Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av två mindre flerbostadshus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Detta projekt är nerlagt pga att man inte kunde bygga äldreboende så nära slakteriet då det finns ammoniak där.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av tre huskroppar sammanlänkade med en glasgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förtätning med flerbostadshus i Kalmar
Avser förtätning av fyra flerbostadshus med 81 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Nybyggnad av punkthus i Kalmar
Vunnen markreservation. Avser nybyggnad av 5 punkthus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen. Kontakta byggherren för mer information!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindsdal
Tidigt projekt. Detaljplanearbetet beräknas starta 2018. Ca 42 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 21 st radhus, komplementbyggnader samt parkeringar (kv majrovan och kålroten, stamvägen och grenvägen).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 17 st lägenheter.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av affärscentrum och kontorshus i Kalmar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av enfamiljshus i Kalmar
Nybyggnad av 5 enfamiljshus. Åby 6:30,6:31,6:32,6:33:6:34.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar samt teknikutrymmen, tillagningskök och tillhörande personal- och administrationslokaler.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Nybyggnad av 2 st parhus, 4 st kedjehus samt 3 fristående förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
3 huskroppar med 32 lgh.
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Återuppbyggnad av affärshus och verkstad efter brand.
Nybyggnad av parhus samt kedjehus i Kalmar
Nybyggnad av parhus och kedjehus. Totalt 24 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2
6-15 st villor som kommer att utföras i egen regi.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
10 st enbostadshus samt carport/miljöhus, fd berga 10:2).
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Gruppbebyggelse: nybyggnad av 3 parhus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av bro i Kalmar
Stål/träbro. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad. 1500 kvm.
Anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar lön
Avser anläggande av laddinfrastruktur i Kalmar län.
Nybyggnad av p-servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Anläggande av gångstråk i Kalmar
Kalmar kommun anlägger ett gångstråk på södra sidan av Tjärhovsbågen för att ge möjlighet till en trevligare och säkrare gångpromenad med vattenkontakt ut till Tjärhovet och dess utsiktspunkt och Lotsutkiken. Gångstråket utgörs av en gjuten betongklack om 2 meters bredd. Gångstråket förses med räcke ut mot vattnet och några bänkar. Anslutningen vid kallbadhuset läggs med trätrall och anslutningen ute på Tjärhovet utförs med ramper.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthallar.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Nybyggnad av campingstuga i Kalmar
Nybyggnad av 12 st stugor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Kalmar
Nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av teknikbod och mast 72 meter.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppställning av bostadsmodul. Tidsbegränsat lov f.o.m 2018-12-10 t.o.m 2021-12-10.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppställning av manskapsbodar och upplagsytor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov: parkeringsplatser, hundrastgård samt byggskylt, 26 nov 2018 - 30 maj 2019.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov; Uppställning av arbetsbod samt bod för WC. 1 okt 2018-31 Dec 2020.
Nybyggnad av scen i Kalmar
Ny scenbyggnad.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage och förråd.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Montering av spång vid naturreservat i Kalmar
Avser montering av spång i Halltorps naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: