Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 48 lägenheter . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Avser nybyggnad av industrihus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter i grupphusbebyggelse vid Ingelundsvägen–Vråenvägen.
Nybyggnad av trygghetsboende i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende med ca 28 lägenheter, gemensam altan, bibliotek, vinterträdgård, sällskapsrum, garage mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Expandering av industriområde i Värnamo
Avser en yta på 1000 m2 där planen tillåter Bilverkstad och Industri
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Återuppbyggnad av industribyggnad efter brand.
Nybyggnad av förskola i Rydaholm, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser nybyggnad av 10 enbostadshus med carport. Husen byggs i 2 våningar, 5 av dem har BOA-yta på 152 kvm/hus och 5 har 116 kvm/hus. Total BOA 1340 kvm.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Avser nytt bostadsområde med allt inom bostadsform, parhus, flerbostadshus, enbostadshus m.m.
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Hamra
Avser omhändertagande av vatten och avloppsledningar.
Nybyggnation av VA-stationer & överförningsledningar, Bredaryd
Projektet avser nybyggnation av 2 stycken tryckstegs stationer (vatten) samt 5 stycken pumpstationer (avlopp).
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industrihotell, Del Av Kalkstenen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter.
Nybyggnad av lokal, Norrgård
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av omklädningsrum, servering samt förråd vid Norrgårds fotbollsplan.
Utbyggnad av skolgård, Enehagens skola, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Värnamo
Exploateringsarbeten för uppförande av flerbostadshus/villor.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri, skyltanordning, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av scen och toaletter i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.
Multisport arena och padel arena till Bors högstadieskola
Avser nybyggnad av multisport arena och padel till Bors högstadieskola.
Tillbyggnad av skola i Värnamo
Avser tillbyggnad av kök vid skola, nybyggnad av mur/plank, anläggande av parkering.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Anläggande av dagvattenledning Malmstensgatan i Värnamo
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2018.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkering.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av silo i Värnamo
Nybyggnad av silos.
Nybyggnad av tvätthall i Värnamo
Nybyggnad av tvätthall och däckhotell samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Värnamo
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: