Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept. Den andra föreningen blir en bostadsrättsförening med lägenheter i storlek två till fem rum och kök, totalt 76 bostadsrätter. Dessutom uppför Riksbyggen 67 hyresrätter med fokus på mindre lägenheter i storlek ett till tre rum och kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ett hus med fyra våningar och ett hus med 7 våningar. 86 lägenheter. På taken kommer solceller att installeras.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kalmar
12 vindkraftverk av typen Nordex N149 4.0-4.5 MW med en totalhöjd om 200 meter. Parken planeras att driftsättas sommaren 2021. Den beräknas att producera i genomsnitt ca 150 GWh per år.
Rivning samt nybyggnad av ishall i Kalmar
Rivning av befintlig ishall och uppförande av ny enligt ishockeyförbundets krav gällande Allsvensk ishall. Publikhallen ska byggas för att inrymma ca 2500 personer på läktarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 51 st lgh.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av hotell, centrum, kontor och skola i Kalmar
Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av Jungmannen 8 på Barlastholmen med ny bebyggelse för centrumverksamheter, hotell, kontor och utbildningsändamål.
Nybyggnad av mobilitetshus i Kalmar
Planförslaget möjliggör ett nytt mobilitetshus som innefattar plats för cyklar och parkering för cirka 500 bilar och kan även inrymma andra funktioner som uthyrning och laddning av fordon.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper, varav detta förfrågningsunderlag avser etapp 1.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Avser nybyggnad av 21 enplansradhus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 12 bostadsrätter i 3 huskroppar. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar
Nybyggnad av omsorgsboende. Tre våningar med boende och en våning för anställda.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2st flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 13st.
Ramavtal avs sjöarbeten i Kalmar kommun
Entreprenadupphandling av ramavtal för successiva avrop av sjöarbeten enligt följande: -Tillverkning och utsättning av stenkistor. -Utläggning och flyttning av flytbryggor och flytande vågbrytare. -Utläggning och flyttning av förankringar, t.ex. betongplattor. -Pålningsarbete i vatten. -Tillverkning och utsättning av betongkassuner. -Dykarbete med två dykare och en dykskötare. -Arbeten med VA-ledningar under vatten. -Upptagning av sediment från dagvattendammar. -Utföra arbeten ihop med beställarens personal. Option:2022-04-25 - 2023-04-24 Option:2023-04-25 - 2024-04-24
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Nybyggnad av 1 parhus och 2 radhus (8 bostäder) samt 6 carport och 6 förråd.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
En radhuslänga med 9 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 8st.
Nybyggnad av industri och kontor i Kalmar
Avser nybyggnad av industri och kontor på 20.000 m2. Byggnationen sker utmed E22 i den norra delen av Kalmar.
Omläggning av konstgräsplan Guldfågeln Arena, Kalmar
Fotbollsplanen på Guldfågeln arena består idag av naturgräs. Detta projektet handlar om att ta bort befintlig naturgräsplan och installera en hybridgräsplan. Samtidigt läggs nytt konstgräs för fotbollsspelarna att värm upp på.
Utbyggnad av gator, nybyggnad av dagvatten-ledningar mm i Kalmar
Projektet avser nybyggnad av dagvatten-ledningar och dagvattenmagasin samt utbyggnad av gator och omfattar i huvudsak: ca 300 meter ny gata, ca 300 meter fjärrvärme, 2 stycken underjordiska dagvattenmagasin och ca 300 meter schakt och förläggning av fiber och el. Uppskattad kostnad.
Anläggande av gångstråk i Kalmar
Kalmar kommun anlägger ett gångstråk på södra sidan av Tjärhovsbågen för att ge möjlighet till en trevligare och säkrare gångpromenad med vattenkontakt ut till Tjärhovet och dess utsiktspunkt och Lotsutkiken. Gångstråket förses med räcke, bänkar samt två platser med trappsteg ned i vattnet. Anslutningen vid kallbadhuset läggs med trätrall och anslutningen ute på Tjärhovet utförs med ramper. Mellan Sylvanderparken och kallbadhuset anordnas en gång- och cykelväg, parkeringsplatser och cykelställ.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Avser rivning av befintlig konstgräsplan inklusive sand, granulat. Samt nyinstallation av ny konstgräsplan. Södra Utmarkens konstgräsplan ska användas som året runt plan för fotboll och i viss mån för idrotten rugby på vintern. Den används av olika föreningar för senior-, barn och ungdomsverksamhet, som både träningsplan och matchplan under hela året
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager, verkstad och spolhall, 1 skylt samt rivning.
Nybyggnad av Bilverkstad i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av två st. lager-/förrådsbyggnader samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kalmar
Nybyggnad av vindkraftverk Krankelösa 2:2,1:4,Sundtorp 3:1,Österhultsmåla 2:5,Österhultsmåla 2:2,Ölvingstorp 13:2.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad och fasadändring av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad, av transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av ventilbyggnad.
Nybyggnad av klubbhus i Kalmar
Nybyggnad av scoutstuga.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av ställverk i Kalmar
Nybyggnad av ställverk samt rivning.
Nybyggnad av ställverk i Kalmar
Nybyggnad av ställverks- och kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av båthangarer samt servicebyggnad tom 2025-04-01 Stensö 2:3,2:104.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar till och med 2020-12-01.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar till och med 2022-03-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av parkering till och med 2025-03-01.
Nybyggnad av paviljong i Kalmar
Tidsbegränsat lov för paviljong till och med 2020-09-14.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Tidsbegränsat lov för plank till och med 2022-03-01.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Tidsbegränsat lov för plank tom 2020-10-31.
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov: plank för uteservering, mellan 1/4-2/11, åren 2020 och 2021.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av 4 kopplingskiosker samt en teknikbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullerskydd.
Nybyggnad av cistern i Kalmar
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av cykelhus.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för lagertält.
Nybyggnad av butik i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av butik till och med 2030-04-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: