Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mullsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt av bostadsområde, Mullsjö
Projektet avser nybyggnad av styckebyggda villor, samt 2 st grupphusområden med totalt 70 lägenheter, som troligen kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostadsområde, Mullsjö
Avser anläggande av vägar, va-ledningar och elledningar för nytt bostadsområde med ca 70 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av grupphus i Mullsjö
Nybyggnad av 5 parhus med friliggande carport/förråd.
Uppförande av moduler för förskola i Mullsjö
Avser moduler till förskola för 4 avdelningar , tillagningskök för 400 portioner. matsal.
Nybyggnad av vattenledning och reservvattentäkt i västra Mullsjö
Projektet avser nybyggnad av vattenledning och reservvattentäkt. Byggstart oviss.
Nybyggnation av multisportarena och skejtpark vid skola i Mullsjö
Avser anläggande av utemiljö vid Trollehöjdsskolan med en multisportarena och en skejtpark.
Exploateringsarbeten för bostadsområde, Mullsjö
Avser anläggande av lokalgata, va-ledningar och elledningar. Samt terrassering av tomter för nytt bostadsområde med sex större tomter för styckebyggen.
Nybyggnad av enbostadshus i Mullsjö
Anökan om bygglov, enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mullsjö
Bygglov komplementbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Mullsjö
Bygglov komplemetbyggnad, toalett.
Nybyggnad av nätstation i Mullsjö
Nybyggnad av nätstation på Nykyrka-Ruder 1:2, Margreteholm 1:4 och Ersered 1:14.
Nybyggnad av nätstation i Mullsjö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Mullsjö
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av industrihus i Mullsjö
Nybyggnad av industri-,lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mullsjö
Bygglov, industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: