Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Storlien
Nybyggnad av handelshus i Storlien 1:194 1:263 & 1:41.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Bydalens dalgång
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk. Markarbetet påbörjas i mars 2019.
Nya GC-portar i Åre
2 gc-broar över järnväg samt 1 vägport.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i 2 huskroppar samt en teknikbod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Anläggande av rastplats i Storlien
Parkeringsplatser, toalett, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning. Trumbyte på E14 ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Åre etapp 1
Sammanlagt i alla etapper ska det bli ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Järpen
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning.
Ny gc-väg längs väg 321 i Gärdsta
Ca 1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Åre
Avser nybyggnad av aktivitetshall på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Hamre 1:373,1:374,1:375,1:376,1:377,1:378.
Nybyggnad av skidtorg m.m. vid Årebjörnens centrum
Uppförande av skidtorg med bl.a. restaurang. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pumpstation i Storlien
Avser nybyggnad av en pumpstation.
Anläggande av rullskidbana vid Åre gymnasieskola
Avser anläggande rullskidbana som ska även kunna användas av personer som tar sig fram med rullstol, rullator eller permobil. Politiska beslut saknas.
Nybyggnad av reningsverk i Åre
Anmälan för nybyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Åre
Bygglov för nybyggnad av 24 (?) parhus på fastigheterna hamre 1:363-1:368,1:371-1:378, 1:335-1:342, duved.
Ny vattentäkt/vattenverk m.m.i Bydalens dalgång
Ny vattentäkt/vattenverk någonstans i eller omedelbart utanför dalgånge. Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för spillvatten inkl pumpstationer från Höglekardalen, via Hovdem Bydalen och Fjällhalsen till det nya avloppsreningsverket (1310936) Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för vatten inkl tryckstegringar och resservoarer från det blivande vattenverket till Höglekardalenm Hovde, Bydalen och Fjällhalsen Nyanläggning av områdesledningar i områden som idag saknar ett utbyggt ledningsnät för va-försörjning Renovering och sanering av befintliga områdesledningar som inlöses och införlivas i den allmänna anläggningen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbosatdshus (20 lgh) på Totten 1:254, Totten 1:60 och Totten 1:254.
Nybyggnad av kyrka i Åre
Nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av stugby i Åre
Nybyggnad av nio fritidshus. 3 etapper. Tre fritidshus i varje etapp.
Nybyggnad av servicebyggnad i Åre
Nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av telestation i Åre
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad samt rivning av stuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus på Handöl 1:348 och Handöl 1:349.
Nybyggnad av busshållplats i Åre
Marklov för anläggande av busshållplatser på fastigheten mörsils-eggen 2:222, mörsil.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten hamre 1:107, duved.
Nybyggnad av servicebyggnad i Åre
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av målhus/bod på fastigheten lien 4:1, ullådalen, åre.
Nybyggnad av scen i Åre
TIdsbegränsat lov för att uppföra 3 plattformar och en scen vid Timmerstugan.
Nybyggnad av personallokal i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av personalbodar på fastigheten mörviken 1:118, åre.
Nybyggnad av automatstation i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av tankstation på fastigheten österuppland 1:29, järpen Eriksberg 16,Hamre 1:135,Österuppland 1:29.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Uppförande av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten åre-svedje 1:367, lödingsväg, åre.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten hammarnäs 7:85.
Nybyggnad av nätstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av nätstation m 276, på fastigheten hammarnäs 7:11, höglekardalen, hallen.
Nybyggnad av nätstation i Åre
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten hammarnäs 7:2, höglekardalen, hallen.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Bygglov för nybyggnad enbostadshus på fastigheten dalen 1:106, myrvägen 8, undersåker.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Bygglov för nybyggnation av markstation på fastigheten hammarnäs 3:7, m 365, överhallen 130, hallen.
Nybyggnad av staket i Åre
Bygglov för nytt staket på fastigheten mörviken 1:18 m fl.
Nybyggnad av förråd i Åre
Bygglov för uppföra av komplementbyggnad på fastigheten totten 1:67, alprosvägen 14, åre.
Nybyggnad av mast i Åre
Bygglov för uppföra radiomast (2 meter) på fastigheten totten 1:68, kurortsvägen 20g.
Nybyggnad av staket i Åre
Bygglov för upplag, staket och skylt.
Nybyggnad av telestation i Åre
Ansökan om bygglov för teknikbyggnad på fastigheten mörviken 1:130, lundsgårdsvägen 20, åre.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: