Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldrecentra, Skillingaryd
Avser nybyggnad av vårdboende men 25 st lägenheter samt LSS boende med 16 st lägenheter. Kontor för hemtjänst och sjukvård, rehab och service del som skall innehålla restaurang,tillagningskök och konferensutrymme.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd etapp 1
Nybyggnad av bostäder i 2 huskroppar. Ett flerbostadshus med 6 våningar samt punkthus med 8 vån för LSS boende med gemensamhetslokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggaryd
Avser nybyggnad av 32 lägenheter i 2 huskroppar, 5 våningar med enbart förråd på våning 5.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser uppförande av villor, ca 12 stycken i äganderätt via infarten från Östermovägen.
Nybyggnad av förskola Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola i Vaggeryd med 6 nya avdelningar samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Skillingaryd
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser 6 kedjehus och 1 fristående hus i äganderättsform.
Avvattning för industriområde Logpoint Stigamo, Vaggeryd
I projektet ingår avvattning för nytt industriområde. Se även etapp 1 1095295 .
Nybyggnad av stall i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av stall med 22 boxar samt sadelkammare och kontor.
Nybyggnad av parhus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Köp av begagnad Modulbyggnad till Vaggeryd
Avser köp av begagnad modulbyggnad till Vaggeryd.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av regnskydd samt skyltanordning vid vandringsled.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av cistern med mätarplattform och servicerum.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av hvo cistern.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av gammal nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 5 uteklassrum/solskydd Åker 1:12,Klevshult 1:168,Tofsvipan 4,Svenarum 2:9,Gärahov 1:20.
Nybyggnad av barack i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulhus.
Nybyggnad av virkesterminal i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 4 st modul lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: