Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mullsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Avser nybyggnad av 1 flerbostadshus med 21 lägenheter, 1 radhus med 4 lägenheter, teknikhus där det finns gästrum samt förråd.
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Sandhem
Ny gång- och cykelbro över järnvägen för resande till och från norra perrongen samt en ersättningsväg.
Nybyggnad av vattenledning och reservvattentäkt i västra Mullsjö
Projektet avser två parallella råvattenledningar, från ny reservvattentäkt intill Stråken fram till befintligt vattenverk, ca 5,3 km.
Nybyggnad av industrigator och terassering av tomtmark i Mullsjö
Projektet omfattar nya industrigator och terrassering av industrimark. Avser två korta gator med vändplan. Industriområdet är belägget i norra delen av Mullsjö.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Nybyggnad av lager i Mullsjö
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av stängsel i Mullsjö
Ansökan om bygglov, Stängsel.
Nybyggnation av multisportarena och skejtpark vid skola i Mullsjö Del av
Planer finns för anläggande av utemiljö vid Trollehöjdsskolan med en multisportarena och en skejtpark. Detta är en del av projektet som påbörjats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: