Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Nybyggnad av parhus i Nybro
Avser nybyggnad av parhus.
Etablering av industri och verksamheter, Nybro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet. Planområdet ligger i östra Nybro, cirka 2 kilometer från centrum, norr om väg 25.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Mark till försäljning.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Mark till försäljning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Nybyggnad av flerbostadshus inom kvarteret Tor 1, 2 och 3.
Nybyggnad av industri i Nybro
Mark till försäljning.
Nybyggnad av Konstgräsplan i nybro
Konstgrässystemet ska anläggas på befintlig konstgräsplan på fastigheten Gymnasiet 2 vid Mossvägen 12, 382 36 Nybro (Åkrahälls idrottsplats).
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
4-6 lgh. Mark till försäljning
Ny bro över väg och järnväg i Nybro
Bro över kommunal väg (Järnvägsgatan) och järnväg.
Nytt exploateringsområde i Nybro
Objekten avser nybyggnad av VA-ledningar, utbyggnad av gator, grovplanering tomtmark och dagvattendammar. Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: · Markmodellering av fastighetsmark · Byggnation av damm · Byggnation av dike · Ombyggnation av vändplats Objektet är beläget i östra delarna av Nybro
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Nybro
Avser nybyggnad av radhus med 2 lägenheter.
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Projekt MOFF övertagande av fibernät på landsbygd i Nybro
Projektet avser anskaffande av leverantör för övertagande av befiljat stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet, övertagande av nedlagd kanalisation och blåsning av fiber i densamma samt en färdigbyggnad av fibernät inom Madesjö-Oskars Fiberförenings området som innefattar byggande, ägande grossistansvar för nätets tjänster samt fortlöpande drift- och underhåll av passivt nät.
Nybyggnad av barack i Nybro
Bygglov - för förrådscontainer.
Nybyggnad av bastu i Nybro
Bygglov - nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorkiosker.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Nybro
Bygglov - tankstation för naturgas/biogas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: