Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Ljungby
Avser nybyggnation av trygghetsboende med 54 lägenheter samt en gemensamhetslokal. Objektets läge: Inom kv. Uttern 2, innergård bakom Harabergsgatan 5. Ny infart från brunnsplan.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för cirka 120 barn, 8 avdelningar. Rivning av befintlig förskolebyggnad projekt ID 1534316.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn, 7-9 skola för ca 350 elever samt ett nytt särskilt boende för äldre med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter i nära anslutning.
Nybyggnad av gruppbostad samt radhus i Ljungby
Avser nybyggnad av 1 gruppbostad med 6 lgh, 2 radhus med totalt 12 lägenheter anpassade för personer med behov av särskilt boende. Samt rivning av "stora villan" .
Nybyggnad av ambulansgarage i Ljungby
Nybyggnad av ambulansgarage, ca 350 kvm, samt ny transport kulvert under ambulansgaraget.
Nya va-ledningar samt gc-väg längs väg 555 mellan Mjälens badplats-Hovdinge
Nya vatten- och avloppsledningar på sträckan Ljungby-Mjälen samt ny gc-väg längs väg 555 mellan Hovdinge-Mjälen (ca 9 km).
Nybyggnad av moduler för Ljungby Lasarett
Avse provisoriska lokaler i moduler som installeras mot hus 1A på plan 3 och 4, Ljungby Lasarett.
Inhyrning av modulbyggnad vid förskola i Ljungby
Avser moduler till Byagårdens förskola för att kunna öppna 4 avd , 80 barn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Ljungby
Montering av väderskydd samt installation av oljeavskiljare på drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Nybyggnad av lagertält/kallager.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av lastbilsgarage och förråd samt parkeringar.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation nr n151554.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation nr n152618.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad av truckdieselanläggning.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Nybyggnad av vindskydd för scoutverksamhet.
Nybyggnad av lager i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov till och med den 2020-09-05 för uppförande av två förrådstält.
Nybyggnad av mast i Ljungby
Uppförande av en ostagad mast på 24 meter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkeringsplatser samt rivning kontorsbyggnad och plåtskjul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: