Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av studentbostäder i Jönköping
Studentbostäder 320 lägenheter
Nybyggnad av bussgarage i Jönköping
RJL Älghunden 4 AB skall bygga en bussdepå för Länstrafiken i Jönköpings län. Bussdepån ska hantera 135 bussar fördelade på 76 st.Bio-gas och 59 el drivna bussar. Markbyggnad av 53 000 m2 uppställningsyta samt 5200 m2 verkstadslokal och kontorsytor
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Denna etapp avser nybyggnad av 40 bostadsrätter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av vårdcentral på Råslätt, Norrahammar
Avser nybyggnad av vårdcentrum där vårdcentral, barn & kvinnoklinik, öppna förskolan samt folktandvården samlas i samma byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköping
Avser nybyggnad av 100 lgh, 3-6 våningar i 6 huskroppar. Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 42 st bostadsrättslägenheter i 1 hus med 10 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av skola och sporthall i Fagerslätt, Jönköping
Avser nybyggnad av skola för 350 elever. Den nya skolan organiseras för verksamheten F-6. Samt en fullstor idrottshall med mindre läktare. I skolan ska finnas ett tillagningskök och matsal.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 3 huskroppar och 47 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad (Blivande Stigamo 1:37).
Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av 7 st kedjehus samt 2 flerbostadshus med 12 lägenheter i varje.
Påbyggnad alternativt nybyggnad av rättscentrum i Jönköping
Omfattning är oklar, planer för nybyggnad eller ombyggnad av rättscentrum.
Nybyggnad av bostäder i Kaxholmen o Drättinge, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 11 radhus/kedjehus med 2-3 våningar iJönköping.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn i tre våningar. Storkök kommer byggas på första våningen.
Nybyggnad av LSS boende i Huskvarna
Avser nybyggnad av 2 st gruppbostäder med tillhörande personalutrymmen och komplementbyggnader.
Anläggingsentreprenad Skeppsbron, etapp 1 Jönköping
Avser utbyggnad av allmän platsmark, gator och VA för Skeppsbron etapp 1. I uppdraget ingår anpassning av del av Jordbrovägen utmed exploateringsområdet och anläggande av ny distributionsledning för vatten och ny huvudledning för avlopp genom området. Planteringar och tillfällig gestaltning för del av etapp 1. Entreprenaden omfattar i huvudsak utförande av: — Nybyggnad av gator — Ledningsarbeten, VA-ledningar inkl. brunnar och linjeavvattning för avvattning av berörda ytor m.m. — Pålning för VA-ledningar — Pumpstation för spillvatten — Arbeten gällande fjärrvärme- och fjärrkylaledningar exkl. läggning av ledningarna — Skydd av befintliga kablar och ledningar som berörs av entreprenaden — Schakt och återfyllning för belysning, el, tele, opto, kabelarbeten, kabelskyddsrör och sättning och riktning av stolpfundament för belysning — Planteringar längs gatan mellan kvarter 3 och kvarter 4 — Tillfällig gestaltning på gatan öster om kvarter 3 och kvarter 4 — Återställande av mark
Nybyggnad av södra infarten i Gränna
Avser tvåfälts väg med intilliggande GC-bana, 2,5 kilometer. Politiska beslut ej tagna.
Nybyggnad av bostäder Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av bostäder i Jönköping.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 11 lgh i varje huskropp.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhus. Tidigast byggstart 2019.
Nybyggnad av stall Ridddersberg i Tenhult, Jönköping
Nybyggnad av skola med stall och teknikbod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus (stödboende).
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förrådsbyggnad/miljöhus.
Nybyggnad av idrottshall i Jönköping
Tidigt skede. Avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Huskvarna
Planer finns för nybyggnad av 9 radhus, areal på ca 3200kvm.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 9 lägenheter.
Nybyggnad av driftområde vid flygplatsen , Jönköping
Avser nytt driftområde på c:a 11000 kvm för nya anläggningar som bränsledepå, fordon/utrustning faciliteter, godsmottagning, avfallshantering.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer på nybyggnation av 8 st radhus.
Nybyggnad av idrottshall i Jönköping
Avser nybyggnad av tränings- och tävlingshall, 100 X 50 m.
Uppförande av moduler vid Talavidskolan, Jönköping
Avser uppförande av moduler i 2 plan , 8 klassrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus med 550 p-platser.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Avser nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Projektstöd el och infrateknik för Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge & Skåne län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Nybyggnad av ridhus i Jönköping
Nybyggnad av verksamhetshall.
Rivning-och nybyggnad av skidlift i Jönköping
Avser rivning och demontering av befintlig skidlift och etablering av ny driftklar skidlift.
Anläggande av gata och VA-ledningar i Bankeryd, Jönköping
Avser nybyggnad av lokalgata om ca 400 m inklusive VA, el, opto och belysning.
Anläggande gc-väg och gata i Huskvarna
Avser ombyggnad av Hakarpsvägen med ny GC väg samt Va- ledningar.
Anläggande gc-väg och gata i Huskvarna
Planer finns för cykelbana utefter gatan, men också byggnation av stadsgata, avser anpassning för boende och staden Huskvarna. Byggnation beräknas till 2020.
Nybyggnad av vattenreningsanläggning i Jönköping
Avser ny vattenreningsanläggning.
Upphandling av flytbrygga i Jönköping
Avser upphandlar flytbrygga till Barnarpasjön. - Bryggan ska förankras mot land utan trappsteg. Dvs en rullstolsbunden ska själv kunna nå bryggan med ramp eller liknande.
Utbyggnad av fjärrkylacentral till A6-området i Jönköping
Avser ny fjärrkylacentral i en befintlig byggnad för utökad kylkapacitet på A6-området i Jönköping.
Överlast inför Nybyggnad LSS Gruppbostad 3
Objektet avser borttagning av vegetationsyta samt påförande av massor för överlast inför nybyggnad av gruppbostad/LLS boende.
Projektledning inför nybyggnation i Jönköping
Detta avser upphandling av projektledare för Skeppsbron kv. 4. Jönköpings kommun, Jönköpings Fastighetsutveckling AB, Lidl Sverige KB, Skanska samt Jönköping Energi avser att uppföra ett antal byggnader inom fastigheten Skeppsbron kv.4. Parternas integrerade byggprojekt fordrar samordning av projektering och byggnation. Samordningen av projektering samt byggnation av parternas respektive volymer ska ledas av en gemensamt utsedd och upphandlad projektledare. Projektledarens uppdrag är att samordna de olika projektens framdrift och gemensamma intressen. Exempelvis byggnadstekniska samband, entréer, miljöytor, parkeringar mm. Projektledaren skall sedan upphandla detta mot ett eller flera entreprenadavtal. Formen för entreprenadupphandling kommer att vara totalentreprenad. Byggprojekt återfinns på separata projekt.
Nybyggnad av avisningshall i Jönköping
Nybyggnad av 2 byggnader (avisningshall, kallgarage) samt mur.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av cykelparkering i Jönköping
Avser anläggning av 2 st nya cykelparkeringar i Jönköping. Objekten är belägna på följande platser: Rosenlunds vårdcentrum, adress Hermansvägen 5 samt Länssjukhuset Ryhov, adress Sjukhusgatan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av p-plats samt uppförande av skyddsplank.
Nybyggnad av förråd i Jönköping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Nybyggnad av arbetsbodar - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av cistern i Jönköping
Nybyggnad av cistern/LNG tankstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Nybyggnad av grund (platta på mark) samt schaktning och fyllning av markområde.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av källsorteringsbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Jönköping
Nybyggnad av miljöhus för avfallshantering.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation och rivning av bef. nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation på Valutan 11,.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef. nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Jönköping
Nybyggnad av väderskykdd och cykelparkering.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och platskontor att gälla till och med 2020-12-30.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Jönköping
Uppförande av bullerplank på stödmur.
Nybyggnad av belysningsmast i Jönköping
Uppförande av kompletterande belysning på idrottsplats.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Nybyggnad av teknikbyggnad och mobilmast på Åsvarp 1:10 och Bosgård 2:2.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industri- garage och förrådsbyggnad. (Smådjurskrematorium Hus 1) (Blivande Stigamo 1:60).
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak/väderskydd i Jönköping
Avser ett väderskydd inklusive inredning (bänk/bord) för Naturskolan. Objektets läge är John Bauer parken vid Rocksjön i centrala Jönköping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: