Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Nybro
Planerat tidigt projekt. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor i Oskarshamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola, vård och kontor.
Nybyggnad av vårdbostad i Oskarshamn
Avser nybyggnad av vårdbostad med 30 lägenheter.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen. Detaljplaneändring kommer att krävas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Exploateringsområde för bostäder.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Planer finns på 16-20 parhus.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Projektet avser 3 tomter tillgängliga för bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av bro till Badholmen i Oskarshamn
Uppskattad byggstart och kostnad. Träbro.
Nybyggnad av gc-väg i Oskarshamn
Omfattning och byggstart oklart. Inte före 2020.
Nybyggnad av reservvattentäkt i Fårbo
Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning och nybyggnad av sanitetsbyggnad, Oskarshamn
rivning av befintlig byggnad samt uppförande av ny byggnad på samma placering. Ny byggnad kan platsbyggas eller monteras som prefabricerad modulbyggnad. Utöver byggnadskonstruktionen så skall även markarbeten och el-/belysningsarbeten ingå i entreprenaden.
Nybyggnad av löparbana i Oskarshamn
Avser nybyggnad av löparbanor.
Nybyggnad av gågata i Oskarshamn
Marklov avseende gång- och cykelbana längs Stångehamnsvägen, samt parkeringsyta.
Nybyggnad av affärshus i Oskarshamn
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält samt rivning av 2 förrådstält.
Nybyggnad av garage i Oskarshamn
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av magasin.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Nybyggnad/ombyggnad av parkeringsplats Stångehamn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anlägga ny parkeringsplats vid huvudbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Ordningställande av parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Oskarshamn
Tidsbegränsad uppsättning av kontorsbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: