Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus med 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 38 lägenheter på Södra Långgatan i Smålandsstenar. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av svinstall i Gislaved
Avser ny- och tillbyggnad av svinstall för 90 suggor, samt nya lokaler för utbildning, personal, omklädning, veterinär och tvätt.
Nybyggnad av gata mm i Smålandsstenar, Gislaved
Planer finns på att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området.
Nybyggnad av fjärrvärmekulverti Smålandsstenar, Gislaved
Planerat tidigt projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av reningsverk i Gislaved
Avser nyproduktion av ett avloppsreningsverk för område med hög reningskrav.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Avser uppförande av 4 st silos.
Exploatering av mark för fritidshus i Gislaved
Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.
Nybyggnad av tvätthall i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tvätthall,parkeringsplatser samt tillbyggnad av befintlig bilhall/verkstad.
Nybyggnad av skidlift i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lift, lifthus samt rivning av tidigare.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av lastbilsgarage.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus, ny ingång samt ny parkeringplats på skola.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av nät- och kopplingsstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av automatstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st väderskydd och hållplatsangöringar.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st. väderskydd och hållplatsangöringar, Anderstorp 8:55, anderstorp 9:193.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av fritidshus i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov sökt av privatperson för nybyggnad av 2 enbostadshus, garage och museum samt rivningslov av befintliga bostadshus, Torpa 3:1, Lindås 2:15.
Nybyggnad av parhus i Gislaved
Bygglov sökt av privatperson för nybyggnad av två lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: