Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av Dollarstore butik.
Nybyggnad av bostäder i västralund, Västervik
Nybyggnad av radhus och lägenheter. Området utgörs av fastigheten Geten 14, i direkt anslutning till Allén samt Fredriksdalsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt garage/förråd och undercentral.
Nybyggnad av parhus i Västervik
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i parhus med carport och förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort
Samarbetsprojekt mellan Västerviks kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad på 1600 kvm.
Förnyelse av gata/VA i Västervik
ombyggnad av gata med kringliggande mark för del av Västerviksvägen samt omläggning av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar med tillhörande avloppspumpar. Gatusträckan som byggs om är ca 500 m. I entreprenaden ingår gjutning av ny stödmur samt förstärkning av utloppstrumma med galler till Gamlebyån.
Nybyggnad av skatepark i Västervik
Blir kombinerad skridskobana/skatepark.
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Nybyggnad av restaurang ute på ön Hasselö.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Nybyggnad av betongindustri i Västervik
Nybyggnad av betongstation.
Nybyggnad av brygga i Västervik
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av skärmtak i Västervik
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av samlingslokal i Västervik
Nybyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib 328547.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib328537.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib328547.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib328548.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Omplacering av befintligt tält. Byte av tältduk. Rivning av bef tält 12x24m samt uppförande av 19 st ställplatser för husbil.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
rivning av befintlig transforrmatorstation och nybyggnad av transformatorstation .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: