Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mullsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenledning och reservvattentäkt i västra Mullsjö
Projektet avser två parallella råvattenledningar, från ny reservvattentäkt intill Stråken fram till befintligt vattenverk, ca 5,3 km.
Exploateringsarbeten för bostadsområde, Mullsjö
Avser anläggande av vägar, va-ledningar och elledningar för nytt bostadsområde med 200 lägenheter.
Nybyggnation av multisportarena och skejtpark vid skola i Mullsjö
Avser anläggande av utemiljö vid Trollehöjdsskolan med en multisportarena och en skejtpark.
Tillbyggnad av industrihus i Mullsjö
Avser tillbyggnad av en industrilokal.
Nybyggnad av nätstation i Mullsjö
Nybyggnad av nätstation på Utvängstorp 5:1 och Eken 1:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Mullsjö
Nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Mullsjö
Nybyggnation av nätstation.
Nybyggnad av tvätthall i Mullsjö
Nybyggnation av självtvätt (biltvätt).
Nybyggnad av staket i Mullsjö
Uppförande av staket/inhägnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: