Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Bacchusområdet, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 450 lägenheter. 40.000 kvm yta.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg, etapp 6 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 350-400 bostäder i blandad bebyggelse. Kommer att byggas i upp till ca 10 etapper. Etapp 1 är objektnummer 937048, etapp 2 937049, etapp 3 1162918, etapp 4 1483177 och etapp 5 1483180.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola och idrottshall.
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Sju våningar shoppinghotell med 154 rum, restaurang och konferenslokaler. Man kommer även binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola samt förskola.
Nybyggnad av bostäder i Skrea, Falkenbergs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 80 lägenheter i flerbostadshus och 40 tomter.
Nybyggnad av enbostadshushus och parhus i Falkenberg
Planer för nybyggnad av 50-tal enbostadshus, parhus och radhus. Ett samarbete med Mjöbäcksvillan.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ca 60 lägenheter i fler- och enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende på Bacchusområdet, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter i 3 eller 4 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder och handel och kontor i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av kontors- och industriverksamhet i Falkenberg
byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 bostadsrättslägenheter i en huskropp med nio våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i flerbostadshus. Stomleverantör: Betonwerk Ribnitz, Tyskland.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggnaden uppförs i ett plan, ca 1800 m² med tillhörande utemiljö, angöring parkering och tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, lokaler och garage i Falkenberg
Projektet har fått större omfattning. Nu är tanken att uppföra 16 nya lägenheter med tillhörande garage i källarplan samt fyra lokaler.
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Avser nybyggnad av gruppbostad med 10 lägenheter, minst 2 rum med kök/lägenhet. Husen uppförs som 1-planshus,
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i fem våningar.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse, ny cykel- och gångbana samt möjlighet till gemensamhetsytor inom området. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av frysanläggning i Falkenberg
Förhandsbesked nybyggnad frys- och logistikanläggning.
Nybyggnad av grupphus i Falkenberg
Nybyggnad av 10 enbostadshus.
Nybyggnad av bussdepå i Falkenberg
Nybyggnad av bussdepå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Upphandlingen avser uppförande av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola. För kännedom så kommer bef idrottshall att rivas av annan entreprenör under sommaren 2020.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Ny biooljepanna på Bacchus i Falkenberg
Avser ny biooljepanna till Bacchus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 4 parhus.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Exploatering av bostadsområde i stafsinge
Planerat projekt ur budget. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av överföringsledning för dricksvatten i Falkenberg
Upphandlingen omfattar förläggning av en ca 11,5 km lång dricksvattenledning i PE, dimension 560 mm - 630 mm mellan Vessigebro och Falkenberg. Entreprenadformen är totalentreprenad med partneringkontrakt.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av 5 parhus/tvåbostadshus.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av kall-lager samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av cirukationsplats i Falkenberg
Byggnation av cirkulationsplats Kristineslättsallén Utbyggnad av gata och cirkulationsplats ca 4200 kvm Utbyggnad av gc-väg ca 300 m Utbyggnad av VA-ledningar ca 165 m Utjämningsmagasin ca 100 kvm
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av mobiltorn i Falkenberg
Nybyggnad av ett mobiltorn i Falkenberg i turiststaden Skrea.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Objektet omfattar rivning av befintliga anläggningar samt nyanläggning av: Offentligt konstverk Parkytor, gräs och planteringsytor Gatuanläggning, väg, gång-cykelväg, parkering, plattläggning Dagvattenledning- bevattningsmagasin Belysningsanläggning
Nybyggnad av turbinbyggnad i Falkenberg
Förhandsbesked/strandskyddsdispens sökt. Utredning pågår. Planer finns på nybyggnad av turbinbyggnad samt damm.
Nybyggnad av ceremonilokal i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ceremonilokal.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av parhus i Falkenberg
Nybyggnad av parhus Ullared 3:74,3:75.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falkenberg
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Falkenberg
Nybyggnad drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av kiosk i Falkenberg
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av campingstuga i Falkenberg
Nybyggnad av campingstuga med två lägenheter.
Nybyggnad av cykelbana i Falkenberg
Marklov för cykelbana.
Nybyggnad av damm i Falkenberg
Marklov för dagvattendamm.
Nybyggnad av förråd i Falkenberg
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av reservoar i Falkenberg
Nybyggnad vattenreservoar.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov, uppföra flyttbara bostäder samt tillhörande förrådsbyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: