Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sävsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ev. ny dragning av väg samt ny cirkulationsplats i Sävsjö
Upptaget i investeringsplanen. Projektet omfattar flyttning av väg 761 och anslutning med cirkulation till väg 127. Kostnad uppskattad.
Ny gång- och cykelväg längs med Allgunnen i Rörvik
Ny gc-väg längs väg 744/Storgatan i Rörvik, börjar vid korsningen väg 744/Strandgatan och slutar vid badplatsen ca 600 meter norrut. 2,5-3 meter bred. Flytt av belysningsstolpar.
Nybyggnad av cirkulationsplatser i Sävsjö
Planerat projekt ut investeringsbudget. Uppskattad start och kostnad.
Separering av gång- och cykeltrafiken längs Villagatan, Sävsjö
Projektet kommer troligtvis att utföras i egen regi.
Nybyggnad av enbostadshus i Sävsjö
Uppförande av enbostadhus med carport.
Nybyggnad av barack i Sävsjö
Uppförande av manskapbod och mindre upplag.
Nybyggnad av skärmtak i Sävsjö
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Sävsjö
Uppförande av underjordsbehållare.
Nybyggnad av virkesterminal i Sävsjö
Uppförande av digital virkesmätningsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: