Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av förskola samt äldreboende i Mönsterås
4 förskoleavdelningar integrerat med ett äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Nybyggnad av lågreservoar i Mönsterås
Avser nybyggnad av lågreservoar vid Sandbäckshults vattenverk.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Ny slamavvattningsutrustning i Alafors
Denna förfrågan avser leverans och installation av en begagnad (ange utrustningens ålder och var den varit i drift), ny alternativt hyra av en slamavvattningsutrustning. I denna leverans skall ingå alla erforderliga arbeten och leveranser för anläggningens iordningställande i fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, montage och igångkörning.
Nybyggnad av förskola i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av förskola. Marken kommer behöva saneras. Gröna rummet och Tengbom arkitekter för förskolegården.
Nybyggnad av pumpstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av teknikbod för fiberutbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mönsterås
Ny anläggning metanolreningsanläggning.
Tillbyggnad av skolpaviljong i Mönsterås
Nybyggnad av skolbyggnad, paviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: