Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spår- och växelbyte genom Alvesta
Spår 421, 423, 404 och 405.
Nybyggnad av bostäder och handel m.m i Alvesta
Planer finns för bostäder och handel, service m.m. Området finns beläget centralt i Alvesta tätort. Den maximala byggrätten uppgår till ca 6700 kvm BTA. Ytan på markområdet uppgår till ca 2120 kvm
Nybyggnad av flerbostadhus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i fem våningar, SABO Kombohus Flex.
Överföringsledning i Alvesta.
Avser nybyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt ny avloppspumpstation. Även anläggande av GC väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter samt förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Nybyggnad av transformatorstation/ställverksbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Alvesta
Uppförande av en ovanjordisk anläggning med dieselcisterner.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av magasin i Alvesta
Nybyggnad av magasinsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: