Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.
Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Nybro
Planerat tidigt projekt. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Bostadsrätter i populära och havsnära Gröndal. Tvåor, treor och fyror - alla med egen balkong eller altan och egen gräsmatta.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Planer finns på 16-20 parhus.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Till och ombyggnad av servicehus i Oskarshamn
Tillbyggnad och ombyggnad av servicehus för äldre samt rivning.
Nybyggnad av gc-bana i Oskarshamn
Avser nybyggnad av GC-bana samt ny gatubelysning längs Kristdalavägen, sträckan E22-Kustvägen. Total sträcka ca 1070 m.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter, serverhall.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Rivning av skyddsrum och marklov till uppställningsytor samt nybyggnad av enkel lagerlokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av damm i Oskarshamn
sedimenteringsdamm för renovering av dagvatten.
Nybyggnad av paviljong i Oskarshamn
tillbyggnas och nybyggnas av paviljonger på skolan och förskola.
Nybyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Utfyllnad tryckbank av bergmaterial.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av 2 st förrådstält.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Rivning av befintlig nätstation och nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av mast i Oskarshamn
Nybyggnad av mast samt rivning av befintlig mast.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation N142043 och N142042.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation N142044.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av scen i Oskarshamn
Nybyggnad av utomhusscen.
Nybyggnad av pumpstation i Oskarshamn
Nybyggnation av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av utfart i Oskarshamn
Anläggande av ny utfart.
Nybyggnad av servering i Oskarshamn
anordnande av uteservering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: