Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Hestra, Gislaved
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i en huskropp med fyra våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Utbyggnad av bredbandsnät Fiber 35, Gislaved
Avser utbyggnad av fiber till fastigheter på landsbygden mellan Smålandsstenar-Burseryd.
Ombyggnad för cykelväg i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget 2014-2018. Ombyggnad av vägområden för att få plats med cykelväg.
Nybyggnad av personallokal i Gislaved
Eventuellt byggs nya lokaler gemensamt för personalen vid reningsverket, samt personal vid gata/park. Ej beslutat. Oviss byggstart och kostnad.
Konsult biogasutredning i Gislaveds kommun
Avser konsultstöd för biogasutredning för att etablera en biogasanläggning i Reftele, samt avsättningsmöjligheter till gasen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Marklov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av silo (4 st).
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad transformator samt uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av grundskola i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler för grundskola.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av paviljong/båthus i Broaryd, Giaslaved
Avser nybyggnad av paviljong/båthus.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Avser uppförande av tält.
Nybyggnad av lager i Gislaved
Avser nybyggnad av väggar till skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: