Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Västervik, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st punkthus i 5 plan.
Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av 20 parhus på cirka 104kvm. Det ska vara möjligt att välja till bastu i anslutning till badrummet. Detaljplan finns. Markköp förestår.
Nybyggnad av företagshotell i Västervik
Nybyggnad av företagshotell. 2 byggnader totalt 4000kvm.
Nybyggnad av äldreboende i Gunnebo
Nybyggnad av äldreboende samt rivning av gamla äldreboendet.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden. Hyresgäst sökes.
Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund etapp 1
Avser nybyggnad av 6 parhus och ett "singelhus". Totalt 13 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Nybyggnad av radhus i Västervik
Bygglov nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av stall i Västervik
Nybyggnad av 3 stall, totalt 70 boxar samt rivning av 3 befintliga stall.
Anläggande av va-ledningar i Västervik
Avser anläggande av VA-ledningar samt en tryckspillvattenledning som delvis ska bottenförläggas på havsbotten i Gamlebyviken. Avser ca 1,5 km ledningsarbete.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
3 st parhus med carport, förråd, verandor och uteplatser.
Nybyggnad av maskinhall i Västervik
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation - n150328 bågvik södra.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation- Svederna.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Västervik
Nybyggnad av fritidshus och attefallshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av förmonterad transformatorstation.
Nybyggnad av läktare i Västervik
Nybyggnad av handikappsanpassad läktare.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av receptionsbyggnad 40kvm.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Kasinge 5:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Ukna-botorp 1:3,Ukna-hula 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av scen i Västervik
Nybyggnad av utescen - skogshagaskolan.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av väderskydd och tak för cykelparkering, rivning av befintligt väderskydd, uppförande av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 90 m hög stagad fackverksmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 60 m hög ostagad telemast samt teknikbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Västervik
Stödmur samt utfyllnad av tomt.
Nybyggnad av cistern i Västervik
Uppställning av diselcistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: