Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 6 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049, etapp 3 1162918, etapp 4 1483177 och etapp 5 1483180.
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter. Lägenheterna är på 2, 3 eller 4 rum och mellan 60 till 77 kvadratmeter
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggnaden uppförs i ett plan, ca 1800 m² med tillhörande utemiljö, angöring parkering och tillagningskök.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lager för biltema.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och garage i Falkenberg
Projektet har fått större omfattning. Nu är tanken att uppföra 16 nya lägenheter med tillhörande garage i källarplan samt fyra lokaler.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Avser nybyggnad av gruppbostad med 10 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 10 enbostadshus.
Nybyggnad av bussdepå i Falkenberg
Nybyggnad av bussdepå.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Upphandlingen avser uppförande av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola. För kännedom så kommer bef idrottshall att rivas av annan entreprenör under sommaren 2020.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden.
Ny biooljepanna på Bacchus i Falkenberg
Avser ny biooljepanna till Bacchus.
Ny biooljepanna, i Trelleborg
Avser ny biooljepanna till Bacchus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ugglarp
Projektet avser nybyggnad av 7 enbostadshus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser anläggande av gator och VA-ledningar. Objektet omfattar: Utbyggnad av gata ca 3600 m Utbyggnad av gc-väg ca 1400 m Utbyggnad av gångväg ca 850 m Utbyggnad av VA-ledningar ca 3500 m Tryckstegringsstation 1 st
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 flerbostadshus fördelat 5 lägenheter i varje huskropp. Skrea 6:100,6:92,6:103,6:101,6:102.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 parhus/tvåbostadshus Ullared 3:69,3:70,3:71.
Nybyggnad av bro över Högvadsån i Ullared, Falkenberg
Objektet avser utförande av nu bro över Högvadsån med tillfarter i Lia Hallands län i omedelbar anslutning till den befintliga bron.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN-FalkenbergÖ ny station 130/10 kV.
Nybyggnad av tvätthall i Falkenberg
Nybyggnad av snabbtvättanläggning.
Nybyggnad av lastbilsgarage i Falkenberg
Nybyggnad av lastbilsgarage på 600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus Pelle Svanslös 8,17.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Nybyggnad av kontor-/lagerbyggnad samt anordnande av parkeringar.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av energilager.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av toalett i Falkenberg
Nybyggnad strandtoalett.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad teknikbod och fackverkstorn.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppföra lagertält.
Nybyggnad av plank i Falkenberg
Uppföra plank i befintlig pergola.
Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförande av 120 meter hög vindmätningsmast, tillfällig åtgärd i 5 år.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av scen i Falkenberg
Uppförande scen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falkenberg
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av elverk i Falkenberg
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: