Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler. Byggstar oviss.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter i flerbostadshus, 9 hus med 2 våningar och 2 hus med 3 våningar. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 62 lägenheter i flerbostadshus och 10 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av förskola och lågstadieskola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 350 elever.
Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka
Hyresgäst är bl.a Bergendahls Foods koncept M.A.T.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av passivhus med ca 40 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 43 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av gruppbostad i Tölö, Kungsbacka
Avser nybyggnad av två nya gruppbostäder för funktionshindrade i Tölö med ca 12 lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Frillesås
Planer finns på nybyggnad av förskola. Omfattning m m är oklar.
Nybyggnad av bostäder i Fjärås tätort
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i fyrbohus.
Nybyggnad av seniorbostäderi Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 19 lägenheter i seniorboende med 1 och 2 våningar. Byggstart maj/juni 2018.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager. Leverantör av portar: Ale Portar AB, Hålstensvägten 20, 446 37 Älvängen, tel 076-8551502.
Nybyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 24 lägenheter.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter och 2 lokaler i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 16 radhus plus ett fristående hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av reception och restaurang efter brand. Markarbetet påbörjas i maj 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm. Byggstart tidigast september 2018.
Nybyggnad av boende för ensamkommande barn i Kungsbacka
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett boende för ensamkommande barn och unga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av 5 lägenheter i radhus som är tänkta att uppföras på jordbruksmark. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Tanken är att bygga enligt BoKlok koncept. Byggstart ej fastställd.
Nybyggnad av gc-väg i Torpa
Ny gc-väg längs väg 939 mellan Torpavägen-Torkelstorpsvägen. Del av Kattegattleden.
Nya VA- och tryckspill-ledningar i Kungsbacka
Projektet avser nya VA- och tryckspill-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stall mm i Kungsbacka
Projektet avser rivning och nybyggnad av ridhus och nybyggnad av stall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av logistiklokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och kontor med lager på entrésolplan (1000-1500 kvm). Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lekplats i Kungsbacka
Avser nybyggnad av temalekplats inklusive VA-ledningar, sanering av förorenad mark, grönytor, belysning och asfaltsbeläggning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stall i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av stall/ridhus. Uppskattad kostnad.
Paviljonger för skolverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser paviljonger för skolverksamt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av maskinhall i Vallda, Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av prefab maskinhall om ca 14x20 m.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Attefall - komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kungsbacka
Nätstation-nybyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Parkeringsplats och väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Pendelparkering & väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Cykelparkering+skyltanordning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus, garage-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-garage-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Enbostadshus-nybyggnad+rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked-lokalisering enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kungsbacka
Komplementbyggnad-nybyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsbacka
Lagerhall-tältmodul.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Transformatorstation-nybyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Uppförande av enbostadshus (lokalisering).
Nybyggnad av pumpstation i Kungsbacka
Spillvattenpumpstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsbacka
Väderskydd Kyvik 5:300,26:4,Spårhaga 1:5.
Nybyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: