Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av två mindre flerbostadshus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 huskroppar med 218 lägenheter.
Nybyggnad av tillverkningsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 20 000 kvm.
Spårbyte sträckan Kalmar Södra-Blomstermåla
Standardhöjning av växel Kalmar S.
Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av tre huskroppar sammanlänkade med en glasgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av särskilt boende med 60 lgh och två flyglar. 5 våningar varav en källarvåning med skyddsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 51 st lgh.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ett hus med fyra våningar och ett hus med 7 våningar. 86 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 52 st lgh. etapp 3.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Planer fanns på nybyggnad av radhus, komplementbyggnader samt parkeringar (kv majrovan och kålroten, stamvägen och grenvägen).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lgh.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Avser nybyggnad av 13 radhus.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall ca 2000 kvm.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 22 bostäder på 59 – 93 kvadratmeter. Bostäderna kommer att byggas i sju huskroppar.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar samt teknikutrymmen, tillagningskök och tillhörande personal- och administrationslokaler.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 10 st enbostadshus samt carport/miljöhus.
Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Nybyggnad av tre st parhus samt anläggning av parkering.
Tillbyggnad av skola i Rockneby
Tillbyggnad av skolbyggnad i Rockneby på delad entreprenad. Projektet omfattar följande: Rivning av ett befintligt förråd och ett arbetsrum. Tillbyggnad av två klassrum, grupprum, wc-paket med tillhörande korridor och kapprum.
Nybyggnad av paddeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nyanläggning av tennisplaner i Kalmar
Avser rivning, skogsavverkning, markarbeten inklusive färdigställande av tennisplaner. Omfattar även nyttbevattningssystem, ny dagvattenhantering, el i utemiljö samt VA- och el-installationer. I entreprenaden ingår även en tillfällig in- och utfart från Ängöleden.
Nybyggnad av besiktningshall i Kalmar
Avser nybyggnad av besiktningshall på ca 200 kvm.
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Prefabentreprenad (SE-reservoar)
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Nybyggnad av skatepark i Kalmar
Nybyggnad av skatepark. Betongparken innehåller en platsgjuten betongkonstruktion och en plattlagd yta avsedd för skate samt en gångväg i asfalt. Den innehåller även utrustning såsom parkbänkar, papperskorgar, cykelställ och ett förråd. I entreprenaden ingår även dagvattenhantering, framdragning av el samt en ny belysningsanläggning.
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industritält, 1200kvm.
Upphandling av ny vågbrytare för Kalmar Kommun
Beställaren avser att upphandla 1 st fabriksny vågbrytare i betong.
Fabriksny betongponton (båtbrygga) till fiskehamn i Kalmar
Projektet avser en fabriksny betongponton till fiskehamn.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av åtta marknadsbodar.
Nybyggnad av anslutningsväg i Kalmar
Tidsbegränsat lov för in och utfart: 1 oktober 2019 - 31 december 2020.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov: byggbod, 1 september 2019 - 1 september 2020.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov: byggbodar 2 st, 17 juni 2019 - 31 dec 2020.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Avser nybyggnad av ett mindre lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 32 st lägenheter.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av container.
Nybyggnad av panncentral i Kalmar
Nybyggnad av pelletspannor.
Nybyggnad av personallokal i Kalmar
Nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: