Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser 108 bostäder, 49 hyresrätter och 59 bostadsrätter kommer uppföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av tre huskroppar sammanlänkade med en glasgård.
Nybyggnad av bostäder m m på Stensö, Kalmar
Detta projekt avser Entreprenad 1; Omfattar Område A ,avser Hus 1 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Tidiga planer. Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Nybyggnad av punkthus i Kalmar
Vunnen markreservation. Avser nybyggnad av 5 punkthus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen. Kontakta byggherren för mer information!
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 21 st radhus, komplementbyggnader samt parkeringar (kv majrovan och kålroten, stamvägen och grenvägen).
Nybyggnad av enfamiljshus i Kalmar
Nybyggnad av bostäder, Åby 6:30,6:31,6:32,6:33:6:34.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 17 st lägenheter.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Cellgraven i Kalmar
Ännu bara ett förslag inlämnat till Kommunen. Saknar detaljplan. Finns planer på att bygga ett 19 våningar högt hus vid Cellgraven i centrala Kalmar. Det finns redan infrastruktur i form av vägar och el och det ligger centralt. På markplan funderar man på att bygga ett café eller en restaurang. De nya lägenheterna innebär även nya parkeringsmöjligheter, då garage troligtvis kommer att anläggas under byggnaden.
Nybyggnad av radhus i Fjölebro, Kalmar
Avser nybyggnad av radhus, förråd med tillhörande parkering.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Om och tillbyggnad av brandstation i Rockneby
Ombyggnad (ca 110 m²) och tillbyggnad (ca 115 m²) av brandstation i Rockneby. Behandlad tomtarea: ca. 2450 m²
Nybyggnad av parhus samt kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av parhus och kedjehus. Totalt 24 lägenheter.
Anläggande av aktivitetspark i Norrliden, Kalmar
Objektet avser nyanläggning av aktivitetspark med bland annat en lekyta för mindre barn, utrustning för äldres träning, en större pergolakonstruktion, vegetationsytor, delvis markmodulering, lekytor för äldre barn innehållande bland annat en större rutschkana i slänt, studsmattor, hinderbana och grillplats. I entreprenaden ingår även dagvattenhantering, en ny va-anslutning till en dricksfontän, framdragning av el till scenen i pergolan samt en ny belysningsanläggning. Totalyta ca 5 hektar.
Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser nybyggnad av ett parhus.
Anläggande av konstgräsplan i Kalmar
Avser anpassning av befintlig gräsplan för nyanläggning av konstgräs, nytt slutet dräneringssystem, ny belysning vid konstgräsplan och GC-väg samt entré och passagesystem.
Anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar lön
Avser anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar län.
Nybyggnad av torg vid Varvsholmen i Kalmar
Avser nybyggnation av Varvsholmens Entrétorg vid Varvsplatsen. Omfattar beläggning med natursten, plantering och utrustning, dagvatten, belysning och åtgärder för befintliga el- och telekablar.
Nybyggnad av kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av 5 kedjehus.
Nybyggnad av p-servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Nybyggnad av gc-väg i Oxhagen, Kalmar
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg längs Kungsgårdsvägen.
Exploatering för bostäder i Kalmar
45 villatomter och 7 tomter för flerbostadshus.
Nybyggnad av däckverkstad i Kalmar
Nybyggnad av däckhotell, däckförvaring på cirka 300kvm.
Anläggande av gångstråk i Kalmar
Kalmar kommun anlägger ett gångstråk på södra sidan av Tjärhovsbågen för att ge möjlighet till en trevligare och säkrare gångpromenad med vattenkontakt ut till Tjärhovet och dess utsiktspunkt och Lotsutkiken. Gångstråket utgörs av en gjuten betongklack om 2 meters bredd. Gångstråket förses med räcke ut mot vattnet och några bänkar. Anslutningen vid kallbadhuset läggs med trätrall och anslutningen ute på Tjärhovet utförs med ramper.
Nybyggnad av utomhusmuseum i Kalmar
Entreprenaden avser att uppföra ett utomhusmuseum. Arbetet ska utföras som totalentreprenad där entreprenören har ansvaret för dimensionering, infästningar och detaljutförande. Muséet består av skärmväggar och tak på ett golv av betong. Ett diorama och en sittbänk ingår i projektet.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Projektet avser nybyggnation av en drickvattenreservoar med tillhörande ventilbyggnader vid vattenverket i Skälby i Kalmar. Projektet är uppdelat i fyra olika entreprenader
Nybyggnad av damm i Kalmar
Anläggning av dagvattendamm.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Gruppbebyggelse: nybyggnad av parhus med 2 lgh samt teknik-/soprumshus.
Nybyggnad av barnhem i Kalmar
Nybyggnad av boende för barn samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalmar
Nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivning av del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthallar.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad-/kontorslokal, del av muttern 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 st lgh.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 10 st enbostadshus samt carport/miljöhus.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse: karlslunda-fagerhult 2:71, parhus lgh samt teknik-/soprumshus,.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager för eget bruk.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av förråd samt nybyggnad av komplementbyggnad (garage) (bygglovsbefriad åtgärd).
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av väderskydd med fast tak.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnads av nätstation.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Nybyggnad av servicebyggnad för begravningsverksamheten.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak på automatstation samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av teknikbod samt fackverkstorn.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av telecomtorn och teknikbod samt marklov.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av telemast med teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av toaletter och förråd samt rivning av bef toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150904 Arby 6:1 Arby 6:1,4:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150911 Vallby 8:4,1:1,10:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150970.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150971 Hagby 1:19,3:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation, n151787.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Kalmar
Nybyggnad av två reservkraftsbyggnader samt en ställverksbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enfamiljshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 enplanshus samt fristående carport/förråd på Stenröset 2 & 3.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Etablering av personalvagn/förrådsvagn, tidsbegränsat lov 20/8 2018 - 30/11 2018.
Nybyggnad av vågbrytare i Kalmar
Flytande vågbrytare, tidsbegränsat liv från 180101 - 221231.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Bodetablering och materialupplag.
Nybyggnad av lastkaj i Kalmar
Anläggning av lastplats och parkeringsplats samt två skyltar.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Tidsbegränsat lov för plank, 1/6 2018 - 31/5 2022.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov: 30 maj 2018 - 30 maj 2028. ansökan om parkering och skylt.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Uppförande av byggbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Uppförande av enplansvilla och carport.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Uppförande av plank, tidsbegränsat lov 2018-04-01 -- 2022-10-30.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Uppförande av plank, tidsbegränsat lov för 2018-04-01 -- 2018-10-31.
Staketarbeten i Kalmar
Avser byte samt renovering av staket runt byggnader och hagmark på Rågö i Västerviks skärgård.
Nybyggnad av trä-betongbadbryggor i Kalmar
2 st Trä-betongbryggor (badbryggor). •Badbrygga Bergavik Badbrygga Björkenäs
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerhall för asfaltsförvaring på 10x20kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: