Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftledning mellan Nybro-Hemsjö
Planerat tidigt projekt. Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Finns planer på 4 huskroppar och 40 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad bostadsrättslägenheter i trä.
Nybyggnad av torkanläggning i Orrefors
Bygglov - nybyggnad av 6st virkestorkar.
Nybyggnad av Förskola i Nybro
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nyförläggning av VA-lednningar i Nybro
Avser sanering av befintliga va-ledningar samt anläggande av nya va-ledningar.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av GC-väg i Nybro
Objektet avser nybyggnad av gc-väg, inklusive belysning, längs Bruksvägen samt breddning av befintlig väg på delar av sträckan.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnation av pelletsfabrik.
Nybyggnad av toalett i Nybro
Bygglov - offentlig toalett.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd (tält).
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Stenbrohult 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: