Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Nybro
Royal Design bygger ett 40 000 kvm stort lager i två etapper, först 20000 kvadratmeter och sen ytterligare 20000 som ett sammanhängande lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Detaljplanen har vunnit laga kraft och tillåter ett 7-våningshus. Planer finns på att utnyttja de 7 våningarna med 1 huskropp samt 50 lägenheter och två trappuppgångar. Byggherren har tecknat ett reservationsavtal.
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Nybyggnad av studiohytta i Orrefors
Planer finns på att bygga en ny studiohytta i Orrefors i anslutning till den befintliga utställningshallen och museet.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Inköp av transformatorstation till station i Nybro, Kalmar
Avser inköp av transformator till station H7 Bäckebo 4 MVA 22/11kV. Leveranstid för transformator på fundament 2018-11-30. Driftklar transformator 2018-12-07.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad bostadsrättslägenheter i trä.
Nybyggnad av Konstgräsplan i nybro
Planer finns för ny konstgräsplan i Nybro.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - återuppbyggnad efter brand. Invändig renovering samt uppbyggnad av en våning.
Nybyggnad av lekplats i Nybro
Avser nybyggnad av lekplats.
Nybyggnad av automatstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av automatstation för drivmedel.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Nybro
Bygglov - nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - nybyggnad av skärmtak/planlager.
Nybyggnad av pumpstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av slam-/vattenkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Stenbrohult 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Nybro
Bygglov - tankanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: