Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Nybyggnad av vindkraftverk i Korsberga
Planerat projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas. Ca 13 verk.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.
Nybyggnad av bostäder och butiker mm i Vetlanda
Planarbete pågår. Beräknas vinna laga kraft efter semester 2015. Planer finns för nybyggnad av 1 eller 2 hus, 4 och 5 våningar för 20-30 lägenheter samt på bottenplan butiker/restaurang.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Avser nybyggnad av flerbostadshus på skyttemossen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Avser uppförande av 4 verk.
Nybyggnad av industrilokal i Landsbro
Avser nybyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av bostadsrätter i Ramkvilla
Finns planer enbostadshus och äldreboende.
Anläggande av överföringsledningar, Vetlanda
Avser schakt och förläggning av vatten, råvatten- och spillvattenledningar på totalt ca 4,6 km ledningsschakt. Överföringsledningarna förläggs från vattenverket och reningsverket i Hultagård fram till Gåvan i Vallsjön där de kopplas ihop med befintliga ledningar. De fastigheter som berörs är: Burseryd 1:18, 1:27, 1:19, 1 Avser även borrning genom väg :1, Hulta 1:15, 1:16, 7:1, Torset 1:2, 1:9, 1:11, 2:6, 3:31 och Vallsjö 7:1, 1:2. Avser även borrning genom väg 127.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagerlokal.
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Nytt lastbilsgarage, skärmtak samt kontor.
Direktupphandling avseende staket, Vetlanda kommun
Witalabostäder AB inbjuder till anbudsinlämning avseende staket till Nye Förskola.
Nybyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för garage/carport.
Nybyggnad av lager i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för pumpstation.
Nybyggnad av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för telmast med teknikbod.
Nybyggnad av skola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillfällig paviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för transformatorstation.
Leverans av badbryggor i Vetlanda kommun
Avser leverans av badbryggor till Östanåbadet i Vetlanda.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: