Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldrecentra, Skillingaryd
Avser nybyggnad av vårdboende men 25 st lägenheter samt LSS boende med 16 st lägenheter. Kontor för hemtjänst och sjukvård, rehab och service del som skall innehålla restaurang,tillagningskök och konferensutrymme.
Anläggande av GC-väg i Skillingaryd
Projektet avser nybyggnad av GC-väg utmed riksväg 806. Avser en sträcka om 4615 meter. Avser även en passage av väg 806 vid sektion 3/126, samt ny bro vid passage av Movadsbäcken, sektion 1/457.
Nybyggnad förskola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd samt tillagningskök. Den nya delen kommer att byggas ihop med den gamla befintliga delen.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Nybyggnad av 7 st enbostadshus med carport och förråd samt installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 8 lgh samt tvättstuga och förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintligt reningsverk samt bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för avloppsvatten.
Nybyggnad av förråd i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av rökhus och cykelställ.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av två cykelställ.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av parkering för elbilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vaggeryd
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser samt nybyggnad av cykelställ.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintligt vattenverk samt bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation med reservkraft.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: