Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 350-400 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av trafikplats i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad av ny trafikplats vid Laholmsvägen/Andersberg i Halmstad. Objektet omfattar bla. följande arbeten. • Tillfällig förbifart • Asfaltytor inkl överbyggnad • VA-ledningar • El- och teleledningar • Belysningsanläggning • GC-tunnel • Plantering
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter Västra Förstaden, Halmstad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 110 bostadsrättslägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oivss.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Avser ett nytt bostadsområde med friliggande villor, parhus, radhus samt flerbostadshus, 40-60 lägenheter. Bostadsområdet ligger nära service, kommunikationer och rekreation. Planen medger också förskola för att möta upp framtida behov av förskoleplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder i Hamstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Objektet omfattar uppförande av allmän platsmark för en ny stadsdel inom Bergsgård 1:6 med flera. Planområdet omfattar ca 40 ha. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Nybyggnad av hästsportcentrum i stadsdelen Vallås, Halmstad
Planer finns på ett hästsportcentrum med bla utbildningsstall, rid- och körhallar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av trygghetsboende i Linehed, Halmstad
28 lägenheter, Classic Life concept. Välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+. Beräknad inflyttning, årsskiftet 20/21
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge. Markreservation.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor. Byggstart oviss.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en F-9 skola för cirka 750 elever. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Nybyggnad av moske i Fyllinge Halmstad
Tidiga planer. Inga beslut tagna.
Nybyggnad av industri och villaområde i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge för industri och villatomter. Kommunen äger markområdet. 8 villatomter är köpta. Dina Kubik bygger på id : 1602158 HFAB bygger på id : 1603796 Sofieberg i Halmstad bygger på id : 1603798
Nybyggnad av företagshotell i Halmstad
Markreservation på 9000kvm. Företagshotell.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Nybyggnad av 16 kedjehus i centrala harplinge.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av utrustningscenter.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Upphandling av hyresavtal för kontorslokal i Halmstad
Upphandling avseende hyresavtal för aktivitetsbaserade kontorslokaler, inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet troligtvis förutsätter.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar m.m i Halmstads kommun
Avser utbyggnad av bostadsområde som omfattar bl.a gatubyggnad, VA-ledningar, el, opto, bredband och belysning.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. Markarbetet påbörjas i december 2019. Ca 180 Kvm.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Avser nybyggnad av gruppbostad med 7 lägenheter och personalutrymmen samt ett miljöhus.
Nybyggnad av godsterminal i Halmstad
Avser nybyggnad av godsterminal/lager.
Exploatering för bostäder i Åled, Halmstad
Avser utförande av nya gator och gång- och cykelbanor, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar, schakt och anläggande av opto- och elledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus, 35 hyresrätter fördelat på 2 huskroppar-.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Mark, bygg och rivningslov för ny- och tillbyggnad av hotell-TYLÖHUS.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus-44 st. lägenheter.
Nybyggnad av vandrarhem i Halmstad
Rivning och nybyggnad av vandrarhemsbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153274.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153275.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153276.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation,n153272.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation,n153274.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd och realtidsskylt - karl xl:s väg 47.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad paviljong skolbyggnad.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Nybyggnad av garage/förråd för gårdsarbete.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 2 transformatorstationer hede Perstorp 36:1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av elverk i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av elstation samt rivning av befintlig.
Staketåtgärder i Halmstad
Projektet avser staketåtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: