Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Korsberga
Planerat projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas. Ca 13 verk.
Nybyggnad av LSS boende i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av LSS- boende för vårdtagare med personlig assisten samt personer med stora eller komplexa vårdbehov.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Avser uppförande av 4 verk.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Melavägens förlängning. Förskolan kommer att byggas med 6 avdelningar för ca 100 barn.
Nybyggnad av bostäder invid Kanalgatan i Vetlanda
Detaljplaneärende. Samråd 2014-04-07 - 2014-05-05. Byggstart trol. tidigast 2020. Kostnad okänd.
Nybyggnad av cykelparkering i Vetlanda
Avser anläggning av cykelparkering vid Vetlanda vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Nybyggnad av maskinhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av maskinhall.
Uppförande av skatepark i Vetlanda
Planer finns för uppförande av skatepark i Vetlanda.
Konsult till förstudien "Teknikens Hus" i Vetlanda
Projektet avser en konsulttjänst för en förstudie till "Teknikens Hus". Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bilhall i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för gammal bilhall samt bygglov för ny.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för bullervall.
Nybyggnad av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för flisförråd.
Nybyggnad av fördelningsstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fördelningsstation.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagerlokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: