Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Upptaget i bostadsförsörjningsprogrammet för åren 2015-2020.
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Utvecklingsbar byggbar industrimark finns ca 35 000 kvm vid Torsviks industriområde, Jönköping. Byggstart och kostnad uppskattad, omfattning oklart.
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av logistikanläggning vid Stigamo, Jönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 42 st bostadsrättslägenheter i 1 hus med 10 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av studentbostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av 320 studentlägenheter vid Västra Ekhagen, Jönköping.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser uppförande av en ny kontorsbyggnad med café/restaurang på bottenplan. Den nya byggnaden är det första projektet i nya stadsdelen Skeppsbron. Huset kommer vara format som ett L, och vara uppdelat i 9,7,och 5 våningar med teknikrum högst upp. Miljöcertifiering BREEAM.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Den nya byggnaden Science Towers är planerad till cirka 12000 kvm BTA samt ett garage i plan 1 och teknik utrymmen i plan 2 under mark och kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University.
Nybyggnad av bostäder Taberg, Jönköping
Planer finns nybyggnad av bostäder i området Sörsjön Jönköping.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Nybyggnad av parkeringshus med tvättanläggning.
Nybyggnad av rättscentrum i Jönköping
Avser nybyggnad av lokaler för Kammarrätten och Göta Hovrätt i Jönköping.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm. Förskola med utemiljö samt storkök.
Nybyggnad av bussgarage i Jönköping
RJL Älghunden 4 AB skall bygga en bussdepå för Länstrafiken i Jönköpings län. Bussdepån ska hantera 135 bussar fördelade på 76 st.Bio-gas och 59 el drivna bussar. Markbyggnad av 53 000 m2 uppställningsyta samt 5200 m2 verkstadslokal och kontorsytor
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 88 lgh i Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av vårdcentral på Råslätt, Norrahammar
Avser nybyggnad av vårdcentrum där vårdcentral, barn & kvinnoklinik, öppna förskolan samt folktandvården samlas i samma byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Totalt planeras nybyggnation av ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 66 lgh i 1 huskropp, en del kommer att ha 10 våningar och en lägre del med 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 8-9 våningar, ca 80 lägenheter och garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Avser nybyggnad av ca 50 lgh, 3-6 våningar i 3 huskroppar. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Husen kommer utformas efter naturen och platsen. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bilhall i Jönköping
Avser nybyggnad av bilhall och serviceverkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Norrahammar
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lgh, kontor, familjecentral, bibliotek/fritidsgård samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av 65-70 lägenheter. En del lägenheter får egna terrasser och på taket planeras en gemensam inglasad takträdgård 40 meter över marken som kan användas året runt.
Överföringsledning samt pumphus för fjärrvärme i Jönköping
Avser överföringsledning för fjärrvärme mellan Torsvik kraftvärmeverk och centrala Jönköping , samt två pumphus längs sträckningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bankeryd
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i blandad bebyggelse. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Jönköping
Avser nybyggnad av butik för dagligvaruhandel, 2800 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisingstorp
Avser nybyggnad av bostäder för äldre (trygghetsboende) med upplåtelseform hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av ca 100 lägenheter för unga vuxna och studenter.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av ca 94 lägenheter för unga vuxna och studenter.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor, lager, verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter fördelat på fyra olika hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 51 st bostadsrättslägenheter i 1 hus med 12 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 60 st bostadsrättslägenheter i 1 hus med 14 våningar.Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av kedjehus i Taberg, Jönköping.
Avser nybyggnad av 25 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bymarken, Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 36 lgh med 4 och 5 våningar. I halva delen av husen kommer förråd och teknikrum finnas under mark. Carport och parkering.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 3 huskroppar och 47 lägenheter.
Nyb av villor i Jönköping, etapp 8
Etapp 8 omfattar uppförande av ca 21 villor.
Nyb av villor i Jönköping, etapp 9
Etapp 9 omfattar uppförande av ca 20 villor.
Nybyggnad av villor i Jönköping, etapp 6
Etapp 6 omfattar nybyggnad av 19 st villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vättersnäs, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av ca 36 bostäder i flerbostadshus samt trygghetsboende.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping
Planer på nybyggnation av hyresrätter eller bostadsrätter i flerbostadshus, ca 45 st.
Nybyggnad av HVB-hem i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem med 22 boenderum med tillhörande gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av Strandängens äldreboende, Jönköping
Avser nybyggnad av äldreboende med 100 lgh fördelad på 10 enheter, gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd och personalutrymmen. Tillagningskök med kapacitet för 250 portioner. Rivning: Id 1616699
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Avser nybyggnad av förskola i två plan, 6 avd och utemiljö med konstgräs. Tillagningskök i plan 1. Miljöbyggnad nivå silver gäller för projektet
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 17 radhus i Norra Hammar.
Nybyggnad av uppställningsplatta vid flygplatsen , Jönköping
Avser nytt område/platta för uppställning av flygplan på 8000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.
Nybyggnad av verkstad i Jönköping
Avser nybyggnad av verkstad, lager och kontor.
Nybyggnad av läktare på fotbollsarena i Jönköping
Avser nybyggnad av läktare vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp 3: 1602971
Spårbyte mellan Bankeryd-Jönköping
Objektet avser utförande av spårbyte och ballastrening mellan Bankeryd och Jönköping, km 60 + 409 och 66 + 820.
Nybyggnad av Haga Företagspark i Jönköping Etapp 4
Uppförande av ett nytt affärs- och handelsområde. Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal, uppföres i ett och två plan. Hyresgäster kan bl.a. bli serviceföretag, butiker, grossister, produktionsbolag, showrum.
Nybyggnad av LSS gruppbostad 3 Stensholm, Jönköping
Avser nybyggnad för gruppboende med 6 lägenheter samt tillhörande personalutrymmen, komplementbyggnad och markanläggning.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser renovering av konstgräsplan (11-manna) vid Råslätt,Björkkullen. Nyanläggande av två konstgräsplaner (11- manna) vid Jordbrovallen.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Anläggande av markområde samt nybyggnad av industribyggnad/tvätteri.
Anläggande gc-väg och gata i Huskvarna
Avser nya ledningar för vatten- och avlopp bytas ut, fjärrvärme och fiber grävas ner och en ny cykelväg byggas.
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Avser nybyggnad av länga med 2 ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Nybyggnad av radhus Hovslätts ängar i Jönköping
Nybyggnad av 7 st radhus i två plan.
Nybyggnad av avisningshall/kallgarage i Jönköping
Avser nybyggnad av spolhall och uppställningsplats för flygplatsens renhållningsfordon.
Nybyggnad av industri i Jönköping
Avser framtagande av ny detaljplan för industriverksamhet på fastighet Flahult 19:12.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor , lager och industriverksamhet. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 800 p-platser, samt afärslokal för ca 600.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Nybyggnad av radhus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Anläggande gc-väg och gata i Huskvarna
Avser ombyggnad av Hakarpsvägen med ny GC väg samt Va- ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Avser nybyggnad av industri med kontor.
Ny cykelväg till Ljungarum industriomr, Jönköping
Avser ny cykelväg som kopplar samman Hovslätt och södra Kättilstorp med Ljungarums industriområde. Från Norrahammarsvägen till Rondellen vid Röde Påle.
Små åtgärder på vägar i Småland, paket 4
Ny pendlarparkering vid Sörängsrondellen i Nässjö. Nya busshållplatser, pendlarparkering samt gc-väg vid Fänestadskrysset i Forsheda.
Förläggande av fjärrkylarör i Munksjön, Jönköping
Avser ny sjöledning för distribution av fjärrkyla i Munksjön, Jönköping. Ledningen kommer att anslutas mot fläns vid Spira, Munksjöstaden samt Skeppsbron
Nybyggnad av Va, fjärrkyla och två busshållplatser i Jönköping
Avser markarbeten för VA, fjärrkyla, el-tomrör, opto-tomrör samt nybyggnad av 2 st busshållplatser
Ramavtal avseende konsult projekt- och projektledning, Södra Munksjö Utveckling AB
Avser att på ramavtal upphandla"Teknisk konsult projektledning i tidiga skeden" Bolaget Södra Munksjönsutveckling AB Med möjlighet till förlängning 1+1.
Nybyggnad av lekplats i Jönköping
Anordnande av lekplats.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Bygglov för anordnande av bodetablering/arbetsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av bullervägg.
Nybyggnad av carport i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och pergola (samt rivning).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig (stn1143 wadmanslinje).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av plank i Jönköping
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av industribyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Jönköping
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av växthus i Jönköping
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Anneberg 2:1, Finnarp 1:20, Stora Roten 1:16 & 1:12, Östanå 1:8, Anneberg 2:1, Mörstorp 1:10, Gudarp 1:1, Tykavik 1:2, 1:4, Kaxtorp 1:4 & Knopparp 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Gudmunderyd 1:18, 1:6, Tuggarp 1:4, 2:4, 2:7, Vändelstorp 1:5 och Fingalstorp 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Kortebo 4:9 och Gränna 8:38.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Ramsjöholm 9:2, Stömsholm 1:1, Östra Romnarp 1:1 & Rävlinge S:1.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Ölmstads-Håknarp 1:1, Öland 1:4, Vändelstorp 1:8, Stora Långeberg 1:4, Udderyd 1:8, Smedjeberg 1:2 & 1:18, Högemålen 1:11, Godebrunn 1:9 & Skärstads-Eskilstorp 1:3.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Uppställande av byggbodar och skylt - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Flytt av lager i Jönköping
Flytt av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: