Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 48 lägenheter . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation, Värnamo
Avser nybyggnad av omlastningscentral för avfallshantering.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri, skyltanordning, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser nybyggnad av 10 enbostadshus med carport. Husen byggs i 2 våningar, 5 av dem har BOA-yta på 152 kvm/hus och 5 har 116 kvm/hus. Total BOA 1340 kvm.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Omfattar nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av förskolan med 4 avdelningar.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Avser nytt bostadsområde med allt inom bostadsform, parhus, flerbostadshus, enbostadshus m.m.
Nybyggnad av LSS boende i Värnamo
Avser nybyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensam- och personalutrymme, fördelat på 2 våningar i loftgångshus. Objektet är beläget väster om järnvägen, utmed Bangårdsgatan i centrala Värnamo.
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Hamra
Avser omhändertagande av vatten och avloppsledningar.
Nybyggnation av VA-stationer & överförningsledningar, Bredaryd
Projektet avser nybyggnation av 2 stycken tryckstegs stationer (vatten) samt 5 stycken pumpstationer (avlopp).
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
Utbyggnad av skolgård, Enehagens skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.
Nybyggnad av scen och toaletter i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.
Trafiksignaler för buss, Värnamo
Avser leverans och montering av trafiksignaler - bussprioritering, på 3 platser, Värnamo kommun.
Tillbyggnad av skola i Värnamo
Avser tillbyggnad av kök vid skola, nybyggnad av mur/plank, anläggande av parkering.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Multisport arena och padel arena till Bors högstadieskola
Avser nybyggnad av multisport arena och padel till Bors högstadieskola.
Anläggande av dagvattenledning Malmstensgatan i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Nybyggnad av carporter samt förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av silo i Värnamo
Nybyggnad av silos.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av tryckstegringstation och pumpstation för avlopp.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för lagertält, samt rivning.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av tvätthall i Värnamo
Nybyggnad av tvätthall och däckhotell samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: