Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i ett 16-våningshus som är sammanlänkad med en U-formad byggnad i fyra våningar med garage och förråd i källarplan. Hela första våningsplanet i både höghuset och och fyra våningshuset blir en friskvårdsanläggning med gym, pool, rehab mm.
Nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrurm som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet. Även mark- och finplaneringsarbeten ingår. Saneringsarbetet påbörjas i maj 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 lägenheter och lokaler. Husen har loftgångar med invändiga trapphus.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av bostäder Kattegatt Center i Falkenberg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 35 lägenheter i en huskropp om 7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullared, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus med lokaler för kontor och träffpunkt i bottenvåningen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus med 1,5 och 2 våningar.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av servicehus med kontor, lager och verkstad. Byggstart uppskattad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skogstorp
Avser nybyggnad av ca 35-45 bostadsrätter i flerbostadshus samt radhus.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Avser objektsupphandling av ett särskilt boende som innebär att utföraren svarar för lokalförsörjning, drift och finansiering av ett boende. Byggstart tidigast våren 2019.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Provisoriska paviljonger till skola i Falkenberg
Avser uppställning av provisoriska paviljonger till skola.
Nybyggnad av enbostadshus på Grimsholmen i Falkenberg
8-9 villor planeras. Arbetet med vägar och ledningar pågår. Ej fastställd byggstart.
Utökning av fjärrvärmenät i Falkenberg
Avser förstärkning av befintligt fjärrvärmenät med nya ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av turbinbyggnad i Falkenberg
Förhandsbesked/strandskyddsdispens sökt. Utredning pågår. Planer finns på nybyggnad av turbinbyggnad samt damm.
Nybyggnad av pumpstation i Ullared, Falkenberg
Avser byggnation av ny pumpstation för råvatten inklusive ledningsdragning och nybyggnad av anslutningsväg till Ullareds Vattenverk. Byggstart maj/juni 2018.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Falkenberg
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation med ledningsdragning.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falkenberg
Nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation, rivning bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av värmeverk i Falkenberg
Gasoltank för uppvärmning av spannmålstork.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbod.
Nybyggnad av cistern i Falkenberg
Uppförande ackumulatortank.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falkenberg
Uppförande av 1 st vindkraftverk och transformatorbod.
Nybyggnad av stugby i Falkenberg
Uppförande av 4 st stugor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av växthus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad växthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: