Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola mm i Smålandsstenar, Gislaved
Planer finns på att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området.
Nybyggnad av kvartersmark för skola, bostäder mm i Gislaved
Planförslaget upprättas för att i detaljplan pröva om den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m.
Nybyggnad av affärshus i Gislaved
Avser nybyggnad av affärshus med tillhörande kompletteringsåtgärder.
Nya transformatorer samt nytt ställverk i Gislaved
Omfattar två nya 40/10kV-transformatorer och ett nytt 40kV ställverk bestående av sju 40kV-apparater.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning, en pelletspanna 300kW för produktion av värme via förbränning av träpellets. Anläggningen kommer att byggas i anslutning till nuvarande panncentral vid äldreboende – Ekbacken i Burseryd.
Nybyggnad av cykelparkering i Gislaved
Avser anläggning av cykelparkering vid Gislaveds vårdcentrum. Upphandlas tillsammans med 1566322.
Nybyggnad av barack i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbodar.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält (2 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av cykelskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lekplats i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lekutrustning (båt).
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Gislaved
Bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: