Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Melavägens förlängning. Förskolan kommer att byggas med 6 avdelningar för ca 100 barn.
Nybyggnad av industrilokal i Landsbro
Avser nybyggnad av industrifastighet.
Nybyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser nybyggnad av baskethall, 2 omklädningsrum, gym samt förråd.
Nybyggnad av LSS boende i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av LSS- boende för vårdtagare med personlig assisten samt personer med stora eller komplexa vårdbehov.
Bergschakt inklusive krossning, Vetlanda kommun
Projektet avser bergschakt rörande väg, tomter och VA samt krossning av urschaktat material.
Rivning samt nybyggnad av ÅVC-hus i Vetlanda
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av återvinningscentral (byggnad för inlämning av farligt avfall) i Flishult, Vetlanda kommun.
Nybyggnad av cykelparkering i Vetlanda
Avser anläggning av cykelparkering vid Vetlanda vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Nybyggnad av grupphus i Vetlanda
Bygg, ansökan om förhandsbesked för 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för garage och carport.
Nybyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för garage.
Nybyggnad av kiosk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för jordgubbskiosk.
Nybyggnad av carport i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av ställverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nytt ställverk med tillhörande filter o fläktar.
Nybyggnad av elverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för reservkraftverk.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av staket i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för staket.
Nybyggnad av ställverk i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ställverkshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: