Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus med 3 våningar.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Nybyggnad av bussdepå i Gislaved
Avser nybyggnad av bussdepå för 23 bussar i Gislaved med verkstad, personalutrymmen, tvätt och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av industribyggnad med selfstorelager och padelhall.
Nybyggnad av cykelparkering i Gislaved
Avser anläggning av cykelparkering vid Gislaveds vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning, en pelletspanna 300kW för produktion av värme via förbränning av träpellets. Anläggningen kommer att byggas i anslutning till nuvarande panncentral vid äldreboende – Ekbacken i Burseryd.
Nybyggnad av tvätthall i Gislaved
Avser nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av fritidsbebyggelse i Gislaved
Avser möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal permanentbostäder i strandnära läge i Vik vid Vikaresjön. Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.
Nybyggnad av bensinstation i Gislaved
Bygglov för uppförande av två kompressoranläggningar samt publik mack.
Nybyggnad av stugby i Gislaved
Avser nybyggnad av 5 fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anläggande av parkeringplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av cykelskydd.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av förråd ( 2 st ).
Nybyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av grillbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus Åtterås 19:48,19:51.
Nybyggnad av paviljong i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av paviljong samt uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, byte av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av vind/ regnskydd.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för uppförande av gastank.
Nybyggnad av mast i Gislaved
Bygglov för uppförande av mast och teknikbod.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av kontor i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av provisoriska kontors- och personalbodar.
Nybyggnad av carport i Gislaved
Ändring av bygglov för nybyggnad av carport.
Anbud gällande laddboxar för elbilar inom Gislaveds kommun
Avser ickepublika laddboxar för laddning av elbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: