Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av VA-ledningar Hakarp, Jönköping
Avser att bygga om och ersätta VA-ledningsnätet i Hakarp.
Om-eller tillbyggnad av förskola i Gislaved
Planer finns för om- eller tillbyggnad till förskola med 6 avd i centrala Gislaved.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Uppförande av arena med familjebad i Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad projekteringsstart 2020. Kommunen kommer att utreda var en ny bad- och simanläggning ska lokaliseras.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning för produktion av värme via förbränning av träpellets inom angivna myndighetskrav.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad för cykelväg i Gislaved
Ombyggnad av vägområden för att få plats med cykelväg. Torggatan - Gullvivevägen
Anläggande av salutorg i Reftele, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Anläggande av gc-väg, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av bränsletankar m.m.
Nybyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av liftgarage.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ny teknisk anläggning tank.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ny teknisk anläggning_tank.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (n406) samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation( n412) samt rivninslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Gislaved
Marklov för uppförande av tillfälliga skolmoduler.
Anläggande av lekplats, Solhemsparken, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Pendelparkering Södra infarten, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: