Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av överföringsledning i Hagafors
Avser mark- och yttre ledningsarbeten, rivning delar av Hagafors och Svenarums reningsverk, ombyggnad av befintliga bassängvolymer till utjämningsmagasin i Hagafors och Svenarum,
Anläggande av GC-väg i Skillingaryd
Projektet avser nybyggnad av GC-väg utmed riksväg 806. Avser en sträcka om 4615 meter. Avser även en passage av väg 806 vid sektion 3/126, samt ny bro vid passage av Movadsbäcken, sektion 1/457.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 6 lgh samt tvättstuga och förråd.
Anläggande av gc-väg vid Skillingehus i Skillingaryd
Inväntar politiska beslut. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Vaggeryd
Rivningslov för rivning av befintlig pumpstation samt bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vaggeryd
Bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av kedjehus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus och carport/förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: