Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 huskroppar med 218 lägenheter.
Nybyggnad av tillverkningsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 20 000 kvm.
Spårbyte sträckan Kalmar Södra-Blomstermåla
Standardhöjning av växel Kalmar S.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar
Avser nybyggnation av 3 - 5 hus med 70 - 90 lägenheter.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus. Byggnationen kommer igång tidigast under 2020.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2
I denna etapp är det främst bostäder som ska planeras. Förslaget visar omkring 50 småhus men även några flerbostadshus i anslutning till den stadsmässiga gatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Förslag finns på uppförande av ca 75 lägenheter i fyra lamellhus, flerbostadshus i 6-8 våningar, orienterade längs Norra vägen. Föreningens stämma har ännu inte fattat något beslut om byggnationen. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av särskilt boende med 60 lgh och två flyglar. 5 våningar varav en källarvåning med skyddsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 51 st lgh.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ett hus med fyra våningar och ett hus med 7 våningar. 86 lägenheter.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 24 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk Runtorp, Kalmar kommun
Sydkraft Södra har tecknat ett anläggningsarrende för en eventuell vindpark. Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Vindmätningar pågår. Omfattning oklar. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Cellgraven i Kalmar
Ännu bara ett förslag inlämnat till Kommunen. Saknar detaljplan. Finns planer på att bygga ett 19 våningar högt hus vid Cellgraven i centrala Kalmar. Det finns redan infrastruktur i form av vägar och el och det ligger centralt. På markplan funderar man på att bygga ett café eller en restaurang. De nya lägenheterna innebär även nya parkeringsmöjligheter, då garage troligtvis kommer att anläggas under byggnaden.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 400 parkeringsplatser.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Avser nybyggnad av 13 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 12 bostadsrätter i 3 huskroppar. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 22 bostäder på 59 – 93 kvadratmeter. Bostäderna kommer att byggas i sju huskroppar.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall ca 2000 kvm.
Nybyggnad av kedjehus i Färjestaden
Nybyggnad av radhus och parhus, totalt 22 bostadsrätter.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
En radhuslänga med 9 bostäder.
Nybyggnad av paddeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 10 st enbostadshus samt carport/miljöhus.
Tillbyggnad av skola i Rockneby
Tillbyggnad av skolbyggnad i Rockneby på delad entreprenad. Projektet omfattar följande: Rivning av ett befintligt förråd och ett arbetsrum. Tillbyggnad av två klassrum, grupprum, wc-paket med tillhörande korridor och kapprum.
Nybyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Nybyggnad av skolmatsal samt 10 studenbostäder ovanpå. Rivning av befintlig del av byggnad (2 plan).
Upprustning av camping i Kalmar
Omfattar bla rivning och nybyggnad av servicehus och nya campingstugor.
Nyanläggning av tennisplaner i Kalmar
Avser rivning, skogsavverkning, markarbeten inklusive färdigställande av tennisplaner. Omfattar även nyttbevattningssystem, ny dagvattenhantering, el i utemiljö samt VA- och el-installationer. I entreprenaden ingår även en tillfällig in- och utfart från Ängöleden.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Avser rivning av befintlig konstgräsplan inklusive sand, granulat. Samt nyinstallation av ny konstgräsplan. Södra Utmarkens konstgräsplan ska användas som året runt plan för fotboll och i viss mån för idrotten rugby på vintern. Den används av olika föreningar för senior-, barn och ungdomsverksamhet, som både träningsplan och matchplan under hela året
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Prefabentreprenad (SE-reservoar)
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Nybyggnad av cykelgarage.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industritält, 1200kvm.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor-, verkstad- och lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av maskinhall i Kalmar
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthall och kontor.
Upphandling av ny vågbrytare för Kalmar Kommun
Beställaren avser att upphandla 1 st fabriksny vågbrytare i betong.
Fabriksny betongponton (båtbrygga) till fiskehamn i Kalmar
Projektet avser en fabriksny betongponton till fiskehamn.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av åtta marknadsbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av skolbarack samt inbyggnad av containrar.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus samt skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av personallokal i Kalmar
Nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av busstorg med cykelgarage i Kalmar
Avser nybyggnad av ett litet busstorg med cykelgarage.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Avser nybyggnad av ett mindre lager.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn samt teknikbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullervall .
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av reservoar i Kalmar
Marklov för anläggning av dagvattenmagasin.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t.o.m. 2020-06-30.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbod till och med 2021-08-01.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbodar till och med 2020-01-31.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbodar till och med 2022-12-31.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggmoduler till och med 2029-12-31.
Nybyggnad av anslutningsväg i Kalmar
Tidsbegränsat lov för in och utfart: 1 oktober 2019 - 31 december 2020.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov: byggbod, 1 september 2019 - 1 september 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: