Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Projektet avser totalt ca 70 tomter. Merparten av dessa är sålda till privata aktörer.
Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Krokom
Bygglov för nybyggnad av särskilt boende för äldre. En byggnad med 36 lägenheter samt en flygel i samma byggnad med 8 stycken lägenheter. Mottagningskök, lokaler för vaktmästare, dagverksamhet, SPA mm. Bruksarea BRA i suterrängplan: c:a 1615 kvm. Bruksarea BRA i plan 2: c:a 3750 kvm. Bruksarea SOL-boende: c:a 795 kvm. Behandlad tomtarea inom arbetsområde: c:a 18.600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Dvärsätt
7 tomter kvar av 50 till försäljning. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.
Nybyggnad av radhus i Krokom
Nybyggnad av radhus , Hus A, B, C, D på Byn 1:341, Byn 1:339, Byn 1:340 och Byn 1:338.
Exploatering för ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Planerat projekt. Byggstart och kostnad okänd.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Nybyggnad av nätstation.
Uppförande av skolmoduler i Krokom
Uppförande av 8 skolmoduler.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Krokom
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Krokom
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Krokom
Nybyggnad av garage och förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Krokom
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av markanläggning i Krokom
Marklov för nybyggnad.
Nybyggnad av brygga i Krokom
Nybyggnad av brygga,.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Krokom
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: