Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Emmaboda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Emmaboda
Syftet med ändring av detaljplan är att pröva platsens lämplighet för bostadsbebyggelse om max 6 våningar.
Nybyggnad av brandstation i Emmaboda
Nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Sexvåningshuset bakom Systembolaget kan börja byggas om fem till nio månader.
Nybyggnad av idrottshall i Emmaboda
Vissefjärda 1:200, 1:212, bygglovsansökan för multiarena.
Installation av kalksilo, Emmaboda
Installation av kalksilo vid befintlig kalkstation.
Nybyggnad av skatepark i Emmaboda
Ännu endast ett förslag som ligger hos teknik och fritidsnämnden. Oklart om det blir en nedsänkt skatepark eller ovan jord därav kostnadsintervallen.
Ramavtal avseende stängsel, Emmaboda kommun
Avser ramavtal för upphandling av stängsel, grindar, bommar m.m. och underhållsarbeten.
Nybyggnad av återvinningsstation i Emmaboda
Förlångskvarn 1:86, bygglovansökan för återvinningsstation.
Nybyggnad av elverk i Emmaboda
Kalvamo 1:90,bygglovansökan för container för reservkraft.
Nybyggnad av torkanläggning i Emmaboda
Ansökan om bygglov, virkestork, gransjö 1:24.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: