Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 6 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049, etapp 3 1162918, etapp 4 1483177 och etapp 5 1483180.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola och idrottshall.
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro.
Nybyggnad av enbostadshushus och parhus i Falkenberg
Planer för nybyggnad av 50-tal enbostadshus, parhus och radhus. Ett samarbete med Mjöbäcksvillan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter. Lägenheterna är på 2, 3 eller 4 rum och mellan 60 till 77 kvadratmeter
Nybyggnad av seniorbostäder i Falkenberg
Avser nybyggnad av ca 50 st seniorbostäder.
Nybyggnad av vårdboende i Falkenberg
Avser nybyggnad av vårdboende med plats för 65 rum.
Nybyggnad av radhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av 29 bostadsrätter. Varje lägenhet är ca 84 kvm.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggnaden uppförs i ett plan, ca 1800 m² med tillhörande utemiljö, angöring parkering och tillagningskök.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lager för biltema.
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och garage i Falkenberg
Projektet har fått större omfattning. Nu är tanken att uppföra 16 nya lägenheter med tillhörande garage i källarplan samt fyra lokaler.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Projekteringen beräknas pågå under 15 månader. Med avslut våren 2020.
Nybyggnad av bussdepå i Falkenberg
Nybyggnad av bussdepå.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 10 enbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Upphandlingen avser uppförande av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola. För kännedom så kommer bef idrottshall att rivas av annan entreprenör under sommaren 2020.
Nybyggnad av bostäder i Ugglarp
Projektet avser nybyggnad av 7 enbostadshus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ny biooljepanna på Bacchus i Falkenberg
Avser ny biooljepanna till Bacchus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Exploatering av bostadsområde i stafsinge
Planerat projekt ur budget. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 flerbostadshus fördelat 5 lägenheter i varje huskropp. Skrea 6:100,6:92,6:103,6:101,6:102.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN-FalkenbergÖ ny station 130/10 kV.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 parhus/tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av parhus Ullared 3:74,3:75.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Nybyggnad av kontor-/lagerbyggnad samt anordnande av parkeringar.
Nybyggnad av elverk i Falkenberg
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad teknikbod och fackverkstorn.
Nybyggnad av skärmtak i Falkenberg
Nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus Pelle Svanslös 8,17.
Nybyggnad av cykelbana i Falkenberg
Marklov för cykelbana.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Falkenberg
Uppföra plank i befintlig pergola.
Nybyggnad av mast i Falkenberg
Uppförande av 120 meter hög vindmätningsmast, tillfällig åtgärd i 5 år.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av scen i Falkenberg
Uppförande scen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: