Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Tidiga planer för nytt bostadsområde med ca 470 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept. Den andra föreningen blir en bostadsrättsförening med lägenheter i storlek två till fem rum och kök, totalt 76 bostadsrätter. Dessutom uppför Riksbyggen 67 hyresrätter med fokus på mindre lägenheter i storlek ett till tre rum och kök.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kalmar
12 vindkraftverk av typen Nordex N149 4.0-4.5 MW med en totalhöjd om 200 meter. Parken planeras att driftsättas sommaren 2021. Den beräknas att producera i genomsnitt ca 150 GWh per år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 51 st lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser nybyggnad av 35 lägenheter. Sanering utförs på ID: 1474528
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindsdal, Kalmar
Tidiga planer för nybyggnad av flerbostadshus och eventuellt ett äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på varvsholmen i Kalmar
Etapp 1 omfattar 50 bostadsrätter.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper, varav detta förfrågningsunderlag avser etapp 1.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 12 bostadsrätter i 3 huskroppar. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 13st.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2st flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av parhus i Kalmar
Nybyggnad av 1 parhus och 2 radhus (8 bostäder) samt 6 carport och 6 förråd.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
En radhuslänga med 9 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 8st.
Exploatering för bostäder i Kalmar
Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: • Ca 700 m ny gata • Ca 250 m ombyggnation av befintlig gata • Belysningsanläggning • Avvattning för gata
Utbyggnad av gator, nybyggnad av dagvatten-ledningar mm i Kalmar
Projektet avser nybyggnad av dagvatten-ledningar och dagvattenmagasin samt utbyggnad av gator och omfattar i huvudsak: ca 300 meter ny gata, ca 300 meter fjärrvärme, 2 stycken underjordiska dagvattenmagasin och ca 300 meter schakt och förläggning av fiber och el. Uppskattad kostnad.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Ny konstgräsplan i Kalmar
Entreprenaden avser en renovering av befintlig konstgräsplan där den befintliga konstgräsplanen, inklusive sand och granulat rivs. En ny konstgräsplan ska installeras. Samtidigt görs området omkring planen i ordning med bland annat nytt staket, hårdgjorda ytor, nya ledningar för dagvatten.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager, verkstad och spolhall, 1 skylt samt rivning.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstationsbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Kalmar
Nybyggnad av oljecistern.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av 4 kopplingskiosker samt en teknikbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av cistern i Kalmar
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för lagertält.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av 1st padelbana.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av klubbhus i Kalmar
Nybyggnad av scoutstuga.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak över parkering.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av ställverk i Kalmar
Nybyggnad av ställverk samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad och fasadändring av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbod och materialupplag.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar till och med 2022-03-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: