Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus i form av punkthus, ca 50-60 tal bostäder.
Nybyggnad av Ciselören, Eksjö
Avse nybyggnation av flerbostadshus i centrala Eksjö med 15 st lägenheter samt tillhörande markanläggningar.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser 3 st flerbostadshus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av radhus i bostadsrättsform.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. Expl.arbetet är klart. Planområde ca 6200 m2.
Nybyggnad av spolhall på befintlig platta i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av spolhall på befintlig platta, markarbeten samt anläggningar och ledningar för teknisk försörjning.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Sjövik, Eksjö
Ej planlagt område. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av verksamhetsområde (trafikplats Eksjö centrum) i Eksjö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Projektet omfattar att förse Förnäs, Mycklaflons camping, Gumarp och Näset med kommunalt VA. Ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Totalt handlar det om ca 70 fastigheter och Mycklaflons camping.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Eksjö
Uppskattad byggstart och kostnad. 3 hektar mark
VA-ombyggnad Värne Reningsverk i Eksjö
Avser anläggande av prefabricerad pumpstation, nyanläggning av vatten och spillvattenledningar samt rivning av befintlig pumpstation.
Nybyggnad av småindustri (med särskild miljösyn) i Eksjö
Uppskattad start och kostnad. 2,5 hektar mark.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avserr nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Avser nybyggnad av kallager.
Byggnation och iordningställande av lek- och grillplats, Eksjö
Avser byggnation och iordningställande av lek-och grillplats i tennisparken i Mariannelund, Eksjö.
Nybyggnad av skärmtak i Eksjö
Bygglov nybyggnad av regnskydd.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eksjö
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av ställverk i Eksjö
Bygglov nybyggnad ställverk.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Bygglov Nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: