Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilhall i Bredasten, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av bilhall i Värnamo på området Bredasten.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av flerbostadshus på Värnamo Väster
Avser att möjliggöra förtätning med ett punkthus omfattande ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Nybyggnad av förskola i Rydaholm, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av värmeverk i Värnamo
Nybyggnad av flisångpanna.
Uppförande av pannanläggningar i Forsheda och Bredaryd, Värnamo Energi
I Bredaryd och Forsheda inom Värnamo kommun, ska det uppföras var sitt nytt fjärrvärmenät med var sin produktions‐ och distributionsanläggning. Forsheda Huvuddel 1: Anläggningen placeras i befintlig industribyggnad. Omfattar i huvudsak två stycken pelletspannor. Bredaryd Huvuddel 2: Anläggningsdelarna för Bredaryd ska utformas som transportabla enheter (container).
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Nybyggnad av seniorbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av seniorbostäder, tre st parhus i en våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 6-7 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Bredaryd
Avser exploateringsarbeten inför bostäder på Häggegård. Området styckas sedan upp och säljs till privatpersoner.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av ytterligare parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för förråd/container.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av cykelgarage, pergola samt anläggande av parkering mm.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsad bygglov för skolpaviljong.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation Långshult 1:14,1:18.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation Sölaryd 1:3,2:13,1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation Valkö 1:11,1:3,1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation, n148441.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation, n148442.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: