Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 350-400 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad, etapp 2
Avser nybyggnad av bostadsområde med 400-500 bostäder innehållande villor, flerbostadshus, radhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, omfattningen är inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av trafikplats i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad av ny trafikplats vid Laholmsvägen/Andersberg i Halmstad. Objektet omfattar bla. följande arbeten. • Tillfällig förbifart • Asfaltytor inkl överbyggnad • VA-ledningar • El- och teleledningar • Belysningsanläggning • GC-tunnel • Plantering
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 1
Avser nybyggnation av 150-200 bostäder i blandade hustyper samt äldreboende och förskola. I denna etapp kommer 6 företag att bygga bostäder.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter Västra Förstaden, Halmstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 110 bostadsrättslägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oivss.
Anläggande av ny vattentäkt i Halmstad
Projekt i planeringsskede.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av lager för Biltema. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter samt 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 platser för delat på sex avdelningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av hästsportcentrum i stadsdelen Vallås, Halmstad
Planer finns på ett hästsportcentrum med bla utbildningsstall, rid- och körhallar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bro i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bro. Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Objektet omfattar uppförande av allmän platsmark för en ny stadsdel inom Bergsgård 1:6 med flera. Planområdet omfattar ca 40 ha. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
28 lägenheter, Classic Life concept. Välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+. Beräknad inflyttning, årsskiftet 20/21
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Exploatering kommer utföras på id: 1572115
Nybyggnad av särskola i Halmstad
Avser nybyggnad av särskola för 70 barn. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Exploatering för bostadsområde i Halmstad, etapp 2
Exploatering för nybyggnad av bostadsområde med 400-500 bostäder innehållande villor, flerbostadshus, radhus, skola och förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Halmstad HFAB vill bygga 74 lägenheter i området fjärde kvadranten på Fyllinge.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en F-9 skola för cirka 750 elever. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Nybyggnad av moske i Fyllinge Halmstad
Tidiga planer. Inga beslut tagna.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av industri och villaområde i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge för industri och villatomter. Kommunen äger markområdet. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad. Dina Kubik bygger på id : 1602158
Nybyggnad av företagshotell i Halmstad
Markreservation på 9000kvm. Företagshotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 10-15 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av utrustningscenter.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Planer finns förnybyggnad av en gruppbostad med tre platser i Åled och det planeras att genomföras efter gruppbostaden i snötorp på id 1169328.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av kontor samt tryckeri.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar m.m i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av bostadsområde som omfattar bl.a gatubyggnad, VA-ledningar, el, opto, bredband och belysning.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus med 9-10 rum.
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Avser nybyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kallgarage i Halmstad
Nybyggnad av kallgarage på industrifastighet.
Utbyggnad av dagvattenmagasin i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av dagvattenmagasin i anslutning till Motor Halland. Omfattar bl.a dagvattenmagasin inklusive VA-ledningar, markanläggning, anslutningsvägar och driftsvägar.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Avser nybyggnad av gruppbostad med 7 lägenheter och personalutrymmen samt ett miljöhus.
Nybyggnad av butik i Halmstad
Nybyggnad av butik/lager samt tillhörande parkerings- och avlastningsytor.
Nybyggnad av gymnastiksal i Halmstad
Nybyggnad av gympasal för linehedskolan samt rivning av befintlig pga fuktskador.
Nybyggnad av godsterminal i Halmstad
Avser nybyggnad av godsterminal/lager.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad, förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivnings och bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n554.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153274.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153275.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153276.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation,n153272.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation,n153274.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd och realtidsskylt - karl xl:s väg 47.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av tält - varje år 15/9 - 15/12 samt uppförande av mur.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för uppförande l-stöd/mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för uppsättning av skylt samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage för gårdsarbete.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 2 transformatorstationer hede Perstorp 36:1.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation p74.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av elverk i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av elstation samt rivning av befintlig.
Staketåtgärder i Halmstad
Projektet avser staketåtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: