Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lessebo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola i två plan där plan 1 inhyser 4 st avd inkl kapprum och gemensamhetsutrymmen, plan 2 inhyser 3 st avd, atelje samt personalutrymmen och teknikrum. Dessutom matsal- och köksdel i ett plan. Objektet är beläget i Lessebo vid Sommarvägen öster om befintliga Hackskolan och fritidshem.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Utökning av industriområde i Lessebo
Sytet med detaljplanen är att utöka mängden industrimark samt lösa vägsituationen som finns i området idag. Tillgängligheten ska bevaras men säkerheten ska samtidigt höjas.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lessebo
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lessebo
Ansökan om bygglov för bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av telestation i Lessebo
Ansökan om bygglov för en teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om bygglov för flerbostadshus/komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Lessebo
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av campingplats i Lessebo
Avser byggnad av skjutbana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: