Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av handelcentrum och kontor i Laholm
Stationsområdet kan innehålla bl a kontor, handel, utvidgning av stationsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Laholm
Planer finns på nybyggnad av 50 bostäder med en stor livsmedelsbutik i bottenplan. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning.
Nybyggnad av läkarcentral i Laholm
Projektet avser nybyggnad av läkarmottagning.
Nybyggnad av en omlastningsstation i Laholm
Avser nybyggnad av omlastningsstation.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i parhus med carport. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Nybyggnad av konstgräsplan i Laholm
Avser anläggande av konstgräsplan. Konstgräsplanen ska anläggas på befintlig plan som idag är en grusplan.
Nybyggnad av begravningsannex i Gamleby, Laholm
Projektet avser rivning av gammal kyrkstall och nybyggnad av begravningsannex. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe, Laholm
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Öringe.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Projektet avser nybyggnad av kontor/lager. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov nybyggnad av industrihall, Bygglov ändring av verksamhet Mellby 23:4.
Nybyggnad av processhall i Laholm
Bygglov och marklov nybyggnad av processanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov och rivningslov av industrilokaler.
Nybyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Laholm
Bygglov nybyggnad av stolphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Allarp 2:2,2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Laholm
Bygglov nybyggnad av elstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Laholm
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Tidsbegränsat bygglov kontorspaviljong.
Nybyggnad av barack i Laholm
Tidsbegränsat bygglov paviljong - from 2018-05-15 tom 2023-05-15.
Nybyggnad av kallager i Laholm
Bygglov nybyggnad av kallager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: