Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av psykiatrilokaler i Kalmar
Nybyggnad av psykiatrilokaler. två hus som byggs samman.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av två mindre flerbostadshus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förtätning med flerbostadshus i Kalmar
Avser förtätning av fyra flerbostadshus med 81 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser nybyggnad av 40 lägenheter. Saneringsprojektet finns på 1474528.
Nybyggnad av punkthus i Kalmar
Vunnen markreservation. Avser nybyggnad av 5 punkthus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen. Kontakta byggherren för mer information!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindsdal
Tidigt projekt. Detaljplanearbetet beräknas starta 2018. Ca 42 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 21 st radhus, komplementbyggnader samt parkeringar (kv majrovan och kålroten, stamvägen och grenvägen).
Nybyggnad av fabrik i Snurrom, Kalmar
Avser ny fabrik och huvudkontor vid E22 i höjd med Värsnäs i Kalmar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 17 st lägenheter.
Nybyggnad av affärscentrum och kontorshus i Kalmar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. I projektet ingår även ett serveringskök på 60kvm samt 2 förrådsbyggnader på ca 30kvm exkl skärmtak. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar samt teknikutrymmen, tillagningskök och tillhörande personal- och administrationslokaler.
Nybyggnad av enfamiljshus i Kalmar
Nybyggnad av 5 enfamiljshus. Åby 6:30,6:31,6:32,6:33:6:34.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Nybyggnad av 2 st parhus, 4 st kedjehus samt 3 fristående förråd.
Om och tillbyggnad av brandstation i Rockneby
Ombyggnad (ca 110 m²) och tillbyggnad (ca 115 m²) av brandstation i Rockneby. Behandlad tomtarea: ca. 2450 m²
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus samt kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av parhus och kedjehus. Totalt 24 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
10 st enbostadshus samt carport/miljöhus, fd berga 10:2).
Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2
6-15 st villor som kommer att utföras i egen regi.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Gruppbebyggelse: nybyggnad av 3 parhus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende pågår för möjlig nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 10 st enbostadshus samt carport/miljöhus.
Anläggande av aktivitetspark i Norrliden, Kalmar
Objektet avser nyanläggning av aktivitetspark med bland annat en lekyta för mindre barn, utrustning för äldres träning, en större pergolakonstruktion, vegetationsytor, delvis markmodulering, lekytor för äldre barn innehållande bland annat en större rutschkana i slänt, studsmattor, hinderbana och grillplats. I entreprenaden ingår även dagvattenhantering, en ny va-anslutning till en dricksfontän, framdragning av el till scenen i pergolan samt en ny belysningsanläggning. Totalyta ca 5 hektar.
Nybyggnad av bro i Kalmar
Stål/träbro. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar lön
Avser anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar län.
Nybyggnad av torg vid Varvsholmen i Kalmar
Avser nybyggnation av Varvsholmens Entrétorg vid Varvsplatsen. Omfattar beläggning med natursten, plantering och utrustning, dagvatten, belysning och åtgärder för befintliga el- och telekablar.
Nybyggnad av p-servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Anläggande av gångstråk i Kalmar
Kalmar kommun anlägger ett gångstråk på södra sidan av Tjärhovsbågen för att ge möjlighet till en trevligare och säkrare gångpromenad med vattenkontakt ut till Tjärhovet och dess utsiktspunkt och Lotsutkiken. Gångstråket utgörs av en gjuten betongklack om 2 meters bredd. Gångstråket förses med räcke ut mot vattnet och några bänkar. Anslutningen vid kallbadhuset läggs med trätrall och anslutningen ute på Tjärhovet utförs med ramper.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Projektet avser nybyggnation av en drickvattenreservoar med tillhörande ventilbyggnader vid vattenverket i Skälby i Kalmar. Projektet är uppdelat i fyra olika entreprenader
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthallar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 st lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skolpaviljong i Kalmar
Bygglov för skolpaviljong, 320 kvm.
Nybyggnad av barnhem i Kalmar
Nybyggnad av boende för barn samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast.
Nybyggnad av kiosk i Kalmar
Ny placering av kioskbyggnad.
Nybyggnad av scen i Kalmar
Ny scenbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggand av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad (bygglovsbefriad åtgärd).
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Kalmar
Nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av telemast med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150904 Arby 6:1 Arby 6:1,4:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150911 Vallby 8:4,1:1,10:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150970.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation n150971 Hagby 1:19,3:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation, n151787.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Uppförande av mur.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppställning av bostadsmodul. Tidsbegränsat lov f.o.m 2018-12-10 t.o.m 2021-12-10.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppställning av manskapsbodar och upplagsytor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov: 30 maj 2018 - 30 maj 2028. ansökan om parkering och skylt.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov; Uppställning av arbetsbod samt bod för WC. 1 okt 2018-31 Dec 2020.
Montering av spång vid naturreservat i Kalmar
Avser montering av spång i Halltorps naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: