Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i grupphusbebyggelse vid Ingelundsvägen–Vråenvägen.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation, Värnamo
Avser nybyggnad av omlastningscentral för avfallshantering.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Rydaholm, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, miljöhus och förråd, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser nybyggnad av 10 enbostadshus med carport. Husen byggs i 2 våningar, 5 av dem har BOA-yta på 152 kvm/hus och 5 har 116 kvm/hus. Total BOA 1340 kvm.
Nybyggnad av LSS boende i Värnamo
Avser nybyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensam- och personalutrymme, fördelat på 2 våningar i loftgångshus. Objektet är beläget väster om järnvägen, utmed Bangårdsgatan i centrala Värnamo.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 6 st enbostadshus, 84 kvm .
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Exploateringsarbeten för bostäder i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget/-program 2016-2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
Nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds IP
Avser nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds IP i Värnamo. Även rivning.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.
Nybyggnad av sågverk i Värnamo
Avser nybyggnad av barkmaskinhus.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av litet lager.
Upphandling av bryggor i Rydaholm, Värnamo
Avser nya bryggor vid Hjorsjöbadet.
Multisport arena och padel arena till Bors högstadieskola
Avser nybyggnad av multisport arena och padel till Bors högstadieskola.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Nybyggnad av grupphus/radhus.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av cykelparkering i Värnamo
Avser anläggning av cykelparkering vid Värnamo sjukhus. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport, uteplats samt skärmtak.
Nybyggnad av ställverk i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad inom inhägnat ställverksområde, samt rivning av befintlig kontrollbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppställande av 21 stycken containrar.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält och kontorsbod, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält, 2020-06-30.
Nybyggnad av personallokal i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalutrymmen.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av pumpstation i Värnamo
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av växthus i Värnamo
Nybyggnad av litet växthus.15 kvm
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av förråd/lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: