Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Jämtlands län

Berg (6)
Bräcke (3)
Krokom (14)
Ragunda (1)
Åre (53)
Östersund (25)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Jernhusen kommer att sälja byggrätten. Enligt planer 184 lägenheter fördelade på 6 fastigheter som bildar tre gårdar. Husen byggs från Max hamburgerrestaurang fram till den lilla rondellen vid Kool möbelvaruhus. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lillhärdal
Uppförande av 101 verk, max totalhöjd 180 m, effekt upp till 3,5 MW.
Nybyggnad av handelsområde i Storlien
Nybyggnad av handelshus i Storlien 1:194 1:263 & 1:41.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Ny detaljplan krävs. Uppförande av mellan 40-60 lägenheter fördelat på 5 till 7 byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kedjehus i Åre etapp 5-6
Planer finns på 80-90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov nybyggnad av 5 flerbostadshus som kommer byggas i omgångar fram till Q1 2020. Tre hus kommer stå klar september 2019 samt de resterande två husen står klar februari 2020.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Bydalens dalgång
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk. Markarbetet påbörjas i mars 2019.
Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.
Nybyggnad av vindkraftverk i Härjedalens kommun
Vindmätning pågår. Max 6 verk planeras. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.
Nya GC-portar i Åre
2 gc-broar över järnväg samt 1 vägport.
Nybyggnad av Rad- och parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 19 radhus.
Nybyggnad av stugområde och vandrarhem i Lofsdalen
Planer finns för 85 nya tomter och ett vandrarhem med två plan. 3000kvm på varje plan.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter.
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 4 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av förskola i Ragunda
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Frösön
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus vid Valla Centrum på Frösön. Godkänd detaljplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsberget
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lgh i 4 våningar med suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i 2 huskroppar samt en teknikbod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus på Totten 1:155-1:160 (hus 1, 2 & 3).
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.
Anläggande av rastplats i Storlien
Parkeringsplatser, toalett, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning.
Nybyggnad av rastplats längs E45 i Häggenås
Rastplats vid Hårkan i Häggenås. Parkeringsplatser, handikapp-wc, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning, trafikkontrollplats för polisen.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Åre etapp 1
Sammanlagt i alla etapper ska det bli ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
5 huskroppar. 2 länkbyggnader till trygghetsboenden och ett fristående flerbostadshus med hyresrätter. Trygghetsboendet finns på ID 1410790.
Nybyggnad av restaurang i Östersund
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av radhus i Järpen
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning.
Ny gc-väg längs väg 321 i Gärdsta
Ca 1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred.
Ledningsåtgärder i Midskog - Kättbo
CL1 S2-3 status åtgärder
Nybyggnad av campingstugor i Östersund
Avser nybyggnad av 6 nya campingstugor med två sovrum, ett badrum samt kök/allrum och tvättstuga i ett plan.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Åre
Avser nybyggnad av aktivitetshall på ca 3000 kvm.
Solcellspark i Östersund
Avser solcellspark.
Nybyggnad av skidtorg m.m. vid Årebjörnens centrum
Uppförande av skidtorg med bl.a. restaurang. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Hamre 1:373,1:374,1:375,1:376,1:377,1:378.
Nybyggnad av veterinärmottagning i Strömsund
Nybyggnad av veterinärmottagning
Nybyggnad av konstgräs i Östersund
Östersunds kommun har beslutat att anlägga ännu en konstgräsplan för fotboll. Platsen blir Hofvallens B-plan som kommer vara 60x100 i yta.
Exploatering för ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Planerat projekt. Byggstart och kostnad okänd.
Nybyggnad av stugor i Rörvattnet
Planer finns för nybyggnad av stugor.
Nybyggnad av reningsverk i Pilgrimstad, Bräcke
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017 - 2019.
Nybyggnad av resecentrum i Östersund
Avser nybyggnad av resecentrum. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Nybyggnad av personalutrymmen och förråd i Östersund
Avser nybyggnad av personalutrymmen och förråd vid Östersunds Arena.
Nybyggnad av soprum i Östersund
Avser rivning samt återuppbyggnad av soprum på ca 70 m2 BTA.
Byte av bro över Hovdbäcken vid Ankarvattnet
Bro över Hovdbäcken 9 km N Ankarvattnet.
Byte av bro över Storbäcken
Brobyte för fiskvandring, vägtrummor.
Byte av bro över Harrbäcken
Brobyte för fiskvandring.
Byte av bro över Tuvattsån
Brobyte för fiskvandring.
Installation av laddstolpar för elbil i Östersund
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Anläggande av rullskidbana vid Åre gymnasieskola
Avser anläggande rullskidbana som ska även kunna användas av personer som tar sig fram med rullstol, rullator eller permobil. Politiska beslut saknas.
Nybyggnad av reningsverk i Åre
Anmälan för nybyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Sveg
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 1500 kvm samt marklov. Kommer använda sig av lokala entreprenörer.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherre för mer information.
Nybyggnad av reningsverk i Krokom
Bygglov för biologisk reningsverk Klaro 400 PE.
Rivning och nybyggnad av förråd i Östersund
Avser rivning samt nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av tvätthall i Svenstavik
Nybyggnad av biltvätthall.
Nybyggnad av garage i Östersund
Avser rivning av befintligt garage samt byggnation av nytt garage på ca 72 kvm. Omfattar även anläggande av grusplan och väg in till fastigheten.
Nybyggnad av samlingslokal i Östersund
Avser nybyggnad av samlingslokal. Kontakta byggherre för mer information.
Nybyggnad av parhus i Åre
Bygglov för nybyggnad av 24 (?) parhus på fastigheterna hamre 1:363-1:368,1:371-1:378, 1:335-1:342, duved.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Avser nybyggnad av 4 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av fem fritidshus och vallbod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbosatdshus (20 lgh) på Totten 1:254, Totten 1:60 och Totten 1:254.
Ny vattentäkt/vattenverk m.m.i Bydalens dalgång
Ny vattentäkt/vattenverk någonstans i eller omedelbart utanför dalgånge. Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för spillvatten inkl pumpstationer från Höglekardalen, via Hovdem Bydalen och Fjällhalsen till det nya avloppsreningsverket (1310936) Nyanläggning av ca 9 km huvudledningar för vatten inkl tryckstegringar och resservoarer från det blivande vattenverket till Höglekardalenm Hovde, Bydalen och Fjällhalsen Nyanläggning av områdesledningar i områden som idag saknar ett utbyggt ledningsnät för va-försörjning Renovering och sanering av befintliga områdesledningar som inlöses och införlivas i den allmänna anläggningen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Sveg
Nybyggnad av 17 parhus.
Nybyggnad av parhus i Vemdalen
Nybyggnad av 4 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 8st stugor med loft.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Tillbyggnad av industribyggnad- förråd.
Nybyggnad av kedjehus i Krokom
Nybyggnad av kedjehus. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av kyrka i Åre
Nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av lager i Strömsund
Nybyggnad av lagerhall och carport samt tillbyggnad av produktionshall.
Nybyggnad av förskola i Krokom
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av stugby i Åre
Nybyggnad av nio fritidshus. 3 etapper. Tre fritidshus i varje etapp.
Nybyggnad av nätstation i Strömsund
Nybyggnad av nätstation/kopplingsstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Åre
Nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av garage i Sveg
Nybyggnad av skotergarage, förråd.
Nybyggnad av telestation i Åre
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Krokom
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Rätan
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åre
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Nybyggnad av två st enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Nybyggnad av två teknikbodar.
Nybyggnad av garage i Sveg
Nybyggnad av garage och gäststuga.
Nybyggnad av garage i Sveg
Nybyggnad av garage på Funäsdalen 16:167 och Funäsdalen 16:168.
Nybyggnad av garage i Sveg
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lekplats i Sveg
Nybyggnad av lekplats, hundrastgård samt utegym.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten hamre 1:107, duved.
Nybyggnad av servicebyggnad i Åre
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av målhus/bod på fastigheten lien 4:1, ullådalen, åre.
Nybyggnad av scen i Åre
TIdsbegränsat lov för att uppföra 3 plattformar och en scen vid Timmerstugan.
Nybyggnad av personallokal i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av personalbodar på fastigheten mörviken 1:118, åre.
Nybyggnad av automatstation i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av tankstation på fastigheten österuppland 1:29, järpen Eriksberg 16,Hamre 1:135,Österuppland 1:29.
Nybyggnad av förråd i Rätan
Nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad samt rivning av stuga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sveg
Nybyggnad/ändring av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: