Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av flerbostadshus med 84 lgh, 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadhus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i fem våningar, SABO Kombohus Flex samt uteförråd.
Nybyggnad av trygghetsbostäder på Högåsen, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 13 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Vislanda, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 11 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Ny transformator mm i Alvesta
Komplettering med en 400/130 kV-transformator 500 MVA, nytt 400 kVfack och 130 kV-fack samt grop.
Anläggande av ny våtmark på Västermaden i Alvesta
Avser anläggande av våtmark på Västermaden i Alvesta. Beräknat schaktbehov uppgår till ca 25000m3.
Ny rens- och sandhantering reningsverket i Alvesta
Avser byggnation av ny rens och sandhantering vid Alvesta reningsverk.
Nybyggnad av förråd i Alvesta
Tillbyggnad av utesov samt uppförande av förråd på skolgården.
Nybyggnad av belysningsmast i Alvesta
Uppförande av belysningsstolpar.
Nybyggnad av mast i Alvesta
Uppförande av kommunikationsmast Oby 1:5,5:5.
Nybyggnad av nätstation i Alvesta
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Alvesta
Uppförande av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av värmeverk i Alvesta
Nybyggnad av undercentraler för fjärrvärme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: