Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 16 våningar högt hotell som bland annat innehåller saluhall, restaurang och en skybar med havsutsikt i topp. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 183 lägenheter (en del kommer att fungera som seniorboende) och en gemensamhetslokal samt tillhörande källare med garage. Källaren ska innehålla utrymmen för teknik, parkeringsplatser, lägenhetsförråd, gemensamma tvättstugor och cykelparkering. Husen uppförs som loftgångshus med direktentré på markplan och solcelsanläggning kommer att monteras på tak.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en 4-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever med tillhörande utemiljö samt ett tillagningskök och personallokaler. Byggnaden projekteras enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus på Frösakull, Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 87 lägenheter i flerbostadshus med 3-5 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av 55 lägenheter i två huskroppar om fem våningar som är sammanlänkade med en landgång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus om ca 10.000 kvm. Antal lägenheter är ej fastställt. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter med tillhörande förråd och finplanering. Byggstart maj/juni 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.
Ny- och tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola (1000 kvm) och tillbyggnad av matsal (366 kvm).
Nybyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lekland.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Strategisk partnering. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus med 2 och 3 våningar. Byggstart tidigast april/maj 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad skärmtak i Halmstad
Projektet avser ett skärmtak för 26 st lastbilar/containers, ska kunna ställas upp i sammanlagt 26 st fack.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i maj 2018.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor totalt 12000 kvm. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gymnasium Kristinehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad för fordonsutbildningen med bl.a verkstad, tvätthall, lektionssalar och kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6-8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en förskola. Omfattning klar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en ny förskola i Kv Kemisten.
Nybyggnad av förskola och skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola och skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kallbadhus i Tylösand
Igångsättning är ej fastställd
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Projektet avser nybyggnad kvarters gator, GC-banor, VA- och dagvattenledningar samt dagvattenmagasin, bullerskydd, schakt för fjärrvärme- och elledningar samt finplanering med bl a växter och plattytor inför nytt bostadsområde. Uppskattad kostnad.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Sannarpsgymnasiet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Projektet avser gruppbostad och grupphusbebyggelse. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av skärmtak för insats- och utbildningsförband i Halmstad
Avser nybyggnad av skärmtak om 15 m djup med 26 dubbelfack. Totalt ca 1900 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Projektet avser nybyggnad en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta.
Nybyggnad av förråd mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga/förråd/skyddsrum efter brand. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många. Byggstart tidigast september 2018.
Nybyggnad av fotbollsplan samt flytt av GC-väg, Halmstad
Avser anläggande av ny fotbollsplan av naturgräs samt flytt av befintlig GC-väg.
Konsulttjänst avseende risk- och störningsutredning, Halmstads kommun
Avser konsulttjänst avseende risk- och störningsutredning för Högskoleområdet i Halmstad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/lokal. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kallförråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av kallförråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kallförråd/förvaring.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av miljöstation/plank.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av plank runt tillfällig toalett, ernst wigforss plats.
Nybyggnad av pumpstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av stenmur.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med 36m högt torn/mast, tn0146a.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning (flytt av befintlig) eld-002 vallavägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148940 snöstorps mölla.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148944 årnarp.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n148952 hallaberg.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148941 björkås.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148942 röinge.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n148943 bäckåkra.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, spmn672 vårdberget.
Nybyggnad av utbildningslokal i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av uteklassrum.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av våghus - hem.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd samt informationstavla.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-03-26 -- 2019-01-15, the bulls pub.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-03-26 -- 2019-01-15, zigges garage.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-04-01--? mitt i lilla torg.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-05-15 -- 2018-09-05, the fox and anchor.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-2019 - la cocaracha.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, morfars 2018-03-26--2020.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, tre hjärtan 2018-05-02--2018-10-02.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, vinyl.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad skolpaviljonger, mellan 2018-2028.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av tillfällig toalett, 20180501 - 20180930.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för uppförande av en monopole samt nybyggnad av teknikbod - tn0130b.
Nybyggnad av sophus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av (flyttning av) miljöhus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank, sannarps grundskola.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Marklov - anordnande av bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Marklov - anordnande av bullervallar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Marklov för tillfällig åtgärd anordnande parkering samt yta för containrar, mercado - 20180206-20280226.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Periodiskt lov - anordnande av parkering/uppställningsplatser för husbilar, 3 st platser sommartid 1 maj - 30 september.
Nybyggnad av tvättinrättning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tvättstuga. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: