Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Oskarshamn
Lägenheterna är på 3 eller 4 rum och mellan 67 och 83 kvadratmeter. Lägenheterna förses med egen uteplats eller balkong. Sex lägenheter per hus.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Planer finns på 16-20 parhus.
Nytt ställverk mm i Oskarshamn
CHR-. Nytt 50 kV ställverk, nya transformatorer.
Exploatering av mark för villatomter i Oskarshamn
Exploatering för bostadsområde, 25-30 villatomter. Ligger i budget för 2020.
Lokala bullerskyddskärmar längs järnväg mellan Dunsjö-Jakobshyttan-Degerön
Avser sträckorna Dunsjö-Jakobshyttan samt Jakobshyttan-Degerön.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Nybyggnad av gång- och cykelbana i Oskarshamn
Nybyggnad av gång- och cykelbana längs Stångehamnsvägen, samt parkeringsyta.
Nybyggnad av Överföringsledning i Röstorp
cirka 1 km överföringsledning.
Utbyggnad av gc-bana i Oskarshamn
Objektet avser utbyggnad av ca 1 300 meter gång- och cykelbana längs Stångehamnsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Nytt bostadsområde, 8-10 villatomter.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tidigt skede! Förrådsbyggnad för maskiner. 280kvm
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Utbyggnad av pendlarparkering.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av vindskydd vid förskola.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad skärmtak inklusive plank.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad vindskydd på förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: