Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd etapp 1
Nybyggnad av bostäder i 2 huskroppar. Ett flerbostadshus med 6 våningar samt punkthus med 8 vån för LSS boende med gemensamhetslokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggaryd
Avser nybyggnad av 32 lägenheter i 2 huskroppar, 5 våningar med enbart förråd på våning 5.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser uppförande av villor, ca 12 stycken i äganderätt via infarten från Östermovägen.
Nybyggnad av förskola Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola i Vaggeryd med 6 nya avdelningar samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Skillingaryd
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser 6 kedjehus och 1 fristående hus i äganderättsform.
Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd
Planer finns för nybyggnad av 7 st parhus.
Nybyggnad av förbifart och eventuellt rondell i Hok
Projekt i tidigt skede. Planprogram finns. Ev. blir Trafikverket byggherre. 1-2 km. Projektet ligger stilla.
Avvattning för industriområde Logpoint Stigamo, Vaggeryd
I projektet ingår avvattning för nytt industriområde. Se även etapp 1 1095295 .
Nybyggnad av stall i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av stall med 22 boxar samt sadelkammare och kontor.
Nybyggnad av parhus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Köp av begagnad Modulbyggnad till Vaggeryd
Avser köp av begagnad modulbyggnad till Vaggeryd.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av regnskydd samt skyltanordning vid vandringsled.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av garage i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 12 st garage samt rivningslov för rivning av nuvarande byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av bostadsmoduler.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av cistern med mätarplattform och servicerum.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av hvo cistern.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av gammal nätstation.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 5 uteklassrum/solskydd Åker 1:12,Klevshult 1:168,Tofsvipan 4,Svenarum 2:9,Gärahov 1:20.
Nybyggnad av barack i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulhus.
Nybyggnad av virkesterminal i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st modul lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: