uttern 2, innergård bakom Harabergsgatan 5. Ny infart från brunnsplan.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för cirka 120 barn, 8 avdelningar. Rivning av befintlig förskolebyggnad projekt ID 1534316.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av radhus i Västra Bökhult, Älmhult
Avser nybyggnad av 16 gruppbyggda radhus, två st förrådslängor samt gemensam parkeringsplats.
Nybyggnad av bostäder, Ljungby
Arkeologisk undersökning är utförd. Ej fastställt vilken typ av bostäder det blir. Kommer troligen att bli markanvisningstävling.
Inhyrning av modulbyggnad vid förskola i Ljungby
Avser moduler till Byagårdens förskola för att kunna öppna 4 avd , 80 barn.
Nybyggnad av bostäder i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, med 15-20 bostadsrätter. Området är vid Replösa Skola, Ljungby.
Nya va-ledningar samt gc-väg längs väg 555 mellan Mjälens badplats-Hovdinge
Nya vatten- och avloppsledningar på sträckan Ljungby-Mjälen samt ny gc-väg längs väg 555 mellan Hovdinge-Mjälen (ca 9 km).
Nybyggnad av moduler för Ljungby Lasarett
Avse provisoriska lokaler i moduler som installeras mot hus 1A på plan 3 och 4, Ljungby Lasarett.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby Östra
Avser att ersätta befintlig transformator T2(12MVA) och T3 (8MVA) i station Ljungby östra med en ny 25MVA transformator.
Nybyggnad av damm i Ljungby
Anläggande av dagvattendamm samt användning av massor till pulkabacke.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Ljungby
Montering av väderskydd samt installation av oljeavskiljare på drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av lagertält/kallager.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation nr n151554.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation nr n152618.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad av truckdieselanläggning.
Nybyggnad av barack i Ljungby
Tillfällig uppsättning av bodar för tillfällig bostad, plats för husvagnar och containrar, parkeringsplats, 2019-03-15--2022-06-30.
Nybyggnad av mast i Ljungby
Uppförande av en ostagad mast på 24 meter.
Nybyggnad av barack i Ljungby
Uppförande av marknadsbodar för säsongskaraktär, Ljungby 7:125 Och Ljungby 7:130.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkeringsplatser samt rivning kontorsbyggnad och plåtskjul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: