Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Västervik, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st punkthus i 5 plan.
Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av 20 parhus på cirka 104kvm. Det ska vara möjligt att välja till bastu i anslutning till badrummet. Detaljplan finns. Markköp förestår.
Nybyggnad av äldreboende i Gunnebo
Nybyggnad av äldreboende samt rivning av gamla äldreboendet.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden
Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund etapp 1
Avser nybyggnad av 6 parhus och ett "singelhus". Totalt 13 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Nybyggnad av serviceanläggning i Västervik
Avser nybyggnad av serviceanläggning/kontor vid Målserum Ridanläggning.
Nybyggnad av park i Västervik
Nybyggnad av ramper, toalett samt anläggande av park.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 7 parhus.
Nybyggnad av maskinhall i Västervik
Nybyggnad av maskinhall och kontorsdel.
Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av miljöhus, carport, parkeringsplatser, plank solceller på tak samt rivning av garage.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av mobilbasstation, fackverkstorn med teknikbodar - bygglov.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation - bygglov.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation- Svederna.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av pumpstationer samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av receptionsbyggnad 40kvm.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Kasinge 5:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Ukna-botorp 1:3,Ukna-hula 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Nybyggnad av väderskydd och tak för cykelparkering, rivning av befintligt väderskydd, uppförande av stödmur.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 60 m hög ostagad telemast samt teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 2 teknikbodar samt 1 torn.
Nybyggnad av panncentral i Västervik
Nybyggnad av 3 panncentraler Gunnebo 15:5,15:1,15:4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats -bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Västervik
Nybyggnad av fritidshus och attefallshus.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av läktare i Västervik
Nybyggnad av handikappsanpassad läktare.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av kommunikationsmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av mur i Västervik
Stödmur samt utfyllnad av tomt.
Nybyggnad av cistern i Västervik
Uppställning av diselcistern.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Uppsättning av skylt eller skyltanordning - affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: