Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av förbifart vid Bor
Ombyggnad till mötesfri väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 48 lägenheter . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i grupphusbebyggelse vid Ingelundsvägen–Vråenvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel. Växjövägen/Smålandsgatan
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet ligger vilande, inväntar politiska beslut. Planer finns att bygga bostäder på en "åker" på grönområdet vid Floragatan-Västermogatan i Värnamo. Planen är att bygga 25 lägenheter fördelande med 2 huskroppar med tillhörande carport och förråd. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av förskola i Rydaholm, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, miljöhus och förråd, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av LSS boende i Värnamo
Avser nybyggnad av LSS boende med 12 lägenheter samt gemensam- och personalutrymme, fördelat på 2 våningar i loftgångshus. Objektet är beläget väster om järnvägen, utmed Bangårdsgatan i centrala Värnamo.
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 6 st enbostadshus, 84 kvm .
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds IP
Avser nybyggnad av servicebyggnad på Norregårds IP i Värnamo. Även rivning.
Anläggande av solcellsanläggning i anslutning till kontor i Värnamo
Avser nybyggnad av markbaserad solcellsanläggning med planerad effekt på 115 kW i anslutning till Värnamo Energis huvudkontor.
Nybyggnad av sågverk i Värnamo
Avser nybyggnad av barkmaskinhus.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av litet lager.
Upphandling av bryggor i Rydaholm, Värnamo
Avser nya bryggor vid Hjorsjöbadet.
Nybyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lager, samt rivning.
Nybyggnad av mast i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av barack i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppställande av 21 stycken containrar.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av garage.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport, uteplats samt skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av växthus i Värnamo
Nybyggnad av litet växthus.15 kvm
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av förråd/lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: