Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Slageryd
Uppförande av 6 vindkraftverk Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Avser nybyggnad av flerbostadshus på skyttemossen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Avser uppförande av 4 verk.
Nybyggnad av industrilokal i Landsbro
Avser nybyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser nybyggnad av baskethall.
Nybyggnad av bostäder i Vetlanda
Tidigt skede, uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder bakom Folkets Hus
Tidigt skede. Uppskattad byggstart.
Rivning samt nybyggnad av ÅVC-hus i Vetlanda
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av återvinningscentral (byggnad för inlämning av farligt avfall) i Flishult, Vetlanda kommun.
Nybyggnad av radhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av lägenheter i radhus samt fristående garage.
Direktupphandling avseende staket, Vetlanda kommun
Witalabostäder AB inbjuder till anbudsinlämning avseende staket till Nye Förskola.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för omklädningsrum.
Nybyggnad av elverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för reservkraftverk.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av tvätthall i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för biltvätt.
Nybyggnad av kiosk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för jordgubbskiosk.
Nybyggnad av carport i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Leverans av badbryggor i Vetlanda kommun
Avser leverans av badbryggor till Östanåbadet i Vetlanda.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: