Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 160 lägenheter i ett slutet kvarter med 5-7 våningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av bostäder på Tingberget
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i punkthus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 60 lägenheter samt flera affärslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 37 lägenheter i ett flerbostadshus, samt 16 lägenheter i radhus med två huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar. Byggstart oviss.
Anläggande av skatepark, park, vägar och parkeringar i Kungsbacka
Projektet avser anläggande av Skatepark, park, vägar och parkeringar. Detta kommer ske parallellt med nybyggnad av simhallen och idrottsområdet. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av parkeringshus i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av parkeringshus 1000 st parkeringsplatser på 7 våningar enligt detaljplan.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter och 2 lokaler.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av aktivitetspark, gata, entrétorg och GC-väg m.m. i Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av aktivitetspark, gata, entrétorg, GC-väg m.m.
Nybyggnad av idrottshallar i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 2 idrottshallar.
Nybyggnad av affärshus i Kungsbacka
Nybyggnad av affärshus på 7500 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 5 lägenheter i radhus som är tänkta att uppföras på jordbruksmark. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshusi Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 3 villor. Uppskattad kostnad.
Omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser omläggning och kapacitetshöjande åtgärder av VA-ledningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av enbostadshus
Avser nybyggnad av två villor. Rivningen finns på : 1549618
Anläggande av parkering i Kungsbacka kommun
Avser ombyggnad och utbyggnad av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av restaurangverksamhet. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ny anslutningsväg vid Mariedal i Onsala
Ny anslutning ca 110 meter söder om Mariedalskrysset.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Industrilager, gym, kontrorshotell - nybyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall på 800kvm för foder med mera.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Nybyggnad-parkeringsplatser.
Nybyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Nybyggnad-truckgarage-klubbstuga.
Nybyggnad av belysningsmast i Kungsbacka
Belysningsmaster, bodar samt gödselplatta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov parkering samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kungsbacka
Fritidshus-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Två enbostadshus-nybyggnad.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Tillbyggnad av omklädningsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: