Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lessebo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Hovmantorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus, med 18 lägenheter i 4 våningar i centrala Hovmantorp.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola i två plan där plan 1 inhyser 4 st avd inkl kapprum och gemensamhetsutrymmen, plan 2 inhyser 3 st avd, atelje samt personalutrymmen och teknikrum. Dessutom matsal- och köksdel i ett plan. Objektet är beläget i Lessebo vid Sommarvägen öster om befintliga Hackskolan och fritidshem.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Exploateringsarbeten för bostäder i Lessebo
Avser exploateringsarbeten för bostäder. Gator och Va ledning söder om befintlig bebyggelse i förlängning av Ankargatan. Gatubyggnation totalt ca 400 m, Va schakt totalt ca 400 m till 18 fastigheter samt ny spill- och dagvattenpumpstation.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin. Omfattning oklar.
Nybyggnad av maskinhall i Lessebo
Avser nybyggnad, maskinhall.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lessebo
Ansökan om bygglov för parkering och ställplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolmoduler.
Nybyggnad av lager i Lessebo
Avser uppbyggnad av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: