Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 38 lägenheter på Södra Långgatan i Smålandsstenar. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lgh i färdiga moduler.
Nybyggnad av industrihus i Gislaved
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 3000-4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Gislaved
Bygglov sökt av privatperson för nybyggnad av två lägenheter.
Nybyggnad av idrottsplats i Gislaved
Nybyggnad av sportcenter, cafe, lägenhetshotell.
Nybyggnad av gata mm i Smålandsstenar, Gislaved
Planer finns på att ändra markanvändningen från allmänt ändamål och park till skola, tekniska anläggningar, natur, gata samt gång- och cykelvägar. Planändringen förbättrar angöringen till området genom anläggande av en ny lokal gata, ny parkering, bilangöring samt gång- och cykelstråk i området.
Nybyggnad av reningsverk i Gislaved
Avser nyproduktion av ett avloppsreningsverk för område med hög reningskrav.
Exploatering av mark för fritidshus i Gislaved
Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.
Nybyggnad av fritidshus i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 st miljöhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av målhus.
Nybyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av tvätthall i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tvätthall,parkeringsplatser samt tillbyggnad av befintlig bilhall/verkstad.
Nybyggnad av klubbhus i Gislaved
Nybyggnad av föreningshus, padelbana, boulebana och utegym samt parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: