Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett äldreboende, 60-120 platser. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter samt 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, omfattningen är inte bestämt.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, allmän platsmark mm för nytt område. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus på 12 våningar med mellan 50-150 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Projektet byggs i Harplinge, norr om Halmstad, och består av två likadana hus i tre våningar med totalt 44 hyreslägenheter. Varje huskropp består av två sammanbyggda hus med gemensam entré, hobbyrum och gemensam tvättstuga. Lägenhetsförråd och teknikutrymmen för ventilation placeras på vindar och cykelförråd i en komplementbyggnad på gården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola i två plan, 8 avdelningar.
Nybyggnad av Ambulansstation i Halmstad
Nybyggnad av ny ambulansstation nära E6, intill Tegelbruket.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, allmän platsmark mm för nytt område. Projektet kommer att ske i 3 etapper. Etapp 1: 1528184
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
28 lägenheter, Classic Life concept. Välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+. Beräknad inflyttning, årsskiftet 20/21
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga 74 lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
återuppbyggnad av kyrklig förskola på cirka 600 kvm med två avdelningar samt multilokal för teater, personalmöten med mera på cirka 200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn
Nybyggnad av LSS-boende i Halmstad
Gruppbostaden består av tre lägenheter, aktivitetsytor samt utrymmen för personal. Bredvid gruppbostaden uppförs en komplementbyggnad med förråd, miljöhus och carport. På fastigheten ska även utvändiga aktivitetsytor för de boende skapas.
Upphandling av hyresavtal för kontorslokal i Halmstad
Upphandling avseende hyresavtal för aktivitetsbaserade kontorslokaler, inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet troligtvis förutsätter.
Exploatering för bostäder i Åled, Halmstad
Avser utförande av nya gator och gång- och cykelbanor, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar, schakt och anläggande av opto- och elledningar.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lager, ps olje.
Nybyggnad av tvätthall i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av biltvätt, skärmtak, bod och skyltar-ingo.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad - albinsro förskola.
Nybyggnad av studentlägenhet i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder.
Nybyggnad av ställverk i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikhus för fjärrvärme.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation - n153374 tönnersa östra Tönnersa 18:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation - n153376 snapparp n.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation - n153575, sjöberget.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, kvibille skolan n154658 utbildningsområdet.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n151954 hallagård Särdal 1:6,14:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n151956 bögesgård.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n151957 hulabäck.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153409 - tönnersaskog v Tönnersa 5:7,2:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153569 fridhem.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153570 odlingen.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153571 ljungbolet.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153572 ljungen.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153576 knorrasjön.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153847 dammvallen.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n154578 tippakull.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n154717 svenstorp.
Nybyggnad av pumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av fläktrum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med nytt fläktrum.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad förskola-kaninen-20200601--20250601.
Nybyggnad av kiosk i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av glasskiosk och skärmtak-lilla torg.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av tält för event och biljettförsäljning, 5 juni - 5 juli.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av uteservering-tre hjärtan, 27 april-30 september - 5 år.
Nybyggnad av belysningsmast i Halmstad
Bygglov för uppförande av 8 st. belysningsstolpar och 4 st. flaggstänger-dollar store.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för uppförande av stödmur vid konstgräsplan-söndrums ip.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för uppförande stödmur runt konstgräsplan-oskarströms ip.
Nybyggnad av antenn i Halmstad
Bygglov för uppsättning av antenn på flerbostadshus.
Nybyggnad av mast i Halmstad
Bygglov för uppsättning av vindmätningsmast.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av klubbhus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga,tönnersa ridklubb.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av miljöhus och cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 2 padelbanor samt bod för padelutrustning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Rivnings- och bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av belysningsmast i Halmstad
Mark- och bygglov för markuppfyllnad och 3 st belysningsmaster.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Marklov för avfallsbehållare under jord (uws).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: