Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 160-180 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och hyresrätt. Byggstart tidigast vinter 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende och restaurang i Kungsbacka
Avser nybyggnad av äldreboende med 80 lägenheter samt café och restaurang.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, 9 hus med 2 våningar och 2 hus med 3 våningar. Byggstart och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av passivhus med ca 40 hyresrätter.
Nytt verksamhetsområde med bostäder i Kungsbacka
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 ha
Nybyggnad av lägenheter och radhus i Kungsbacka etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 32 lägenheter, samt 9 rad/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av hyresrätter, en huskropp i fyra våningar med 37 lägenheter i ett flerbostadshus, samt 16 lägenheter i radhus med två huskroppar.
Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka
Avser nybyggnad av två nya gruppbostäder för funktionshindrade i Tölö med ca 12 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 16 flerbostadshus med 52 lgh.
Nybyggnad av seniorbostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i seniorboende med 1 och 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oklar.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 24 lägenheter.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungsbacka kommun
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av lokaler för slöjd och hemkunskap.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 975 i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 975 (ca 1.9 km). Väg 975 flyttas på en sträcka va ca 380 meter för att ge plats för gång- och cykelvägen samt förläggning av vattenledning under del av gång- och cykelvägen (ca 800 meter). Uppskattad byggstart.
Anläggande av VA-, opto- och elledningar i Kungsbacka
Avser anläggande av VA-, opto- och elledningar i befintliga gator, naturmark och skogsmark.
Upphandling av paviljonger för skolverksamhet, Kungsbacka kommun
Avser leverans och uthyrning av paviljonger för skolverksamhet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Nybyggnad av stall med 90 boxar samt spolspiltor fördelat i 3 huskroppar.
Nybyggnad av lekplats mm i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 956 i Kungsbacka
Ca 2400 meter lång gc-väg längs väg 956/Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Onsala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Onsala kyrka.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Ny cirkulationsplats i Kungsbacka
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av konstgräsplan i Kungsbacka
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Tryckstegringsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus Flamsnäs 1:71,1:87.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Nybyggnad-Pumpstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kungsbacka
Paddeltennis bana-nybyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av verkstad och förråd (60-70 kvm).
Nybyggnad av parkering i Kungsbacka
Projektet avser nya parkeringsplatser med elladdningsstolpar och asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: