Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av psykiatrilokaler i Kalmar
Nybyggnad av psykiatrilokaler. två hus som byggs samman.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av två mindre flerbostadshus. Området Karlssons äng ligger mellan Norra vägen, Norrlidsvägen och Brunnslätsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 huskroppar med 218 lägenheter.
Spårbyte sträckan Kalmar Södra-Blomstermåla
Standardhöjning av växel Kalmar S.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av särskilt boende med 60 lgh och två flyglar. 5 våningar varav en källarvåning med skyddsrum.
Nybyggnad av äldreboende
Avser nybyggnad av vårdboende med 60 lägenheter i 4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av bostäder med en hushöjd på 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 46 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Omfattar flerbostadshus. 60 - 70 lgh.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus. Husleverantören tyvärr för oss okänd.
Nytt bostadsområde i Kalmar
Detaljplan saknas. Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 22 bostäder på 59 – 93 kvadratmeter. Bostäderna kommer att byggas i sju huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 100 bostäder i blandad bebyggelse av villor, rad/parhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar samt teknikutrymmen, tillagningskök och tillhörande personal- och administrationslokaler.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter. Byggentreprenören har endast totalentreprenad på byggdelen av projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 52 st lgh. etapp 3.
Om och tillbyggnad av brandstation i Rockneby
Ombyggnad (ca 110 m²) och tillbyggnad (ca 115 m²) av brandstation i Rockneby. Behandlad tomtarea: ca. 2450 m²
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Återuppbyggnad av affärshus och verkstad efter brand. Cirka 6000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
3 huskroppar med två och tre våningar, 32 lgh. Modulbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2
6-15 st villor som kommer att utföras i egen regi.
Nybyggnad av grupphus i Kalmar
Nybyggnad av gruppbebyggelse, 10 st enbostadshus samt carport/miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av butik i Kalmar
Avser nybyggnad av butikslokaler. Omfattning oklar.
Nybyggnad av paddeltennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Ramavtal avseende arkitektuppdrag i Kalmar
Denna upphandling kommer att ligga till grund för ramavtal avseende arkitektuppdrag för successiva avrop till Region Kalmar län. Uppdragen kan vara alla typer av arkitektarbete inom hälso- och sjukvård, tandvård samt folkhögskolor i Kalmar län. Arbeten varierar från insatser i förstudier, programarbeten, utförandehandlingar och relationshandlingar till lokalstrategiplaner och inredningsarkitektjobb.
Nybyggnad av campingstuga i Kalmar
Nybyggnad av 12 st stugor.
Nybyggnad av däckverkstad i Kalmar
återuppbyggnad efter brand av däckhotell, däckförvaring på cirka 300kvm.
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Prefabentreprenad (SE-reservoar)
RFI gällande upphandling av cykelgarage/cykelparkering i Region Kalmar
Region Kalmar län undersöker nu behov och möjligheter för att göra en upphandling avseende cykelgarage till sjukhusen i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. . I dagsläget finns ett uppskattat behov av nya parkeringsmöjligheter för ca 600 cyklar i Kalmar, 400 cyklar i Västervik och 200 cyklar i Oskarshamn.
Nybyggnad av skatepark i Kalmar
Nybyggnad av skatepark. Betongparken innehåller en platsgjuten betongkonstruktion och en plattlagd yta avsedd för skate samt en gångväg i asfalt. Den innehåller även utrustning såsom parkbänkar, papperskorgar, cykelställ och ett förråd. I entreprenaden ingår även dagvattenhantering, framdragning av el samt en ny belysningsanläggning.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerlokal på 40x20.
Nybyggnad av stall i Kalmar
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av tvätthall i Kalmar
Nybyggnad av tvätthallar.
Nybyggnad av smidesverkstad i Kalmar
Förhandsbesked för nybyggnad av smidesverkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st flerbostadshus, 51 st lgh.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av brygga i Kalmar
Nybyggnad av 4 st flytbryggor.
Nybyggnad av enbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast.
Nybyggnad av utbildningslokal i Kalmar
Nybyggnad av undervisningslokal.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar, containrar och rörupplag, från och med 2019-03-04 till och med 2019-06-10.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat lov för parkering 2018-11-02 till och med 2023-11-01.
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov: Uteservering. 1 april 2019- 31 okt 2019.
Nybyggnad av automatstation i Kalmar
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kalmar
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Kalmar
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus och teknikrum.
Nybyggnad av sophus i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av mobilmast och teknikbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av silo i Kalmar
Nybyggnad av pelletssilo.
Nybyggnad av plank i Kalmar
Nybyggnad av plank.
Upphandling av trä-betongbryggor i Kalmar kommun
Avser upphandling av 5 st fabriksnya trä-betongbryggor (badbryggor).
Nybyggnad av offentlig toalettbyggnad i Kalmar
Avser 1 st. fabriksny offentlig toalettbyggnad till Ekö bad-/båtplats Kalmar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: