Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 160 lägenheter i ett slutet kvarter med 5-7 våningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, 9 hus med 2 våningar och 2 hus med 3 våningar. Byggstart och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 62 lägenheter i flerbostadshus och 10 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Tingberget
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i punkthus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 32 lägenheter, samt 9 rad/kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar. Byggstart oviss.
Nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Verksamhetsområde om ca 20 ha till försäljning.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås tätort
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i fyrbohus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i seniorboende med 1 och 2 våningar.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka, etapp 2
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av reception och restaurang efter brand. Markarbetet påbörjas i maj 2018.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av lokaler för slöjd och hemkunskap.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm.
Nyläggning av tryckspill-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser nyanläggning av tryckspill-ledning.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Kungsbacka kommun planerar i samarbete med Trafikverket för en utbyggnad av GC-väg längs Lerbergsvägen.
Upphandling av paviljonger för skolverksamhet, Kungsbacka kommun
Avser leverans och uthyrning av paviljonger för skolverksamhet. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lekplats mm i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning.
Nybyggnad av hamburgerbar i Kungsbacka
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Ny cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av konstgräsplan i Kungsbacka
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorshus-nybyggnad.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Nybyggnad-Pumpstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kungsbacka
Paddeltennis bana-nybyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Parkering och cykeltak.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
6 st Transformatorkiosker -nybyggnad Lunna 3:7,4:3,3:3,7:7,8:2,11:3.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus,carport-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus Flamsnäs 1:71,1:87.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Stall- nybyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - parkering.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov skolpaviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorkiosk-nybyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorskiosk-nybyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstationer-+rivninglov Särö 1:379,1:447,1:493,1:471,1:494.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad+rivningslov.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Tryckstegringsstation.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av verkstad och förråd (60-70 kvm).
Nybyggnad av parkering i Kungsbacka
Projektet avser nya parkeringsplatser med elladdningsstolpar och asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: