Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende plus i Tranås
Trygghetsboende med ca 72 bostäder i 2 st 5 plan
Nybyggnad av utbildningslokaler och rangerytor i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av utbildningslokaler ca2000 m² samt ca 5 000 m² rangerytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser nybyggnad av 28 hyresrätter i detta skede. Projektet ingår i ett samarbete med SEB ta fram ett koncept för smart byggnation av hyresrätter med bas i trä och miljövänliga energisystem. Målet är att producera 5000 hyresrätter fram till 2024.
Nybyggnad av förskola i Eksjö
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i Kvarnarp, Eksjö. Byggnaden kommer vara i två plan med personalutrymmen på plan 2.
Nybyggnad av Garnisonnära ersättningsförråd Eksjö
Avser nybyggnad av förrådsbyggnad på ca 2200 m² BTA och anslutningsväg samt rangeryta på 3400 m² i anslutning till förrådsbyggnad.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Projektet omfattar att förse Förnäs, Mycklaflons camping, Gumarp och Näset med kommunalt VA. Ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Totalt handlar det om ca 70 fastigheter och Mycklaflons camping. Byggstart tidigast hösten 2020.
Omläggning Va-ledning Munkastigen och Katrinelundsgatan , Eksjö
Avser projektering av och utförande till fullt färdig och funktionsduglig anläggning. Rivning av befintliga vatten, avlopp och dagvattenledninga, anläggande av allmän vattenledning, spillvattenledning, dagvattenledning med brunnar.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Biografen geografiska placering är söder om korsningen Storgatan/Bygdegårdsgatan
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Brogatans pumpstations placering är på Brogatan, norr om korsningen med ån på Brogatans västra sida
Nybyggnad av studentlägenhet i Eksjö
Bygglov nybyggnad studentboende.
Nybyggnad av fritidshus i Eksjö
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus samt rivning av befintlig stuga.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad förrådsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Eksjö
Strandskyddsdispens nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Eksjö
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av barack i Eksjö
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbaracker.
Nybyggnad av affärshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad affärslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad industrilokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: