Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 bostadsrätter. Totalt i området planeras ca 350 bostäder.
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Bista 4:10 och Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark.
Nybyggnad av bostäder i Yttergran
Ett 20-tal lägenheter.
Nybyggnad av radhus och GC-väg i Håbo
Förtäta en del av området med radhus, även möjliggöra en gång- och cykelväg parallellt med järnvägen med anslutning till den gamla järnvägsbron över Södra Bålstaleden.
Nybyggnad av bostäder samt småbåtshamn mm i Håbo
Förtäta området med bostäder samt möjligheten till att anlägga en pir/brygga med småbåtshamn och service.
Förtätning med enbostadshus i Håbo
Förtätning med 8 småhus, lekplats och ny väganslutning.
Ny trafikplats mm i Håbo
Ny trafikplats i korsningen Centrumleden-Kraftleden-Kalmarleden. Utökning för förskola och livsmedelsbutik.
Nybyggnad av parhus i Bålsta
Nybyggnad av tvåbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av sophus i Bålsta
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Bålsta
Nybyggnad av mobilmast och teknikbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Bålsta
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Bålsta
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skjutbana i Bålsta
Nybyggnad av skjuthall samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation på Häggebylund 1:1, Häggeby-Sandvik 1:1, Viksjö 2:24, Viksjö 7:1, Rölunda 1:13, Nederhassla 2:3 och Häggeby 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation på Vi 11:1 och Rölunda 1:6.
Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bålsta
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov förråd/valstuga.
Nybyggnad av fritidshus i Bålsta
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, nybyggnad av komplementbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: