Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept. Den andra föreningen blir en bostadsrättsförening med lägenheter i storlek två till fem rum och kök, totalt 76 bostadsrätter. Dessutom uppför Riksbyggen 67 hyresrätter med fokus på mindre lägenheter i storlek ett till tre rum och kök.
Nybyggnad av parkeringshusi Kalmar
Detaljplanearbetet omfattar p-servicehus och eventuellt bostäder. Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kalmar
12 vindkraftverk av typen Nordex N149 4.0-4.5 MW med en totalhöjd om 200 meter. Parken planeras att driftsättas sommaren 2021. Den beräknas att producera i genomsnitt ca 150 GWh per år.
Rivning samt nybyggnad av ishall i Kalmar
Rivning av befintlig ishall och uppförande av ny enligt ishockeyförbundets krav gällande Allsvensk ishall. Publikhallen ska byggas för att inrymma ca 2500 personer på läktarna.
Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar
Avser nybyggnad av 35 lägenheter. Sanering utförs på ID: 1474528
Nybyggnad av äldreboende i Kalmar
Avser nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Vunnen markreservation. Nybyggnad av 31 bostadsrätter. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på varvsholmen i Kalmar
Etapp 1 omfattar 50 bostadsrätter.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 25-27 lägenheter samt centrumverksamheter i bottenplan.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 400 parkeringsplatser.
Nybyggnad av seniorvillor i Kalmar
Söker tomt i Kalmar samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar
Nybyggnad av omsorgsboende. Tre våningar med boende och en våning för anställda.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall ca 2000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 12 bostadsrätter i 3 huskroppar. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 13st.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper, varav detta förfrågningsunderlag avser etapp 1.
Ramavtal avs sjöarbeten i Kalmar kommun
Entreprenadupphandling av ramavtal för successiva avrop av sjöarbeten enligt följande: -Tillverkning och utsättning av stenkistor. -Utläggning och flyttning av flytbryggor och flytande vågbrytare. -Utläggning och flyttning av förankringar, t.ex. betongplattor. -Pålningsarbete i vatten. -Tillverkning och utsättning av betongkassuner. -Dykarbete med två dykare och en dykskötare. -Arbeten med VA-ledningar under vatten. -Upptagning av sediment från dagvattendammar. -Utföra arbeten ihop med beställarens personal. Option:2022-04-25 - 2023-04-24 Option:2023-04-25 - 2024-04-24
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av radhus, 8st.
Nybyggnad av padeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av industri och kontor i Kalmar
Avser nybyggnad av industri och kontor på 10.000 m2. Byggnationen sker utmed E22 i den norra delen av Kalmar.
Omläggning av konstgräsplan Guldfågeln Arena, Kalmar
Fotbollsplanen på Guldfågeln arena består idag av naturgräs. Detta projektet handlar om att ta bort befintlig naturgräsplan och installera en hybridgräsplan. Samtidigt läggs nytt konstgräs för fotbollsspelarna att värm upp på.
Nybyggnad av servicehus på camping i Kalmar
Omfattar nybyggnad av servicehus.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Uppförande av mur för bullerskärm, Kalmar
I samband med exploateringen av Skälbyviken uppför Kalmar kommun en bullerskärm som är ca 110 m lång. Skärmen är av polykarbonat, 2 m hög, som ska ställas och förankras i en grundmur med varierande visningshöjd. Objektet är beläget ca 3 km Norr om Kalmar centralstation.
Anläggande av gångstråk i Kalmar
Kalmar kommun anlägger ett gångstråk på södra sidan av Tjärhovsbågen för att ge möjlighet till en trevligare och säkrare gångpromenad med vattenkontakt ut till Tjärhovet och dess utsiktspunkt och Lotsutkiken. Gångstråket förses med räcke, bänkar samt två platser med trappsteg ned i vattnet. Anslutningen vid kallbadhuset läggs med trätrall och anslutningen ute på Tjärhovet utförs med ramper. Mellan Sylvanderparken och kallbadhuset anordnas en gång- och cykelväg, parkeringsplatser och cykelställ.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Avser rivning av befintlig konstgräsplan inklusive sand, granulat. Samt nyinstallation av ny konstgräsplan. Södra Utmarkens konstgräsplan ska användas som året runt plan för fotboll och i viss mån för idrotten rugby på vintern. Den används av olika föreningar för senior-, barn och ungdomsverksamhet, som både träningsplan och matchplan under hela året
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Denna upphandling avser leverantör av nya cykelgarage till Länssjukhuset i Kalmar
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av Bilverkstad i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilager i Kalmar
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av två st. lager-/förrådsbyggnader samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av ventilbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad, av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av tranformatorstation.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av lager och kontor Verkmästaren 3,1.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank samt ljusanläggning för idrottsändamål.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av perrong i Kalmar
Rivning skärmtak och pumpar samt nybyggnad av perrong och väderskydd.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av båthangarer samt servicebyggnad tom 2025-04-01 Stensö 2:3,2:104.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar till och med 2020-12-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av parkering till och med 2025-03-01.
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov: plank för uteservering, mellan 1/4-2/11, åren 2020 och 2021.
Nybyggnad av butik i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av butik till och med 2030-04-01.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält till och med 2025-01-01.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbesgränsat lov för byggbodar till och med 2021-12-31.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Asnökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 flerbostadshus (hus1-3) samt komplementbyggnader Verktygsmakaren 1.
Nybyggnad av biogasanläggning i Kalmar
Nybyggnad av biogasstation och pylon.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullerskydd.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av container.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av cykelhus.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad och fasadändring av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd och ändring av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Kalmar
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: