Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på ÖoB-tomten, Värnamo
Projektet avser nybyggnation av ca 110 lägenheter fördelade på 4 huskroppar, både bostadsrätt och hyresrätter planeras. Det blir 1 större huskropp och 3 mindre. Husen byggs 7-3 våningar samt källarvåningar där de högsta husen står placerade mot Halmstadsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av ca 48 lägenheter med 10 trapphus . Några av lägenheterna kommer att bli gruppboende. Kommer även bli 2 miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Exploateringsarbeten, grovplanering industriområde,Värnamo
Avser exploatering av industriområde.
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Nybyggnad av verkstad i Värnamo
Avser nybyggnad av kalklager, verkstad och kontor i 2 våningar. Hus 1 BTA 970 kvm, Hus 2 BTA 212 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av restaurang.
Anläggande av VA i Herrestad, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2022.
Nybyggnad av industriområde, Värnamo
Avser nybyggnad av industriområde. Exakt hur många tomter det finns på området går ej att säga då de kommer att kundanpassas. Exploateringsarbeten finns på projektid: 1104305. Avser även Alandsryd 4:5 o 4:7.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad Id 1574464 Rivning: 1574465
Nybyggnad av gruppbostad i Värnamo
Avser nybyggnad av vårdboende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av padelbana Värnamo
Avser anlägganade av 2 st padelbana utomhus.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av industri.
GC-väg Lundbyvägen, Värnamo
Avser GC-väg från industriområde Vitarör, utmed Lundbyvägen till cirkulationsplats Halmstadsvägen, Gröndalsleden.
Exploateringsarbeten i Bredaryd, Ängarna m.m., Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo
Omfattar omhändertagande av vatten och avloppsledningar i Värnamo.
Anläggande av gc-passage i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Anläggande av gc-passage Sveavägen i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2020-2024.
Gångbro över ån Lagan, Värnamo
Avser nybyggnad av gångbro över ån Lagan, söder som Apladalen i Värnamo. • Bron ska utföras i ett spann • Spännvidden ska vara 33,9 m • Fri bredd mellan räcken ska vara minst 1,50 m
Korsning GC/Järnväg, Värnamo
Avser gångpassage över järnväg.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri, marklov och skylt samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av soprum i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av soprum samt nybyggnad av pergola.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre stycken paviljonger samt stödmur.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd/förråd och skylt, samt rivning av musikpaviljong.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om bygglov för skärmtak samt skylt.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för transformatorstation, samt rivning.
Nybyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Uppförande av tält i Värnamo
Uppförande av lagertält, i, samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: