Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri i Broaryd
Planer finns utbyggnad av industrilokaler med ca 10000 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Gislaved
Avser nybyggnad av affärshus med tillhörande kompletteringsåtgärder.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nya transformatorer samt nytt ställverk i Gislaved
Omfattar två nya 40/10kV-transformatorer och ett nytt 40kV ställverk bestående av sju 40kV-apparater.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning för produktion av värme via förbränning av träpellets inom angivna myndighetskrav.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Anläggande av VA-ledningar Hakarp, Jönköping
Avser att bygga om och ersätta VA-ledningsnätet i Hakarp.
Anläggande av salutorg i Reftele, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Anläggande av gc-väg, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Nybyggnad av barack i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbodar.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält (2 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Sandalen 2,3.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lekplats i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lekutrustning (båt).
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Gislaved
Bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av lagertält.
Anläggande av lekplats, Solhemsparken, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Pendelparkering Södra infarten, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: