Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förbifart vid Bor
Ombyggnad till mötesfri väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 48 lägenheter . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i grupphusbebyggelse vid Ingelundsvägen–Vråenvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Nybyggnad av flerbostadshusn i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation, Värnamo
Avser nybyggnad av omlastningscentral för avfallshantering.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri, skyltanordning, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av förskola i Rydaholm, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, miljöhus och förråd, samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser nybyggnad av 10 enbostadshus med carport. Husen byggs i 2 våningar, 5 av dem har BOA-yta på 152 kvm/hus och 5 har 116 kvm/hus. Total BOA 1340 kvm.
Nybyggnad av LSS boende i Värnamo
Avser nybyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensam- och personalutrymme, fördelat på 2 våningar i loftgångshus. Objektet är beläget väster om järnvägen, utmed Bangårdsgatan i centrala Värnamo.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Avser nytt bostadsområde med allt inom bostadsform, parhus, flerbostadshus, enbostadshus m.m.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Hamra
Avser omhändertagande av vatten och avloppsledningar.
Nybyggnation av VA-stationer & överförningsledningar, Bredaryd
Projektet avser nybyggnation av 2 stycken tryckstegs stationer (vatten) samt 5 stycken pumpstationer (avlopp).
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 6 st enbostadshus, 84 kvm .
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
Utbyggnad av skolgård, Enehagens skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Nybyggnad av lokal, Norrgård
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av omklädningsrum, servering samt förråd vid Norrgårds fotbollsplan.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.
Nybyggnad av scen och toaletter i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Nytt motionsspår i Bor, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Trafiksignaler för buss, Värnamo
Avser leverans och montering av trafiksignaler - bussprioritering, på 3 platser, Värnamo kommun.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Nybyggnad av grupphus/radhus.
Multisport arena och padel arena till Bors högstadieskola
Avser nybyggnad av multisport arena och padel till Bors högstadieskola.
Anläggande av dagvattenledning Malmstensgatan i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Nybyggnad av carporter samt förråd.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av tryckstegringstation och pumpstation för avlopp.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för lagertält, samt rivning.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för lagertält.
Nybyggnad av ställverk i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad inom inhägnat ställverksområde, samt rivning av befintlig kontrollbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält och kontorsbod, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält, 2020-06-30.
Nybyggnad av personallokal i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalutrymmen.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: