Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av två mindre flerbostadshus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 huskroppar med 218 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av särskilt boende med 60 lgh och två flyglar. 5 våningar varav en källarvåning med skyddsrum.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Avser nybyggnad av 31 bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 21 st radhus, komplementbyggnader samt parkeringar (kv majrovan och kålroten, stamvägen och grenvägen).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus på varvsholmen i Kalmar
Etapp 1 omfattar 50 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus. 2 hus med 4 våningar och 2 hus med 5 våningar.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter. Byggentreprenören har endast totalentreprenad på byggdelen av projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 52 st lgh. etapp 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
3 huskroppar med två och tre våningar, 32 lgh. Modulbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 10 st enbostadshus samt carport/miljöhus.
Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Nybyggnad av tre st parhus samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av paddeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Tillbyggnad av skola i Rockneby
Tillbyggnad av skolbyggnad i Rockneby på delad entreprenad. Projektet omfattar följande: Rivning av ett befintligt förråd och ett arbetsrum. Tillbyggnad av två klassrum, grupprum, wc-paket med tillhörande korridor och kapprum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter i två våningar.
Nyanläggning av tennisplaner i Kalmar
Avser rivning, skogsavverkning, markarbeten inklusive färdigställande av tennisplaner. Omfattar även nyttbevattningssystem, ny dagvattenhantering, el i utemiljö samt VA- och el-installationer. I entreprenaden ingår även en tillfällig in- och utfart från Ängöleden.
Nybyggnad av däckverkstad i Kalmar
återuppbyggnad efter brand av däckhotell, däckförvaring på cirka 300kvm.
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Nybyggnad av skatepark i Kalmar
Nybyggnad av skatepark. Betongparken innehåller en platsgjuten betongkonstruktion och en plattlagd yta avsedd för skate samt en gångväg i asfalt. Den innehåller även utrustning såsom parkbänkar, papperskorgar, cykelställ och ett förråd. I entreprenaden ingår även dagvattenhantering, framdragning av el samt en ny belysningsanläggning.
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Prefabentreprenad (SE-reservoar)
Fabriksny betongponton (båtbrygga) till fiskehamn i Kalmar
Projektet avser en fabriksny betongponton till fiskehamn.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager (plåthal) 640 kvm.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerlokal på 40x20.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad.
Upphandling av ny vågbrytare för Kalmar Kommun
Beställaren avser att upphandla 1 st fabriksny vågbrytare i betong.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 32 st lägenheter.
Nybyggnad av smidesverkstad i Kalmar
Förhandsbesked för nybyggnad av smidesverkstad.
Nybyggnad av stall i Kalmar
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak och paviljonger för cykelparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av panncentral i Kalmar
Nybyggnad av pelletspannor.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnad av pelletssilo.
Nybyggnad av personallokal i Kalmar
Nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov för uteservering från 2019-04-01 till 2019-10-31.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov: byggbodar 2 st, 17 juni 2019 - 31 dec 2020.
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov: Uteservering. 1 april 2019- 31 okt 2019.
Nybyggnad av utbildningslokal i Kalmar
Nybyggnad av undervisningslokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Kalmar
Nybyggnad av 4 st flytbryggor.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av container.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av mobilmast och teknikbod.
Upphandling av trä-betongbryggor i Kalmar kommun
Avser upphandling av 5 st fabriksnya trä-betongbryggor (badbryggor).
Nybyggnad av offentlig toalettbyggnad i Kalmar
Avser 1 st. fabriksny offentlig toalettbyggnad till Ekö bad-/båtplats Kalmar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: