Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Värnamo
Avser nybyggnad av grundskola i nordvästra delen av Värnamo stad med plats för ungefär 500 elever. Upphandlas tillsammans med . 1636458, 1033873
Nybyggnad av förbifart vid Bor
Ombyggnad till mötesfri väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av ca 48 lägenheter varav en gruppbostad med 6 lägenheter, med 10 trapphus.. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 61-88 m2 fördelat på 2 och 3 ROK. Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende. Kommer även bli 2 miljöhus.
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129
Nybyggnad av trygghetsboende i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende med ca 28 lägenheter, gemensam altan, bibliotek, vinterträdgård, sällskapsrum, garage mm.
Exploateringsarbeten, grovplanering industriområde,Värnamo
Avser exploatering av industriområde.
Nybyggnad av enbostadshus med tillhörande sjöbod i Värnamo
Avser nybyggnad av enfamiljshus med tillhörande sjöbod i Värnamo.
Ombyggnad av lastvagnsanläggning i Värnamo
Avser ombyggnad av billhall, kontor, personalutrymmen, rivning samt uppställande av moduler/bodar tillfälligt under byggnationen.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Värnamo
Exploatering av nytt verksamhetsområde söder om sjukhuset i Värnamo. Bostäder: 1616003
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad, rivning Id 1574464
Rörtryckningar vid nytt verksamhetsområde i Värnamo
Avser rörkorsningar på fyra olika platser under Trafikverkets anläggningar med tillhörande arbeten enligt förfrågningsunderlaget Trafikplats Mossle där väg 27 korsar väg 558.
Bullerskydd vid Enehagens skola, Värnamo
Avser nybyggnad av bullerskyddsskärm som erfordras mellan skolgården och Lagastigen.
Nybyggnad av padelbana Värnamo
Avser anlägganade av 2 st padelbana utomhus.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av industri.
Upphandling av bryggor till Eskilstorpsjön och Prostsjön, Värnamo
Avser nya bryggor vid Eskilstorpsjön och Prostsjön i Värnamo.
Gångbro över ån Lagan, Värnamo
Avser nybyggnad av gångbro över ån Lagan, söder som Apladalen i Värnamo. • Bron ska utföras i ett spann • Spännvidden ska vara 33,9 m • Fri bredd mellan räcken ska vara minst 1,50 m
Anläggande av gc-passage Sveavägen i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2020-2024.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Ansökan om tidsbegänsat bygglov för nybyggnad paviljong, samt rivning av befintlig paviljong, Kolonien 2 Och Prästen 8 Och Värnamo 14:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagelänga med carport, förråd, verkstad, samt soprum.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komprimator samt plank.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärrmtak.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av ostagat torn, samt teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus med garage/förråd.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri, marklov och skylt samt anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: