Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av två mindre flerbostadshus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 huskroppar med 218 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Detta projekt är nerlagt pga att man inte kunde bygga äldreboende så nära slakteriet då det finns ammoniak där.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av tre huskroppar sammanlänkade med en glasgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av särskilt boende med 60 lgh och två flyglar. 5 våningar varav en källarvåning med skyddsrum.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Förtätning med flerbostadshus i Kalmar
Avser förtätning av fyra flerbostadshus med 81 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindsdal
Tidigt projekt. Detaljplanearbetet beräknas starta 2018. Ca 42 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 21 st radhus, komplementbyggnader samt parkeringar (kv majrovan och kålroten, stamvägen och grenvägen).
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.
Nybyggnad av affärscentrum och kontorshus i Kalmar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar samt teknikutrymmen, tillagningskök och tillhörande personal- och administrationslokaler.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter. Byggentreprenören har endast totalentreprenad på byggdelen av projektet.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Nybyggnad av 2 st parhus, 4 st kedjehus samt 3 fristående förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
3 huskroppar med 32 lgh.
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Återuppbyggnad av affärshus och verkstad efter brand. Cirka 6000 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2
6-15 st villor som kommer att utföras i egen regi.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
10 st enbostadshus samt carport/miljöhus, fd berga 10:2).
Anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar lön
Avser anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar län.
Nybyggnad av bro i Kalmar
Stål/träbro. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad. 1500 kvm.
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.
Ramavtal avseende arkitektuppdrag i Kalmar
Denna upphandling kommer att ligga till grund för ramavtal avseende arkitektuppdrag för successiva avrop till Region Kalmar län. Uppdragen kan vara alla typer av arkitektarbete inom hälso- och sjukvård, tandvård samt folkhögskolor i Kalmar län. Arbeten varierar från insatser i förstudier, programarbeten, utförandehandlingar och relationshandlingar till lokalstrategiplaner och inredningsarkitektjobb.
Nybyggnad av p-servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Nybyggnad av campingstuga i Kalmar
Nybyggnad av 12 st stugor.
Nybyggnad av däckverkstad i Kalmar
återuppbyggnad efter brand av däckhotell, däckförvaring på cirka 300kvm.
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthallar.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 52 st lgh. etapp 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 51 st lgh.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus och teknikrum.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av mobilmast och teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage och förråd.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnad av pelletssilo.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av automatstation i Kalmar
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av teknikbod och mast 72 meter.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av utbildningslokal i Kalmar
Nybyggnad av undervisningslokal.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar, containrar och rörupplag, från och med 2019-03-04 till och med 2019-06-10.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov för parkering 2018-11-02 till och med 2023-11-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov: parkeringsplatser, hundrastgård samt byggskylt, 26 nov 2018 - 30 maj 2019.
Upphandling av trä-betongbryggor i Kalmar kommun
Avser upphandling av 5 st fabriksnya trä-betongbryggor (badbryggor).
Nybyggnad av offentlig toalettbyggnad i Kalmar
Avser 1 st. fabriksny offentlig toalettbyggnad till Ekö bad-/båtplats Kalmar.
Montering av spång vid naturreservat i Kalmar
Avser montering av spång i Halltorps naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: