Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilhall i Bredasten, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av bilhall i Värnamo på området Bredasten.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industri, samt kontor i tre plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Återuppbyggnad av industribyggnad efter brand.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Nybyggnad av seniorbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av seniorbostäder, tre st parhus i en våning.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.
Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.
Exploateringsarbeten för bostäder i Bredaryd
Avser exploateringsarbeten inför bostäder på Häggegård. Området styckas sedan upp och säljs till privatpersoner.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av ytterligare parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för förråd/container.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelgarage, pergola samt anläggande av parkering mm.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av servicebyggnad i Värnamo
Nybyggnad av servicehus med toalett, samt vindskydd inom blivande rastplats.
Nybyggnad av staket i Värnamo
Nybyggnad av staket, samt flytt av infart till parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsad bygglov för skolpaviljong.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Tillfällig bygglov för förskolepaviljong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: