Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av tillverkningsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 20 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Rivning samt nybyggnad av ishall i Kalmar
rivning av befintlig ishall och uppförande av ny enligt ishockeyförbundets krav gällande Allsvensk ishall.
Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar
Avser nybyggnation av 3 - 5 hus med 70 - 90 lägenheter.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus. Byggnationen kommer igång tidigast under 2020.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2
I denna etapp är det främst bostäder som ska planeras. Förslaget visar omkring 50 småhus men även några flerbostadshus i anslutning till den stadsmässiga gatan.
Nybyggnad av äldreboende i Kalmar
Avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ett hus med fyra våningar och ett hus med 7 våningar. 86 lägenheter.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 24 radhus.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk Runtorp, Kalmar kommun
Sydkraft Södra har tecknat ett anläggningsarrende för en eventuell vindpark. Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Vindmätningar pågår. Omfattning oklar. Oviss byggstart.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall ca 2000 kvm.
Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar
Nybyggnad av omsorgsboende. Tre våningar med boende och en våning för anställda.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av kedjehus i Färjestaden
Nybyggnad av radhus och parhus, totalt 22 bostadsrätter.
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
En radhuslänga med 9 bostäder.
Nybyggnad av padeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Nybyggnad av skolmatsal samt 10 studenbostäder ovanpå. Rivning av befintlig del av byggnad (2 plan).
Tillbyggnad av skola i Rockneby
Tillbyggnad av skolbyggnad i Rockneby på delad entreprenad. Projektet omfattar följande: Rivning av ett befintligt förråd och ett arbetsrum. Tillbyggnad av två klassrum, grupprum, wc-paket med tillhörande korridor och kapprum.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar.
Nybyggnad av servicehus på camping i Kalmar
Omfattar nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor-, verkstad- och lagerlokal.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Ny konstgräsplan i Kalmar
Avser rivning av befintlig konstgräsplan inklusive sand, granulat. Samt nyinstallation av ny konstgräsplan. Södra Utmarkens konstgräsplan ska användas som året runt plan för fotboll och i viss mån för idrotten rugby på vintern. Den används av olika föreningar för senior-, barn och ungdomsverksamhet, som både träningsplan och matchplan under hela året
Anläggande av gångstråk i Kalmar
Kalmar kommun anlägger ett gångstråk på södra sidan av Tjärhovsbågen för att ge möjlighet till en trevligare och säkrare gångpromenad med vattenkontakt ut till Tjärhovet och dess utsiktspunkt och Lotsutkiken. Gångstråket förses med räcke, bänkar samt två platser med trappsteg ned i vattnet. Anslutningen vid kallbadhuset läggs med trätrall och anslutningen ute på Tjärhovet utförs med ramper. Mellan Sylvanderparken och kallbadhuset anordnas en gång- och cykelväg, parkeringsplatser och cykelställ.
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Denna upphandling avser leverantör av nya cykelgarage till Länssjukhuset i Kalmar
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industrilokal med lager och kontor.
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthall och kontor.
Nybyggnad av perrong i Kalmar
Rivning skärmtak och pumpar samt nybyggnad av perrong och väderskydd.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av lager och kontor Verkmästaren 3,1.
Nybyggnad av maskinhall i Kalmar
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus samt skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank samt ljusanläggning för idrottsändamål.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av skolbarack samt inbyggnad av containrar.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Schaktning, rivning av skärmtak samt ny parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t.o.m. 2020-06-30.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbod till och med 2021-08-01.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbodar till och med 2020-01-31.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbodar till och med 2022-12-31.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggmoduler till och med 2029-12-31.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn samt teknikbod.
Nybyggnad av reservoar i Kalmar
Marklov för anläggning av dagvattenmagasin.
Nybyggnad av biogasanläggning i Kalmar
Nybyggnad av biogasstation och pylon.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullervall .
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält till och med 2025-01-01.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbesgränsat lov för byggbodar till och med 2021-12-31.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Asnökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Avser nybyggnad av ett mindre lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: