Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Planerat projekt. Ca 50-60 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i strandnära område nedanför Byskogen i Krokom
Avser uppförande av 40-60 lägenheter. Även upprustning av strandområde.
RFI- Inför objektsupphandling av särskilt boende i Krokoms kommun
Krokoms kommun bjuder in entreprenörer som har lämplig mark eller som genomför markköp, finansierar och uppför en byggnad, alternativt hyr en fastighet där såväl inne- som utemiljö är anpassad för modern demensvård enligt den senaste forskningen samt utför driftsentreprenad av ett särskilt boende för äldre och dementa.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Avser nybyggnad av fyra huskroppar med fyra ettor med loft i vardera huskropp.
Nybyggnad av LSS-boende i Krokoms kommun
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nyb av exploateringsområde för bostäder i Krokom
50 tomter. Byggstart tidigast om 5-10 år.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av fiskodling i Krokom
Fisken ska odlas i kassar i Storsjön och förädlas i en nybyggd anläggning i Trångsviken.
Nybyggnad av väg i Krokom
Marklov för väg.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av 4 enbostadshus samt garage på Täng 2:137, 2:134, 2:135 och 2:136.
Nybyggnad av butik i Krokom
Nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av gäststuga i Krokom
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av nätstation i Krokom
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Krokom
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av campingplats i Krokom
Nybyggnad av två husvagnsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: