Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd etapp 2
Projektet kommer att utföras i 3 etapper som avser nybyggnad av 2 punkthus i varje etapp. Detta projekt avser etapp 2.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd etapp 3
Projektet kommer att utföras i 3 etapper som avser nybyggnad av 2 punkthus i varje etapp. Detta projekt avser etapp 3.
Exploateringsarbeten för industriområde Stigamo, etapp 2 i Vaggeryd
Avser färdigställande av idustriområde Sigamo. I projektet ingår nybyggnation av vägar, gång-och cykelväg, bushållsplatser, infartsgator, pumpstation, cirkulationsplats, diken, belysning, lednings-och kabelarbeten. Objektet är beläget öster om E4:an, väster om väg 846 och norr om väg 30 i Stigamo, Vaggeryds kommun.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser 6 kedjehus och 1 fristående hus i äganderättsform.
Köp av begagnad Modulbyggnad till Sörgårdsskolan i Skillingaryd
Inbjuder att lämna anbud på en begagnad modulbyggnad till Sörgårdsskolan i Skillingaryd.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintligt vattenverk samt bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation med reservkraft.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintligt reningsverk samt bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av automatstation i Vaggeryd
Nybyggnad av automatbensinstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Nybyggnad av transformatorstation på Byarums-Skog 1:3, Byarums-Skog 2:4, Kvarnaberg 1:3 och Byarums-Skog 2:2.
Nybyggnad av sophus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av miljöhus för sopsortering.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för avloppsvatten.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: