Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Ny VA-ledning till vattentorn i Nybro
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av vattentorn i Orrefors
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Finns planer på 4 huskroppar och 40 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av Förskola i Nybro
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av Konstgräsplan i nybro
Konstgrässystemet ska anläggas på befintlig konstgräsplan på fastigheten Gymnasiet 2 vid Mossvägen 12, 382 36 Nybro (Åkrahälls idrottsplats).
Projekt MOFF övertagande av fibernät på landsbygd i Nybro
Projektet avser anskaffande av leverantör för övertagande av befiljat stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, övertagande av nedlagd kanalisation och blåsning av fiber i densamma samt en färdigbyggnad av fibernät inom Madesjö-Oskars Fiberförenings området som innefattar byggande, ägande grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift- och underhåll av passivt nät.
Nybyggnad av samlingslokal i Nybro
Bygglov - nybyggnad samlingslokal.
Nybyggnad av radhus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av småhus/radhus och förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorkiosker.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Nybro
Bygglov - för förrådscontainer.
Nybyggnad av tennishall i Nybro
Bygglov - nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av elverk i Nybro
Bygglov - nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - nybyggnad av skärmtak/sandlada.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: