Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av utställningshall i Jönköping
Avser nybyggnad av utställningshall för mässor på 10 000 kvm, samt tillagningskök, nya mässtråk och förråd.
Nybyggnad av bostäder i Rosenlund, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 200-250 lgh, kommer att bli majoriteten bostadsrätter samt hyresrätter.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser uppförande av en ny kontorsbyggnad med café/restaurang på bottenplan. Den nya byggnaden är det första projektet i nya stadsdelen Skeppsbron. Huset kommer vara format som ett L, och vara uppdelat i 9,7,och 5 våningar med teknikrum högst upp. Miljöcertifiering BREEAM.
Nybyggnad av bussgarage i Jönköping
RJL Älghunden 4 AB skall bygga en bussdepå för Länstrafiken i Jönköpings län. Bussdepån ska hantera 135 bussar fördelade på 76 st.Bio-gas och 59 el drivna bussar. Markbyggnad av 53 000 m2 uppställningsyta samt 5200 m2 verkstadslokal och kontorsytor
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Det föreslås byggas nya bostäder genom förtätning och utveckling av kvarteret Rosengård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 4-8 våningar i 7 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser flerbostadshus med 108 lägenheter mellan 4-8 våningar i 4 huskroppar.
Nybyggnad av vårdcentral på Råslätt, Norrahammar
Avser nybyggnad av vårdcentrum där vårdcentral, barn & kvinnoklinik, öppna förskolan samt folktandvården samlas i samma byggnad.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av 88 st lägenheter samt lokaler i bottenvåning. Parkering för 61 bilar. Det kommer finnas laddstationer för elcykel, elbil och liknande utrustning i anslutning till entrén eller parkeringen.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 66 lägenheter.
Nybyggnad av bilhall i Jönköping
Avser nybyggnad av bilhall och serviceverkstad.
Nybyggnad av biogasanläggning i Jönköping
Nybyggnad av biogasanläggning utanför Jönköping. Anläggningen ska producera miljövänlig biogas till fossilfritt bränsle.
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Dalvik, Jönköping
Riksbyggen planerar att bygga ett höghus med ca 54 lägenheter i 10 våningar samt garage i 2 källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fagerslätt, Huskvarna
Avser nybyggnad av 47 hyresrätter med 1-4 rok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus alternativt studentbostäder.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 44 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter fördelat på fyra olika hus.
Nybyggnad av skola och sporthall i Fagerslätt, Jönköping
Avser nybyggnad av skola för 350 elever. Den nya skolan organiseras för verksamheten F-6. Samt en fullstor idrottshall med mindre läktare. I skolan ska finnas ett tillagningskök och matsal. Förskolan Id 1533575
Nyb av villor i Jönköping, etapp 7
Etapp 7 omfattar nybyggnad av radhus och kedjehus.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (Blivande Stigamo 1:37).
Anläggingsentreprenad Skeppsbron, etapp 1 Jönköping
Avser utbyggnad av allmän platsmark, gator och VA för Skeppsbron etapp 1. I uppdraget ingår anpassning av del av Jordbrovägen utmed exploateringsområdet och anläggande av ny distributionsledning för vatten och ny huvudledning för avlopp genom området. Planteringar och tillfällig gestaltning för del av etapp 1. Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: — Nybyggnad av gator — Ledningsarbeten, VA-ledningar inkl. brunnar och linjeavvattning för avvattning av berörda ytor m.m. — Pålning för VA-ledningar — Pumpstation för spillvatten — Arbeten gällande fjärrvärme- och fjärrkylaledningar exkl. läggning av ledningarna — Skydd av befintliga kablar och ledningar som berörs av entreprenaden — Schakt och återfyllning för belysning, el, tele, opto, kabelarbeten, kabelskyddsrör och sättning och riktning av stolpfundament för belysning — Planteringar längs gatan mellan kvarter 3 och kvarter 4 — Tillfällig gestaltning på gatan öster om kvarter 3 och kvarter 4 — Återställande av mark
Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av 7 st kedjehus samt 2 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 11 radhus/kedjehus med 2-3 våningar iJönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Norrahammar
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 26 lgh, verksamhetslokal samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn i tre våningar. Storkök kommer byggas på första våningen.
Nybyggnad av LSS boende i Huskvarna
Avser nybyggnad av 2 st gruppbostäder med tillhörande personalutrymmen och komplementbyggnader.
Nybyggnad av grundskola i Vaggeryd
Avser nybyggnad vid Götafors skolan med ny mellanstadiedel F-6 för ca 250 elever.
Nybyggnad av studentbostäder i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av studentlägenheter med parkering samt miljöhus.
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd för 90 barn,
Nybyggnad av uppställningsplatta vid flygplatsen , Jönköping
Avser nytt område/platta för uppställning av flygplan på 8000 kvm.
Nybyggnad av bostäder Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av bostäder i Jönköping.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 11 lgh i varje huskropp.
Nybyggnad av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Nybyggnad av skola med stall och teknikbod.
Anläggande av huvudvattenledning mm i Jönköping
Avser utbyggnad av ny huvudvattenledning, samt samförläggning av högspänningsledningar och optoledningar i centrala Jönköping. Mikrotunnling DN800 mm betongskyddsrör ca 280 m uppdelat på två delsträckor (90 m + 190 m) · Huvudvattenledning DN500 mm segjärn ca 335 m inkl installation i skyddsrör. · 3 st sänkbrunnar (2 st mottagningsstationer och 1 st tryckstation) · Förberedelser och kringarbeten åt Jönköpings Energi för kanalisation av elledningar i befintlig V250 GJJ. · Schakt- och fyllningsarbeten · Option: Styrdborrning för kabelskyddsrör ca 100 m
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av en förskola i 2 våningar, 6 avdelningar med plats för 90 barn.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Huskvarna
Planer finns för nybyggnad av 9 radhus, areal på ca 3200kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus samt kallbadhus och restaurang i Jönköping
Planer finns för flerbostadshus med 600-700 lägenheter. Kallbadhuset ska byggas rakt ut i Vättern i ravinen till vänster om det så kallade Ormhuset. Det nya kallbadhuset ska ha en förbindelse till ett torg där det ska finnas ett kafé och en restaurang.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer på nybyggnation av 8 st radhus.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av 17 studentlägenheter.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Nybyggnad av LSS gruppbostad i Jönköping
Nybyggnad av gruppbostad/LLS boende , 6 boendelägenheter + personal- och gemensamhetsutrymmen
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av ett flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Uppförande av moduler vid Talavidskolan, Jönköping
Avser uppförande av moduler i 2 plan , 8 klassrum.
Uppförande av moduler. Jönköping
Avser uppförande av moduler tillsvidare. Planer för nybyggnad Id 1315864.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus (4st).
Projektstöd el och infrateknik för Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge & Skåne län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Nybyggnad av vattenreningsanläggning i Jönköping
Avser ny vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus med 550 p-platser.
Ny- och ombyggnad av kontor och lager i Torsvik, Jönköping
Planer finns gällande nya kontorslokaler och lagerlokaler samt infrastruktur vid kraftvärmeverket i Torsvik. Avser även vissa ombyggnationer av befintliga kontorslokaler.
Upphandling av transportabel panncentral i Jönköping
Avser transportabel panncentral, containerpanna, 12MW, bioolja.
Rivning-och nybyggnad av skidlift i Jönköping
Avser rivning och demontering av befintlig skidlift och etablering av ny driftklar skidlift.
Nybyggnad av ridhus i Jönköping
Nybyggnad av verksamhetshall.
Överlast inför Nybyggnad LSS Gruppbostad 3
Objektet avser borttagning av vegetationsyta samt påförande av massor för överlast inför nybyggnad av gruppbostad/LLS boende.
Upphandling av flytbrygga i Jönköping
Avser upphandlar flytbrygga till Barnarpasjön. - Bryggan ska förankras mot land utan trappsteg. Dvs en rullstolsbunden ska själv kunna nå bryggan med ramp eller liknande.
Projektledning inför nybyggnation i Jönköping
Detta avser upphandling av projektledare för Skeppsbron kv. 4. Jönköpings kommun, Jönköpings Fastighetsutveckling AB, Lidl Sverige KB, Skanska samt Jönköping Energi avser att uppföra ett antal byggnader inom fastigheten Skeppsbron kv.4. Parternas integrerade byggprojekt fordrar samordning av projektering och byggnation. Samordningen av projektering samt byggnation av parternas respektive volymer ska ledas av en gemensamt utsedd och upphandlad projektledare. Projektledarens uppdrag är att samordna de olika projektens framdrift och gemensamma intressen. Exempelvis byggnadstekniska samband, entréer, miljöytor, parkeringar mm. Projektledaren skall sedan upphandla detta mot ett eller flera entreprenadavtal. Formen för entreprenadupphandling kommer att vara totalentreprenad. Byggprojekt återfinns på separata projekt.
Nybyggnad av avisningshall i Jönköping
Nybyggnad av 2 byggnader (avisningshall, kallgarage) samt mur.
Nybyggnad av cykelparkering i Jönköping
Avser anläggning av 2 st nya cykelparkeringar i Jönköping. Objekten är belägna på följande platser: Rosenlunds vårdcentrum, adress Hermansvägen 5 samt Länssjukhuset Ryhov, adress Sjukhusgatan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av p-plats (utökning av bef. p-plats).
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av garage och förråd samt rivning av bef. byggnader.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Nybyggnad av grund (platta på mark) samt schaktning och fyllning av markområde.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skola i Jönköping
Nybyggnad av skolpaviljong/modulbyggnad - tidsbegränsat bygglov på Raststället 2 och Tenhult 15:1.
Nybyggnad av soprum i Jönköping
Nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation på Svarttorps-Högstorp 1:5 och 3:3, Hässlarp 2:2, Strömsholm 1:1, Nickarp 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av hönshus i Jönköping
Nybyggnad av hönshus med tillhörande gård.
Nybyggnad av klubbhus i Jönköping
Nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av källsorteringsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Tokarp 6:1 och Vätterslund 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Strandskyddsdispens för komplementbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på Nickarp 1:1 och Strömsholm 1:1.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och platskontor att gälla till och med 2020-12-30.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov t.om 2022-06-30 för anordnande av upplag, bodetablering mm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Jönköping
Uppförande av bullerplank på stödmur.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Jönköping
Uppförande av bullerskärm.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av mur (l-stöd).
Nybyggnad av skylt i Jönköping
Uppsättning av skylt - tidsbegränsat bygglov tom 2022-0501 och bodetablering.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av bef. modulkontor till nya - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av belysningsmast i Jönköping
Uppförande av kompletterande belysning på idrottsplats.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flytbrygga till småbåtshamnen i Gränna, Jönköping
Avser flytbrygga (betongbrygga) till småbåtshamn i Gränna, 67 x 2,5 meter.
Nybyggnad av skärmtak/väderskydd i Jönköping
Avser ett väderskydd inklusive inredning (bänk/bord) för Naturskolan. Objektets läge är John Bauer parken vid Rocksjön i centrala Jönköping.
Nybyggnad av maskinhall i Jönköping
Nybyggnad av maskinhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: