Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-eller tillbyggnad av förskola i Gislaved
Planer finns för om- eller tillbyggnad till förskola med 6 avd i centrala Gislaved.
Nybyggnad av kretsloppspark i Gislaved
Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Uppförande av panncentral vid Ekbackens trygghetsboende, Gislaved
Avser en komplett fullt driftklar och provkörd anläggning för produktion av värme via förbränning av träpellets inom angivna myndighetskrav.
Nybyggnad av industri i Burseryd, Gislaved
Byggbara tomter, totalt cirka 12 hektar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommun. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad för cykelväg i Gislaved
Ombyggnad av vägområden för att få plats med cykelväg. Torggatan - Gullvivevägen
Anläggande av VA-ledningar Hakarp, Jönköping
Avser att bygga om och ersätta VA-ledningsnätet i Hakarp.
Anläggande av salutorg i Reftele, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Anläggande av gc-väg, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2019.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Sandalen 2,3.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av bränsletankar m.m.
Nybyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av liftgarage.
Nybyggnad av sophus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ny teknisk anläggning tank.
Nybyggnad av cistern i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av ny teknisk anläggning_tank.
Nybyggnad av transformatorstation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Anläggande av lekplats, Solhemsparken, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2019.
Pendelparkering Södra infarten, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: