Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturhus i Vetlanda
Enligt förslag ska byggnaden inrymma lokaler för teater, musik, dans, reception, turistbyrå, konferenslokaler, café och lägenheter.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Avser uppförande av 4 verk.
Nybyggnad av industrilokal i Landsbro
Avser nybyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av vindkraftverk i Slageryd
Uppförande av 6 vindkraftverk Uppskattad byggstart.
Anläggande av överföringsledningar, Vetlanda
Avser schakt och förläggning av vatten, råvatten- och spillvattenledningar på totalt ca 4,6 km ledningsschakt. Överföringsledningarna förläggs från vattenverket och reningsverket i Hultagård fram till Gåvan i Vallsjön där de kopplas ihop med befintliga ledningar. De fastigheter som berörs är: Burseryd 1:18, 1:27, 1:19, 1 Avser även borrning genom väg :1, Hulta 1:15, 1:16, 7:1, Torset 1:2, 1:9, 1:11, 2:6, 3:31 och Vallsjö 7:1, 1:2. Avser även borrning genom väg 127.
Uppförande av skatepark i Vetlanda
Planer finns för uppförande av en skatepark i Vetlanda. Byggplats ej fastställd.
Nybyggnad av radhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av lägenheter i radhus samt fristående garage.
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Nytt lastbilsgarage, skärmtak samt kontor.
Nybyggnad av parhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st parhus med äganderätter.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för omklädningsrum.
Nybyggnad av pumpstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för telmast med teknikbod.
Nybyggnad av skola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillfällig paviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av tvätthall i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för biltvätt.
Nybyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för garage/carport.
Direktupphandling avseende staket, Vetlanda kommun
Witalabostäder AB inbjuder till anbudsinlämning avseende staket till Nye Förskola.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Leverans av badbryggor i Vetlanda kommun
Avser leverans av badbryggor till Östanåbadet i Vetlanda.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: